Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.64: Fædrene linje for Margrethe KAAS, Kristine Margrete BRUUNs farmors farmor

XIX.344064 Niels LÆNDI, ridder.

Død før 1314. Stamfader til De Sparre-Kaas'er (med en sparre i deres våben). Kan have navn fra herresædet Kaas ved Limfjorden (eller omvendt!). Slægten er beskrevet i DAA 1899. Nævnes 1296 som ridder, stiftede 1300 et Alter i Ribe Domkirke, udsatte sit gods for sin broders fængsel, skulle 1304 påligne skat i Ribe stift, beseglede 1307 Hertug Christoffers forlening med Sønderhalland. Gift med en datter af Niels Peck eller en datter af Niels Kammermester.  _

Hans søn:

1 Jens NIELSEN, ridder. se XVIII.172032 nedenfor.

XVIII.172032 Jens NIELSEN, ridder.

Død 1279. Ridder, råd, godsejer til Kaas i Rødding Herred. 1302 forlover for Kongens gæld til Rostock, skulle 1304 påligne skat i Viborg Stift, beseglede 1307 som råd Hertug Christoffers forlening med Sønderhalland, 1310 staldmester for bispen af Ribe. Nævnes 1313-14 blandt dommerne over de oprørske jyder. 1322 forlover for Kong Christoffer.  _

Hans søn:

1 Jens KAAS, herremand. se XVII.86016 nedenfor.

XVII.86016 Jens KAAS, herremand.

Nævnes 1333-45. Beseglede 1341 Kong Valdemars forlig til adelen.  _

Hans søn:

1 Jens KAAS, herremand. se XVI.43008 nedenfor.

XVI.43008 Jens KAAS, herremand.

Nævnes 1360-86. 1360 blandt forloverne for Kongen ved forliget i Ribe med de Holstenske grever.  _

Hans søn:

1 Nisse KAAS, herremand. se XV.21504 nedenfor.

XV.21504 Nisse KAAS, herremand.

Nævnes senest 1408. Muligvis identisk med Niels Kaas begravet i Virborg Domkirke.  _

2 børn:

1 Jens KAAS, herremand. se XIV.10752 nedenfor.

2 Inger Jensdatter KAAS. = nr. XVI.43905 afsn. 1.106.

XIV.10752 Jens KAAS, herremand.

Død efter 1429. ~ m. XIV.10753 Maren Jensdatter LØVENBALK (-). Se afsn. 1.65. Herremand til Kaas, Rødding Herred. Erhvervede 1422 patronatsret til Thaarup Kirke.  _

Hans søn:

1 Niels KAAS, ridder. se XIII.5376 nedenfor.

XIII.5376 Niels KAAS, ridder.

Død efter 1471. Begr. i Viborg Domkirke. ~ 1. m. XIII.5377 Ellen Pedersdatter SKRAM (-). Se afsn. 1.67. ~ 2. m. Else Mogensdatter DUE-GLOB (-). Herremand til Kaas i Rødding Herred og Thaarupsgaard i Fjends Herred. Gav 1446 med sine brødre gods til Viborg Stift og Dueholm Kloster. Ridder 1457, landsdommer i Nørrejylland 1467, rigsråd og sendebud til mødet med svenskerne i Halmstad i 1468  _

Hans børn med Ellen Pedersdatter SKRAM:

1 Jens KAAS, herremand. ~ m. Edel Lagesdatter SALTENSEE (-). Stamfader til Starupgaard-linjen.  _

2 Christian KAAS, herremand.  _

3 Niels KAAS, herremand. se XII.2688 nedenfor.

4 Ellen KAAS. Død efter 1489. ~ m. Laurids ROSTRUP, herremand (-). Herremand til Sjelleskovgaard.  _

Hans børn med Else Mogensdatter DUE-GLOB:

5 Erik KAAS, biskop. Død før 20 sep. 1520. Biskop i Viborg. Tog Magistergraden, var Kannik i Viborg 1501, nævnes allerede 1508 som «Electus» (udvalgt Biskop), var måske nogle år koadjutor hos sin formand, Niels Friis; som rigsråd forekommer han oftere i tidens statsakter, men synes ikke at have spillet en større rolle. 1514 var han tilstede ved Christian II's kroning i Oslo. Han døde 1520 [3].  _

6 Gjertrud KAAS. Død 1522. ~ m. Mogens THOMSEN (-). Hendes søn var stamfader til Mur-Kaas-linjen (med en mur i sit våben).  _

XII.2688 Niels KAAS, herremand.

