Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.99: Fædrene linje for Margrethe Eriksdatter BASSE, Kristine Margrete BRUUNs farmors farmors farmors farmor

XV.21824 Niels ?, herremand.

Ældst kendte medlem af adelsslægten De nye Basse'r, som i våbenet førte to røde vædderhorn i et sølvfelt og samme mærke på hjelmen. Han havde mindst 2 sønner. DAA 1886.  _

Hans søn:

1 Anders NIELSEN, herremand. se XIV.10912 nedenfor.

XIV.10912 Anders NIELSEN, herremand.

~ m.XIV.10913 Helene MANDERUP (-). - se nedenfor. I Drøsselberg i Løve herred. Nævnes 1377-82 hvor han gav en gård til Sorø Kloster som han havde købt af sin kones farbror. mindst 3 sønner.  _ Hans hustru XIV.10913 (forslægt ukendt):

XIV.10913 Helene MANDERUP.

~ XIV.10912 Anders NIELSEN, herremand - se ovenfor. Forslægt ikke undersøgt (DAA 1903?).  _

Deres søn

1 Jens ANDERSEN, herremand. se XIII.5456 nedenfor.

XIII.5456 Jens ANDERSEN, herremand.

~ m. XIII.5457 Elline LANDTZDATTER (-). Se afsn. 1.100. I Bildsø, Slagelse herred. Nævnes 1413-1439, hvor han skriver sig "i Vetterslev" i Ringsted Herred. Mindst 3 børn.  _

Hans søn:

1 Christoffer JENSEN, herremand. se XII.2728 nedenfor.

XII.2728 Christoffer JENSEN, herremand.

Død før 1494. Begr. i Ringsted Kirke. ~ 1. m. Bigitte Hansdatter SKAVE (-). ~ 2. før 1476 m.XII.2729 Margrethe Andersdatter GODOV (-). - se nedenfor. Af Vetterslev i Ringsted herred. Nævnes 1443-1468. Har skrevet sig "i Sørup" (Vetterslev sogn, Ringsted herred) og sidst i Svenstrup(?). Gift 2 gange og mindst 4 børn, men det sidst ikke hvem af hustruerne er mor til sønnen Basse.  _ Hans hustru XII.2729 (forslægt ukendt):

XII.2729 Margrethe Andersdatter GODOV.

~ XII.2728 Christoffer JENSEN, herremand - se ovenfor. Forslægt ikke undersøgt (DAA 1894?).  _

Christoffer JENSENs børn med Bigitte Hansdatter SKAVE:

1 Dorthe CHRISTOFFERSDATTER. ~ m. Jep Jepsen RAVENSBERG, herremand (-). Til Kindholm.  _

Christoffer JENSENs børn med Margrethe Andersdatter GODOV:

2 Basse CHISTOFFERSEN, landsdommer. se XI.1364 nedenfor.

XI.1364 Basse CHISTOFFERSEN, landsdommer.

Død før 1560. ~ m.XI.1365 Margrete Clausdatter NEB (-). - se nedenfor. Til Sørup i Vetterslev sogn. 1530-51 landsdommer på Sjælland.. Levede endnu 1555, men var død 1560, hvor hans anden kone er nævnt som enke. Der er tvivl om denne kones identitet, men alle hans børn er af 1. ægteskab med Margrethe Neb.  _ Hans hustru XI.1365 (forslægt ukendt):

XI.1365 Margrete Clausdatter NEB.

~ XI.1364 Basse CHISTOFFERSEN, landsdommer - se ovenfor. Forslægt ikke undersøgt (DDA 1906?).  _

Deres 3 børn:

1 Christoffer BASSE, skibshøvedsmand. Pansatte 1524 gods i Hammer arvet efter sin mor i den "Nød og Trang, hvori han var stedt, fordi hans Fader ej vilde hjælpe ham". Tjente siden som skibshøvedsmand under Peder Skram.  _

2 Erik BASSE. se X.682 nedenfor.

3 Claus BASSE, herremand. Død efter 1566. Begr. i Rørup kirke. ~ m. Anne EMMIKSDATTER (-). Til Erholm i Vends herred. Mindst 5 børn.  _

X.682 Erik BASSE.

Død efter 1582. Begr. i Vetterslev kirke. ~ 1. m.X.683 Anne Pedersdatter STØRLE (-). - se nedenfor. ~ 2. m. Kirsten Ludvigsdatter GYLDENSTJERNE (-). Til Sørup. 1547 lensmand på Dalby i Skåne, 1554-59 på Aahus, 1559-60 på Bekkeskov, 1560 skibshøvedsmand.  _ Hans hustru X.683 (forslægt ukendt):

X.683 Anne Pedersdatter STØRLE.

Begr. i Vetterslev kirke. ~ X.682 Erik BASSE - se ovenfor. Forslægt ikke undersøgt (DAA 1921?).  _

Erik BASSEs børn med Anne Pedersdatter STØRLE:

1 Margrethe Eriksdatter BASSE. se IX.341 nedenfor.

2 Maren Eriksdatter BASSE. Død 2 jan. 1591 i Vinderup. ~ o. 1574 m. Villum SPARRE (GRUBBE), godsejer (-). Til Sandbygård.  _

3 Peder Eriksen BASSE, hofjunker. Født 1556. Død 10 okt. 1639. Begr. i København, Nicolai Kirke. ~ 6 dec. 1601 i Sandbygaard m. Sophie Nielsdatter PARSBERG (1584-1639). Hofjunker hos Chr. IV. Blev 1611 såret i krigen mod Sverige. Lensmand på Svenstrup og Møn. Var "meget yndet af Chr. IV". Døde som den sidste mand af slægten. Mindst 7 børn.  _

4 Helle Eriksdatter BASSE. Begr. 30 aug. 1587 i Abild kirke. ~ 8 okt. 1581 m. Erik THOTT, godsejer (-1589). Til Hjuleberg i Skåne.  _

5 Kirsten Eriksdatter BASSE. Død ugift.  _

Erik BASSEs børn med Kirsten Ludvigsdatter GYLDENSTJERNE:

6 Anne Eriksdatter BASSE. Død 24 juni 1649 i København. ~ m. Corfitz THOTT, godsejer (-). Til sanderup (Sannarp) i Halland. Var den sidste af navnet Basse i denne slægt.  _

IX.341 Margrethe Eriksdatter BASSE.

Født 25 juli 1552 i Bækkeskov. Død 1611. Begr. i Snøde Kirke. ~ 16 okt. 1586 i Nakskov m. IX.340 Hans STEENSEN, godsejer (1559-1594). Se afsn. 1.97.  _ 8 børn med IX.340 Hans STEENSEN, se afsn. 1.97.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here