Gedcom Extract for Kristine Margrete BRUUN

Chpt. 1.161: Ancestral Line for Catharina Tobine TØNNESEN, Kristine Margrete BRUUN's mother's mother's mother

VIII.240 Tellef NIELSEN, gårdbruger.

Dead 1692 in Stangenes, Oddernes (Norge). ~ to VIII.241 Bente TORSDATTER (1640-1713). - see below. Den sandsynlige far til nedenstående Torge Tellefsen i Vestre Moland. Der er skifte efter ham 29 november 1692 (i Mandals Skifteprotokol). Han skrives da til i Stangenes i Randesund (Oddernes i Vest-Agder Fylke). Efter hans død giftede enken sig med en gårdbruger Øvind Simonsen Natvig i Høvåg (Vestre Moland sogn i Aust-Agder fylke) og fik yderligere i hvert fald et barn.  _ His wife VIII.241 (parents unknown):

VIII.241 Bente TORSDATTER.

Born 1640. Dead 31 Jan. 1713. Bur. 2 Feb. 1713 in Vestre Moland. ~ 1. VIII.240 Tellef NIELSEN, gårdbruger - see above. ~ 2. to Øvind SIMONSEN NATVIG, gårdbruger(?) (-). Hun blev ifølge kirkebogen 73 år.  _

Tellef NIELSEN's children with Bente TORSDATTER:

1 Niels TELLEFSON, sømand. Angives at være "paa sjøen" ved skiftet efter faren.  _

2 Jørgen TELLEFSON. Var i England ved skiftet efter faren.  _

3 Torgie (Terje) TELLEFSON, gårdbruger. see VII.120 below.

4 Ragnhild TELLEFSDATTER NATVIG. Born abt. 1679. Dead 14 May 1713. Bur. 21 May 1713 in Vestre Moland. Blev ifølge kirkebogen 34 år. Vistnok ugift.  _

Bente TORSDATTER's children with Øvind SIMONSEN NATVIG:

5 Bendt ØVINDSØN. Born abt. 1694. Nævnes i Mandtallet for Høvåg i 1701. Han var da 7 år. Ikke fundet døbt i Vestre Moland  _

VII.120 Torgie (Terje) TELLEFSON, gårdbruger.

Born abt. 1677 in Stangenes(?). ~ 21 Sep. 1704 in Vestre Moland to VII.121 Asgier AAMUNDSDATTER AARSNÆS (1684-1759). See chpt. 1.162. I mandtallet for Høvåg i 1701 har han bopæl hos stedfaren Øvind Simonsen på gården Natvig, og han tjener da i København. Ved giftmålet i 1704 kom han til gården Ytre Årsnæs, også i Høvåg. Han overlevede sin kone, der døde 1759. Han er ikke selv fundet død i Vestre Moland sogn. Han er fadder ved dåbene af sin søn Tønnes 4 børn i Vestre Moland.  _

5 children:

1 Anne TORGIESDATTER. Born 1705 in Ytre Årsnæs. Chr. 1 Nov. 1705 in Vestre Moland. ~ 30 Sep. 1731 in Vestre Moland to Niels OLSEN VESTERHUS, gårdbruger (-). Gårdbruger på Wester Huus i Høvåg. Er gift ved skiftet efter moren. Hun får i hvert fald 2 børn døbt i Vestre Moland: Anne (19. april 1745) og Berthe (14. december 1749).  _

2 Ingeborg TORGIESDATTER. Born 1708 in Ytre Årsnæs. Chr. 18 Nov. 1708 in Vestre Moland. Dead 1764. ~ 19 July 1733 in Vestre Moland to Torjus NIELSEN DØNNESTAD, gårdbruger (1705-1758). Gårdbruger på Dønnestad, Tveit sogn i Vest-Agder. Var enke ved skiftet efter moren i 1759. 5 børn (Nils ca 1742, Torborg Helene ca 1746, Anne ca 1748, Trine Marie, Anne Marie ca 1757).  _

3 Aamun TORGIESON, gårdbruger. Born 1717 in Ytre Årsnæs. Chr. 11 Apr. 1717 in Vestre Moland. Dead 12 Oct. 1764 in Ytre Årsnæs. Bur. in Vestre Moland. ~ 16 July 1747 in Vestre Moland to Inger CHRISTOPHERSDATTER (1729-). Han er fadder ved sin brorsøn Tønnes' dåb i 1757. Ved sin død skrives han fortsat til Ytre Årsnæs. Han har formodentlig overtaget gården. Fik flere børn døbt i Vestre Moland. Han døde 48 år gammel og hans enke giftede sig igen med Peder Guttormsen.  _

4 Berthe TORGIESDATTER. Born 1721 in Ytre Årsnæs. Chr. 26 Jan. 1721 in Vestre Moland. ~ to Poul BRØNJULSEN DØNNESTAD, gårdbruger(?) (-). Var gift ved skiftet efter moren. Skæbne ellers ukendt.  _

5 Tønnes TORGIESON, gårdbruger. see VI.60 below.

VI.60 Tønnes TORGIESON, gårdbruger.

