Gedcom Extract for Kristine Margrete BRUUN

Chpt. 1.99: Ancestral Line for Margrethe Eriksdatter BASSE, Kristine Margrete BRUUN's father's mother's father's mother's father's mother's father's mother

XV.21824 Niels ?, herremand.

Ældst kendte medlem af adelsslægten De nye Basse'r, som i våbenet førte to røde vædderhorn i et sølvfelt og samme mærke på hjelmen. Han havde mindst 2 sønner. DAA 1886.  _

His son:

1 Anders NIELSEN, herremand. see XIV.10912 below.

XIV.10912 Anders NIELSEN, herremand.

~ to XIV.10913 Helene MANDERUP (-). - see below. I Drøsselberg i Løve herred. Nævnes 1377-82 hvor han gav en gård til Sorø Kloster som han havde købt af sin kones farbror. mindst 3 sønner.  _ His wife XIV.10913 (parents unknown):

XIV.10913 Helene MANDERUP.

~ XIV.10912 Anders NIELSEN, herremand - see above. Forslægt ikke undersøgt (DAA 1903?).  _

Their son

1 Jens ANDERSEN, herremand. see XIII.5456 below.

XIII.5456 Jens ANDERSEN, herremand.

~ to XIII.5457 Elline LANDTZDATTER (-). See chpt. 1.100. I Bildsø, Slagelse herred. Nævnes 1413-1439, hvor han skriver sig "i Vetterslev" i Ringsted Herred. Mindst 3 børn.  _

His son:

1 Christoffer JENSEN, herremand. see XII.2728 below.

XII.2728 Christoffer JENSEN, herremand.

Dead bef. 1494. Bur. in Ringsted Kirke. ~ 1. to Bigitte Hansdatter SKAVE (-). ~ 2. bef. 1476 to XII.2729 Margrethe Andersdatter GODOV (-). - see below. Af Vetterslev i Ringsted herred. Nævnes 1443-1468. Har skrevet sig "i Sørup" (Vetterslev sogn, Ringsted herred) og sidst i Svenstrup(?). Gift 2 gange og mindst 4 børn, men det sidst ikke hvem af hustruerne er mor til sønnen Basse.  _ His wife XII.2729 (parents unknown):

XII.2729 Margrethe Andersdatter GODOV.

~ XII.2728 Christoffer JENSEN, herremand - see above. Forslægt ikke undersøgt (DAA 1894?).  _

Christoffer JENSEN's children with Bigitte Hansdatter SKAVE:

1 Dorthe CHRISTOFFERSDATTER. ~ to Jep Jepsen RAVENSBERG, herremand (-). Til Kindholm.  _

Christoffer JENSEN's children with Margrethe Andersdatter GODOV:

2 Basse CHISTOFFERSEN, landsdommer. see XI.1364 below.

XI.1364 Basse CHISTOFFERSEN, landsdommer.

Dead bef. 1560. ~ to XI.1365 Margrete Clausdatter NEB (-). - see below. Til Sørup i Vetterslev sogn. 1530-51 landsdommer på Sjælland.. Levede endnu 1555, men var død 1560, hvor hans anden kone er nævnt som enke. Der er tvivl om denne kones identitet, men alle hans børn er af 1. ægteskab med Margrethe Neb.  _ His wife XI.1365 (parents unknown):

XI.1365 Margrete Clausdatter NEB.

~ XI.1364 Basse CHISTOFFERSEN, landsdommer - see above. Forslægt ikke undersøgt (DDA 1906?).  _

Their 3 children:

1 Christoffer BASSE, skibshøvedsmand. Pansatte 1524 gods i Hammer arvet efter sin mor i den "Nød og Trang, hvori han var stedt, fordi hans Fader ej vilde hjælpe ham". Tjente siden som skibshøvedsmand under Peder Skram.  _

2 Erik BASSE. see X.682 below.

3 Claus BASSE, herremand. Dead after 1566. Bur. in Rørup kirke. ~ to Anne EMMIKSDATTER (-). Til Erholm i Vends herred. Mindst 5 børn.  _

X.682 Erik BASSE.

Dead after 1582. Bur. in Vetterslev kirke. ~ 1. to X.683 Anne Pedersdatter STØRLE (-). - see below. ~ 2. to Kirsten Ludvigsdatter GYLDENSTJERNE (-). Til Sørup. 1547 lensmand på Dalby i Skåne, 1554-59 på Aahus, 1559-60 på Bekkeskov, 1560 skibshøvedsmand.  _ His wife X.683 (parents unknown):

X.683 Anne Pedersdatter STØRLE.

Bur. in Vetterslev kirke. ~ X.682 Erik BASSE - see above. Forslægt ikke undersøgt (DAA 1921?).  _

Erik BASSE's children with Anne Pedersdatter STØRLE:

1 Margrethe Eriksdatter BASSE. see IX.341 below.

2 Maren Eriksdatter BASSE. Dead 2 Jan. 1591 in Vinderup. ~ abt. 1574 to Villum SPARRE (GRUBBE), godsejer (-). Til Sandbygård.  _

3 Peder Eriksen BASSE, hofjunker. Born 1556. Dead 10 Oct. 1639. Bur. in København, Nicolai Kirke. ~ 6 Dec. 1601 in Sandbygaard to Sophie Nielsdatter PARSBERG (1584-1639). Hofjunker hos Chr. IV. Blev 1611 såret i krigen mod Sverige. Lensmand på Svenstrup og Møn. Var "meget yndet af Chr. IV". Døde som den sidste mand af slægten. Mindst 7 børn.  _

4 Helle Eriksdatter BASSE. Bur. 30 Aug. 1587 in Abild kirke. ~ 8 Oct. 1581 to Erik THOTT, godsejer (-1589). Til Hjuleberg i Skåne.  _

5 Kirsten Eriksdatter BASSE. Død ugift.  _

Erik BASSE's children with Kirsten Ludvigsdatter GYLDENSTJERNE:

6 Anne Eriksdatter BASSE. Dead 24 June 1649 in København. ~ to Corfitz THOTT, godsejer (-). Til sanderup (Sannarp) i Halland. Var den sidste af navnet Basse i denne slægt.  _

IX.341 Margrethe Eriksdatter BASSE.

Born 25 July 1552 in Bækkeskov. Dead 1611. Bur. in Snøde Kirke. ~ 16 Oct. 1586 in Nakskov to IX.340 Hans STEENSEN, godsejer (1559-1594). See chpt. 1.97.  _ 8 children with IX.340 Hans STEENSEN, see chpt. 1.97.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here