Gedcom-udskrift for Nanna VESTER

Afsn. 1.12: Fædrene linje for Anne Marie QVITZOU, Nanna VESTERs farmors mormor

VIII.184 Christopher QVITZOU, rytter.

~ m.VIII.185 Heilwig ? (1677-1775). - se nedenfor. Omtales 1775, i forbindelsen med konens død i Løgumkloster, som en "forlængst afdød rytter". Han har formodentlig været tilknyttet et militærkompagni. Han må have fået mindst tre sønner, hvoraf dog kun Jørgen levede i 1775. Han er ikke selv fundet død i Løgumkloster.  _ Hans hustru VIII.185 (forslægt ukendt):

VIII.185 Heilwig ?.

Født o. 1677. Død 13 okt. 1775. Begr. 17 okt. 1775 i Løgumkloster. ~ VIII.184 Christopher QVITZOU, rytter - se ovenfor. Blev ifølge kirkebogen næsten 99 år gammel. Hun døde hos sønnedatteren Maren Hedwig Christensdatter Quitzau i Løgumkloster.  _

Deres 2 børn:

1 Christian QVITZOU, skomager. ~ m. Karen CHRISTIANS (1713-1779). Skomager i Skærbæk. Omtales som afdød i 1775. Han havde da en datter gift med "Matz Kutcher", kusk hos en etatsråd Lucas i Løgumkloster. Både hans mor og kone døde hos denne datter. Desuden havde han to sønner i Skærbæk.  _

2 Jørgen QVITZOU, postbud. se VII.92 nedenfor.

VII.92 Jørgen QVITZOU, postbud.

Født o. 1718. Død 8 jan. 1792. Begr. 13 jan. 1792 i Løgumkloster. ~ 13 feb. 1746 i Løgumkloster m. VII.93 Anna Kierstin HAASE (1720-1768). Se afsn. 1.13. Postbud i Løgumkloster. Hans overordnede var givetvis amtsforvalteren Samuel Nicolai Claudius, hvis fornavn blev givet til ældste søn. Han blev ifølge kirkbogen 74 år gammel og blev begravet under sang og klokkers ringning. Dødsindførslen i kirkebogen nævner alle hans børn og børnebørn.  _

7 børn:

1 Catharina Margretha QVITZOU. Født 1745 i Løgumkloster. Døbt 10 okt. 1745. Død 11 juli 1777 i Alslev. Begr. 18 juli 1777 i Højst. ~ 23 nov. 1767 i Højst m. Ludolph BOSSEN (1744-1788). Konfirmeret 16 år gammel i 1762. Gift i Alsleben (Alslev i Højst sogn). Både hun og manden var døde i 1792. 3 børn: Hans Peter, Jørgen Nicolai (f. 2. nov. 1769) og Cathrine Marie (f. 23. maj 1772).  _

2 Samuel Nicolai QVITZOU, skovrider. se VI.46 nedenfor.

3 Heilwig (Hedvig) QVITZOU. Født 1750 i Løgumkloster. Døbt 21 mar. 1750. ~ 27 juli 1776 i Løgumkloster m. Matthias MØLLER, postbud (1750-). Huslejer og postbud i Løgumkloster Flække. Hendes mand var postbud på strækningen til Tønder, måske en stilling han har overtaget efter hendes far. Børn: Franz, Jørgen (død i 1792), Wilhelm (død i 1792), Jørgen, Wilhelm og Ann Kirstine.  _

4 Christopher QVITZOU, snedker. Født 1755 i Løgumkloster. Døbt 10 aug. 1755. ~ 28 mar. 1780 i Løgumkloster m. Mette Madsdatter MØLLER (1755-). Snedkermester på Slotsgade i Løgumkloster. Børn: Jørgen, Mathias, Ann Kirstin, Peter og Cathrin Margreth.  _

