Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.3: Fædrene linje for Dorthea Sophia MYLIUS, Kristine Margrete BRUUNs farfars farmor

XI.1088 Andreas MÖLLER, bødker.

Borger og bødker i Greiz. Død 24 feb. 1559 i Greiz, Tyskland. ~ m.XI.1089 Magdalene ZAHN (-1557). - se nedenfor. Den første dokumenterede forfader til slægten (de)Mylius, cf. Lengnick [46], E.Juel Hansen [49], Danmarks Adels Årbog LXXIII 1956 mm. Slægtens forhistorie fortaber sig i en anekdote om to brødre og ejere af hhv. "Greifenmühle" og "Davidsmühle". Den første skal have været stamfader til den tyske adelige linje, der skriver sig "von Mylius", mens den anden er far til nærværende Andreas Möller.  _ Hans hustru XI.1089 (forslægt ukendt):

XI.1089 Magdalene ZAHN.

Født i Elsterberg, Tyskland. Død 18 mar. 1557 i Greiz, Tyskland. ~ XI.1088 Andreas MÖLLER, bødker - se ovenfor.  _

Deres 2 børn:

1 Bartold MÖLLER, borger i Greiz. se X.544 nedenfor.

2 Balthasar MÖLLER, hofpræst. Superintendent og hofpræst i Greiz, Tyskland. Født 1529 i Greiz. Død 15 okt. 1596 i Schleiz. ~ 1. m. Kathrine MEYER (-1573). ~ 2. m. Anna Schaller ? (-1580). ~ 3. m. Ottilie FERBER (1561-). Efterslægt gennem en søn af tredje ægteskab. Han har fornavn tilfælles med bødkeren i Greiz, som er den tyske adelige linjes første dokumenterede stamfader. Dette kunne tyde på slægtskab.  _

X.544 Bartold MÖLLER, borger i Greiz.

Omtales blot som en "retskaffen og from borger i Greiz".  _

Hans søn:

1 Andreas MÖLLER, præst. se IX.272 nedenfor.

IX.272 Andreas MÖLLER, præst.

Præst i Pöllwitz i Reuss, senere Reinsdorf ved Greiz. Født 1560 i Greiz, Tyskland. Død 1629 i Greiz, Tyskland. ~ m. IX.273 Margarethe OCKER (-). Se afsn. 1.4. Blev opdraget hos sin farbror Balthasar Möller, hofpræst i Schleiz. 1578 lod han sig immatrikulere på universitetet i Wittenberg, 1592 adjungeret og 1596 virkelig skolemester i Greiz. 1607 præst i Pöllwitz i Reuss og fra 1619 til sin død i 1629 i Reinsdorf ved Greiz. Gift med Margarethe Ocker. Der nævnes kun en søn.  _

Hans søn:

1 Andreas MYLIUS, borgmester. se VIII.136 nedenfor.

VIII.136 Andreas MYLIUS, borgmester.

Fløjlsvæver i Elsterberg, fra 1661 borgmester i Greiz, Tyskl. ~ m. VIII.137 Sibylle HEMPEL (-). Se afsn. 1.5. Fløjlsvæver i Elsterberg og fra 1661 borgmester i Greiz efter sin svigerfar. Hans efterslægt har ofte ment sig i slægtskab med den adelige linje og kaldt sig "von Mylius".  _

Hans søn:

1 Andreas MYLIUS, præst. se VII.68 nedenfor.

VII.68 Andreas MYLIUS, præst.

Præst i Fraureuth i Reuss. Født 18 aug. 1612 i Elsterberg, Tyskland. Død 14 okt. 1687 i Fraureuth, Tyskland. ~ 22 nov. 1640 m. VII.69 Sibylle BÖHME (1625-1701). Se afsn. 1.6. Født 1612 i Elsterberg, immatrikuleret i Jena 1631. 1634 optræder han som lærer og kantor i Greiz og fra 1634 som præst i Fraureuth i Reuss. Her døde han 1687. Gift med Sibylle von Böhme. I hvert fald 2 sønner.  _

2 børn:

1 Eusebius MYLIUS, købmand. Købmand i Leipzig.  _

2 Johann Jacob MYLIUS, apoteker. se VI.34 nedenfor.

VI.34 Johann Jacob MYLIUS, apoteker.

