Gedcom-udskrift for Nanna VESTER

Afsn. 1.6: Fædrene linje for Anne Rasmusdatter HIORT, Nanna VESTERs farfars morfars mor

IX.296 Rasmus Pedersen HIORT, dannemand.

Født 1611. Død jan. 1661 i Glatved. Begr. 6 jan. 1661 i Hoed Kirkegaard. ~ 14 feb. 1647 i Hoed Kirke m.IX.297 Giertrud NIELSDATTER (1620-). - se nedenfor. Kaldes også "Rasmus Pederssøn Danmand" (nok "dannemand", dvs. hædersmand, gift bondemand mm.). Muligvis forlovet 18. Januar 1646 i Hoed Kirke med Wolborg Pedersdatter fra Lyngby, men altså ikke gift med hende [183].  _ Hans hustru IX.297 (forslægt ukendt):

IX.297 Giertrud NIELSDATTER.

Født o. 1620. ~ IX.296 Rasmus Pedersen HIORT, dannemand - se ovenfor.  _

Deres 6 børn:

1 Søren Rasmussen HIORT, gårdfæster(?). se VIII.148 nedenfor.

2 Anne Rasmusdatter HIORT. Født 1648 i Glatved. Døbt 20 feb. 1648 i Hoed Kirke. Skæbne ukendt.  _

3 Peder Rasmussen HIORT, gårdfæster. Født 1651 i Glatved. Døbt 26 jan. 1651 i Hoed Kirke. ~ 14 feb. 1647 i Hoed m. Karen JENSDATTER (1652-1711). Fæster af gård i Glatved under Katholm. Fæstet blev overtaget af hans søn Rasmus. Ialt 5 børn. Talrig efterslægt  _

4 Niels Rasmussen HIORT. Født 1653 i Glatved. Døbt 26 juni 1653 i Hoed Kirke. Skæbne ukendt.  _

5 Søren Rasmussen HIORT. Født 1656 i Glatved. Døbt 28 sep. 1656 i Hoed Kirke. Skæbne ukendt.  _

6 Maren Rasmusdatter HIORT. Født 1659 i Glatved. Døbt 6 nov. 1659 i Hoed. Død 1713. Begr. 16 jan. 1713 i Hoed. ~ m. Mads PEDERSEN (1659-1719). Hendes mand var formodentlig fæstebonde i Hoed.  _

VIII.148 Søren Rasmussen HIORT, gårdfæster(?).

Født 1 okt. 1641 i Glatved. Død 1722 i Glatved. Begr. 26 juli 1722 i Rosmus Kirkegaard. ~ 1. 30 nov. 1673 i Hoed Kirke m. Giertrud OBISDATTER (-1685). ~ 2. 1685 m.VIII.149 Else LAURITSDATTER (1660-1740). - se nedenfor. Velnok fæster under Katholm. Trolovet 22 Nov. 1685 med Else Lauritsdt. Sandsynligvis viet til hende i Tirstrup. Kun én kendt søn [183].  _ Hans hustru VIII.149 (forslægt ukendt):

VIII.149 Else LAURITSDATTER.

Født 1660. Død apr. 1740 i Hoed. Begr. 14 apr. 1740 i Hoed Kirkegaard. ~ VIII.148 Søren Rasmussen HIORT, gårdfæster(?) - se ovenfor. Muligvis datter af Laurits Skomager, f. ca. 1630, nævnt i Tirstrup 1685.  _

Søren Rasmussen HIORTs børn med Else LAURITSDATTER:

1 Rasmus Sørensen HIORT, møller. se VII.74 nedenfor.

VII.74 Rasmus Sørensen HIORT, møller.

