Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.45: Fædrene linje for Abel Cathrine HIORT, Kristine Margrete BRUUNs farfars mormors farmor

VIII.154 Hans Christophersen HIORT, kommissarius.

Født o. 1630. Død juni 1692 i Fana, Bergen. ~ 1. m. Else Nielsdatter HARBOE (1640-1697). ~ 2. m. Abel Cathrine SAHN (-). ~ 3. m.VIII.155 Anna Marie HEIDEMANN (1650-). - se nedenfor. Stiftsskriver på Sjælland, senere justitsråd og Landkommissarius i Bergen. Meget formuende og besad ialt 10 ejendomme. Overtog 1680 hovedgården Stend, som i dag huser et teater ("Stend Gamle Hovedgård", i 1850'erne iøvrigt ejet af A. Oehlenschlägers datter Marie Konow).

pic
Stend Hovedgaard

Samme år skal han være adlet. Lå 1684 i strid med borgmester Laurids Sørensen om nogle markskel. En "Hans Smed", som nok har været af svigersønnens familie, var beskikket til at behandle sagen. Kilde: [120]. Ikke undersøgt: Johanne Martens: Om Stiftsgaarden og Hans Christophersen Hiort samt Stend gaard. Bergen Historiske Forenings Skrifter 1(1915) s. 91-108 ill. kart, 1980.  _ Hans hustru VIII.155 (forslægt ukendt):

VIII.155 Anna Marie HEIDEMANN.

Født o. 1650. ~ VIII.154 Hans Christophersen HIORT, kommissarius - se ovenfor. Forslægt ikke undersøgt. Opført som ejer af Stend Hovedgaard til1696, hvor hun solgte det meste af den.  _

Hans Christophersen HIORTs børn med Else Nielsdatter HARBOE:

1 Anne HIORT. Født o. 1660. Død 1699 i Bergen. ~ m. Thiis Christensen DREYER (1650-1692). 6 børn.  _

2 Cecilie HIORT. Født o. 1670. Død efter 1720. ~ 1. m. Anders HANSEN, forvalter (1650-1695). Forv. af Svanøy gård. ~ 2. m. Jonas Hansen RUUS, proprietær (-1716). Ejer af Natland i Skjold ved Bergen.  _

Hans Christophersen HIORTs børn med Anna Marie HEIDEMANN:

3 Abel Cathrine HIORT. se VII.77 nedenfor.

4 Veronica Elisabeth HIORT. Død 1713. ~ 17 maj 1702 i Bergen m. Niels Knag Castberg KNAGENHIELM, lagmand (1661-1737). Lagmand i Bergen, adlet Knagenhielm. Ingen børn. Men manden havde børn fra et tidligere ægteskab.  _

VII.77 Abel Cathrine HIORT.

~ m. VII.76 Peder Montagne LILLIENSKJOLD, oberstløjtnant (1667-1725). Se afsn. 1.10. Maleri i [119].  _ 11 børn med VII.76 Peder Montagne LILLIENSKJOLD, se afsn. 1.10.

Henvisninger

[119] Lillienschiold/Lillienskiold: Danmarks Adels Aarbog 1957
[120] Thomle, E.A.: Nedstammer den nulevende danske Slægt Lillienskiold paa Mandssiden fra den i 1671 adlede Hans Hanssøn Smidt?. Personalhistorisk Tidsskrift 1885

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here