Gedcom-udskrift for Nanna VESTER

Afsn. 1.15: Fædrene linje for Jensine Petrine JENSEN, Nanna VESTERs mor

VIII.192 Jens CHRISTENSEN SMED, selvejerbonde.

Født 1660. Død 1717 i Thorsø. Begr. 15 jan. 1717 i Voldby. ~ m.VIII.193 Anne MADSDATTER (1654-1733). - se nedenfor. Erhvervede ved skøde den 18. oktober 1700 en gård i Thorsø (Voldby sogn, Nørre Djurs H.). Gården med matrikelnr. 9, den største i Thorsø, har senere fået navnet Thorsøgaard og forblev i slægtens eje i 6 generationer. Den tidligere ejer var Søren Ingversen, som Jens Christensen Smed i 1700 anklager for at have øvet vold mod sin søn Søren Jensen. Striden drejede sig om en hest Søren Ingversen havde ladet tøjre i Jens Smeds kornmark. Ved skøde 1. juni 1712 erhverver Jens Christensen Smed desuden Veggerslev og Villersø kirker med tiender (Villersø var senere ejet af en farbror til Augusta Madsdatter gift med hans sønnesøns sønnesøn). Kirkerne blev solgt igen i 1718. Kilde [158], [176] mm.

pic
Veggerslev og Villersø kirker. Foto Peter Kannegaard.

 _ Hans hustru VIII.193 (forslægt ukendt):

VIII.193 Anne MADSDATTER.

Født 1654. Død 1733 i Thorsø. Begr. 27 feb. 1733 i Voldby. ~ VIII.192 Jens CHRISTENSEN SMED, selvejerbonde - se ovenfor.  _

Deres 5 børn:

1 Rasmus JENSEN SMED, selvejerbonde. Født o. 1674. Ejer af gården med matrikelnr. 7a i Thorsø.  _

2 Søren JENSEN SMED, selvejerbonde. se VII.96 nedenfor.

3 Anne JENSDATTER SMED. ~ 22 okt. 1719 i Voldby m. Rasmus RASMUSSEN (-). Hendes mand var fra Øster Alling. Skæbne ellers ukendt.  _

4 Kirsten JENSDATTER SMED. Født o. 1687. ~ m. Rasmus Pedersen BANG, selvejerbonde (-). Hendes mand var ejer af gården med matrikelnr. 8a i Thorsø.  _

5 Birthe JENSDATTER SMED. Født o. 1694. ~ m. Peder Andersen BUSK, gårdfæster (-). Hendes mand var fæster af gård med matrikelnr. 3 i Voldby.  _

VII.96 Søren JENSEN SMED, selvejerbonde.

Født 1684 i Thorsø. Død 1734 i Thorsø. Begr. 16 mar. 1734 i Voldby. ~ 4 dec. 1718 i Karlby m.VII.97 Inger PEDERSDATTER (1696-1777). - se nedenfor. Arvede eller købte Thorsøgaard omkring 1730. Tilkøbte parceller således at dens hartkorn blev over 10 tønder. Kilde [158].  _ Hans hustru VII.97 (forslægt ukendt):

VII.97 Inger PEDERSDATTER.

Født 1696 i Karlby. Død 1777 i Thorsø. Begr. 23 apr. 1777 i Voldby. ~ 1. VII.96 Søren JENSEN SMED, selvejerbonde - se ovenfor. ~ 2. m. Las ANDREASEN, selvejerbonde (1707-1772). Var fra Karlby. Som enke giftede hun sig med Las Andreasen der overtog Thorsøgaard. Fra denne Las stammer familienavnet Lassen som flere af hendes efterkommere også af 1. ægteskab bruger i generationerne fremover.  _

Søren JENSEN SMEDs børn med Inger PEDERSDATTER:

1 Jens SØRENSEN LASSEN. Født 1719 i Thorsø. Døbt 17 dec. 1719 i Voldby. Skæbne ukendt.  _

2 Maren SØRENSDATTER LASSEN. Født 1721 i Thorsø. Døbt 12 okt. 1721 i Voldby. Skæbne ukendt.  _

3 Peder SØRENSEN LASSEN. Født 1723 i Thorsø. Døbt 2 maj 1723 i Voldby. Død 1726 i Thorsø. Begr. 7 juli 1726 i Voldby. Begr. i en alder af 3 år og 14 uger.  _

