Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.51: Fædrene linje for Sophia Eva RABEN, Kristine Margrete BRUUNs farmors farfars mormor

XII.2656 Henneke RABEN, godsejer.

~ m.XII.2657 Catharina PLESSEN (-). - se nedenfor. Godsejer til Stück og Steinfeld. Nævnt 1523, hvor han underskrev den mecklenburgske "Grosse Union", en slags forfatning, der skulle modvirke for enevældig magt til fyrsten. Han er stamfader til en uradelig mecklenburgsk slægt, hvoraf en del senere medlemmer har søgt tjeneste som officerer i Danmark. Dens stamsæder var Stück, Rogau og Moltenau. Slægten, der er beskrevet i DAA 1970-71, førte et våben, der beskrives: "i blaat skjold en liggende halv kløvet guldlilje; paa den kronede hjelm en sort ravn med udslagne vinger og en guldring i næbbet".

pic
Raben-slægtens våben

 _ Hans hustru XII.2657 (forslægt ukendt):

XII.2657 Catharina PLESSEN.

~ XII.2656 Henneke RABEN, godsejer - se ovenfor. Datter af Johan v. P. til Bahlen og Anna v. Bühler. Hendes forslægt er beskrevet i DAA 1934.  _

Deres søn

1 Joachim RABEN, godsejer. se XI.1328 nedenfor.

XI.1328 Joachim RABEN, godsejer.

~ m.XI.1329 Anna PENTZ (-). - se nedenfor. Godsejer til Stück og Rheinfeld. En bror Christoph havde gennem tipoldesønnen oberstløjtnant Hugo Friedrich v. Raben efterkommere i Danmark.  _ Hans hustru XI.1329 (forslægt ukendt):

XI.1329 Anna PENTZ.

~ XI.1328 Joachim RABEN, godsejer - se ovenfor.  _

Deres søn

1 Jürgen RABEN, landråd. se X.664 nedenfor.

X.664 Jürgen RABEN, landråd.

Død 1609. ~ m. X.665 Clara SPERLING (-). Se afsn. 1.52. Meklenburgsk landråd il Stück og Steinfeld.  _

5 børn:

1 Otto RABEN. se IX.332 nedenfor.

2 Johan RABEN. Skæbne ukendt.  _

3 Heinrch RABEN. Skæbne ukendt.  _

4 David RABEN, godsejer. ~ m. Anna OERTZEN (-). Godsejer til Steinfeld. Fire børn.  _

5 Victor RABEN, major. Født 1601. Død 28 juni 1657. ~ m. Sophie Hedevig WALSCHLEBEN (-). Mecklenburgsk major til Stück, Rogau og Moltenau., svensk oberst. Hans søn hofmarskal i København Johan Otto v. Raben (1646-1719) er stamfader til den danske, adelige linje af slægten.  _

IX.332 Otto RABEN.

Død 1631. ~ m. IX.333 Eva WACKERBARTH (-1632). Se afsn. 1.53. Detaljer er ikke oplyst.  _

Hans søn:

1 Ulrich RABEN. se VIII.166 nedenfor.

VIII.166 Ulrich RABEN.

~ m. VIII.167 Anna Salome DALDORF (-). Se afsn. 1.59. Detaljer er ikke oplyst.  _

2 børn:

1 Joachim Iwen RABEN, kaptajn. ~ m. Margrethe WONSFLETH (-1689). 1682 (1. jan.) fændrik ved oplandske nat. inf.regt., 1686 (6. juli) sekondlt., 1687 (29.april) premierlt. i Palle Krags gevorbne inf.regt., 1689 (3. nov.) kaptajn ved oberst Boyneburgs gev. inf.regt., 1699 (17. okt.) afsked. Mindst 4 børn. En søn med samme fornavn, Joachim Iwen, er 1738 kautonionist ved Carl Ulrich von Bülows vielse i Skt. Petri i København.  _

2 Sophia Eva RABEN. se VII.83 nedenfor.

VII.83 Sophia Eva RABEN.

Født 1648. Død 1731 i Møn. Begr. 11 sep. 1731 i Borre. ~ m. VII.82 ? VESTRING, major (-). Se afsn. 1.50. Hun er nok som enke flyttet til sin datter Ane Salome i Borre på Sjælland omkring 1700. Bærer her flere af sine børnebørn til dåben. Begravet i Borre ("Jordet Frue Majorinde Sophie Eva von Raben i sit Alders 83. Aar uden Ceremonier)".  _ 1 barn med VII.82 ? VESTRING, se afsn. 1.50.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here