Gedcom Extract for Nanna VESTER

Chpt. 1.12: Ancestral Line for Anne Marie QVITZOU, Nanna VESTER's father's mother's mother's mother

VIII.184 Christopher QVITZOU, rytter.

~ to VIII.185 Heilwig ? (1677-1775). - see below. Omtales 1775, i forbindelsen med konens død i Løgumkloster, som en "forlængst afdød rytter". Han har formodentlig været tilknyttet et militærkompagni. Han må have fået mindst tre sønner, hvoraf dog kun Jørgen levede i 1775. Han er ikke selv fundet død i Løgumkloster.  _ His wife VIII.185 (parents unknown):

VIII.185 Heilwig ?.

Born abt. 1677. Dead 13 Oct. 1775. Bur. 17 Oct. 1775 in Løgumkloster. ~ VIII.184 Christopher QVITZOU, rytter - see above. Blev ifølge kirkebogen næsten 99 år gammel. Hun døde hos sønnedatteren Maren Hedwig Christensdatter Quitzau i Løgumkloster.  _

Their 2 children:

1 Christian QVITZOU, skomager. ~ to Karen CHRISTIANS (1713-1779). Skomager i Skærbæk. Omtales som afdød i 1775. Han havde da en datter gift med "Matz Kutcher", kusk hos en etatsråd Lucas i Løgumkloster. Både hans mor og kone døde hos denne datter. Desuden havde han to sønner i Skærbæk.  _

2 Jørgen QVITZOU, postbud. see VII.92 below.

VII.92 Jørgen QVITZOU, postbud.

Born abt. 1718. Dead 8 Jan. 1792. Bur. 13 Jan. 1792 in Løgumkloster. ~ 13 Feb. 1746 in Løgumkloster to VII.93 Anna Kierstin HAASE (1720-1768). See chpt. 1.13. Postbud i Løgumkloster. Hans overordnede var givetvis amtsforvalteren Samuel Nicolai Claudius, hvis fornavn blev givet til ældste søn. Han blev ifølge kirkbogen 74 år gammel og blev begravet under sang og klokkers ringning. Dødsindførslen i kirkebogen nævner alle hans børn og børnebørn.  _

7 children:

1 Catharina Margretha QVITZOU. Born 1745 in Løgumkloster. Chr. 10 Oct. 1745. Dead 11 July 1777 in Alslev. Bur. 18 July 1777 in Højst. ~ 23 Nov. 1767 in Højst to Ludolph BOSSEN (1744-1788). Konfirmeret 16 år gammel i 1762. Gift i Alsleben (Alslev i Højst sogn). Både hun og manden var døde i 1792. 3 børn: Hans Peter, Jørgen Nicolai (f. 2. nov. 1769) og Cathrine Marie (f. 23. maj 1772).  _

2 Samuel Nicolai QVITZOU, skovrider. see VI.46 below.

3 Heilwig (Hedvig) QVITZOU. Born 1750 in Løgumkloster. Chr. 21 Mar. 1750. ~ 27 July 1776 in Løgumkloster to Matthias MØLLER, postbud (1750-). Huslejer og postbud i Løgumkloster Flække. Hendes mand var postbud på strækningen til Tønder, måske en stilling han har overtaget efter hendes far. Børn: Franz, Jørgen (død i 1792), Wilhelm (død i 1792), Jørgen, Wilhelm og Ann Kirstine.  _

4 Christopher QVITZOU, snedker. Born 1755 in Løgumkloster. Chr. 10 Aug. 1755. ~ 28 Mar. 1780 in Løgumkloster to Mette Madsdatter MØLLER (1755-). Snedkermester på Slotsgade i Løgumkloster. Børn: Jørgen, Mathias, Ann Kirstin, Peter og Cathrin Margreth.  _

5 Maria QVITZOU. Born 1758 in Løgumkloster. Chr. 21 Apr. 1758. Dead 18 Oct. 1795 in Løgumkloster. Bur. 22 Oct. 1795. Ved dødsindførslen for faren i 1792 siges hun at have en (uægte?) søn Jørgen.  _

