Gedcom Extract for Kristine Margrete BRUUN

Chpt. 1.7: Ancestral Line for Sophia STØCKEN, Kristine Margrete BRUUN's father's father's father's mother's mother

IX.280 Heinrich STØCKEN, bygmester.

"baumeister" i Holsten omkr. 1550. ~ to IX.281 Catharina ? (-). - see below. Stamfader til den nu uddøde adelsslægt, se Lengnick [46], Danmarks Adels Årbog LVIII 1941 s. 59-64  _ His wife IX.281 (parents unknown):

IX.281 Catharina ?.

~ IX.280 Heinrich STØCKEN, bygmester - see above.  _

Their son

1 Claus STØCKEN, bygmester. see VIII.140 below.

VIII.140 Claus STØCKEN, bygmester.

Bygmester i København. ~ to VIII.141 Anna ? (-). - see below.  _ His wife VIII.141 (parents unknown):

VIII.141 Anna ?.

~ VIII.140 Claus STØCKEN, bygmester - see above.  _

Their 3 children:

1 Heinrich STØCKEN, rådmand. Rådmand og toldopkræver i Rendsborg. Dead 1643 in Rendsburg. ~ to Abel GUDE (1607-). 7 børn, bl.a. dr.jur. kgl. dansk råd Gerhard von Støcken, Heinrich von Støcken til Pederstrup, der blev adlet 1681, dr. theol., provst i Rendsborg Christian Stöcken.  _

2 Volmer STØCKEN, amtsforvalter. see VII.70 below.

3 Claus STØCKEN, birkeskriver. Birkeskriver på Lolland fra 1661-92. ~ to Margrethe HANSDATTER (-). 1 søn og 3 døtre.  _

VII.70 Volmer STØCKEN, amtsforvalter.

Amtsforvalter, kabinetssekretær.. Dead 1660. ~ 1. to Cathrine HERCULESDATTER (-1655). ~ 2. abt. 1655 to VII.71 Cathrine BACHMANN (-). - see below. Blev amtsforvalter på Halsted Kloster og Ravnsberg samt kabinetssekretær i det danske kancelli. Gift 1. gang med Cathrine Herculesdatter, som døde 1655 (mindst 1 søn). Gift 2. gang med Cathrine Bachmann (mindst 2 døtre).  _ His wife VII.71 (parents unknown):

VII.71 Cathrine BACHMANN.

~ VII.70 Volmer STØCKEN, amtsforvalter - see above. Herkomst foreløbig ukendt.  _

Volmer STØCKEN's children with Cathrine HERCULESDATTER:

1 Hercules STØCKEN, kaptajn. Born abt. 1650. ~ to Cathrine GEDSKEN (-). Født før 1655.  _

Volmer STØCKEN's children with Cathrine BACHMANN:

2 Sophia STØCKEN. see VI.35 below.

3 Anna Cathrine STØCKEN. Born abt. 1658. Dead abt. 1679. ~ to Paul DANCHEL, præst (1638-1681). Sognepræst i Kjøbelev-Vindeby. Født mellem 1656 og 1660. Død før 24. september 1679, hvor hendes man gifter sig igen.  _

VI.35 Sophia STØCKEN.

Born 10 Mar. 1656. Dead 6 Aug. 1729 in Slagelse. ~ 1. 22 Feb. 1676 to Peter BRUUN, amtsforvalter (-1677). Amtsforvalter over Antvorskov og Korsør amter. ~ 2. 14 Apr. 1679 to Peder BENZON, rektor (-1684). Rektor i Slagelse. ~ 3. 2 Apr. 1688 in Slagelse to VI.34 Johann Jacob MYLIUS, apoteker (1656-1691). Apoteker i Slagelse. See chpt. 1.3. ~ 4. 21 Sep. 1692 to Hans Casper NICKELS, apoteker (1666-1748). Apoteker i Slagelse. Første ægteskab var kortvarigt og vistnok barnløst. I andet ægteskab med Peder Benzon blev hun mor til en datter hvis videre skæbne ikke kendes. Denne mands navn optræder hyppigt blandt efterkommerne af hendes børn i tredje ægteskab.  _ 3 children with VI.34 Johann Jacob MYLIUS, see chpt. 1.3.

1 daughter with Peder BENZON:

1 Catharina BENZON. Born 1681 in Slagelse. Chr. 17 June 1681 in St. Mikkel. Skæbne ukendt.  _

1 daughter with Hans Casper NICKELS:

2 Anna Catharina NICKELS. Born 1693 in Slagelse. Chr. 9 Aug. 1693 in St. Mikkel. Skæbne ukendt.  _

References

[46] Lengnick: Genealogier over adelige og borgerlige Familier, I-II, København 1844/58.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here