5 Maria QVITZOU. Født 1758 i Løgumkloster. Døbt 21 apr. 1758. Død 18 okt. 1795 i Løgumkloster. Begr. 22 okt. 1795. Ved dødsindførslen for faren i 1792 siges hun at have en (uægte?) søn Jørgen.  _

6 Kirsten Margrethe QVITZOU. Født o. 1760. ~ 9 sep. 1785 i København (Trinitatis ) m. Jes JENSEN, brygger (1753-). Gift i København. Havde en søn Jens døbt 6 dec. 1786 i Trinitatis kirke. Død mellem 1792-96. I 1801 har hendes mand giftet sig igen og har en 5-årig søn med den nye hustru.  _

7 Dorothea Sophia QVITZOU. Født 1761 i Løgumkloster. Døbt 18 jan. 1761. Død 29 nov. 1825 i Løgumkloster. ~ 17 maj 1792 i Løgumkloster m. Nis Jürgen (Andresen) MØLLER, knapmager (1765-1836). Gift kort efter farens død. Boede i Vestergade i Løgumkloster, vistnok farens hus. Havde 4 børn i 1803.  _

VI.46 Samuel Nicolai QVITZOU, skovrider.

Født 1747. Døbt 26 nov. 1747 i Løgumkloster. Død 7 maj 1825 i Randers. ~ 30 dec. 1772 i Viby (Århus A.) m. VI.47 Giertrud Marie Andersdatter MØLLER (1748-1813). Se afsn. 1.14. Var ved brylluppet skytte på Marselisborg Herregård (opr. Havreballegaard), dengang en mere overordnet stilling med ansvar for organisering af klapjagt og opsyn med skov. Siden (fra omkring 1777) træffes han først som skytte i Ålsrode (under Katholm?) og så (ca. 1785) som skovrider i "Strandhuuset" under godset Rugård. Strandhuset beliggende i Rosmus sogn ca. 500 meter fra Hoedås udløb bestod da blot af en enkelt længe, men blev i 1800-tallet udbygget til en flerlænget forpagtergård "Strandgården".

pic
Strandgården i 1920. Fra [182].

At familien har haft et betroet forhold til herskab og forvaltning på både Rugård og Katholm, ses af børnenes fornavne og fadderne ved dåbene: Selio Lanng af Rugård, forvalter Warberg af Katholm mm. Det er tænkeligt at Selio Lanng har "medbragt" familien fra Marselisborg. Som enkemand flyttede Samuel Qvitzou 1822 til sønnen Matthias Peder Otto i Randers, hvor han døde 1825.  _

9 børn:

1 Anne Marie QVITZOU. se V.23 nedenfor.

2 Jørgen QVITZOU. Født 1775. Døbt 8 dec. 1775 i Århus (Dom). Død 1776. Begr. 23 jan. 1776 i Århus (Dom). Ved dåben båret af "forvalt. Møller i Jægergaarden" (der hørte under Marselisborg Herregård) og Appelone Haaslund (g.m. kokken Søren Jacobsen Loft på Marselisborg). Faddere var skipper Jens Agerup, rebslager Hans Christian Petersen (g.m. Anne Cathrine Sabroe) og en Jeppe Erichsen.  _

3 Jørgen Andreas QVITZOU, godsforvalter. Født 1777. Døbt 5 okt. 1777 i Aalsø. Død 23 juni 1805 i Falslev. ~ 25 maj 1803 i Mariager m. Birgitte Sophie BALVIG (1781-). I 1801 forvalter på Ballegaard i Falslev sogn Randers A. Hans kone var datter af sognepræsten i Mariager Morten Balvig. Efterslægt og videre skæbne kun sparsomt undersøgt.  _ Efterslægt (2 børn) afsn. 2.38.