Born 1723 in Ytre Årsnæs. Chr. 17 Jan. 1723 in Vestre Moland. Dead 1757 in Ulvøysund. Bur. 5 Apr. 1757 in Høvåg sogn. ~ 25 Oct. 1750 in Vestre Moland to VI.61 Beate CHRISTENSDATTER ULESUND (1734-1804). See chpt. 1.163. Overtog ved giftermålet en gård Ulesund (Ulvesund, Ulvøysund) i Vestre Moland sogn efter sin svigerfar. Alle hans børn fik navnet Ul(v)esund, der således i sidste ende stammer fra deres mormors far Jørgen Christensen Ulesund (1676-1719). Udover at være gårdbruger har han muligvis fungeret som lods for indsejlingen til Kristiansand. Han døde få måneder før hans sidste søn blev født. Nævnes som afdød med 4 børn i skiftet efter sin mor. Hans enke giftede sig med borger og købmand i Kristiansand Daniel Kosvig og fik yderligere en del børn. Alle børnene er altså vokset op som borgerbørn i Kristiansand.  _

4 children:

1 Tønnes TØNNESEN ULESUND, købmand. see V.30 below.

2 Anna Maria TØNNESEN ULESUND. Born 1752 in Ulvøysund. Chr. 5 Nov. 1752 in Vestre Moland. Skæbne ukendt. Måske død ung.  _

3 Christen TØNNESEN ULESUND. Born 1754 in Ulvøysund. Chr. 20 Oct. 1754 in Vestre Moland. Skæbne ukendt. Måske død ung.  _

4 Tønnes TØNNESEN AARSNÆS, købmand. Born 1757 in Ulvøysund. Chr. 31 July 1757 in Vestre Moland. Dead 14 Sep. 1797. Bur. 20 Sep. 1797 in Kristiansand. ~ 3 June 1783 in Kristiansand to Elisabeth Marie Andersdatter SOMMER (1765-). Købmand i Kristiansand. Opkaldt efter faren, der var død 2 måneder før hans fødsel. Kalder sig senere "Aar(s)næs", efter farens fødegård - og vel til forskel fra broren Tønnes Tønnesen Ulseund. Tituleres "Mons." ved vielsen, der efter kgl. bevilling fandt sted i hjemmet. Hans bror Tønnes står fadder ved alle hans børns dåb. Efter hans død giftede hans enke sig med mestersmed i Kristiansand Notof Kiddelsen og fik yderligere mindst et barn. Af hans seks børn synes kun 2 at være i live i 1801.  _ Descendants (6 children) chpt. 2.78.

V.30 Tønnes TØNNESEN ULESUND, købmand.

Købmand i Kristiansand. Born 1751 in Ulvøysund. Chr. 6 Jan. 1751 in Vestre Moland. Dead 4 Jan. 1818 in Kristiansand. Bur. 10 Jan. 1818. ~ 1. 27 Sep. 1773 in Kristiansand to V.31 Mette Jacobsdatter STOUSLAND (1752-1789). See chpt. 1.165. ~ 2. 16 Dec. 1790 in Kristiansand to Magdalene Elisabeth MOURITSEN (1764-1814). ~ 3. abt. 1815 to Malene NIELSEN (-). Ifølge trykt litteratur [110] skulle han være søn af skibsfører Samuel Tønnesen (Dedekam) i Kristiansand. Men dette er entydigt forkert. Som sine søskende kaldes han Ulesund/Ulvesund efter mormoren. Sådan er han også anført ved vielsen i 1773, der efter kgl. bevilling blev holdt i huset hos svigerforældrene. Kaldes fortsat "Ulvesund" ved flere af sine børns dåb i Kristiansand. Borgerskab som skipper i Kristiansand 21. december 1776 og som købmand 1808. Hans enke Malene anmelder ved hans død i 1818 fremdeles at ville drive handel. Anden og tredje hustru var enker. Vistnok kun børn i første 2 ægteskaber. Ved folketællingen 1801 bor familien på en gård i Kristiansand. Døde 67 år gammel. Kilde [110], [181] mm.  _

His children with Mette Jacobsdatter STOUSLAND:

1 Catharina Tobine TØNNESEN. see IV.15 below.

2 Daniel TØNNESEN, skibsfører. Born 29 June 1776. Chr. 4 July 1776 in Kristiansand. Dead Apr. 1810. ~ 4 Dec. 1804 in Kristiansand to V.28-4. Caroline Wilhelmine FANGEN (1771-1836). Opkaldt efter farens stedfar, der også er blandt fadderne ved hans dåb. Borgerskab som købmand og skipper i Kristiansand 24. januar 1799. Kaldes "Cofferdi captein" i 1801. Må være forlist på Kattegat 1810 med skib ejet af hans far. Ingen børn. Hans hustru er fadder ved hans halvbror Mouritz' dåb i 1806. Kilder: [110], [181].  _