Født 1687 i Glatved. Død 1751 i Balle Mølle, Rosmus sogn. Begr. 17 mar. 1751 i Rosmus Kirkegaard. ~ 1. m.VII.75 Margrethe HANSDATTER (1695-1731). - se nedenfor. ~ 2. 24 juni 1731 i Rosmus Kirke m. Karen JENSDATTER (1706-1739). ~ 3. 22 apr. 1740 i Rosmus Kirke m. Maren Jensdatter BRUN (1704-1772). Møller i Balle, Rosmus Sogn. Balle Mølle var fæstet fra Rugaard Gods. Han er kommet til Balle i 1716 og bor på Balle Mølle i 1718. Gift 3 gange. 2. kone døde i barselsseng, begravet med sit dødfødte barn. 3 kone, der overlevede ham i over 20 år, bærer mange af hans børnebørn til dåb. Balle Mølle (matrikelnr 16) var en vandmølle der efterhånden blev afløst af en vindmølle opført 1844 og helt blev nedlagt 1909. Den tilhørende gård brændte 1893.

pic
Kort over Balle tegnet på baggrund af udskiftningen. Rødt markeret den sandsynlige placering af Balle Mølle på Rasmus Hiorths tid [182].

Fæstet af Balle Mølle kan godt have været meget indbringende. Sønnen Peder, vistnok den ældste der nåede voksenalderen, må han have sørget ekstra godt for. Han blev herredsfoged og stamfar til præsteslægten Hjort.

pic
Peder Mønsted, født på den "senere" Balle Mølle, har malet sit barndomshjem omkr. 1900. I baggrunden t.h. mølledammen.

Kilder: [183], [182] mm.  _ Hans hustru VII.75 (forslægt ukendt):

VII.75 Margrethe HANSDATTER.

Født 1695. Død feb. 1731 i Balle Mølle, Rosmus sogn. Begr. 25 feb. 1731 i Rosmus Kirkegaard. ~ VII.74 Rasmus Sørensen HIORT, møller - se ovenfor.  _

Rasmus Sørensen HIORTs børn med Margrethe HANSDATTER:

1 Anne Rasmusdatter HIORT. se VI.37 nedenfor.

2 Ellen Rasmusdatter HIORT. Født 1714 i Hoed. Døbt 18 feb. 1714 i Hoed Kirke. Død 13 apr. 1794 i Attrup. Begr. 18 apr. 1794 i Rosmus Kirkegaard. ~ 9 sep. 1731 i Rosmus Kirke m. Peder Sørensen BROGE, bonde (1702-1768). Fæstebondei Balle under Rugaard. Boede som enke på aftægt hos sønnen Søren. Brorsønnen Frederik Christian Hjort, præst i Hyllested-Rosmus, noterer ved hendes død i kirkebogen: "D. 13 (April) døde min gode gamle Faster Ellen Rasmusdatter Hjort i Attrup 80 Aar gl. Hun blev Godelig begravet d. 18. April. Hun gik uden at ligge til Sængs eller lide smerter rolig og hastig til sin Gud.". Broge-slægten i udbredt på Djursland, men efterslægten til dette ægtepar er kun undersøgt sporadisk.  _ Efterslægt (7 børn) afsn. 2.20.

3 Marie Rasmusdatter HIORT. Født 1715 i Hoed. Døbt 7 juli 1715 i Hoed Kirke. Død 12 mar. 1785 i Hoed. Begr. 20 mar. 1785 i Hoed Kirkegaard. ~ 30 apr. 1730 i Rosmus Kirke m. Jørgen Jensen SMED, smed (1706-1771). Smed i Glatved. Hendes mand, smed og fra 1759 selvejer i Glatved, er muligvis fjernt beslægtet med hendes svoger Jørgen Andersøn Smed, ligeledes smed og selvejer i Hoed. De har tit barnedåb sammen med familien i Hoed, står fadder til hinandens børn osv. Mange efterkommere i Djurs Sønder Herred. Blandt efterslægten Anders Fogh Rasmussen [234]  _ Efterslægt (16 børn) afsn. 2.21.

4 Hans Rasmussen HIORT. Født dec. 1716 i Balle. Skæbne ukendt. Formodentlig død ung.  _

5 Else Rasmusdatter HIORT. Født sep. 1718. Død 28 aug. 1805 i Hoed. Begr. 1 sep. 1805 i Hoed. ~ 20 dec. 1741 i Grenå m. Jens Lauritsen MØLLER, borger (1694-1775). Borger (købm.?) i Grenaa. Hendes mand får borgerskab i Grenå Købstad 1746, men bor fortsat i Hoed, hvor han har købt hus året forinden. Sønnen Rasmus, skomager i Hoed, bliver gift med hendes søsterdatter Elske Jørgensdatter Smed.  _ Efterslægt (4 børn) afsn. 2.22.