6 Kirsten Margrethe QVITZOU. Born abt. 1760. ~ 9 Sep. 1785 in København (Trinitatis ) to Jes JENSEN, brygger (1753-). Gift i København. Havde en søn Jens døbt 6 dec. 1786 i Trinitatis kirke. Død mellem 1792-96. I 1801 har hendes mand giftet sig igen og har en 5-årig søn med den nye hustru.  _

7 Dorothea Sophia QVITZOU. Born 1761 in Løgumkloster. Chr. 18 Jan. 1761. Dead 29 Nov. 1825 in Løgumkloster. ~ 17 May 1792 in Løgumkloster to Nis Jürgen (Andresen) MØLLER, knapmager (1765-1836). Gift kort efter farens død. Boede i Vestergade i Løgumkloster, vistnok farens hus. Havde 4 børn i 1803.  _

VI.46 Samuel Nicolai QVITZOU, skovrider.

Born 1747. Chr. 26 Nov. 1747 in Løgumkloster. Dead 7 May 1825 in Randers. ~ 30 Dec. 1772 in Viby (Århus A.) to VI.47 Giertrud Marie Andersdatter MØLLER (1748-1813). See chpt. 1.14. Var ved brylluppet skytte på Marselisborg Herregård (opr. Havreballegaard), dengang en mere overordnet stilling med ansvar for organisering af klapjagt og opsyn med skov. Siden (fra omkring 1777) træffes han først som skytte i Ålsrode (under Katholm?) og så (ca. 1785) som skovrider i "Strandhuuset" under godset Rugård. Strandhuset beliggende i Rosmus sogn ca. 500 meter fra Hoedås udløb bestod da blot af en enkelt længe, men blev i 1800-tallet udbygget til en flerlænget forpagtergård "Strandgården".

pic
Strandgården i 1920. Fra [182].

At familien har haft et betroet forhold til herskab og forvaltning på både Rugård og Katholm, ses af børnenes fornavne og fadderne ved dåbene: Selio Lanng af Rugård, forvalter Warberg af Katholm mm. Det er tænkeligt at Selio Lanng har "medbragt" familien fra Marselisborg. Som enkemand flyttede Samuel Qvitzou 1822 til sønnen Matthias Peder Otto i Randers, hvor han døde 1825.  _

9 children:

1 Anne Marie QVITZOU. see V.23 below.

2 Jørgen QVITZOU. Born 1775. Chr. 8 Dec. 1775 in Århus (Dom). Dead 1776. Bur. 23 Jan. 1776 in Århus (Dom). Ved dåben båret af "forvalt. Møller i Jægergaarden" (der hørte under Marselisborg Herregård) og Appelone Haaslund (g.m. kokken Søren Jacobsen Loft på Marselisborg). Faddere var skipper Jens Agerup, rebslager Hans Christian Petersen (g.m. Anne Cathrine Sabroe) og en Jeppe Erichsen.  _

3 Jørgen Andreas QVITZOU, godsforvalter. Born 1777. Chr. 5 Oct. 1777 in Aalsø. Dead 23 June 1805 in Falslev. ~ 25 May 1803 in Mariager to Birgitte Sophie BALVIG (1781-). I 1801 forvalter på Ballegaard i Falslev sogn Randers A. Hans kone var datter af sognepræsten i Mariager Morten Balvig. Efterslægt og videre skæbne kun sparsomt undersøgt.  _ Descendants (2 children) chpt. 2.38.