4 Christen SØRENSEN LASSEN. Født 1725 i Thorsø. Døbt 4 mar. 1725 i Voldby. Død efter 1826. Skæbne ukendt.  _

5 Peder Sørensen THORSØE, skipper. Født 1727 i Thorsø. Døbt 30 nov. 1727 i Voldby. ~ 20 jan. 1768 i Grenå m. Dorthe Jensdatter BERG (1740-). Borger, skipper og reder i Grenå. Boede på Nørregade og kaldte sig "Thaarsøe" efter fødestedet. Hans ældste søn er muligvis fra et tidligere ægteskab.  _ Efterslægt (7 børn) afsn. 2.42.

6 Søren Sørensen LASSEN, selvejerbonde. se VI.48 nedenfor.

7 Anne SØRENSDATTER. Født 1732 i Thorsø. Døbt 6 juli 1732 i Voldby. ~ 3 aug. 1770 i Hammelev m. Mathias Gyberg FABER, gårdfæster (1732-1782). Fæster af gård i Hammelev. Hendes mand var død i 1787. Hun bor da som enke hos en gårdmand Jens Hansen i Hammelev.  _ Efterslægt (2 børn) afsn. 2.43.

8 Gertrud SØRENSDATTER. Født 1734 i Thorsø. Døbt 20 juni 1734 i Voldby. Måske begravet på Voldby kirkegård den 21. januar 1751.  _

Inger PEDERSDATTERs børn med Las ANDREASEN:

9 Søren LASSEN. Født 1736 i Thorsø. Døbt 29 apr. 1736 i Voldby. Skæbne ukendt.  _

VI.48 Søren Sørensen LASSEN, selvejerbonde.

Født 1730 i Thorsø. Døbt 7 maj 1730 i Voldby. Død 1798 i Thorsø. Begr. 28 nov. 1798 i Voldby. ~ 6 mar. 1767 i Voldby m.VI.49 Mette SØRENSDATTER (1740-1796). - se nedenfor. Får skøde på Thorsøgaard udstedt af de andre arvinger 28. juni 1777. Købesummen var 400 rigsdaler kurant. Han kaldes afvekslende "Søren Sørensen" og "Søren Lassen" (efter stedfaderen) ved dåben af børnene. Går på aftægt hos sønnen Søren i 1797. Gården overgår ved skøde af den 17. juli til sønnen, der til gengæld lover, "som aftalt er, at forblive hos mig, og som han ytre sig, og både han og kone være mig til hjælp og bistand i min alderdom, at vi kan leve med hverandre i glad enighed og kærlighed" [158].  _ Hans hustru VI.49 (forslægt ukendt):

VI.49 Mette SØRENSDATTER.

Født o. 1740. Død 1796. ~ VI.48 Søren Sørensen LASSEN, selvejerbonde - se ovenfor. Kom fra Thorsø ved vielsen. 49 år og "Mad Moder" i folketællingen 1787. Måske datter af boelsfæster Søren Rasmussen Høberg på matrikelnr. 3a i Thorsø og døbt 9. december 1742 i Voldby kirke. Hun må være død i slutningen af 1796, da der er skifte efter hende 7. januar følgende år.  _

Deres 7 børn:

1 Søren Sørensen LASSEN, selvejerbonde. se V.24 nedenfor.

2 Inger Sørensdatter LASSEN. Født 1770 i Thorsø. Døbt 23 dec. 1770 i Voldby. ~ 1. 10 nov. 1797 i Voldby m. VI.50-1. Laurs Laursen BASLAND, gårdmand (1771-1807). ~ 2. 26 feb. 1808 i Enslev m. VI.50-4. Jørgen Laursen BASLAND, gårdmand (1780-1835). Boede 1801 i Enslev hos svigerforældrene. Hendes to mænd var brødre og hendes svogre, idet deres søster Maren var gift med hendes bror Søren. Død før 1834.  _ Efterslægt (3 børn) afsn. 2.44.

