Gedcom Extract for Kristine Margrete BRUUN

Chpt. 1.37: Ancestral Line for Kirsten Tygesdatter LUNGE, Kristine Margrete BRUUN's father's father's mother's mother's father's father's mother's mother's mother's mother's father's mother's father's mother

XX.630432 Oluf LUNGE, herremand. = nb. XXII.2521508 chpt. 1.29.

XIX.315216 Oluf Olufsen LUNGE, herremand. = nb. XXI.1260754 chpt. 1.29.

XVIII.157608 Jakob Olufsen LUNGE.

Born bef. 1343. Dead 29 June 1387. Til Høistrup (Stevns H.), Ryegaard (Voldborg H.) samt hovedgårde i Skovsø og Valby (Slagelse og Stevns H.). Var 1343 forlover for Kong Valdemar ved forliget i Helsingborg; var vist nok ridder 1351; 1357 fængslet som mistænkt for delagtighed i jydernes oprør; omkring 1362 høvedsmand på Helsingborg. Nævnes i de følgende år i forb. med køb og salg af forskellige godser: St. Clare Klosters Gods i Ølby, Kalundborg Len, Holbæk Slot, Trudsholm i Jylland, St. Clare Klosters gods på Møen osv. Var død 20. juni 1387, da der holdtes skifte efter ham G. 1° m. Maren Myndel til Nielstrup og Asserstrup, 2° m. Elsebe Sandberg, 3° m. Mette Limbek, enke efter Hr. Niels Hak; men sikkert er det, at en af hans hustruer hed Sophie, og denne eller hans 1. hustru synes at have været en datter af Hr. Folmer Folmersen til Stadager (Falster Nørre H.) og Fru Cecilie. Hans 9 børns mødre kan ikke bestemmes med sikkerhed.  _

9 children:

1 Folmer Jakobsen LUNGE, ridder. Dead abt. 1412. ~ 1. to Ingeborg ? (-). ~ 2. to Regitze Stigsdatter KROGNOS (-). ~ 3. to Elisabeth PODEBUSK (-). Til Høistrup (som han dog skødede til Dronning Margrethe), Ryegaard, Egede (Faxe H) og Tvede. Nævnes i forb. m. handel med forskellige godser fra 1377. Var 1386 ridder og 1387 Kong Olufs kammermester og nærværende ved hans død på Falsterbro Slot. Var 1393 høvedsmand på Gurre, havde før 1394 været Roskilde-Bispens høvedsmand på Københavns Slot. Stiftede 1396 med sine søskende et vikarie i Roskilde Domkirke. Død mellem 1411 og 1413. Mndst 4 børn.  _

2 Anders Jakobsen LUNGE, rigsråd. Dead abt. 1428. ~ 1. to XVII.86044-2. Ingeborg PANTER (-). ~ 2. to desc. nb. 1 chpt. 2.31 Eline MOLTKE (-). Tiil Skafterup og Gunderslevlille (begge i Ø. Flakkebjerg H.), Broby (Alsted H.) mm. Væbner 1388 og ridder 1390. 1397 rigsråd og høvedsmand på Kalmar og senere på Helsingborg. Stiftede 1424 et alter i Vor Frue Kirke i København "for sin, sine Husfruers og deres Forældres Sjæle". Levede 1427, men var død 2 Juni 1429.  _

3 Oluf Jakobsen LUNGE, herremand. ~ to Anne Pedersdatter JERNSKJÆG (-). Til Skjoldenæs (Ringsted H.), som tilhørte hans hustru. 3 børn.  _

4 Niels Jakobsen LUNGE, kannik. Var 1385 kannik i Roskilde og blev da immatrikuleret ved universitetet i Prag. 1395 muligvis kannik i Lund, siden erkedegn i Tribses i Meklenborg. 1402 biskop i Strengnæs, men Paven tog beskikkelsen tilbage et halvt år efter. Købte 1407 Sørup (Støvring H.) og ejede også en hovedgård i Brembæk (Ovre S., Gudme H.).  _

5 Karen Jakobsdatter LUNGE. ~ to Peder GRUBBE, herremand (-). Til Alslev. Muligvis datter af Jakob Lunge.  _

6 Ove Jakobsen LUNGE, rigsråd. see XVII.78804 below.

7 Sophie Jakobsdatter LUNGE. ~ to Jens ANDERSEN (-). Var umyndig 1387 under sin bror Anders' værgemaal og fik med sin søster på skiftet bl. a. udlagt hovedgården i Valby; nævnes 1396 og var da vist endnu ugift.  _

8 Regitze Jakobsdatter LUNGE. ~ to XVI.43022 Anders Nielsen PANTER, herremand (1350-1406). See chpt. 1.70.  _

9 Oluf Jakobsen LUNGE, herremand. Til Ryegaard, som han 1387 arvede fra faren. Han var da umyndig under broren Hr. Folmers værgemaal.  _

XVII.78804 Ove Jakobsen LUNGE, rigsråd.

Born bef. 1387. Dead 1458. Bur. in Antvorskov. ~ to XVII.78805 Maren Tygesdatter BASSE (-). See chpt. 1.38. Det ses ikke med sikkerhed hvem af farens ægtefæller der er hans mor, men en Niels Hak i Assendrup kalder ham 1407 sin søstersøn. Han var herremand til Nielstrup (Musse H.) og arvede siden Bøgsted. Nævnes 1401 som forlover for broren Hr. Anders, og nævnes i de følgende år i forbindelse med forskellig handel med godser, pantsættelser etc. 1435 beseglede han forliget i Vordingborg; han havde samme år været i Stockholm og nævnes i det der afsluttede forlig først af de beseglende væbnere. Var 1438 med til at indkalde Hertug Christoffer og 1439 at opsige Kong Erik huldskab og troskab. Nævnes 23. nov. 1451 og var da rigsråd. Begravet i Antvorskov. Skifte efter ham holdtes 6 Juli 1458.  _

3 children:

1 Tyge LUNGE. see XVI.39402 below.

2 Sidsel Ovesdatter LUNGE. ~ to Torbern BILLE, rigsråd (-1465). Til Allindemagle og Svanholm. Til Egede (Faxe H.) og Nielstrup (Musse H.) . 7 børn.  _

3 Ellen Ovesdatter LUNGE. ~ to Axel Lagesen BROK (-1498). Til Estrup.  _

XVI.39402 Tyge LUNGE.

Dead 1486. Bur. in Antvorskov. ~ to XVI.39403 Anna Nielsdatter KABEL (TOSTRUP) (-1460). See chpt. 1.40. DAA 1902 s 311.  _

4 children:

1 Maren Tygesdatter LUNGE. ~ to Axel Pedersen BRAHE, herremand (-). Til Sørup (Ljunits Herred, Skåne). 6 børn.  _

2 Elsebe Tygesdatter LUNGE. = nb. XIII.5489 chpt. 1.109.

3 Karen Tygesdatter LUNGE. ~ to Jesper KRAFSE, høvedsmand (-). Høvedsm. på Arlevad.  _

4 Kirsten Tygesdatter LUNGE. see XV.19701 below.

XV.19701 Kirsten Tygesdatter LUNGE.

Dead after 1529. ~ to XV.19700 Vincents Iversen DYRE, godsejer (-1529). See chpt. 1.35. Levede endnu 1529, hvor hun (som enke?) takseres til at stille en skytte. Forslægt muligvis i DAA 1902.  _ 5 children with XV.19700 Vincents Iversen DYRE, see chpt. 1.35.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here