Gedcom Extract for Kristine Margrete BRUUN

Chpt. 1.2: Ancestral Line for Anne Cathrine BYSSING, Kristine Margrete BRUUN's father's father's father's father's mother

VII.66 Rasmus BYSSING, præst.

Born 1632 in Haderslev. Dead 7 Jan. 1686 in Christianshavn. ~ 1655 in København (Frelser) to VII.67 Cathrine GEERTSDATTER (-). - see below. Om denne familie Byssing/Büssing/Büsing findes kun en fragmentlignede tavle hos Lengnick [46] samt visse data hos Wiberg [48], begge med entydige fejl. Rasmus Byssing var født 1632 i Haderslev, muligvis som søn af en Claus "Balbier" fra Frankfurt an der Oder. Efter teologisk embedseksamen har han virket nogle år som kapellan i Tyskland. 1655 gifter han sig med enken (nogle siger datteren!) efter den tyske kapellan på Christianshavn (den senere Vor Frelser Kirke) Matthias Wienecken. Fra 1659 virker han selv som sognepræst her. Her døde han 54 år gammel 7. januar 1686, et år efter sin hustru. Med hende havde han 4 sønner og 3 døtre. 2 børn døde som små.  _ His wife VII.67 (parents unknown):

VII.67 Cathrine GEERTSDATTER.

~ 1. to Mathias WIENECKEN, præst (1615-1654). ~ 2. VII.66 Rasmus BYSSING, præst - see above. Hendes første mand var dr. Teol fra Steinberg i Tyskland [231].  _

Rasmus BYSSING's children with Cathrine GEERTSDATTER:

1 Mathias BYSSING, præst. Sognepræst i Giesing og Rørager. Born 1658. Chr. 17 Aug. 1658 in København (Frelser). Dead 1705. ~ to Helvig BRUUN (-1737). Mindst 1 søn og 1 sønnesøn.  _

2 Claus BYSSING, brygger. Born 1660. Chr. 13 July 1660 in København (Frelser). ~ to Marie Kirstine MUNCH (-). Betegnes brygger, men ses også at have handlet med tømmer i stor stil. Havde ejendomme på Gotersgade. Lånte store summer til kongen. Var medlemmer af kommisioner som den "for Indskrænkning af Stadens Udgifter og Forøgelse af dens Indtægter". Mindst 4 børn.  _

3 Maria BYSSING. Born 1664. Chr. 28 Oct. 1664 in København (Frelser). Dead 1735. ~ to Henrik RØBE, urtekræmmer (1650-1747). Urtekræmmer i Kbh. 11 børn, mange døde som små.  _ Descendants (4 children) chpt. 2.25.

4 Anne Cathrine BYSSING. see VI.33 below.

5 Rasmus BYSSING, borgmester. Justitsråd og borgmester i København. Born 1668. Chr. 22 May 1668 in København (Frelser). Dead 1 Aug. 1744. ~ 1. to Maren SEEST (-1698). ~ 2. to Rebecca HELT (1683-1705). ~ 3. to Ingeborg Maria MØINICHEN (1684-1750). Mindst 4 børn  _

Cathrine GEERTSDATTER's children with Mathias WIENECKEN:

6 Gerhard Mathiesen WIENECKEN, præst. Born 2 July 1649. Dead 3 Feb. 1702. ~ 18 July 1672 in hjemmet to Marie SASSENBERG (1649-1711). Student fra København 1668, 1672 personel kapellan i Tårnby på Amager. April 1673 udnævnt til sognepræst for Øsløs, Vesløs, Arup og 14. Marts 1674 til sognepræst ved St. Petri Kirke i Grenå. Under hans ophold i Grenå brændte præstegården. 9. marts 1686 kaldet som residerende kapellan ved Vor Frelsers Kirke i København. Magister samme år og herefter udnævnt til præst ved Holmens Kirke. Ifølge Wiberg var han gift første gang med en søster til statsmanden Grissenfeldt, hvilket dog bestrides af andre. Flere børn født i Grenå [231].  _

VI.33 Anne Cathrine BYSSING.

Born 1666. Chr. 23 Feb. 1666 in København (Frelser). Dead 1759 in Bergen(?). ~ 26 Apr. 1682 in Christianshavn to VI.32 Andreas Thomsen BRUUN, domprovst (1654-1705). Domprovst i Bergen. See chpt. 1.1. Gift 1682 med daværende amanuensis Andreas Thomsen Bruun, der året efter blev kapellan hos hendes far (Vor Frelsers Kirke). 1696 til Bergen, hvor hun blev enke 1705. Det mindste af børnene var da 5 år. Det ses ikke hvor hun har tilbragt sin enkestand. Død 1759.  _ 8 children with VI.32 Andreas Thomsen BRUUN, see chpt. 1.1.

References

[44] Nedergaard, Poul: 100 danske præsteslægter, København 1954.
[45] Bruun, H.P.G.K.: De Bruuners Stamtavle og Slægtregister, Pers.Hist.T. 5 R.III, 1906
[46] Lengnick: Genealogier over adelige og borgerlige Familier, I-II, København 1844/58.
[48] Wiberg, S.W.: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie, I-III, Odense 1870-73 (genoptryk 1959-60)
[231] Sodberg, N.: Præsterne i Øsløs, Vesløs, Arup Pastorat siden Reformationen.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here