Gedcom-udskrift for Nanna VESTER

Afsn. 1.4: Fædrene linje for Maren Rasmusdatter SMED, Nanna VESTERs farfars mor

VIII.144 Jørgen Andersen SMED, smed.

Født o. 1635. Død 1685 i Attrup. Begr. 10 juni 1685 i Rosmus. ~ m. VIII.145 Anne JACOBSDATTER (1660-). Se afsn. 1.5. Smed i Attrup i Rosmus sogn. Han begraves i Rosmus kirke 1685: "d 10 Junii blef Jørgen Anderssøn Smed i Attrup begrafvet. Hr. Sørren i Tistrup prædichede offver hannem".  _

4 børn:

1 Anders Jørgensen SMED, smed. se VII.72 nedenfor.

2 Anne Jørgensdatter SMED. ~ m. Jørgen HANSEN, skipper (-). Skipper el. bonde i Albøge. Arver efter morbroren Rasmus Jacobsen i 1707.  _

3 Karen Jørgensdatter SMED. 1707 (ved skiftet efter morbroren Rasmus Jacobsen) ugift og tjenende i Frederikshald (Halden, Østfold fylke) i Norge. Skæbne ellers ukendt.  _

4 Jens Jørgensen SMED. Født 1684 i Attrup. Døbt 2 mar. 1684 i Rosmus. Må være død uden arvinger. Hans nævnes nemlig ikke i skiftet efter sin morbor Rasmus Jacobsen i 1707.  _

VII.72 Anders Jørgensen SMED, smed.

Født o. 1670. Død 1699 i Attrup. Begr. 14 maj 1699 i Rosmus. ~ 22 mar. 1696 i Hyllested m.VII.73 Mette PEDERSDATTER (1675-). - se nedenfor. Overtog sin fars smedie i Attrup. Sønnen Jørgen f. 1699 er så vidt vides hans første og eneste barn. Han døde kort efter og enken giftede sig med Laurids Nielsen Smed, der må have overtaget smedien i Attrup.  _ Hans hustru VII.73 (forslægt ukendt):

VII.73 Mette PEDERSDATTER.

Født o. 1675. ~ 1. VII.72 Anders Jørgensen SMED, smed - se ovenfor. ~ 2. 18 feb. 1700 i Rosmus m. Laurids Nielsen SMED (-1714). Smed i Attrup. Alle hendes børn af andet ægteskab døde som små, og hendes anden mand få dage efter det yngste barn i 1714. Hun er ikke fundet begravet i hverken Rosmus eller Hoed.  _

Anders Jørgensen SMEDs børn med Mette PEDERSDATTER:

1 Jørgen Andersen SMED, smed. se VI.36 nedenfor.

Mette PEDERSDATTERs børn med Laurids Nielsen SMED:

2 Anders Lauridsen SMED. Født 1701 i Attrup. Døbt 23 jan. 1701 i Rosmus. Død 1701 i Attrup. Begr. 30 jan. 1701 i Rosmus. Opkaldt efter morens første mand.  _

3 Karen Lauridsdatter SMED. Født 1702. Døbt 29 jan. 1702 i Rosmus. Død 1708 i Attrup. Begr. 23 juni 1708 i Rosmus.  _

4 Mette Lauridsdatter SMED. Født 1704. Døbt 24 feb. 1704 i Rosmus. Død 1704 i Attrup. Begr. 10 mar. 1704 i Rosmus.  _

5 Niels Lauridsen SMED. Født 1705 i Attrup. Døbt 8 feb. 1705 i Rosmus. Død 1705 i Attrup. Begr. 6 juli 1705 i Rosmus.  _

6 Anders Lauridsen SMED. Født 1706 i Attrup. Døbt 26 dec. 1706 i Rosmus. Død 1707 i Attrup. Begr. 20 nov. 1707 i Rosmus.  _

7 Karen Lauridsdatter SMED. Født 1709 i Attrup. Døbt 20 jan. 1709 i Rosmus. Død 1710. Begr. 16 mar. 1710 i Rosmus.  _

8 Peder Lauridsen SMED. Født 1711 i Attrup. Døbt 4 okt. 1711 i Rosmus. Død 1714 i Attrup. Begr. 26 aug. 1714 i Rosmus.  _

VI.36 Jørgen Andersen SMED, smed.

