Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.30: Fædrene linje for Margrethe Jørgensdatter URNE, Kristine Margrete BRUUNs farfars mormors farfars mormors mormors farfars mormors mor

XXIII.5043072 Kjeld URNE.

Hjemstavnenen for denne slægt er den forsvundne landsby Urne i Bjolderup Sogn ved Aabenraa. På grund af navnets tilfældige lighed med "Arne" (ældre dansk for ørn) har slægten som våben den gyldne ørneklo i blåt felt, - på hjelmen to i hinanden gribende ørnekløer. Slægten er beskrevet i DAA 1904.

pic
Urne-slægtens våben

Slægtens ældste medlem oede i Urne og ligger begravet på Bjolderup Kirkegaard, hvorfra hans runesten med indskriften "Ketil Urnæ ligir hir" er ført til museet i Kiel.  _

Hans søn:

1 Mattis URNE. se XXII.2521536 nedenfor.

XXII.2521536 Mattis URNE.

Ledsagede 1238 Bispen af Slesvig ved en granskning i en trætte mellem Løgum Kloster og Ubbe Tordsen, var 1245 vidne ved forliget sluttet mellem disse.  _

Hans søn:

1 Johannes URNE. se XXI.1260768 nedenfor.

XXI.1260768 Johannes URNE.

Trættede 1279 med Bisp Tyge i Ribe om en gård i Herreskov og 1283-85 med Abbeden i Løgum Kloster, bl. a. om gods i Bjolderslev Mark og byen Urne, som Hr. Knud Snubbe havde testamenteret til klosteret. Gjorde 1288 med tre andre markskel mellem Løgum Kloster og ejeren af Kummerlov.  _

4 børn:

1 Mattis URNE, herremand. Skødede 1315 gods i Lemming (Hids H.) til Alling Kloster.  _

2 Jakob URNE, ridder. Var 1313 ridder og forlover for Hr. Peder Porse ved dennes forlig med Kongen, synes at være død før 1321. efterladende sig børn.  _

3 Johannes URNE. Pantsatte 1321 Jakob Urnes børns gods i Flakkebjerg Herred til Laurids Jonsen. En datter Johanne var gift med Jens Begere i Ringsted og havde flere børn.  _

4 Nicolaus URNE, herremand. se XX.630384 nedenfor.

XX.630384 Nicolaus URNE, herremand.

Oplod 1321 sammen med Hr. Niels Tuesen af Hørby og dennes to Sønner en gård Aaketorp til Gudhjems Kloster , som Fru Ingeborg Mogens, skænkeres datter, havde givet til klosteret. Fik 1343 gods i Magleby og Stigsnæs (Flakkebjerg H.) i pant af Jens Skaaning og 1348 af Oluf Jensen af Tystofte gods i Hesleby. Pantsatte 1355 gods i Tjustrup til Hr. Ture Knudsen (Dyre); vist g. m. en datter af Hr. Niels Tuesen (Huitfeldt) til Hørby, for denne kalder ham sin søn.  _

3 børn:

1 Nicolaus URNE, herremand. se XIX.315192 nedenfor.

2 Jakob URNE, ridder. Var 1360 væbner og nærværende paa Kalundborg, da Kong Valdemar her udstedte vidne om en skifteforhandling, fik samme år gods i Stigsnæs i pant af Lage Offesen paa Clausholm, var 1365 ridder og forlover for Kongen ved forliget i Kolding. Måske den Hr. Jep Urne, der ifølge slægtebogsangivelser skal have været Kong Valdemar Atterdags hofmarskal.  _

3 Lage URNE. Havde tre sønner, Nicolaus, Lage og Jens.  _

XIX.315192 Nicolaus URNE, herremand.

Død o. 1384. ~ m.XIX.315193 Margrethe LAVESDATTER (-). - se nedenfor. Fik 1360 i pant en gård Stenbjerg (Gudme H.). Fik 1372 med sin hustrus mor Fru Margrethe Havburdsdatter vidne af Gudme Herredsting bl.a. om, at sidstnævnte på skiftet efter sin far Havburd Jonsen havde fået Rygaard (H). Solgte, uvist hvornår, en gård i Høm til Hr. Eskild Falk på Vallø. Nævnes endnu 1383, 1385 nævnes hans arvinger. Kaldes snart Nis, snart Claus Urne; hans hustru førte en nymåne i sit våben og kaldes i slægtebøgerne Margrethe Lagesdatter Ny eller Haltonstalder (von Halberstadt). Med hende fik han formodentlig Rygaard.  _ Hans hustru XIX.315193 (forslægt ukendt):

XIX.315193 Margrethe LAVESDATTER.

~ XIX.315192 Nicolaus URNE, herremand - se ovenfor.  _

Deres 3 børn:

1 Lage Nielsen URNE. se XVIII.157596 nedenfor.

2 Jep URNE. Fik 1396 en gård i Ørsted i Hamsø Herred i pant af Herluf Jensen. Slægtebøgerne kalde ham "stærke" Hr. Jep Urne og fabler meget om ham, hvem de urigtig vil gøre til "store" Hr. Jørgens Fader.  _

3 Nis URNE. Besegler 1392 sammen med Hr. Zabel Kerkendorp. Havde en søn i slægtsbørerne kaldt "Lille Niels Urne."  _

XVIII.157596 Lage Nielsen URNE.

