Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.50: Fædrene linje for Ane Salome VESTRING, Kristine Margrete BRUUNs farmors farfars mor

VII.82 ? VESTRING, major.

~ m. VII.83 Sophia Eva RABEN (1648-1731). Se afsn. 1.51. Formodentlig mecklenborgsk major. Om ham vides intet udover, at hans hustru fra 1703 bærer flere af hans datter Ane Salomes børn til dåb i Borre i Præstø amt. Hustruen omtales som "Majorinden Sophia Eva von Vestringen gebohren von Raben" og er da formodentlig enke. Hun dør her i 1731.  _

Hans datter:

1 Ane Salome VESTRING. se VI.41 nedenfor.

VI.41 Ane Salome VESTRING.

Født 1678. Død 16 mar. 1720 i Møn. Begr. 16 apr. 1720 i Borre. ~ m. VI.40 Friedrich BÜLOW, major (1676-1720). Dansk major ved livgarden til fods. Se afsn. 1.46. Begravet i Borre Kirke, sammen og samtidig med sin mand.

pic
Ane Salome Vestring malet som 22-årig i 1698 [?] (anonym maler, Bruun-Rasmussens auktion 2013)

 _ 9 børn med VI.40 Friedrich BÜLOW, se afsn. 1.46.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here