Født 1699. Døbt 12 feb. 1699 i Attrup, Rosmus Sogn. Død 1768. Begr. 17 apr. 1768 i Hoed Kirkegaard. ~ 31 juli 1729 i Rosmus Kirke m. VI.37 Anne Rasmusdatter HIORT (1713-1781). Se afsn. 1.6. Har velnok stået i smedelære hos stedfaren. Siden smed i Hoed by, sandsynligvis selvejer da der ikke er fundet skifte efter ham under Katholm eller Rugaard. Hans hus og smedje må have ligget tæt ved kirken i midten af byen (som det fremgår i forb.m. datteren Maries vidneforklaring i en sag om mordbrand 1771).

pic
Hoed 1777 med Mikkel Kocks gård sandsynligvis overfor Jørgen Smeds hus. Fra Esther Hansen.

Hans svigerinde Marie Rasmusdatter Hiort var gift med en navnebror og kollega, Jørgen Jensen Smed, smed i nabobyen Glatved. Det var ikke (næppe) i familie med hinanden, men de har tit fælles barnedåb eller de står fadder til hinandens børn. Lige overfor hans hus boede Maren Jørgensdatter Smed, datter af Glatvedsmeden og Marie Rasmusdatter Hiort. Hendes første mand var Mikkel Kock, hvis gård blev forsøgt brændt ned i 1771 (se nedenfor).  _

9 børn:

1 Mette Jørgensdatter SMED. Født 1729. Døbt 27 nov. 1729 i Hoed. Død 1730. Begr. 6 jan. 1730 i Hoed.  _

2 Anders Jørgensen SMED, smed(?). Født 1730. Døbt 26 nov. 1730 i Hoed. Levede endnu 1785, hvor han sammen med broren Rasmus og søsteren Marie Kathrine arver efter søsteren Mettes søn Hans Sørensen i Hoed. Han er da bosat i Stabrand i Nødager sogn, velnok som smed. Men han er ikke fundet dér i folketællingen 1787.  _

3 Søren Jørgensen SMED. Født 1732. Døbt 30 nov. 1732 i Hoed. Død aug. 1733 i Hoed. Begr. 30 aug. 1733 i Hoed Kirkegaard. Døde spæd "ungefehr 3 Fierding Aar". Måske ligget ihjel i sengen af forældrene. Kirkebogen har 1733: "publica absolveret Jørgen Andersen Smed og Anne Rasmusdatter i Hode for deres Barns dødelig afgang."  _

4 Margrethe Jørgensdatter SMED. Født 1734 i Hoed. Døbt 1 aug. 1734 i Hoed Kirke. Var død 1785 ved skiftet efter søstersønnen Hans. Skæbne ellers ukendt.  _

5 Mette Jørgensdatter SMED. Født 1738. Døbt 15 maj 1738 i Hoed. ~ 1 UMAR m. Søren ? (-). Fik som 18-årig en uægte søn Hans Sørensen, der i 1782 blev gift i Hoed Kirke med en aldrende enke samtidig med hendes lillebror Rasmus. Sønnen døde allerede 1785 (skifte under Rugaard 20. april) og havde da ikke andre arvinger end morens søskende Rasmus, Anders og Marie. Mette må altså have været død forinden.  _ Efterslægt (1 barn) afsn. 2.18.

6 Lars Jørgensen SMED. Født 1740. Døbt 23 okt. 1740 i Hoed. Opkaldt efter stedfaren. Var død 1785 ved skiftet efter søstersønnen Hans. Skæbne ellers ukendt.  _

7 Rasmus Jørgensen SMED, husm. skomager. se V.18 nedenfor.

8 Marie Katrine Jørgensdatter SMED. Født 1746. Døbt 26 dec. 1746 i Hoed. Levede i Hoed 1785 ved skiftet efter søstersønnen Hans, men ikke fundet i folketællingen 1787. Hun nævnes i forbindelse med en sag om mordbrand i Hoed søndag den 29. september 1771, hvor Mikkel Jensen Kocks gård var blevet forsøgt antændt. Hun bevidner fra sin fars hus at have set Mikkel Kochs svigerinde Karen Olufsdatter (g.m. hans bror Søren Kock el. Degn) gå om bag laden til gården. Sagen bliver behandlet som mordbrand skønt skaderne var små og ingen omkom. Baggrunden var et opsagt lejemål og Karen Olufsdatter kom i Viborg tugthus i 23 år. Under retssagen fødte Karen Olufsdatter en søn Niels der ved dåben i Hyllested/Rosmus blev båret af Maries mor Anne Rasmusdatter Hiort. Kilde Esther Hansen [155] mm.  _

9 Maren Jørgensdatter SMED. Født 1751. Døbt 13 juni 1751 i Hoed. Må være død uden arvinger før 1785.  _

V.18 Rasmus Jørgensen SMED, husm. skomager.