3 Maren Sørensdatter LASSEN. Født 1773 i Thorsø. Døbt 14 feb. 1773 i Voldby. Skæbne ukendt. Muligvis gift 1797 i Enslev med Anders Jensen.  _

4 Las Sørensen LASSEN. Født 1774 i Thorsø. Døbt 2 okt. 1774 i Voldby. Skæbne ukendt.  _

5 Jens Sørensen LASSEN. Født 1775 i Thorsø. Døbt 17 dec. 1775 i Voldby. Død 1784 i Thorsø. Skæbne ukendt.  _

6 Christen Sørensen LASSEN, gårdmand. Født 1779 i Thorsø. Døbt 6 juni 1779 i Voldby. Død 28 mar. 1855 i Nimtofte. ~ 1. 3 okt. 1806 i Voldby m. Maren RASMUSDATTER (1777-1812). ~ 2. m. Ane HANSDATTER (-). Boede ved folketællingen 1801 hos sin bror Søren på Thorsøgård. Blev vistnok udlagt som barnefader til en søn Søren Christensen døbt 7. april 1803 i Hammelev. Moren var Anne Marie Terkildsdatter senere gift med en husmand Niels Høeg i Dråby sogn på Mols. Gift to gange og fik i hvert ægteskab en søn. Døde som aftægtsmand i Sjørup, Nimtofte sogn.  _

7 Mads Sørensen LASSEN, gårdfæster. Født 1780 i Thorsø. Døbt 22 okt. 1780 i Voldby. Død 4 juni 1829 i Kirial. Begr. 10 juni 1829 i Enslev. Gårdfæster i Kirial.  _

V.24 Søren Sørensen LASSEN, selvejerbonde.

Født 1768 i Thorsø. Døbt 25 sep. 1768 i Voldby. Død 1804 i Thorsø. Begr. 24 jan. 1804 i Voldby. ~ 31 okt. 1797 i Enslev m. V.25 Maren Laursdatter BASLAND (1777-1824). Se afsn. 1.16. Overtog Thorsøgård i 1797. Frasolgte gadehuse og parceller, så gårdens hartkorn blev reduceret til 8 tønder, 6 skæpper, 2 fjerdingkar og 1 1/2 album. Døde kort før sønnen Laurids blev født, kun 36 år gammel. Hans enke giftede sig da med Niels Jensen fra Kirial, der derved blev ejer af gården indtil Sørens ældste søn overtog den i 1824. I Niels Jensen tid omkring statsbankerotten mere end halveredes gården ved frasalg nødvendiggjort af fejlslagne spekulationer [158].  _

3 børn:

1 Søren Sørensen LASSEN, gårdmand. se IV.12 nedenfor.

2 Mette Sørensdatter LASSEN. Født 1800. Død 1800 i Thorsø. Begr. 24 jan. 1800 i Voldby. Døde straks efter fødslen.  _

3 Laurids Severin Sørensen LASSEN. Født 1804 i Thorsø. Døbt 22 apr. 1804 i Voldby.  _

IV.12 Søren Sørensen LASSEN, gårdmand.

Selvejer, Thorsøgård i Thorsø. Født 13 aug. 1798 i Thorsøe. Døbt 16 sep. 1798 i Voldby sogn. Død 19 nov. 1835 i Thorsøe. ~ 2 juli 1824 i Enslev m. IV.13 Augusta MADSDATTER (1799-1857). Se afsn. 1.19. Overtog Thorsøgård ved skøde af 8 august 1824. Den var da kun på 3 tønder, 7 skæpper, 2 fjerdingkar og 1 1/2 album. Imidlertid tilbagekøbte Søren Sørensen Lassen en del af gårdens tidligere udlod. Han døde kun 37 år gammel. Noget usædvanligt drev hans enke gården videre alene i 15 år, indtil ældste søn kunne overtage den omkring 1850. Kilder: [12] (s. 43), [158] mm.  _

7 børn:

1 Søren Sørensen LASSEN, gårdmand. Gårdmand, Thorsøgård, Thorsø. Født 21 apr. 1825 i Thorsø. Død 23 mar. 1855 i Thorsø. Begr. 31 mar. 1855 i Voldby. ~ 22 okt. 1852 i Voldby m. Trine JENSDATTER (1830-). Overtog Thorsøgård ved skøde af 20. august 1852 for 2000 rigsbankdaler sølv og aftægt., men havde den kun et par år før han døde i 1855. Hans enke giftede sig med hans lillebror Jens ("den utro forvalter") som overtog gården. Søren fik kun sønnen også døbt Søren, hvis videre skæbne ikke kendes.  _ Efterslægt (1 barn) afsn. 2.45.

