Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.71: Fædrene linje for Ida Lydersdatter HOLCK, Kristine Margrete BRUUNs farmors farmors farfars farfars farfars farmors mormors mor

XVII.86046 Lyder HOLCK, herremand.

Født før 1417. Død før 1440. ~ m.XVII.86047 Else Christiernsdatter VENDELBO (-1442). - se nedenfor. 1417 forlover for hr Truid Has. Tilskrives Støvring 1429 og 1432. Hans forbindelse med de kendte adelige slægter med Holck-navnet kan ikke klarlægges. Kilde: DAA 1925.  _ Hans hustru XVII.86047 (forslægt ukendt):

XVII.86047 Else Christiernsdatter VENDELBO.

Død o. 1442. ~ XVII.86046 Lyder HOLCK, herremand - se ovenfor. Som enke skænkede hun 1440 sin gård Kalstrup og Kalstrup mølle i Viverby sogn til Helligåndshuset i Aalborg til sin egen, sin mands, forældres og børns sjæles frelse. Samme år skænkede hun til Helligåndslavet i Randers en gård i Kastbjerg i Gerløv herred.  _

Deres datter

1 Ida Lydersdatter HOLCK. se XVI.43023 nedenfor.

XVI.43023 Ida Lydersdatter HOLCK.

Født o. 1370. Død efter 1426 i Asdal. ~ 1. m. XVI.43022 Anders Nielsen PANTER, herremand (1350-1406). Se afsn. 1.70. ~ 2. m. Laurids GLOB, herremand (-1396). ~ 3. m. XIX.315228-2. Lyder KABEL, herremand (-). ~ 4. m. Niels SLET, herremand (-). Ejer af Gudumslund. Hendes sidste mand kundgjorde som enkemand i 1426, at hun havde skænket sit gods Gudumslund til Viborg bispedømme.  _ 1 barn med XVI.43022 Anders Nielsen PANTER, se afsn. 1.70.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here