Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.75: Fædrene linje for Berte Clausdatter ULFELDT, Kristine Margrete BRUUNs farmors farmors farfars farfars mor

XX.689152 Strange ULFELDT.

Stamfader til adelsslægten Ulfeldt. Våben: sammensat dyr (ulv, ørn). Slægtsnavn anvendes fra 1525. Danmarks Adels Årbog 1923. Nævnes 1186 i Kong Knud Valdemarsøns stadfæstelse i Lund.  _

Hans søn:

1 Anders Grosen ULFELDT. se XIX.344576 nedenfor.

XIX.344576 Anders Grosen ULFELDT.

~ m. XIX.344577 Cecilie Esbern SNARESDATTER (-). Se afsn. 1.76. Stamfader til slægtens hovedgren. Skænkede gods til Sorø Kloster.  _

2 børn:

1 Absalon Andersen ULFELDT. = nr. XIX.346240 afsn. 1.91.

2 Johannes Andersen ULFELDT. se XVIII.172288 nedenfor.

XVIII.172288 Johannes Andersen ULFELDT.

~ m.XVIII.172289 Lucie ? (-). - se nedenfor. Testamenterede 1259 gods i Høng (Løve Herred) til Sorø Kloster.  _ Hans hustru XVIII.172289 (forslægt ukendt):

XVIII.172289 Lucie ?.

~ XVIII.172288 Johannes Andersen ULFELDT - se ovenfor.  _

Deres søn

1 Absalon Jonsen ULFELDT, ridder. se XVII.86144 nedenfor.

XVII.86144 Absalon Jonsen ULFELDT, ridder.

Nævnes blandt Christopher II's riddere. Nævnes 1320, 1326. Kaldtes Absalon til Broholm.  _

Hans søn:

1 Jacob Absalonsen ULFELDT, godsejer. se XVI.43072 nedenfor.

XVI.43072 Jacob Absalonsen ULFELDT, godsejer.

Død før 1346. ~ m.XVI.43073 Kirstine ? (-). - se nedenfor. Godsejer til Veddinge i Ods Herred. Nævnes fra 1319.  _ Hans hustru XVI.43073 (forslægt ukendt):

XVI.43073 Kirstine ?.

~ XVI.43072 Jacob Absalonsen ULFELDT, godsejer - se ovenfor. Formodentlig søster til Stig Pedersen, der ejede gods i Løitved, Viskinge mm.  _

Deres søn

1 Anders Jakobsen ULFELDT, godsejer. se XV.21536 nedenfor.

XV.21536 Anders Jakobsen ULFELDT, godsejer.

~ m.XV.21537 Mette RIXTORP (-). - se nedenfor. Til Kogsbølle i Vindinge Herred.  _ Hans hustru XV.21537 (forslægt ukendt):

XV.21537 Mette RIXTORP.

~ XV.21536 Anders Jakobsen ULFELDT, godsejer - se ovenfor. Forslægt i DAA. 1942 (ikke undersøgt).  _

Deres søn

1 Erik Andersen ULFELDT, godsejer. se XIV.10768 nedenfor.

XIV.10768 Erik Andersen ULFELDT, godsejer.

Død 1420. Begr. i Vindinge Kirke. ~ m.XIV.10769 Anne ABILDGAARD (-). - se nedenfor. Til Koxbøle. Tilskødede 1386 Margrethe II gods i Boltinge, Espe mm.  _ Hans hustru XIV.10769 (forslægt ukendt):

XIV.10769 Anne ABILDGAARD.

~ XIV.10768 Erik Andersen ULFELDT, godsejer - se ovenfor. Forslægt muligvis i DKs.Adels Årb. 1884, 1929 (ikke undersøgt).  _

Deres søn

1 Anders Eriksen ULFELDT, godsejer. se XIII.5384 nedenfor.

XIII.5384 Anders Eriksen ULFELDT, godsejer.