3 Beate TØNNESEN. Born 5 June 1779. Chr. 10 June 1779 in Kristiansand. Dead 12 May 1780. Bur. 19 May 1780 in Kristiansand. Ved dåben båret af sin mormor "Beate Sr Daniel Kosvigs".  _

4 Jacob TØNNESEN, købmand. Born 24 May 1782. Chr. 29 May 1782 in Kristiansand. Dead 15 Mar. 1821. ~ to Margrethe Johannesdatter ROSENVOLD (1773-1853). Han er fadder f.eks. ved halvsøsteren Beates dåb i 1802 og ved halvbroren Mouritz' dåb i 1806. Skibsfører (borgerskab 21. februar 1806), senere købmand i Kristiansand. Hans kone var af en gammel Kristiansand-slægt (datter af kaptajn Johannes Rosenvold) med oprindelig tilknytning til herregården "Rosenvold" i Vejle amt i Danmark. Kilde [110], [235].  _ Descendants (4 children) chpt. 2.79.

5 Christen TØNNESEN. Born 18 Jan. 1785. Chr. 26 Jan. 1785 in Kristiansand. Dead 15 June 1789. Bur. 20 June 1789 in Kristiansand.  _

6 Tønnes TØNNESEN. Born 14 Aug. 1786. Chr. 21 Aug. 1786 in Kristiansand. Er fadder ved sin yngste halvbror Mouritz' dåb i 1806. Ellers ukendt.  _

7 Mette Marie TØNNESEN. Born 1 June 1788. Chr. 7 June 1788 in Kristiansand. Dead 28 July 1788. Bur. 2 Aug. 1788 in Kirstiansand. Døde 8 uger gl.  _

His children with Magdalene Elisabeth MOURITSEN:

8 Mette Marie TØNNESEN. Born 11 Nov. 1791. Chr. 29 Dec. 1791 in Kristiansand. Dead 12 July 1857. Blandt fadderne ved hendes dåb halvsøsteren Cathrine Tobine Tønnesen og dennes senere mand Johan von Fangen. Er i 1806 fadder ved sin lillebror Mouritz' dåb. Ellers ukendt.  _

9 Tarjer Margrethe TØNNESEN. Born 27 Aug. 1794. Chr. 6 Sep. 1794 in Kristiansand. Blandt fadderne halvsøsteren "Fru Catharina Fangen" og dennes svoger Vilhelm v. Fangen.  _

10 Beate Elizabeth TØNNESEN. Born 12 Jan. 1802. Chr. 26 Jan. 1802 in Kristiansand. Dead 14 Sep. 1882. ~ 1. 28 Nov. 1828 in Oddernes, Vest-Agder to Jonas BESSESSEN (1795-). ~ 2. 4 Nov. 1847 to Ole Christian SYVERTSEN (-). Flere af hendes ældre halvsøskende står faddere ved hendes dåb.  _

11 Mouritz TØNNESEN. Born 3 Oct. 1806. Chr. 28 Nov. 1806 in Kristiansand. ~ 22 July 1856 in Drammen, Buskerud to Wilhelmine Louise Caroline HANSTEIN (1825-).  _

IV.15 Catharina Tobine TØNNESEN.

Born 15 Nov. 1774. Chr. 19 Nov. 1774 in Kristiansand. Dead 31 Aug. 1853 in Christiania. Bur. 2 Sep. 1853 in Aker. ~ 23 Jan. 1793 in Kristiansand to IV.14 Johan Wilhelm FANGEN, kaptajn (1769-1820). Norsk kaptajn i infanteriet. See chpt. 1.155. Blandt fadderne ved hendes dåb var morbroren Povl Stousland, der selv fik en datter kaldt Cathrarina Tobine. Hvor fornavnetraditionen stammer fra vides ikke. Foto i Portrætregistranten, Kgl. Bibl. Kbh.

pic
Catharina Tobine Tønnesen, g. Fangen (1774-1853)

Ved sin død boede hun i Cathrinelun i Frogner (forstad til Oslo). Hun døde ifølge kirkebogen af cholerine.  _ 5 children with IV.14 Johan Wilhelm FANGEN, see chpt. 1.155.

References

[55] Ovenstad, O.: Militærbiografier. Den norske hærs officerer 1628-1814, Oslo 1949
[110] Fangen, Kitty: Slekten Fangen. Utarbejdet af Kitty Fangen med velvillig bistand av oberstløjtnant Daniel Tønnesen og Bjarne Johannesen. A/S John Griegs Boktrykkeri. Bergen april 1927
[111] Liebe, P.L. & E. Borgstrøm: Biografiske oplysninger om faste artilleriofficerer, I-IV, 1978
[181] Helland-Hansen, Kjeld: Borgerrulle for Kristiansand 1641-1820. Kristiansand 1952
[235] Hauge, Yngve: En Slektsråd i Kvradraturen, http://www.berentsen.name/kvadrat5.html (2007)

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here