4 Matthias Peter Otte QVITZOU. Born 1779. Dead 16 May 1779 in Aalsø.  _

5 Edel Benedichte QVITZOU. Born 1780 in Aalsø. Chr. 24 Sep. 1780 in Aalsø Kirke. Dead 16 Sep. 1824 in Homå. Bur. 22 Sep. 1824 in Homå Kirke. ~ 1. 28 July 1807 in Lyngby/Albøge to Jens Severin Mogensen SCHJERP, skolelærer (1780-1808). Skolelærer og degn v. Homå skole. ~ 2. 7 Oct. 1808 in Homå Kirke to desc. nb. 3 chpt. 2.29 Rasmus Rasmussen HIORT, skolelærer (1780-1829). Må være opkaldt efter Edel Benedichte de Rosenørn, fruen på Katholm. I folketællingen 1801 optræder en "Ædel Benedicte Qvitzau", 13 år, boende hjemme. Det kan betyde at Edel B. f. 1780 er død som lille og navnet senere givet til en mindre søster f. 1788. Fik 7 børn m. 2. mand.  _ Descendants (7 children) chpt. 2.39.

6 Matthias Peder Otte QVITZOU, købmand. Born 1783. Chr. 6 July 1783 in Aalsø. Dead 21 Aug. 1841 in Randers. ~ 6 Feb. 1811 in Randers to Christiane FRIIS (1785-1869). Opkaldt efter Matthias Peter Otto de Rosenørn til Katholm. Blev købmand i Randers. Han ejede i 1800 laksegårdene Møllegården og Apotekergården ovenfor broen. Hans kone Christiane Friis var enke efter en købmand Mammen. De fik flere børn, hvoraf de to i 1845 boede hos moren.  _ Descendants (7 children) chpt. 2.40.

7 Selio QVITZOU. Born 1785 in Hyllested. Chr. 19 Oct. 1985. Dead 14 Jan. 1787 in Hyllested.  _

8 Helene Seline QVITZOU. Born 1787. Chr. 21 Oct. 1787 in Rosmus sogn. Dead 20 Apr. 1809 in Homaa. ~ to Johan Claus HAMMER, husmand (1779-). Er opkaldt efter forvalteren på Katholm Selio Lanng og hustru Helene, som også var faddere ved hendes dåb. Døde ved fødslen af sønnen Hans Nicolaj. Hun var da ikke gift med faren, der var i tjeneste på Lykkesholm. Faren var senere bosat i et hus i Sønderhald.  _ Descendants (1 child) chpt. 2.41.

9 Marie QVITZOU. Born 1790 in Hyllested. Chr. 10 Oct. 1790. Dead 1790. Bur. 24 Oct. 1790 in Hyllested.  _

V.23 Anne Marie QVITZOU.

Born Feb. 1773 in Århus Domsogn. Chr. 23 Feb. 1773 in Århus Domsogn. Dead 25 Mar. 1822 in Albøge, Sønder Djurs. Bur. 25 Mar. 1822 in Albøge. ~ 8 June 1798 in Hoed to V.22 Jens PETERSEN, skoleholder (1772-1846). Degn og skoleholder i Albøge. See chpt. 1.11. Ved dåben båret af købmand Poul Klitgaard bosat Aaen i Århus købstad og Barbera Sabroe (gift med Hans Sørensen Lemming/Lemmich, kaldt sprogmester i 1801). Faddere var konsumptionsbetjent Morten Hasle, også bosat Aaen (han var g.m. Mette Rasmusdatter Sabroe, vistnok søster til Barbera), underkonsumptionsbetjent i Randers Povel Thomas Sabroe (bror til Barbera og Mette?), og skipper Rasmus Hans. Anføres ved sit bryllup i 1798 at være "Jomfru" på Katholm.  _ 3 children with V.22 Jens PETERSEN, see chpt. 1.11.

References

[12] Straarup, Anders & Karin: Nanna Vester, manuskript 1995
[115] Randers Lokalhistoriske Arkiv: Mammens familienotater.
[182] Bøjstrup, Erik: På tur i Hyllested og Rosmus Sogne, Rosmus (BG-fonden) 1999
[237] Frandsen, Agner: Jeg Samuel Nicolai Claudius. Fra Ribe Amt 1997

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here