4 Matthias Peter Otte QVITZOU. Født 1779. Død 16 maj 1779 i Aalsø.  _

5 Edel Benedichte QVITZOU. Født 1780 i Aalsø. Døbt 24 sep. 1780 i Aalsø Kirke. Død 16 sep. 1824 i Homå. Begr. 22 sep. 1824 i Homå Kirke. ~ 1. 28 juli 1807 i Lyngby/Albøge m. Jens Severin Mogensen SCHJERP, skolelærer (1780-1808). Skolelærer og degn v. Homå skole. ~ 2. 7 okt. 1808 i Homå Kirke m.efterkommer nr. 3 afsn. 2.29 Rasmus Rasmussen HIORT, skolelærer (1780-1829). Må være opkaldt efter Edel Benedichte de Rosenørn, fruen på Katholm. I folketællingen 1801 optræder en "Ædel Benedicte Qvitzau", 13 år, boende hjemme. Det kan betyde at Edel B. f. 1780 er død som lille og navnet senere givet til en mindre søster f. 1788. Fik 7 børn m. 2. mand.  _ Efterslægt (7 børn) afsn. 2.39.

6 Matthias Peder Otte QVITZOU, købmand. Født 1783. Døbt 6 juli 1783 i Aalsø. Død 21 aug. 1841 i Randers. ~ 6 feb. 1811 i Randers m. Christiane FRIIS (1785-1869). Opkaldt efter Matthias Peter Otto de Rosenørn til Katholm. Blev købmand i Randers. Han ejede i 1800 laksegårdene Møllegården og Apotekergården ovenfor broen. Hans kone Christiane Friis var enke efter en købmand Mammen. De fik flere børn, hvoraf de to i 1845 boede hos moren.  _ Efterslægt (7 børn) afsn. 2.40.

7 Selio QVITZOU. Født 1785 i Hyllested. Døbt 19 okt. 1985. Død 14 jan. 1787 i Hyllested.  _

8 Helene Seline QVITZOU. Født 1787. Døbt 21 okt. 1787 i Rosmus sogn. Død 20 apr. 1809 i Homaa. ~ m. Johan Claus HAMMER, husmand (1779-). Er opkaldt efter forvalteren på Katholm Selio Lanng og hustru Helene, som også var faddere ved hendes dåb. Døde ved fødslen af sønnen Hans Nicolaj. Hun var da ikke gift med faren, der var i tjeneste på Lykkesholm. Faren var senere bosat i et hus i Sønderhald.  _ Efterslægt (1 barn) afsn. 2.41.

9 Marie QVITZOU. Født 1790 i Hyllested. Døbt 10 okt. 1790. Død 1790. Begr. 24 okt. 1790 i Hyllested.  _

V.23 Anne Marie QVITZOU.

Født feb. 1773 i Århus Domsogn. Døbt 23 feb. 1773 i Århus Domsogn. Død 25 mar. 1822 i Albøge, Sønder Djurs. Begr. 25 mar. 1822 i Albøge. ~ 8 juni 1798 i Hoed m. V.22 Jens PETERSEN, skoleholder (1772-1846). Degn og skoleholder i Albøge. Se afsn. 1.11. Ved dåben båret af købmand Poul Klitgaard bosat Aaen i Århus købstad og Barbera Sabroe (gift med Hans Sørensen Lemming/Lemmich, kaldt sprogmester i 1801). Faddere var konsumptionsbetjent Morten Hasle, også bosat Aaen (han var g.m. Mette Rasmusdatter Sabroe, vistnok søster til Barbera), underkonsumptionsbetjent i Randers Povel Thomas Sabroe (bror til Barbera og Mette?), og skipper Rasmus Hans. Anføres ved sit bryllup i 1798 at være "Jomfru" på Katholm.  _ 3 børn med V.22 Jens PETERSEN, se afsn. 1.11.

Henvisninger

[12] Straarup, Anders & Karin: Nanna Vester, manuskript 1995
[115] Randers Lokalhistoriske Arkiv: Mammens familienotater.
[182] Bøjstrup, Erik: På tur i Hyllested og Rosmus Sogne, Rosmus (BG-fonden) 1999
[237] Frandsen, Agner: Jeg Samuel Nicolai Claudius. Fra Ribe Amt 1997

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here