Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.39: Fædrene linje for Cecilie Jensdatter GRUBBE, Kristine Margrete BRUUNs farfars mormors farfars mormors mormors farmors farmors farmors mor

XXII.2521776 Johannes GRUBBE.

Nævnes 1280 som medudsteder af et vidne om en gave til Lygum Kloster. Beseglede 1284 dom afsagt mellem kongen og Erik Plovpennings døtre. Var samme år nærværende, da Hertug Valdemar stadfæstede Flensborg Bys privilegier, og synes da at have stået i Hertugens tjeneste. To sønner, hvoraf den ene Peder viderefører navnet Grubbe. Den anden søn Mogens efterkommere benævnes først med vanlige patronymer, men efter et par generationer anvender også de Grubbe-navnet.

pic
Grubbe-slægtens våben

Slægten er beskrevet i DAA 1895.  _

4 børn:

1 Peder GRUBBE. Synes at have været bosiddende paa Sjælland, hvor han 1296 beseglede et gavebrev til St. Clare Kloster i Roskilde. Nævnes atter 1298. Tre børn.  _

2 Ingmar GRUBBE. To børn.  _

3 Mogens JENSEN. se XXI.1260888 nedenfor.

4 Bo GRUBBE. Død 1349. Til Alslev (Faxe H.). Nævnes 1328 i et vidne af Sjællands Landsting. Er vel den Bo Jensen, som 1345 beseglede til vitterlighed med Jens Mogensen (Grubbe). Skænkede gods til Roskilde Domkirke som han havde arvet efter en Møntmester Franz. Død 1349 på hjemvejen fra Det Hellige Land.  _ Efterslægt (1 barn) afsn. 2.33.

XXI.1260888 Mogens JENSEN.

Død før 1320.  _

Hans søn:

1 Johannes MOGENSEN, landsdommer. se XX.630444 nedenfor.

XX.630444 Johannes MOGENSEN, landsdommer.

Født før 1320 i Gunderslevholm. Død 23 mar. 1345. ~ m.XX.630445 Benedicte ? (-1340). - se nedenfor. Var landsdommer på Sjælland. Ejer af Gundslevholm 1333-1345, som blev opført 1335, men jævnet med jorden, da Johannes havde lagt sig ud med Valdemar Atterdag (det nyere Gunderslevholm blev genopført i 1729 af Carl Adolf Plessen).  _ Hans hustru XX.630445 (forslægt ukendt):

XX.630445 Benedicte ?.

Død før 1340. ~ XX.630444 Johannes MOGENSEN, landsdommer - se ovenfor.  _

Deres søn

1 Jens GRUBBE. se XIX.315222 nedenfor.

XIX.315222 Jens GRUBBE.

Død efter 1405. Også kaldet Grubbe Jensen til Gunderslevholm. Afstod 1398 til Skovkloster al sin ret til en gård i Holløse. Beseglede 1405 til vitterlighed. Muligvis gift med datter af Peder Ludvigsen Eberstein.  _

Hans datter:

1 Cecilie Jensdatter GRUBBE. se XVIII.157611 nedenfor.

XVIII.157611 Cecilie Jensdatter GRUBBE.

Født i Gunderslev. Død efter 1412. ~ m. XVIII.157610 Tyge BASSE, ridder (-1408). Se afsn. 1.38.  _ 2 børn med XVIII.157610 Tyge BASSE, se afsn. 1.38.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here