Gedcom Extract for Ingvard Christensen BAADSGAARD

Chpt. 1.1: Ancestral Line for Ingvard Christensen BAADSGAARD

V.16 Peder ANDERSEN, gårdmand.

Born abt. 1758. Dead 1809 in Vester Lyby. Bur. 5 Feb. 1809 in Lyby. ~ 10 Oct. 1779 in Lyby to V.17 Maren (Ane) ANDERSDATTER (1759-1840). - see below. "Bonde og gårdbeboer samt lægdsmand" i Vester Lyby, Lyby sogn nord for Skive i Viborg A. 4 børn. Han har muligvis været både selvejer og sognefoged (ligesom sin ældste søn). Fra 1788-1841 forestodes udskrivningsvæsenets nemlig af den lokale lægdsmand, som ofte var den samme som sognefogeden (fra 1841 var det sogneforstanderen, der udfærdigede rullerne (fortegnelserne) over de værnepligtige). Begravet 61 år gl.  _ His wife V.17 (parents unknown):

V.17 Maren (Ane) ANDERSDATTER.

Born 1759. Dead 8 Feb. 1840. Bur. 16 Feb. 1840 in Grønning. ~ V.16 Peder ANDERSEN, gårdmand - see above. Kaldes skiftende Maren og Ane. Hun må have været højgravid ved vielsen. Hverken hun eller hendes mand er fundet døbt eller konfirmeret i Lyby, Folketællingen 1787 har hende som 29 år, mens FT 1801 har 46 år. 1834 er hun aftægtskone hos sin søn Anders, sognefoged i Lyby. Hun var da muligvis enke for 2. gang efter en Jens Mousten.  _

Their 4 children:

1 Maren PEDERSDATTER. Born 1779 in Vester Lyby. Chr. 25 Dec. 1779 in Lyby. Skæbne ukendt.  _

2 Anders PEDERSEN, sognefoged. Born 1783 in Vester Lyby. Chr. 4 May 1783 in Lyby. ~ to Anne MEHLSENSDATTER (1783-). Selvejergårdmand, sognefoged og lægdsmand i Lyby sogn. Har formodentlig overtaget sin fars gård.  _ Descendants (5 children) chpt. 2.1.

3 Anna Cathrina PEDERSDATTER. Born 1789 in Vester Lyby. Chr. 21 May 1789 in Lyby. Bor ikke hjemme i 1801. Måske død som lille.  _

4 Christen PEDERSEN, gårdmand. see IV.8 below.

IV.8 Christen PEDERSEN, gårdmand.

Born 7 Sep. 1794 in Lyby sogn. Dead 17 Feb. 1877 in Elev sogn, Vester Lisbjerg H., Århus A.. Bur. 24 Feb. 1877 in Elev. ~ 20 Oct. 1822 in Lundø to IV.9 Bodil Pedersdatter BAADSGAARD (1801-1883). See chpt. 1.2. Han var født hjemme, hvilket blev kundgjort i Lyby kirke af Maren Hummelgaard fra Tulstrup, Niels Andersen, Anders Andersen, Maren Jensdatter og Peder Jørgensen. Flyttede sidst i 1830'erne fra Vester Lyby til Vester Grønning. Bor med kone og 6 børn i hus i Vester Grønning ved folketællingen 1845 og "lever af sin jordlod", dvs. er "selvejerhusmand" (som han også anføres i kirkebogen ved datteren Mariannes dåb). Havde ved sin død ophold med konen hos datteren Marianne i Elev ved Århus. Blev iflg. kirkebogen 82 3/4 år. Alle hans børn er blevet kaldt Baadsgaard efter hans kone, men det vides ikke om andre end sønnen Jesper har efterkommere med det navn.  _

7 children:

1 Peder CHRISTENSEN, lærer. Born 1823 in Lyby sogn, Nørre H. Viborg A.. Chr. 17 Sep. 1823. Dead 21 Dec. 1898 in Århus. ~ 29 Dec. 1860 in Homå to Ane PEDERSDATTER (1837-1885). Blandt fadderne ved hans dåb var morbroren Jens Baadsgaard på Lundø og farbroren Anders Pedersen i Lyby. Lærer, degn og kirkesanger i Elev ved Århus. En nabo i Elev, Jens Chr. Christensen, har i en avisnotits beskrevet, hvordan lærer Christensen "er imod drikkeri og fuldskab blandt de unge mennesker nytårsaften, og navnlig er han imod, at de altid går i to flokke med gårdmandssønnerne for sig og tjenestekarlene for sig. Det lykkedes degnen at få den gamle skik afskaffet, hvilket gav et plus til ædrueligheden, og et minus til hårdtarbejdende unge, som så ikke fik fri !" [300] . Han flyttede siden til Århus, Paradisgade 11 II. Efterslægt: Torsen, Winther.

pic
Peder Christensen (Baadsgaard) (1823-98)

 _ Descendants (2 children) chpt. 2.2.