Apoteker i Slagelse. Født 25 juli 1656 i Fraureuth. Død 28 apr. 1691 i Slagelse. ~ 1. 1683 m. Dorothea ROTH (1665-1687). ~ 2. 2 apr. 1688 i Slagelse m. VI.35 Sophia STØCKEN (1656-1729). Se afsn. 1.7. Født 1656 i Fraureuth i Tyskland, men kom som ung mand til København, hvor han tjente i apoteket Den Hvide Svane. 25 år gammel i 1682 fik han privilegium som apoteker i Slagelse, og 1690 købte han af kongen slotspræstegården i byen. Her døde han 1691, 31 år gammel. Han er med få undtagelser de danske Mylius'ers stamfader. Hans tyske slægtninge har i generationer ment at nedstamme direkte fra professor i Jena Johannes von Mylius, der i 1565 blev adlet af Maximilian II. Dette er modbevist, men den tysk-adelige slægt har samme oprindelse som nærværende Mylius-slægt. En sønnesøns søn kammerherre Johan Casper Mylius blev sent (1840) "naturaliseret" i Danmark og efterkommere har siden kaldt sig "de Mylius".

pic
Apoteket i Slagelse på grunden erhvervet af JJ Mylius

Johan Jacob Mylius var gift 2 gange: 1. gang med Dorothea Roth, en datter af apotekeren i Helsingør. Hun døde fra 3 børn efter 4 års ægteskab. Gift 2. gang med Sophie von Stöcken, der selv var enke efter rektor Peder Benzon i Slagelse. Med hende fik han 3 børn.  _

Hans børn med Dorothea ROTH:

1 Sibylle MYLIUS. Født 16 juni 1684 i Slagelse. Døbt 23 juni 1684 i St. Mikkel. Død 1716 i Stenn i Sachsen. ~ 1706 m. Johann Christian MARTIUS, præst (1673-1746). Præst i Stenn, senere Neumark, Sachsen. Blev opdraget hos sin farbror Eusebius Mylius i Leipzig. Efterslægt i Tyskland.  _

2 Johann Gotfred MYLIUS, skræddermester. Skræddermester i Leipzig og Quidlinburg. Født 21 mar. 1686 i Slagelse. Døbt 8 apr. 1686 i St. Mikkel. ~ m. Johanna Elisabeth RUDOLPH (-). Blev opdraget hos sin farbror Eusebius Mylius i Leipzig. Efterslægt i Tyskland.  _

3 Dorothea MYLIUS. Født 1687 i Slagelse. Døbt 10 sep. 1687 i St. Mikkel. Død 1689.  _

Hans børn med Sophia STØCKEN:

4 Peder Benzon MYLIUS, højesteretsass. Højesteretsassessor, justitsråd [3]. Født 4 jan. 1689 i Slagelse. Døbt 8 jan. 1689 i St. Mikkel. Død 18 mar. 1745 i Sorø. ~ 19 nov. 1721 i København m. Magdalene Margrethe HOLMANN (1692-1778). Cand.theol., magister, justitsråd og landsdommer over Sjælland og Møen. Til hans historiske forfatterskab, hvoraf alene "Cort Adeler" udkom, se bio.leks.[3] og Ehrencron-Müller [47]. Gift med Magdalene Holmann, med hvem han fik 7 børn. Bl.a. Elisabeth Sophie (s.d.), der var procurator Andreas Bruuns anden hustru, samt landsdommer Johan Jacob Mylius, hvis søn Johann Casper de Mylius blev adlet 1840 .[3]. Fra denne stammer den adlede gren, der skriver sig de Mylius.  _ Efterslægt (7 børn) afsn. 2.26.

5 Dorthea Sophia MYLIUS. se V.17 nedenfor.

6 Eusebius MYLIUS, cand. theol. Huslærer hos etatsråd Chr.Lerche. Født 1691 i Slagelse. Døbt 25 feb. 1691 i St. Mikkel. Død 1718. Ugift. Død ung.  _

V.17 Dorthea Sophia MYLIUS.

Født 12 feb. 1690 i Slagelse. Døbt 20 feb. 1690 i St. Mikkel. Død 7 feb. 1736 i Slagelse. ~ 7 maj 1714 i Slagelse (St. Mikkel) m. V.16 Thomas BRUUN, postmester (1686-1767). By-og herredsskriver, rådmand, postmester i Slagelse. Se afsn. 1.1.  _ 8 børn med V.16 Thomas BRUUN, se afsn. 1.1.

Henvisninger

[3] Dansk Biografisk Leksikon 3. udg. Red. Cedergren Bech, 1979-1984
[44] Nedergaard, Poul: 100 danske præsteslægter, København 1954.
[45] Bruun, H.P.G.K.: De Bruuners Stamtavle og Slægtregister, Pers.Hist.T. 5 R.III, 1906
[46] Lengnick: Genealogier over adelige og borgerlige Familier, I-II, København 1844/58.
[47] Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39
[49] Juel Hansen, E.: Slægterne Mylius i Danmark, Pers.hist.Tidsskr. 12, 1947 s. 148 ff.
[190] Arnskov P.: Bogen om Slagelse, Slagelse 1931

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here