Gedcom Extract for Kristine Margrete BRUUN

Chpt. 1.45: Ancestral Line for Abel Cathrine HIORT, Kristine Margrete BRUUN's father's father's mother's mother's father's mother

VIII.154 Hans Christophersen HIORT, kommissarius.

Born abt. 1630. Dead June 1692 in Fana, Bergen. ~ 1. to Else Nielsdatter HARBOE (1640-1697). ~ 2. to Abel Cathrine SAHN (-). ~ 3. to VIII.155 Anna Marie HEIDEMANN (1650-). - see below. Stiftsskriver på Sjælland, senere justitsråd og Landkommissarius i Bergen. Meget formuende og besad ialt 10 ejendomme. Overtog 1680 hovedgården Stend, som i dag huser et teater ("Stend Gamle Hovedgård", i 1850'erne iøvrigt ejet af A. Oehlenschlägers datter Marie Konow).

pic
Stend Hovedgaard

Samme år skal han være adlet. Lå 1684 i strid med borgmester Laurids Sørensen om nogle markskel. En "Hans Smed", som nok har været af svigersønnens familie, var beskikket til at behandle sagen. Kilde: [120]. Ikke undersøgt: Johanne Martens: Om Stiftsgaarden og Hans Christophersen Hiort samt Stend gaard. Bergen Historiske Forenings Skrifter 1(1915) s. 91-108 ill. kart, 1980.  _ His wife VIII.155 (parents unknown):

VIII.155 Anna Marie HEIDEMANN.

Born abt. 1650. ~ VIII.154 Hans Christophersen HIORT, kommissarius - see above. Forslægt ikke undersøgt. Opført som ejer af Stend Hovedgaard til1696, hvor hun solgte det meste af den.  _

Hans Christophersen HIORT's children with Else Nielsdatter HARBOE:

1 Anne HIORT. Born abt. 1660. Dead 1699 in Bergen. ~ to Thiis Christensen DREYER (1650-1692). 6 børn.  _

2 Cecilie HIORT. Born abt. 1670. Dead after 1720. ~ 1. to Anders HANSEN, forvalter (1650-1695). Forv. af Svanøy gård. ~ 2. to Jonas Hansen RUUS, proprietær (-1716). Ejer af Natland i Skjold ved Bergen.  _

Hans Christophersen HIORT's children with Anna Marie HEIDEMANN:

3 Abel Cathrine HIORT. see VII.77 below.

4 Veronica Elisabeth HIORT. Dead 1713. ~ 17 May 1702 in Bergen to Niels Knag Castberg KNAGENHIELM, lagmand (1661-1737). Lagmand i Bergen, adlet Knagenhielm. Ingen børn. Men manden havde børn fra et tidligere ægteskab.  _

VII.77 Abel Cathrine HIORT.

~ to VII.76 Peder Montagne LILLIENSKJOLD, oberstløjtnant (1667-1725). See chpt. 1.10. Maleri i [119].  _ 11 children with VII.76 Peder Montagne LILLIENSKJOLD, see chpt. 1.10.

References

[119] Lillienschiold/Lillienskiold: Danmarks Adels Aarbog 1957
[120] Thomle, E.A.: Nedstammer den nulevende danske Slægt Lillienskiold paa Mandssiden fra den i 1671 adlede Hans Hanssøn Smidt?. Personalhistorisk Tidsskrift 1885

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here