Født o. 1460. Død før 1515. ~ 1. m. XII.2689 Abel HØEG (-). Se afsn. 1.72. ~ 2. m. Anne hermansdatter FLEMMING (-). Herremand til Ørndrup i Sønder Herred Mors, Ølby i Nørre Herred på Mors og Halkjær i Aars Herred. Stamfader til Ørndrup-linjen.  _

Hans børn med Abel HØEG:

1 Mogens KAAS, herremand. se XI.1344 nedenfor.

2 Jens KAAS. Død før 1537. I Dronning Christines tjeneste. Var immatrikuleret ved universitetet i Rostock.  _

Hans børn med Anne hermansdatter FLEMMING:

3 Sofie KAAS. ~ 1. m. Laurids Andersen BADEN (-). Godsejer til Gundeslev. ~ 2. m. XII.2694-6. Tyge LUNGE, godsejer (-1545).  _

4 Niels KAAS. Født o. 1510. Død efter 1582. ~ m. Maren Iversdatter DYRE (1520-).  _

XI.1344 Mogens KAAS, herremand.

Død efter 24 juli 1565. ~ 1. m. Magdalene Mogensdatter SPEND (-). ~ 2. m. XI.1345 Mette Godskesdatter FRIIS (-). Se afsn. 1.74. Herremand til Ørndrup, nævnes 1523-65.  _

Hans børn med Magdalene Mogensdatter SPEND:

1 Mette KAAS. Død 1559. ~ m. Christoffer KRUSE, godsejer (-). Godsejer til Sønderris.  _

2 Helvig KAAS, godsejer. Død o. 1632. Godsejer (ugift) til Søndergaard og Lønsgaard.  _

3 Iver KAAS, hofjunker. Død efter 1606. Hofjunker og godsejer til Ørndrup og Lindbjerggaard. Ugift.  _

4 Abel KAAS. Død 1597. ~ 1. m. Chistian GYLDESTIERNE, godsejer (1552-1617). Godsejer til Reestrup. ~ 2. m. Eggert BILLE, godsejer (-1580). Godsejer til Markie og Gjedsholm.  _

5 Jens KAAS, godsejer. Død 1609. ~ m. Kirsten Mogensdatter JUEL (-). Godsejer til Ørgaard, Hammerum Herred.  _

Hans børn med Mette Godskesdatter FRIIS:

6 Kirsten KAAS. Død 1588. ~ m. Christoffer JUEL, godsejer (-). Godsejer til Estrup.  _

7 Niels KAAS, godsejer. Død efter 1584. ~ m. Dorte Munk Hansdatter LANGE (-). Godsejer til Ørndrup og Store Hessel, Hjerm Herred. Dræbte 1559 Oluf Rytter til Kabel.  _

8 Erik KAAS, godsejer. se X.672 nedenfor.

X.672 Erik KAAS, godsejer.

Begr. i Sjørring Kirke. ~ 1. m. Ellen Mogensdatter JUEL (-). ~ 2. m. Johanne Enevoldsdatter STYGGE (-). ~ 3. 9 juni 1577 i Aas m. X.673 Berte Clausdatter ULFELDT (-1597). Se afsn. 1.75. Godsejer til Aas og Nibstrup, Børglum Herred  _

1 datter med Ellen Mogensdatter JUEL:

1 Ingeborg KAAS. Død 1622. ~ m. Mogens KRAG, godsejer (1544-1622). Godsejer til Glomstrup.  _

1 søn med Johanne Enevoldsdatter STYGGE:

2 Mogens KAAS, hofjunker. ~ 1. m. Agathe Pallesdatter MEHLEN (-). ~ 2. m. Anne Pedersdatter JUEL (-). Godsejer til Aas og Tidemandsholm, Børglum Herred  _

Hans børn med Berte Clausdatter ULFELDT:

3 Claus KAAS, godsejer. Død før 1652. ~ m. Margrethe Chistensdatter PRIP (-). Ejer af forskellige gårde, sidst på Øland.  _

4 Otte KAAS, herremand. se IX.336 nedenfor.

5 Mogens KAAS, godsejer. Død 1652. ~ m. X.674-4. Margrethe Eriksdatter VESTENIE (-). Godsejer til Lyngholm, Hassing Herred. Blev 1638 takseret til 174 Td. Hk. Med Margrethe Vestenie fik han 1 søn, der døde som barn.  _

IX.336 Otte KAAS, herremand.

