Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.9: Fædrene linje for Anna MATHESON, Kristine Margrete BRUUNs farfars morfars mor

VII.74 Jacob MATHESON, kommandant.

Født o. 1639. Død 17 juli 1724 i Kongsvinger, Norge. Begr. 8 aug. 1724 i Vinger, Norge. ~ m.VII.75 Margrethe Sophie STENNER (-). - se nedenfor. Ifølge Ovenstad [55]: Regimentsadjudant ved Statholderens Livregimentsdragoner i Norge (Oslo?) 1678. Premiereløjtnant ved oberstløjtnant Mathias Roodts dragonregiment og derved dettes Søndenfjeldske nationale dragonkompani 1680. 1685 kaptajnløjtnant ved samme regiment, nu under oberst Chr. F. Marschalck. Kaptajn og chef for regimentet Oplandenes Kompani 1688. Major 1697. Havde fremdeles samme kompani indtil han blev kommandant på Kongsvinger fæstning 28/2 1713. Død 1724, 85 år gammel, begravet i Vinger.  _ Hans hustru VII.75 (forslægt ukendt):

VII.75 Margrethe Sophie STENNER.

~ VII.74 Jacob MATHESON, kommandant - se ovenfor.  _

Deres 8 børn:

1 Anne Marie MATHESON. Død efter 1726. ~ o. 1696 m. Iver Pedersen LUND, løjtnant (-1710). Ljtn. i Vinger.  _

2 Frands Wilhelm MATHESON, korporal. Født o. 1681. Død 1714. Begr. 7 apr. 1724 i Vinger. Død efter 14 dages svaghed på fæstningen i Vinger.  _

3 Margrethe Malene MATHESON. ~ 22 sep. 1717 i Vinger m. VII.76-4. Christian LILLIENSKJOLD, kaptajn (1697-1726).  _

4 Catharina Elisabeth MATHESON. Død 30 aug. 1740. ~ 30 jan. 1717 i Fet m. Anton Christoph BÄHR, kaptajn (-1740). Kapt. dragonerene, chef for N. Jarlsbergske kompagni 1727.  _

5 Jacob MATHESON, oberst. Født o. 1683. Død 11 mar. 1749 i Øie grd, Melhus, Norge. ~ 1711 m. VII.72-3. Sophie Cathrine MOHRSEN (1678-1752). Ifølge Ovenstad [55]: Korporal ved Følckersams nationale dragoner Søndenfjelds 1698. Kaptajn "des armes" ved samme regiments gevorbne dragoner 1702. Fænrik samme år indtil 1703, da "hand er employeret udi Danmark". Sekondløjtnant ved Endens 4. Danske gevorbne infanteriregiment i kejserlig tjeneste i Ungarn allerede fra 1702. Premiereløjtnant ved Følckersams gevorbne dragoner Søndenfjelds 1706. Kaptajn og kompagnichef sammested 1710. Deltog 28./29. marts 1716 i overfaldet fra Norderhaug. Flyttet til det nyoprettede Paulsens gevorbne dragonregiment 1719. Brigademajor til hest 1719. Sekondmajor samme år. Virkelig major 1720. Oberstløjtnant ved Nordenfjeldske nationale dragonregiment og chef for Ringsakerske (senere Hedemarske) kompagni 1723. Oberst og chef for Nordenfjeldske nationale dragonregiment 1730. Ejede flere kirker og andre ejendomme. Boede på gården Øie i Melhus. Købte 1730 gården Traasted i Vinger. Hans eneste søn premiereløjtnant Jacob Statius Matheson (1718-70) overtog gården. Denne søn har flere efterkommere, fortrinsvis officerer, der ofte har mellemnavn Statius.  _

6 Anna MATHESON. se VI.37 nedenfor.

7 Grisille (Chrysillis) MATHESON. Født 1688. Død 1742. ~ 17 okt. 1720 i Vinger m. Niels MOGENSEN, major (1693-1737).  _

8 Sophia MATHESON. ~ 18 mar. 1717 i Vinger m. Dominicus Jensen RØYEM, proviantforv. (-). Proviantforvalter på Kongsvinger.  _

VI.37 Anna MATHESON.

Født 25 okt. 1686 i Traastad, Norge. Død 3 maj 1725 i Vinger, Norge. ~ 8 mar. 1702 i Kongsvinger m. VI.36 Philip Ernst MOHRSEN, kaptajn (1670-1726). Kaptajn og kompagnichef ved Gyldenløves infanteriregiment. Se afsn. 1.8.  _ 9 børn med VI.36 Philip Ernst MOHRSEN, se afsn. 1.8.

Henvisninger

[55] Ovenstad, O.: Militærbiografier. Den norske hærs officerer 1628-1814, Oslo 1949
[119] Lillienschiold/Lillienskiold: Danmarks Adels Aarbog 1957
[120] Thomle, E.A.: Nedstammer den nulevende danske Slægt Lillienskiold paa Mandssiden fra den i 1671 adlede Hans Hanssøn Smidt?. Personalhistorisk Tidsskrift 1885

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here