Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.23: Fædrene linje for Kristine Gautesdatter KANE, Kristine Margrete BRUUNs farfars mormors farfars mormors mormors farfars farmor

XVIII.157576 Gunnar Toraldssøn KANE, rigsråd.

Født o. 1310. Død 1409. ~ m. XVIII.157577 Gyrid Eriksdatter GALTUNG (1345-). Se afsn. 1.24. Norsk rigsråd 1398. Første kendte medlem af den norske adelsslægt, der "uddøde" allerede 1496. Slægten var muligvis fra Brandenburg.  _

4 børn:

1 Torald Gunnarssøn KANE. ~ m. Turid Guttormsdatter BERG (-). Nævnes 1413-35. En søn Gaute var ridder og rigsråd og medbeseglede 1450 unionsaftalen mellom Norge og Danmark. Slægtens mandslinje uddøde med Toralds sønnesøn rigsråd og lensherre Arild Otttesøn Kane, som blev dræbt af bønderne på Sunnmøre 1496.  _

2 Nils (Nicolaus) Gunnarssøn KANE, rigsråd. se XVII.78788 nedenfor.

3 Sigrid Gunnarsdatter KANE. ~ m. Svale JONSSON, ridder (-). Ridder og rigsråd til Hatteberg, nævnt 1397-1434. Fik 1412 Hatteberg i gave af sin morbror Gaute Erikssøn Galtung.  _

4 Erik Gunnarssøn KANE.  _

XVII.78788 Nils (Nicolaus) Gunnarssøn KANE, rigsråd.

Født 1365. Ejer af Straum, nu kaldt Kanestrøm, som han arvede efter sin morbror. Ridder og rigsråd 1444. Død i Tingvoll, Normøre. Var vistnok gift 1.m. Elena Aslaksdotter og 2.m. Soleig Torsteinsdatter Månstad.

pic
Kane-slægtens våben

 _

3 børn:

1 Jon NILSSØN, rådmand. Født o. 1400. Død før 1472. Velnok eneste søn af farens første ægteskab. Ejede gårdene Stein i Meldalen og Dundal i Orkdalen. Lagmand og rådmand i Trondhjem. Flere sønner vistnok i to ægteskaber.  _

2 Gaute Nielssøn KANE, ridder. se XVI.39394 nedenfor.

3 Eline Nielsdatter KANE. = nr. XVI.39405 afsn. 1.43.

XVI.39394 Gaute Nielssøn KANE, ridder.

Død 1497. ~ m.XVI.39395 Soleig Torsteinsdatter MÅNSTAD (-). - se nedenfor. Ejer af Kanestrøm efter faren. Norsk ridder og rigsråd. Medbeseglede 1483 kong Hans' håndfestning, Halmstadrecessen.  _ Hans hustru XVI.39395 (forslægt ukendt):

XVI.39395 Soleig Torsteinsdatter MÅNSTAD.

~ XVI.39394 Gaute Nielssøn KANE, ridder - se ovenfor. Forslægt ikke undersøgt.  _

Deres 2 børn:

1 Kristine Gautesdatter KANE. se XV.19697 nedenfor.

2 Arild Gautesson KANE, lensherre. Død 1496. Ejer af Kanestrøm efter faren. Havde Sunnmøre i len. Blev dræbt under et bondeoprør i 1496. Dog kan drabet også have været foranlediget af svogeren Peder Griis, lensherre på Akershus, og den næste ejer af Kanestrøm.  _

XV.19697 Kristine Gautesdatter KANE.

Død 3 mar. 1520. ~ 1. m. XV.19696 Svein Paulsen GALLE, rigsråd (-). Se afsn. 1.22. ~ 2. m. Peder GRIIS, rigsråd (-). Rigsråd til Hovindsholm og Strøm i Norge. Hendes anden mand overtog Kanestrøm.  _ 4 børn med XV.19696 Svein Paulsen GALLE, se afsn. 1.22.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here