Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.26: Fædrene linje for Lene Tønnesdatter RØNNOW, Kristine Margrete BRUUNs farfars mormors farfars mormors mormors farfars morfars mor

XVIII.157588 Nicolaus Kierl RØNNOW, ridder.

~ m.XVIII.157589 Berta ? (-). - se nedenfor. Stamfar til adelsslægten, der antagelig har sit navn fra byen Rønnow ved Segeberg. Slægtens våben, et delt skjold med to vesselhorn i hjelmen, tyder på samme oprindelse som slægterne Rantzow, Split mm. (DAA 1913)

pic
Rønnow-slægtens våben

Nævnes fra 1380. Kaldes 1389 Claus Kerl og var da ridder. Var 1398 og 1403 høvedsmand på Ærø. Hans hustru Berta i "Eylsbyl" betænkte (som enke?) kapitlet i Haderslev. Hendes våben synes at have været en bjelke.  _ Hans hustru XVIII.157589 (forslægt ukendt):

XVIII.157589 Berta ?.

~ XVIII.157588 Nicolaus Kierl RØNNOW, ridder - se ovenfor.  _

Deres 7 børn:

1 Helene RØNNOW. Død efter 1425. Nævnes fra 1409 og boede da i Haderslev. I 1423 boede hun på Næsbyhoved slot og forseglede med det Rønnowske våben. 1425 fik hun syndsforladelse af paven og kaldes af Odense Stift, hvor hendes fader havde haft gods.  _

2 Tønne RØNNOW, væbner. se XVII.78794 nedenfor.

3 Eiler RØNNOW.  _

4 Henning RØNNOW, ridder. Nævnes som ridder i fortegnelsen over de begravne i Antvorskov kirke.  _

5 Markvard RØNNOW. ~ m. Mette POGWISCH (-).  _

6 ? RØNNOW. ~ m. Gert Hartvigsen BRYSKE (-1441). Høvedsmand på Nykøbing F., lensmand i Odense. Fornavn ukendt. Var gift med Gert Hartvigsen Bryske i Odense.  _

7 Beate RØNNOW. Død mellem 1454 og 1458.  _

XVII.78794 Tønne RØNNOW, væbner.

Død 1422. ~ m.XVII.78795 Margrethe Henriksdatter SIGGEM (-1413). - se nedenfor. Var 1399 Væbner, kaldes Hr. Nicolausson og fætter til Detlev Rauen og Henneke Kreyge Rønnow, var s. A. under navnet Timmen Reynow vidne med Hertug Gerhard, var siden formynder for og råd hos denne hertugs enke og deltog i overfaldet paa Dronning Margrethes tilhænger bispen af Slesvig. Beseglede 1411 på Hertuginde Elisabeths side forliget i Kolding og blev s. å. sagsøgt med sin bror Markvard for bispens tilfangetagelse. Gik 1413 over til det danske parti, blev høvedsmand på Fresenborg, men måtte 1416 under Frisernes angreb flygte fra borgen. Siges at have mistet meget gods 1417, bl.a. Nybøl i Angel, som Holstenerne tog. Var 1419 høvedsmand på Ærø. Faldt 1422 under danskernes angreb på borgen i Tønder.  _ Hans hustru XVII.78795 (forslægt ukendt):

XVII.78795 Margrethe Henriksdatter SIGGEM.

Død efter 1413. ~ XVII.78794 Tønne RØNNOW, væbner - se ovenfor.  _

Deres 3 børn:

1 Corfitz RØNNOW. Død før 11 juni 1494. Begr. i Bårsø, Præstø amt. ~ 1. 1447 m. Ellen Henriksdatter GYLDENSTIERNE (-). ~ 2. m. Berete (Birgitte) FLEMMING (-). Flere børn i begge ægteskaber.  _

2 Lene Tønnesdatter RØNNOW. se XVI.39397 nedenfor.

3 Anne RØNNOW. Død 1474. Begr. i Holbæk kirke. ~ m. Verner PARSBERG[ (-1484). Flere børn. Hendes ligsten findes i dag på Holbæk museum.  _

XVI.39397 Lene Tønnesdatter RØNNOW.

Død 1490 i Holbæk. ~ m. XVI.39396 Palne Jonsen VIFFERT (-). Se afsn. 1.25.  _ 1 barn med XVI.39396 Palne Jonsen VIFFERT, se afsn. 1.25.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here