Død 1456. Begr. i Kværndrup. ~ m. XIII.5385 Mette SCHWERIN (-1485). Se afsn. 1.77. Til Kogsbølle. Nævnes fra 1414.  _

6 børn:

1 Claus Andersen ULFELDT. Død 1497. Begr. i St. Knud, Odense. Prior til Dalum, rigsråd 1484  _

2 Palle Andersen ULFELDT, godsejer. = nr. XII.2698 afsn. 1.85.

3 Laurids Andersen ULFELDT, provst. 1470 provst i Assens, 1472-75 provst i Tofte, 1477-1488 kantor i Odense.  _

4 Kirsten Andersdatter ULFELDT. ~ m. Claus Henriksen HUITFELDT, godsejer (-). Godsejer til Krumstrup.  _ Efterslægt (1 barn) afsn. 2.40.

5 Eggert Andersen ULFELDT, godsejer. se XII.2692 nedenfor.

6 Ebbe Andersen ULFELDT, godsejer. Død o. 1502. ~ m. Kirsten BØISTRUP (-). Til Kogsbølle, lensmand på Kærstrup.  _

XII.2692 Eggert Andersen ULFELDT, godsejer.

Død o. 1505. ~ m. XII.2693 Karine Pedersdatter VÆBNER (-). Se afsn. 1.78. Til Kragerup, Elmelunde, Højbygaard i Bara Herred. Lensmand på Oregaard.  _

2 børn:

1 Beate Eggertsdatter ULFELDT, hofmesterinde. Død 27 mar. 1553 i Nyborg. ~ m. Niels BILD, rigsråd (-1540). Godsejer til Ravnholt. Som enke hofmesterinde hos Dronning Dorothea.  _

2 Claus Eggertsen ULFELDT, godsejer. se XI.1346 nedenfor.

XI.1346 Claus Eggertsen ULFELDT, godsejer.

Død 1566 i Ørslev Kirke. ~ 1. m. Margrethe Knudsdatter HVIDE (-1595). ~ 2. før 1530 m. XI.1347 Dorte LUNGE (-1554). Se afsn. 1.79. Til Elmelunde, Kragerup mm. Beskyldes 1541 af sin moster Anne Persdatter Væbner for at have bortført hende til Elmelunde for at aftvinge hende brev på hendes gods. Faldt 1566 "slagen for fjenderne"(?). Ligsten med våben/indskrift over ham og første kone i Ørslev Kirke. Ligesten med våben/indskrift over ham og hans anden kone i Ulbølle Kirke.  _

Hans børn med Dorte LUNGE:

1 Eggert Clausen ULFELDT, godsejer. Begr. 1583. ~ 1. m. Anne JUEL (-1576). ~ 2. m. Else BJØRNSDATTER (1558-1594). ~ 3. m.efterkommer nr. 1 afsn. 2.30 Lisbeth GALLE (-1616). Til Kragerup mm., Kongens kammertjener 1560.  _

2 Margrethe Clausdatter ULFELDT. Død 1600 i Tommerup. ~ m. Knud GIEDDE, lensmand (-). Lensmand på Børringe og Magleby, godsejer til Tommerup. Førte efter sin mands død "løsagtigt levned" hvorpå hendes søn blev befalet "at lade Moderen indemure, selv overvære Indmuringen og ... holde hende indemuret hendes Livstid efter den derom gjorte Skik". Døde i fængslet.  _

3 Kirsten Clausdatter ULFELDT. ~ 1. m. Morten Svendsen ORNING, lensmand (-1574). Lensmand på Kildinghus, godsejer til Eget og Vosnæsgaard. ~ 2. m. Povl ABILDGAARD, godsejer (-). Godsejer til Vrannerupgård.  _

4 Berte Clausdatter ULFELDT. se X.673 nedenfor.

X.673 Berte Clausdatter ULFELDT.

Død efter 1597. ~ 9 juni 1577 i Aas m. X.672 Erik KAAS, godsejer (-). Se afsn. 1.64.  _ 3 børn med X.672 Erik KAAS, se afsn. 1.64.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here