6 Elisabeth Rasmusdatter HIORT. Født apr. 1720. Død okt. 1721 i Balle Mølle. Begr. 19 okt. 1721 i Rosmus Kirkegaard.  _

7 Søren Rasmussen HIORT. Født 1721 i Balle Mølle. Døbt 22 juni 1721 i Rosmus Kirke. Skæbne ukendt. Formodentlig død ung.  _

8 Anne Marie Rasmusdatter HIORT. Født 1722 i Balle Mølle. Døbt 30 aug. 1722 i Rosmus Kirke. Skæbne ukendt.  _

9 Elsken Rasmusdatter HIORT. Født 1723 i Balle Mølle. Døbt 31 okt. 1723 i Rosmus Kirke. Skæbne ukendt.  _

10 Peder Rasmussen HJORT, herredsfoged. Født 1725 i Balle Mølle. Døbt 8 apr. 1725 i Rosmus Kirke. Død 1789 i Clausholm. ~ 11 sep. 1755 i Korup kirke m. Else Frederiksdatter HOLM (1731-1812). Formentlig den ældste af sønnerne der blev voksen. Omkring 1756 forpagter af Aggersvold og 1760 af Gunderslevholm i Sorø Amt. 1781 exam.jur. og fra 1784 herredsfoged i Hids og Lysgaard Herreder. Stamfader til den borgerlige slægt Hjort. Ialt 6 børn nåede voksenalderen. Sønnen Frederik Christian bliver sognepræst for Hyllested-Rosmus på hjemegnen og forestår som sådan begravelsen af flere af sine slægtninge. Bio. Leks. [3]. Hundrup [113] mm.  _ Efterslægt (6 børn) afsn. 2.23.

11 Elisabeth Rasmusdatter HIORT. Født 1726 i Balle Mølle. Døbt aug. 1726 i Rosmus Kirke. Skæbne ukendt.  _

12 Thomas Rasmussen HIORT, bonde. Født 1727 i Balle Mølle. Døbt 7 dec. 1727 i Rosmus Kirke. Død jan. 1792 i Fladstrup. Begr. 22 jan. 1792 i Lyngby kirke. ~ 1. 29 juni 1761 i Lyngby m. Ane HANSDATTER (1723-1786). ~ 2. 16 mar. 1786 i Lyngby m. Maren RASMUSDATTER (1740-). Bonde i Fladstrup. Hans 2. kone var enke.  _ Efterslægt (2 børn) afsn. 2.24.

13 Cathrine Hedevig Rasmusdatter HIORT. Født 1729 i Balle Mølle. Døbt 26 juni 1729 i Rosmus Kirke. ~ 24 jan. 1753 i Rosmus m. Philip CHRISTENSEN (-). Var åbenbart gravid ved giftermålet. Manden var fra Grenå.  _ Efterslægt (1 barn) afsn. 2.25.

Rasmus Sørensen HIORTs børn med Karen JENSDATTER:

14 Margrethe (Maren) Rasmusdatter HIORT. Født 1732 i Balle Mølle. Døbt 9 mar. 1732 i Rosmus Kirke. Død 1804. Begr. 14 mar. 1804 i Glatved. ~ 1. m. Niels KJELDSEN, bonde (1700-1760). ~ 2. m. Søren THOMASEN, bonde (1729-1791). Bonde i Glatved, Hoed sogn. Skæbne ukendt.  _ Efterslægt (6 børn) afsn. 2.26.

15 Giertrud Rasmusdatter HIORT. Født 1733 i Balle Mølle. Døbt 15 nov. 1733 i Rosmus Kirke. Død maj 1738 i Balle Mølle. Begr. 11 maj 1738 i Rosmus Kirkegaard.  _

16 Jens Rasmussen HIORT, skomager. Født 1735 i Balle Mølle. Døbt 2 okt. 1735 i Rosmus Kirke. ~ 7 juli 1763 i Skien, Norge m. Maren NIELSDATTER (-). Skomager i Klosterstræde i København. Fra midten af 1760'erne i Skien i Norge. Død før 1780. 1 søn med efterslægt på Djursland.  _ Efterslægt (4 børn) afsn. 2.27.

