Gedcom Extract for Kristine Margrete BRUUN

Chpt. 1.28: Ancestral Line for Alhed MOLTKE, Kristine Margrete BRUUN's father's father's mother's mother's father's father's mother's mother's mother's mother's father's father's mother's mother's father's mother

XXIV.10086016 ? MOLTKE.

Om stamfaren til den ældste linje af Moltkeslægten vides kun at han havde (mindst) to sønner. Slægten er beskrevet i DAA 1921 og 1991.

pic
Moltke-slægtens våben

 _

2 children:

1 Johann MOLTKE, ridder. see XXIII.5043008 below.

2 Frederik MOLTKE. Nævnes indtil 1265 (Friedrich Meltiko). En søn Johann nævnes fra 1271 hos fyrst Valdemar af Rostock og 1274 hos fyrsterne Nikolaus og Henrik af Werle, ridder 1280-82.  _

XXIII.5043008 Johann MOLTKE, ridder.

Born bef. 1255. Dead after 1270. Nævnes 1255 til vitterlighed, da biskop Rudolph af Schwerin stadfæstede klostret Doberans Rettigheder, 1257 Ridder, vidne for fyrst Johan af Mecklenborgs forleningsbrev til klostret Doberan på Landsbyen Abertsdorf, 1260 vidne ved et af fyrst Johans godssalg, 1262 vidne ved fyrstens forpligt til Lybekkerne og 1266 ved hans til byen Wismar udstedte privilegiebrev.  _

His son:

1 Eberhard MOLTKE, herremand?. see XXII.2521504 below.

XXII.2521504 Eberhard MOLTKE, herremand?.

Dead bef. 1310. Nævnes 1278-84. Er vel den Ærfardius dictus Moltik, der 1295 bekræfter et af Kong Erik i Slangerup udstedt skøde. Optræder endnu 1306 som medbesegler for præsten i Neuburg.  _

His son:

1 Eberhard MOLTKE, ridder. see XXI.1260752 below.

XXI.1260752 Eberhard MOLTKE, ridder.

Born bef. 1310. Ridder sidst paa året 1310, 1315 medudsteder ved transsumptet af dokumentet af 1307 om Niels Ranis sammensværgelse mod Kong Erik. Købte samme år Detershagen af fyrst Henrik af Mecklenborg, 1328 vidne for Kong Erik i dennes privilegiebrev til byen Rostock.  _

His son:

1 Evert MOLTKE, ridder. see XX.630376 below.

XX.630376 Evert MOLTKE, ridder.

Born bef. 1347. ~ to XX.630377 Helene LUNGE (-1383). See chpt. 1.29. Nævnes 1347 med broren Conrad, var ridder 1350, da han nævnes i Biskop Jacob af Roskildes testamente, nævnes 1360 i håndfæstningen, fik samme år af Hr. Johannes Pikkard kaldet Smeker overladt dennes panterettighed i Hegnetsgaard, Assendrup (Ramsø H.), Aashøj (Bjeverskov H.), Dalby (Fakse H.), Skjensved (Ramsø H.) og gods i Stevns H.  _

5 children:

1 Conrad MOLTKE, herremand. see XIX.315188 below.

2 Henneke (Johan) MOLTKE, herremand. Dead after 1 Nov. 1402. ~ to Grete Axelsdatter GØYE (-). Til Farebæksholm (1384), Bavelse (1383-1404) Regerup m.m. 3 børn.  _

3 Elsif Evertsdatter MOLTKE. ~ to desc. nb. 1 chpt. 2.33 Niels GRUBBE, herremand (-). Til Vidskølle (V. Flakkebjerg H.).  _

4 Cristine Evertsdatter MOLTKE. Dead after 11 Apr. 1389. ~ to Eskild FALK, herremand (-). Til Vallø.  _

5 Evert MOLTKE, herremand. Dead bef. 12 Mar. 1413. ~ to Christine DUE (-). Herremand til Hegnede, Farebæksholm, Veksø, Knabstrup, Stridsmølle og Atterup. 3 børn.  _ Descendants (1 child) chpt. 2.31.

XIX.315188 Conrad MOLTKE, herremand.

Born bef. 1377. Dead after 1388. ~ to XIX.315189 Margrethe CLAUSDATTER (-1393). - see below. Herremand til til Bjernede (1377-1388), Buddinge (1377) og Farebæksholm (1381-1390) m.m.  _ His wife XIX.315189 (parents unknown):

XIX.315189 Margrethe CLAUSDATTER.

Dead after 1393. ~ XIX.315188 Conrad MOLTKE, herremand - see above.  _

Their son

1 Evert MOLTKE, herremand. see XVIII.157594 below.

XVIII.157594 Evert MOLTKE, herremand.

Dead after 1443. ~ to XVIII.157595 Bodil TRUELSDATTER (-1420). - see below. Til Ljungbygaard. Skænkede 1420 Lunds Domkapitel en gård i Lyby Sogn.  _ His wife XVIII.157595 (parents unknown):

XVIII.157595 Bodil TRUELSDATTER.

Dead after 1420. ~ XVIII.157594 Evert MOLTKE, herremand - see above.  _

Their 2 children:

1 Alhed MOLTKE. see XVII.78797 below.

2 Johan MOLTKE, herremand. ~ to Anne Eriksdatter URUP (-). Herremand til Tulesager (Tullsåkra?).  _

XVII.78797 Alhed MOLTKE.

~ to XVII.78796 Joachim Henriksen REVENTLOW, herremand (1429-1460). See chpt. 1.27.  _ 1 child with XVII.78796 Joachim Henriksen REVENTLOW, see chpt. 1.27.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here