Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.29: Fædrene linje for Helene LUNGE, Kristine Margrete BRUUNs farfars mormors farfars mormors mormors farfars mormors farmors farfars mor

XXII.2521508 Oluf LUNGE, herremand.

Første kendte medlem af Lunge-slægten, de sk. "gamle Lunge'r", der kulminerede o. 1300-2400 og gennem kvindelige led er ophav til en række andre adelige slægter.

pic
"De gamle Lunge'rs" våben

Oluf Lunge er nævnt 1268.1302 (da som død). 1268 udstedte han med Oluf Rostok, Oluf Ranesen, Mag. Rane med flere i Næstved vidne om et til St. Clare Kloster i Roskilde udstedt pantebrev, 1282 mægler i en strid mellem Sorø Kloster og Hr. Peder Olufsen af "Tiufstorp", fik 1285 af dekanen af Roskilde, Mag. Rane, fuldmagt til at tilskøde St. Clare Kloster en gård i Allinde, der havde tilhørt Dekanens bror Hr. Oluf Rostok, var 1287 Bispen i Roskildes foged i Bjernede og Fodby, og skødede og pantsatte da gods til nysnævnte Kloster, skulde 1288 skøde gods dertil for Frøken Agnes, Kong Erik Plovpennings datter, der kalder ham sin ven, beseglede 1290 til vitterlighed med Roskildeborgeren Niels Hermansen, var død 1302 da hans enke levede.  _

Hans søn:

1 Oluf Olufsen LUNGE, herremand. se XXI.1260754 nedenfor.

XXI.1260754 Oluf Olufsen LUNGE, herremand.

Død før 1302. Pantsatte 1302 gods i Ølby og Vidskølle til St. Clare Kloster for den gæld, hans mor og bror og han stod i for hans to søstres indtagelse i klostret. Beseglede 1316 til vitterlighed med Oluf Fleming, fik samme år tildømt gods i Kjelleklinte, Saltofte osv., som var ham pantsat af Anders Nielsen og Hr. Svenning Truelsen, var 1321 medudsteder af et vidne af Sjællands landsting.  _

6 børn:

1 Jakob Olufsen LUNGE. = nr. XVIII.157608 afsn. 1.37.

2 Oluf Olufsen LUNGE, ridder. Død før 1386. ~ 1. før 1352 m. Cecilie Gødikesdatter DREFELD (-). ~ 2. m. Marine Nielsdatter MANDERUP (-). ~ 3. før 1364 m. ? GERVER (-). Til Mosegaard (Musse H.). Var 1346 nærværende på Sjællands Landsting. Var 1356 væbner, 1357 fangen ligesom sin bror, ridder 1363, solgte 1365 gods i Haleby (Løve H.) til Kong Valdemar, var samme år blandt forloverne ved forliget i Kolding, skiftede 1381 sammen med Jens Falster med Niels Manderup gods, som var tilfaldet deres hustruer m.fl. Var vistnok død 7 Okt. 1386. 4 børn.  _

3 Helene LUNGE. se XX.630377 nedenfor.

4 @P.N. Olufsdatter LUNGE. ~ m. Hemming Tuesen BAAD (-). Var gift med Hemming Tuesen (Baad) i Bjelkerup, hvis sønner Jens og Folmer Jakobsen kaldte Hr. Folmer Jakobsen Lunge deres Fætter.  _

5 Cecilie Olufsdatter LUNGE. ~ m. Tyge Jensen Vispe DUE, herremand (-). Til Tessebølle. 5 børn.  _

6 Elsebe Olufsdatter LUNGE. ~ m. Niels (Jens) Andersen DUE, landsdommer (-). Til Skabersø og Tjufstorp (Bare H.), landsdommer i Skåne.  _

XX.630377 Helene LUNGE.

Død efter 1383. ~ m. XX.630376 Evert MOLTKE, ridder (1347-). Se afsn. 1.28.  _ 5 børn med XX.630376 Evert MOLTKE, se afsn. 1.28.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here