17 Kiersten Rasmusdatter HIORT. Født 1737 i Balle Mølle. Døbt 21 juli 1737 i Rosmus Kirke. Død apr. 1739 i Balle Mølle. Begr. 19 apr. 1739 i Rosmus Kirkegaard.  _

Rasmus Sørensen HIORTs børn med Maren Jensdatter BRUN:

18 Karen Rasmusdatter HIORT. Født 1740 i Balle Mølle. Døbt 1 nov. 1740 i Rosmus Kirke. Død 1780. Begr. 23 mar. 1780 i Hoed. ~ 24 apr. 1761 i Rosmus m. Terkild HANSEN LUND, møller (1727-). Møller i Balle. Hendes mand overtog fæstet af Balle Mølle. De er flyttet fra Rosmus sogn til Hoed omkring 1776 og døde få år efter efterladende sig mange børn. Ved folketællingen 1787 findes hendes mindreårige børn Jens og Lisbeth anbragt hos søstersønnen Rasmus Jørgensen Smed og søsterdatteren Maren Jørgensdatter Smed (g. Pedersen Bach). Peder og Marie er hos hendes bror Rasmus Hiort i Grenaa sogn.  _ Efterslægt (11 børn) afsn. 2.28.

19 Rasmus Rasmussen HIORT, fæstegårdm. Født 1742 i Balle Mølle. Døbt 14 okt. 1742 i Rosmus Kirke. Død 10 juli 1807 i Aastrup. Begr. juli 1807 i Grenaa. ~ 1. 4 nov. 1775 i Grenaa m. Christiane ANDERSDATTER (1755-1776). ~ 2. o. 1776 m. Anne Marie SØRENSDATTER (-1787). Havde fæstet en gård i Høberg under Katholm Gods på godt 6 tønder Hartkorn. Kaldes "avlsmand" i 1787. Præstebemærkning ved død: "Han døde meget pludselig idet han en .. times tid om .. som om morgenen som sædvanlig trak ud med sine køer for at tøjre dem, fandtes død ude på marken". Hans første kone døde velnok i barselsseng. Mindst 5 børn i 2. ægteskab. Desuden tog han sig af to af sin afdøde storesøster Karens børn.  _ Efterslægt (5 børn) afsn. 2.29.

20 Jens Rasmussen HIORT. Født 1744 i Balle Mølle. Døbt 28 aug. 1744 i Rosmus Kirke. Død mar. 1751 i Balle Mølle. Begr. 7 mar. 1751 i Rosmus Kirkegaard.  _

VI.37 Anne Rasmusdatter HIORT.

Født 1713 i Hoed. Døbt 2 feb. 1713 i Hoed Kirke. Død nov. 1781 i Hoed. Begr. 11 nov. 1781 i Hoed Kirke. ~ 31 juli 1729 i Rosmus Kirke m. VI.36 Jørgen Andersen SMED, smed (1699-1768). Se afsn. 1.4. Ved dåben "Baaret af Præstens Kone. Fadd.: Niels Jensen og Hans Kone, Lückisholm, Niels Skourider, Anders Skytte, Peder Helboe fra Ruugaard, Søren Hiort, Hoed [farfaren], Rasmus Hiort, Hoed [nok farbroren]". Død af "Blodgang".  _ 9 børn med VI.36 Jørgen Andersen SMED, se afsn. 1.4.

Henvisninger

[3] Dansk Biografisk Leksikon 3. udg. Red. Cedergren Bech, 1979-1984
[113] Hundrup, F.: Stamtavle over familie Hjort. Roeskilde 1866
[182] Bøjstrup, Erik: På tur i Hyllested og Rosmus Sogne, Rosmus (BG-fonden) 1999
[183] Jensen, Ivan: diverse data tilsendt 2002 ff.
[234] Jensen, Ivan: Anders Fogh Rasmussens Aner og mine, Slægten 2004.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here