2 Mads Sørensen LASSEN, gårdmand. Født 12 sep. 1826. Døbt 27 nov. 1826 i Thorsø. Død 3 maj 1901 i Gjerrild. ~ 1. 29 okt. 1854 m. Inger CHRISTENSEN (1833-1865). ~ 2. 27 jan. 1869 m. Mette Nielsdatter GUNNESTRUP (1849-). Overtog sin svigerfar Christen Mogensens gård Lykkegården i Gjerrild (Nørre Djurs). Den forblev i efterkommernes eje til engang i 1980'erne. Alle børn i første ægteskab døde tidligt af thyfus og tuberkulose. Efterkommere kun i 2. ægteskab. De fleste børn blev døbt Madsen, de yngste Lassen. Kilde: Else Lassen [156].  _ Efterslægt (15 børn) afsn. 2.46.

3 Jens Sørensen LASSEN, gårdmand, møller. se III.6 nedenfor.

4 Niels Sørensen LASSEN. Født 6 okt. 1829 i Thorsø. Døbt 23 okt. 1829 i Voldby. Død 25 okt. 1829 i Thorsø.  _

5 Maren Sørensdatter LASSEN. Født o. 1830. Skæbne ukendt.  _

6 Laurs Sørensen LASSEN. Født o. 1832. ~ 8 apr. 1859 i Voldby m. Mette RASMUSSEN (-). Skæbne ukendt.  _

7 Dorthe Marie LASSEN. Født 4 feb. 1834. Døbt 5 feb. 1834 i Voldby. Død 28 feb. 1834.  _

III.6 Jens Sørensen LASSEN, gårdmand, møller.

Gårdmand og møller i Thorsø. Født 19 okt. 1828 i Thorsøe, Voldby sogn. ~ 1. 1 UMAR m. III.7 Ane Pedersdatter KOLIND (1827-1920). Se afsn. 1.22. ~ 2. 4 aug. 1855 i Voldby m. Trine JENSDATTER (1830-). Iflg. traditionen "den utro forvalter". Omkring det tidspunkt hans ældste bror Søren på Thorsøgaard fik sin søn Søren (juli 1853), må Jens have lært Ane Kolind at kende. Han havde tjeneste i Bredstrup ved Grenå, hvor Ane var i huset hos embedslægen. At han ikke giftede sig med Ane Kolind da hun blev gravid kan skyldes at broren Søren var syg. Han døde i marts 1855, hvorpå Jens hurtigt gifter sig med enken Trine Jensdatter og forhindrer at Thorsøgård går slægten af hænde. Som ejer af Thorsøgård handlede han i stor stil med jorden i Thorsø og han lod i 1866 Thorsø mølle opføre. Samme år mageskiftede han med en gård i Elsted (Vester Lisbjerg Herred). Køberen var en Peder Jensen, der hurtigt solgte den videre til Søren Jensen Busk, hvis familie herefter havde Thorsøgaard i et par generationer. Fra 1892-1911 har familien opholdt sig på forskellige adresser i København.

pic
Thorsø Mølle ca. 1925 [159]

Udtrykket "den utro forvalter" stammer fra Nanna Vester og er ikke alvorligt ment: "Et gammelt ord sagde: "Tænk, at det sku' times en fattig pig' å bliwn lokket ved en forvalter". Det eneste jeg ved om Jensen [dvs. Jens] er, at han vist nok var en gårdmandssøn fra Allelev" (Nanna Vester [13] ). Kilde: [12] (s. 46 f.), [158] mm.  _

1 datter med Ane Pedersdatter KOLIND:

1 Jensine Petrine JENSEN. se II.3 nedenfor.

Hans børn med Trine JENSDATTER:

2 Jensine Jensen LASSEN. Født 24 jan. 1856 i Thorsø. Døbt 29 feb. 1856 i Voldby.  _

3 Augusta Jensen LASSEN. Født 27 feb. 1857 i Thorsø. Døbt 24 maj 1857 i Voldby. Er 1891 tjenestepige hos en godsejer Scavenius på Nørrevoldgade i København.  _

4 Marie Jensen LASSEN. Født 3 maj 1858 i Thorsø. Døbt 18 maj 1858 i Voldby. !910-11 tjenestepige i København. Herefter har hun meldt bobæl på Gyldenholm!  _

5 Ane Jensen LASSEN. Født 31 maj 1859 i Thorsø. Døbt 24 juli 1859 i Voldby. Død 5 sep. 1859.  _

6 Jens Jensen LASSEN. Født 1 nov. 1860 i Thorsø. Døbt 8 feb. 1861 i Voldby.  _

7 Anthon Marius Jensen LASSEN. Født 2 maj 1863 i Thorsø. Døbt 6 juli 1863 i Voldby. Død 6 mar. 1864 i Thorsø.  _

8 Anthon Marius Jensen LASSEN. Født 23 dec. 1864 i Thorsø. Døbt 22 feb. 1865 i Voldby. Død 4 apr. 1865.  _

9 Ane Thora LASSEN. Født 12 apr. 1867 i Elsted. Døbt 12 nov. 1867 i Elsted kirke.  _

10 Inger Charlotte LASSEN. Født 2 nov. 1868 i Elsted. Døbt 12 maj 1869 i Elsted kirke.  _

11 Carl Thorvald LASSEN, maskinlærling. Født 24 maj 1873 i Elsted. 1892 maskinlærling i København.  _

II.3 Jensine Petrine JENSEN.

Født 31 juli 1854 i Grenå. Døbt 24 sep. 1854 i Grenå. Død 13 nov. 1903 i Kolindsund. ~ 10 sep. 1880 i Lyngby kirke m. II.2 Jens Peter VESTER, forvalter (1853-1903). Se afsn. 1.1. Kaldt Petrine. Født udenfor ægteskab og voksede op hos sine morforældre på Tjørnegården i Trustrup. Hun har formentlig altid troet, at morens ægtemand Johan Christian Thylstrup var hendes biologiske far. "Ingen, heller ikke mine ældste søstre, havde hørt om affæren, før der efter min mors død skulle skiftes" (Nanna Vester [13] ).

pic
Jensine Petrine Jensen (1854-1903). Konfirmationsbillede

Døde i 1903 kun 6 måneder efter sin mand. Hun havde fået et såkaldt "nådesår" på Rørholm (et år til at finde en løsning f.eks. i form af et nyt ægteskab eller ved at få en søn eller svigersøn til at overtage forpagtningen). Det siges hun fik en hjerneblødning og døde af disse spekulationer. Der er bevaret 3 breve fra Petrine til hendes datter Marie dateret 13.3, 20.5 og 14.6 1903, dvs: ét kort før og to kort efter J.P. Vesters død 13.april samme år. Sidste brev vidner om, at hun har været i en fortivlende situtation som enke med flere mindreårige børn.  _ 12 børn med II.2 Jens Peter VESTER, se afsn. 1.1.

Henvisninger

[12] Straarup, Anders & Karin: Nanna Vester, manuskript 1995
[13] Vester, Nanna (g. Baadsgaard): Kassette lydbånd indtalt til børne- og oldebørn, ca 1980.
[77] Vester, Nanna (g. Baadsgaard): Min Barndom til 1903, håndskrift 1970 ff.
[156] Lassen, Else: div. materiale, Nørre Djurs Egnsarkiv 2003
[158] Slægtsgårdsarkivet, Gl. Estrup: Matrikel nummer 9 (10, 11 og 14) - Thorsøgaard, 2003
[159] Lassen, Else: Nørre Djurs i gamle postkort, 1997
[176] Sloth, Tage Lahn: Skærmydsler i Thorsø. Nørre Djurs Egnsarkiv 1988.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here