Død 1647 i Odense. Begr. i Hvidbjerg Kirke. ~ m. IX.337 Regitze Eriksdatter VESTENIE (-). Se afsn. 1.80. Godsejer til Lønsgaard, Nandrup i Nørre Herred Mors, Hørbylund i Dronningslund Herred.

pic
Hørbylund i Dronningslund Herred ca. 1930

Blev 1638 takseret til 141 Tdr. Hk.

pic
De Sparre-Kaas'ers våben

 _

3 børn:

1 Erik KAAS, godsejer. Godsejer til Hørbylund.  _

2 Birte KAAS. ~ m. Laurids FRIIS, godsejer (-). Godsejer til Geresvig.  _

3 Mogens KAAS, godsejer. se VIII.168 nedenfor.

VIII.168 Mogens KAAS, godsejer.

Død 1655. ~ 1648 m. VIII.169 Anne Rudbeksdatter PORS (-). Se afsn. 1.89. Godsejer til Nandrup, Jølby i Nørre Herred Mors, samt Lykkesholm på Langeland, erhvervet af hans kone.

pic
Det nuværende Lykkesholm på Langeland

 _

Hans søn:

1 Otto KAAS, godsejer. se VII.84 nedenfor.

VII.84 Otto KAAS, godsejer.

Født 1649. Død 2 maj 1716. Begr. i Tryggelev Kirke. ~ 20 dec. 1674 m. VII.85 Hilleborg Vincentsdatter STEENSEN (1642-1711). Se afsn. 1.97. Godsejer til Lykkesholm og Holmegaard, senere også Nedergaard og Nygaard, på Langeland.  _

4 børn:

1 Mogens KAAS, ritmester. Død 1715. ~ m. Margrethe FACK (-). Kaptajnløjtnant (såret ved Helsingborg 1710), senere ritmester. Hans søn Christen Frederik Kaas (1714-99) var slægtens sidste mand.  _

2 Hans Ditlev KAAS, oberstløjtnant. Født 1676. Død 1748. ~ m. VII.86-4. Mette Ditlevsdatter BROCKDORFF (1698-1743). Faldt i svensk fangenskab 1710 ved Helsingborg.  _

3 Vincents Steensen KAAS, kaptajn. Født 1678. Død 1709. ~ m. Mette Margrethe Eriksdatter SEHESTED (1674-1715).  _

4 Rudbek KAAS, godsejer. se VI.42 nedenfor.

VI.42 Rudbek KAAS, godsejer.

Oberst, godsejer til Nedergaard på Langeland. Født 1679 i Nedergaard, Langeland. Død 20 mar. 1731 i Bødstrup. ~ o. 1716 m. VI.43 Sophia Charlotte BROCKDORFF (1697-1768). Se afsn. 1.112. Arvede Nedergaard på Langeland efter farens død i 1716. Deltog i den spanske arvefølgekrig: 1700 løjtnant ved oberst Rodsteens dragonregiment, gik med dette regiment til Italien, fik 1703 karakter af kaptajn. 1709 til Holland som generaladjutantløjtnant hos general Gersdorff, fik 1710 karakter af major og kompagnichef ved Gersdorffs regiment, men samme år forflyttet til det holstenske gevorbene rytterregiment og derfra til Hertugen af Würtemberg Oels' regiment; 1711 major, 1712 taget til fange af franskmændene, 1713 karakter af oberstløjtnant af dragonerne. Afskediget 1718 med oberst karakter.

pic
Nedergaard på Langeland. Den nuværende hovedbygning er fra 1800-tallet

På Nedergaard lod hans opføre en 1 etages bygning af egebindingsværk, men den er vist ikke bevaret. Fik 2 sønner og 1 datter, men den ene søn døde 1 1/2 år gl. Han selv er begravet i Bødstrup kirke, og en nu forsvunden gravskrift lød

pic
Rudbek Kaas' våbenskjold

 _

2 børn:

1 Otto Ditlev KAAS, generalmajor. Født 1719. Død 1778. ~ m. Sophie Dorothea EICKSTÄDT (1714-).  _ Efterslægt (3 børn) afsn. 2.39.

2 Margrethe KAAS. se V.21 nedenfor.

V.21 Margrethe KAAS.

Født aug. 1720 i Bødstrup. Død 5 nov. 1777 i Haraldskær. ~ 1. 22 jan. 1744 i København (Garnison) m. V.20 Frederik Lorenz BÜLOW, godsejer (1708-1748). Kaptajn og kompagnichef, godsejer til Espe og Bonderup. Se afsn. 1.46. ~ 2. 14 dec. 1769 i Vejle m. V.22-12. Ove Bernhardt LÜTTICHAU, godsejer (1745-1781). Major, godsejer til Haraldskær.

pic
Margrethe Kaas (1720-77)

Børn af 2. ægteskab ikke undersøgt.  _ 1 barn med V.20 Frederik Lorenz BÜLOW, se afsn. 1.46.

Henvisninger

[3] Dansk Biografisk Leksikon 3. udg. Red. Cedergren Bech, 1979-1984

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here