Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.7: Fædrene linje for Sophia STØCKEN, Kristine Margrete BRUUNs farfars farmors mor

IX.280 Heinrich STØCKEN, bygmester.

"baumeister" i Holsten omkr. 1550. ~ m.IX.281 Catharina ? (-). - se nedenfor. Stamfader til den nu uddøde adelsslægt, se Lengnick [46], Danmarks Adels Årbog LVIII 1941 s. 59-64  _ Hans hustru IX.281 (forslægt ukendt):

IX.281 Catharina ?.

~ IX.280 Heinrich STØCKEN, bygmester - se ovenfor.  _

Deres søn

1 Claus STØCKEN, bygmester. se VIII.140 nedenfor.

VIII.140 Claus STØCKEN, bygmester.

Bygmester i København. ~ m.VIII.141 Anna ? (-). - se nedenfor.  _ Hans hustru VIII.141 (forslægt ukendt):

VIII.141 Anna ?.

~ VIII.140 Claus STØCKEN, bygmester - se ovenfor.  _

Deres 3 børn:

1 Heinrich STØCKEN, rådmand. Rådmand og toldopkræver i Rendsborg. Død 1643 i Rendsburg. ~ m. Abel GUDE (1607-). 7 børn, bl.a. dr.jur. kgl. dansk råd Gerhard von Støcken, Heinrich von Støcken til Pederstrup, der blev adlet 1681, dr. theol., provst i Rendsborg Christian Stöcken.  _

2 Volmer STØCKEN, amtsforvalter. se VII.70 nedenfor.

3 Claus STØCKEN, birkeskriver. Birkeskriver på Lolland fra 1661-92. ~ m. Margrethe HANSDATTER (-). 1 søn og 3 døtre.  _

VII.70 Volmer STØCKEN, amtsforvalter.

Amtsforvalter, kabinetssekretær.. Død 1660. ~ 1. m. Cathrine HERCULESDATTER (-1655). ~ 2. o. 1655 m.VII.71 Cathrine BACHMANN (-). - se nedenfor. Blev amtsforvalter på Halsted Kloster og Ravnsberg samt kabinetssekretær i det danske kancelli. Gift 1. gang med Cathrine Herculesdatter, som døde 1655 (mindst 1 søn). Gift 2. gang med Cathrine Bachmann (mindst 2 døtre).  _ Hans hustru VII.71 (forslægt ukendt):

VII.71 Cathrine BACHMANN.

~ VII.70 Volmer STØCKEN, amtsforvalter - se ovenfor. Herkomst foreløbig ukendt.  _

Volmer STØCKENs børn med Cathrine HERCULESDATTER:

1 Hercules STØCKEN, kaptajn. Født o. 1650. ~ m. Cathrine GEDSKEN (-). Født før 1655.  _

Volmer STØCKENs børn med Cathrine BACHMANN:

2 Sophia STØCKEN. se VI.35 nedenfor.

3 Anna Cathrine STØCKEN. Født o. 1658. Død o. 1679. ~ m. Paul DANCHEL, præst (1638-1681). Sognepræst i Kjøbelev-Vindeby. Født mellem 1656 og 1660. Død før 24. september 1679, hvor hendes man gifter sig igen.  _

VI.35 Sophia STØCKEN.

Født 10 mar. 1656. Død 6 aug. 1729 i Slagelse. ~ 1. 22 feb. 1676 m. Peter BRUUN, amtsforvalter (-1677). Amtsforvalter over Antvorskov og Korsør amter. ~ 2. 14 apr. 1679 m. Peder BENZON, rektor (-1684). Rektor i Slagelse. ~ 3. 2 apr. 1688 i Slagelse m. VI.34 Johann Jacob MYLIUS, apoteker (1656-1691). Apoteker i Slagelse. Se afsn. 1.3. ~ 4. 21 sep. 1692 m. Hans Casper NICKELS, apoteker (1666-1748). Apoteker i Slagelse. Første ægteskab var kortvarigt og vistnok barnløst. I andet ægteskab med Peder Benzon blev hun mor til en datter hvis videre skæbne ikke kendes. Denne mands navn optræder hyppigt blandt efterkommerne af hendes børn i tredje ægteskab.  _ 3 børn med VI.34 Johann Jacob MYLIUS, se afsn. 1.3.

1 datter med Peder BENZON:

1 Catharina BENZON. Født 1681 i Slagelse. Døbt 17 juni 1681 i St. Mikkel. Skæbne ukendt.  _

1 datter med Hans Casper NICKELS:

2 Anna Catharina NICKELS. Født 1693 i Slagelse. Døbt 9 aug. 1693 i St. Mikkel. Skæbne ukendt.  _

Henvisninger

[46] Lengnick: Genealogier over adelige og borgerlige Familier, I-II, København 1844/58.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here