Død o. 1415. ~ 1. m. @P.N. Turesdatter DYRE (-). ~ 2. m.XVIII.157597 Alhed BREIDE (-). - se nedenfor. Herremand til Hørby i Tudse Herred. Nævnes fra 1385 i forbindelse med køb og salg af forskellige godser i Flakkebjerg Herred. Er væbner i 1396, men blev året efter ridder ved kroningsfestlighederne i Kalmar. Ses i de følgende år desuden at have haft gods i Angel, Sønder Rangstrup og Hin Herred mm. Er 1412 dommer i Odense, men nævnes som død 1416. Hans første hustru var datter af Knud Thorbernsen Dyre i Skads Herred. Anden hustru var formodentlig fra Sønder Rangstrup Herred i Aabenraa amt.  _ Hans hustru XVIII.157597 (forslægt ukendt):

XVIII.157597 Alhed BREIDE.

~ XVIII.157596 Lage Nielsen URNE - se ovenfor. Var formodentlig fra S. Rangstrup Herred, hvor hun mente at være den rette ejer af Grønnebjerggaard, der var taget i besiddelse af en Claus Breide, formodentlig hendes bror. Gav 1416 som enke Ribe-Kanniken Anders Brok fuldmagt til at indløse hendes gods i Bølling Herred, der var i pant hos en Hr. Jens Skram.  _

Lage Nielsen URNEs børn med @P.N. Turesdatter DYRE:

1 Johannes URNE. Nævnes 1390 og 1392.  _

2 Cecilie URNE. ~ før 1392 m. Zabel KERKENDORP, herremand (-). Til Hørby og Borreby.  _

Lage Nielsen URNEs børn med Alhed BREIDE:

3 Jørgen URNE, ridder. se XVII.78798 nedenfor.

4 Alhed URNE. ~ m. Markvard BARSEBEK (-).  _

5 Margrethe URNE. ~ m. Oluf Nielsen SORT (-).  _

XVII.78798 Jørgen URNE, ridder.

Død 21 maj 1480 i Odense Sortbrødrekloster. ~ 1. m. XVII.78799 Sidsel Folmersdatter KNOB (-). Se afsn. 1.31. ~ 2. m. Margrethe Eriksdatter BILLE (-1468). ~ 3. m. Kirsten Clausdatter KRUMSTRUP (-). Herremand til Brolykke (Bjerre Herred), Rygaard, Søbysøgaard (Aasum Herred), Hindema (Vinding Herred) og Bondemosegaard (Salling Herred). Lå 1433 i strid med bisp Jens af Roskilde om Hørby, som han påstod var hans fædrende gods. Optrådte atter 1434 sammern med Markvard Barsebek (svogeren) som arvinger efter Hr. Lage Urne. Var 1438 væbner men 1458 ridder. Skal 1462 have været landstingsdommer på Fyn. Havde 1472 Kerteminde By i pant. Han blev begravet i Sortebrødre Kloster i Odense., men vistnok siden ført til Søby Kirke, hvor hans Gravsten findes. Siges at have været en lærd mand.  _

Hans børn med Sidsel Folmersdatter KNOB:

1 Sylle Jørgensdatter URNE. ~ m. Jep Nielsen ALGUDSEN, høvedsman (-). Til Nedergaard, 1460 Høvedsmand på Kjærstrup. Levede 1498.  _

2 Margrethe Jørgensdatter URNE. se XVI.39399 nedenfor.

3 Jep Jørgensen URNE.  _

4 Hans Jørgensen URNE, domprovst. Død før 7 jan. 1505 i Odense. Begr. i Skt. Knud. 1474 domprovst til Vor Frue Kirke i Odense. Hans testamente fra 1503, hvori han betænkte en række familiemedlemmer, er en vigtig kilde til slægten. Hans gravsten med slægtsvåben var tidligere at se i Skt. Knuds kirke i Odense.  _

5 Jørgen Jørgensen URNE, landsdommer. Død 1510. ~ m.efterkommer nr. 1 afsn. 2.40 Mette Clausdatter HUITFELDT (-). Herremand til Hindema. Vistnok 1480 Landsdommer på Fyn, 1497 høvedsmand på Hagenskov, 1502 rigsråd. Død 1510. Hans enke boede i Odense og levede endnu 1516.  _

6 Elne Jørgensdatter URNE. Død før 1488. Død før 29 April 1488. Hendes søskende arvede efter hende.  _

7 Inger Jørgensdatter URNE. Død før 1505. Var 1503 i Maribo Kloster, hvor hunblev betænkt i broren Hans' testamente. Var død 23 April 1505.  _

1 søn med Margrethe Eriksdatter BILLE:

8 Lage Jørgensen URNE, landsdommer. Født o. 1468. Død 9 okt. 1530. ~ m. Sidsel Jensdatter RIBBING (-). Herremand til Boserup (Lugude H.). "Blev efter sin Moders Død skaaren ud af hendes side og mistede derved sit ene Øie". 1509 landsommer i Skåne.  _

Hans børn med Kirsten Clausdatter KRUMSTRUP:

9 Johan Jørgensen URNE, herremand. ~ 1. før 1506 m. Mette Johansdatter OXE (-). ~ 2. før 23 aug. 1525 m. Anne Markvardsdatter RØNNOW (-). Herremand til Rygaard. Ialt mindst 5 børn.  _

10 Knud Jørgensen URNE, herremand. ~ m. Inger Axelsdatter WALKENDORFF (-). Herremand til Søgård (ved Åbenrå) og Aarsmarke (ved Svendborg). Mindst 2 børn.  _

11 Alhed Jørgensdatter URNE. ~ m. Tetz Jensen ROSENGAARD, herremand? (-1519). Hendes datter Karen var g.m. Niels Vincentsen Lunge (Dyre), s.d.  _

XVI.39399 Margrethe Jørgensdatter URNE.

Død efter 1505. ~ m. XVI.39398 Knud Joachimsen REVENTLOW, landsdommer (1450-1489). Se afsn. 1.27.  _ 7 børn med XVI.39398 Knud Joachimsen REVENTLOW, se afsn. 1.27.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here