Født 1744 i Hoed. Døbt 2 feb. 1744 i Hoed Kirke. Død 19 juli 1825 i Hoed. ~ 4 juni 1782 i Hoed Kirke m. V.19 Inger Marie Jensdatter BLOCK (1757-1832). Se afsn. 1.7. Ved dåben båret af sin morfars tredje kone, Maren Jensdatter Brun. Bliver trolovet og gift i Hoed kirke samtidig med sin storesøster Mettes uægte søn Hans Sørensen. Bor i Hoed by og er selvejerhusmand ("Huusmand med Jord") og skomager. I huset (formodentlig overtaget efter faren) i 1787 også Jens Terkildsen på 11 år, kaldet hans "Sydskende Barn". Dette er en søn af hans moster Karen Rasmusdatter Hiort og Terkild Hansen (møller i Balle efter svigerfaren) der begge døde unge. Hos kusinen Maren Jørgensdatter Smed i nabogården er Jens' søster Lisbeth Terkildsdatter anbragt. Ved Rasmus Smeds død anføres det i kirkebogen, at han blev 92 år gammel. Han blev dog kun 81 som det fremgår af både af folketællingerne og dåben.  _

7 børn:

1 Anne Rasmusdatter SMED. Født 1783. Døbt 16 mar. 1783 i Hoed. Død før 1830. ~ 1 UMAR m. Peder BISP, tjenestekarl (-). Tjenestekarl på Langballegaard, Hyllested sgn. Må være opkaldt efter sin farmor Anne Rasmusdatter Hiort, død få år forinden. Var som ung i tjeneste i Ørup, Rosmus sogn, og fik et barn med en gift tjenestekarl Peder Bisp på Langballegaard i Hyllested sogn. Sønnen Jens Pedersen blev husmand i Hoed og er i 1830 medunderskriver af mormorens skøde på overdragelse af ejendom til Jens Rasmussen Vester. Moren er da død.  _ Efterslægt (1 barn) afsn. 2.19.

2 Jørgen Rasmussen SMED. Født 1785 i Hoed. Døbt 3 juli 1785. Død 16 maj 1821 i Hoed. Boede hjemme i 1801. Døde som 37-årig uden arvinger. Skæbne ellers ukendt. Straarup [12] (s. 16).  _

3 Birthe Marie Rasmusdatter SMED. Født 1787. Døbt 1 juli 1787 i Hoed. ~ 3 dec. 1814 i Hoed m. Søren HANSEN KONG, husmand (-1830). Hendes mand, husmand i Glatved, var død i 1830.  _

4 Maren Rasmusdatter SMED. Født okt. 1790. Døbt 19 sep. 1790 i Hoed. Død 1 jan. 1792 i Hoed.  _

5 Maren Rasmusdatter SMED. Født 1791. Døbt 1 jan. 1792 i Hoed. Død 1793.  _

6 Maren Rasmusdatter SMED. se IV.9 nedenfor.

7 Bodild Rasmusdatter SMED. Født 4 juni 1798. Døbt 18 juni 1798 i Hoed. Død 3 mar. 1801 i Hoed.  _

IV.9 Maren Rasmusdatter SMED.

Født 1 aug. 1793. Døbt 11 aug. 1793 i Hoed. Død 19 feb. 1871 i Trustrup, Lyngby sogn. ~ 30 okt. 1819 i Hoed m. IV.8 Jens Rasmussen VESTER, gårdmand (1792-1867). Se afsn. 1.1. Ventede ved giftermålet allerede deres 1. barn. Sad som enke i uskiftet bo. Flere af børnene fik forlods af deres arv, som ialt synes at at have været omkr. 25.000 rdl. Straarup [12] (s. 15 ff.) mm.  _ 6 børn med IV.8 Jens Rasmussen VESTER, se afsn. 1.1.

Henvisninger

[7] Nedergaard, Poul: Dansk præste- og sognehistorie, Kbh. 1951
[12] Straarup, Anders & Karin: Nanna Vester, manuskript 1995
[13] Vester, Nanna (g. Baadsgaard): Kassette lydbånd indtalt til børne- og oldebørn, ca 1980.
[77] Vester, Nanna (g. Baadsgaard): Min Barndom til 1903, håndskrift 1970 ff.
[153] Grenaa Egnsarkiv: "Westersminde", Trustrup matr. 5a m.fl. (afl. af Niels Erik Køhn)
[154] Helbo, Willy: Landsbyen Trustrup. Grenaa og Omegn før og nu 1991
[155] Hansen, Esther: Mordbrand i Hoed 1771. Grenaa og Omegn før og nu 1990

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here