2 Marianne CHRISTENSDATTER. Born 12 Sep. 1825 in Vester Lyby. ~ 26 July 1870 in Elev to Jørgen RASMUSSEN, gårdmand (1818-1874). Gårdm. i Elev. Boede først i Draaby med sin lille datter Dorthea Ovesen. Hun kommer som enke til broren Peder i Elev og bliver gift med enkemanden Jacob Rasmussen (på "Herligsminde"). Broren flyttede siden til Århus, og da hun bliver enke for anden gang, flytter forældrene ind hos hende.  _

3 Niels Peter CHRISTENSEN (BAADSGAARD). Born 29 Feb. 1828 in Vester Lyby. Chr. 15 June 1828 in Lyby. Blev hjemmedøbt straks ved fødslen. Dåben blev siden konfirmeret i kirken. Boede ikke hjemme 1845.  _

4 Jesper CHRISTENSEN (BAADSGAARD), husmand. see III.4 below.

5 Anders CHRISTENSEN (BAADSGAARD), lærer. Born 13 Aug. 1834 in Vester Lyby. Chr. 22 Aug. 1834 in Lyby. Dead 1912 in Århus. Lærer i Århus.  _

6 Grethe CHRISTENSDATTER. Born 10 Mar. 1841 in Vester Grønning. Chr. 12 Apr. 1841 in Grønning. Lever endnu 1855.  _

7 Anders Christian CHRISTENSEN (BAADSGAARD), gårdmand. Born 4 Apr. 1844 in Vester Grønning. Chr. 9 June 1844 in Grønning. Gårdmand i Sdr. Lem, Skive.  _

III.4 Jesper CHRISTENSEN (BAADSGAARD), husmand.

Born 20 July 1831 in Lyby sogn, Nørre H. Viborg A.. Dead 29 Jan. 1903 in Grønning sogn, Nørre H. Viborg A.. ~ 6 Oct. 1861 in Håsum, Viborg A. to III.5 Mette Kirstine CHRISTENSDATTER (LIHME) (1834-1895). See chpt. 1.7. Blandt fadderne ved hans dåb var begge hans morbrødre "Jens Baadsgaard Senior og Junior fra Lundø" samt farbroren sognefoged Anders Pedersen. Hans ældste søn blev født før ægteskabet med Mette Kirstine Christensdatter. Han var da i tjeneste i Skiverhus og hun i Ejsing. Han vedgik dog faderskabet og var selv blandt fadderne ved sønnens dåb. Ved vielsen 3 år senere i Håsum er han tilbage i Grønning sogn. Her træffes han som husmand i Vester Grønning i de følgende folketællinger.  _

3 children:

1 Niels Peder Christensen BAADSGAARD, gårdmand. see II.2 below.

2 Bodil Christensdatter BAADSGAARD. Born 25 Dec. 1862. Chr. 11 Feb. 1862 in Grønning. Dead 22 Apr. 1863. Bur. 26 Apr. 1863 in Grønning.  _

3 Jacob Ove Christensen BAADSGAARD, gårdmand. Born 26 June 1864. Dead 4 Oct. 1932. ~ 10 Apr. 1896 in Thise to Karen JENSEN (1862-1934). Gårdmand og murer i Thise by. Får 1905 tilladelse til at føre Baadsgaard-navnet. Stor efterslægt med dette efternavn.

pic
Jacob Ove Baadsgaard m. familie. Bagerst stående deres børn: Esper, Johanne, Kristian, Else Kristine, Margrethe.

 _ Descendants (5 children) chpt. 2.3.

II.2 Niels Peder Christensen BAADSGAARD, gårdmand.

Gårdmand/husmand i Vester Grønning. Born 27 Apr. 1858 in Ejsing sogn, Ginding H. Ringkøbing A.. Chr. 30 Apr. 1858 in Ejsing. Dead 1 Dec. 1944 in Skive. ~ 11 May 1886 in Grønning to II.3 Johanne Marie POULSEN (1856-1899). See chpt. 1.14. Får sammen med sin bror Jacob 1905 officiel tilladelse til navneforandring til Baadsgaard med henvisning til at det er "Familiens gamle Slægtnavn, hvilket Navn vi selv almindelig kendes under og kaldes med, og som vor Fader og dennes Moder [Bodil Baadsgaard] ligeledes have været almindelig kendt under". Havde en mindre gård i Vester Grønning nord for Skive. Gik altid med klap for højre øje, efter han som ung fik det beskadiget af en nedfaldende pilegren.

pic
Niels Peder Baadsgaard 1907 (enkemand). Fra venstre børnene: Ingvard, Hans, Else, Poul, Martin, Esper

Var en overgang brandsynsmand i Jebjerg sammen med Jeppe Aakjær. I J. Aakjærs "Efterladte Erindringer" findes han afbilledet sammen med Aakjær og en tredje bransynsmand. Brandtilsynet var iflg. erindringerne "chikane" fra sognerådet, og de fik det hurtigt overstået ved at benytte Aakjærs "automobil" som transportmiddel mellem gårdene.  _

7 children:

1 Ingvard Christensen BAADSGAARD. Born 13 July 1886 in Grønning. Dead 7 Sep. 1886. Bur. 12 Sep. 1886 in Grønning. Blev hjemmedøbt, men døde før dåben blev bekendtgjort i kirken.  _

2 Ingvard Christensen BAADSGAARD, lærer, cand.phil. see I.1 below.

3 Paul Peter Christensen BAADSGAARD. Born 30 Sep. 1888 in Vester Grønning. Chr. 4 Nov. 1888 in Grønning. ~ to Inger PEDERSEN. Er anført på passagerlisten (Ellis Island) 12 april 1921 som kommende fra København. Han er da 32 år, ugift, amerikansk statsborger og bor i Tyler i Minnesota. Er vist senere udvandret til Canada. En søn professor. Efterslægt med Baadsgaard-navnet.  _

4 Martin Christian Christensen BAADSGAARD, gårdmand. Born 27 June 1890 in Vester Grønning. Chr. 26 Oct. 1890 in Grønning. ~ to Maren CHRISTENSEN. Slagter og gårdmand i Grønning.

pic
Martin Baadsgaard med familie

 _

5 Esper Marius Christensen BAADSGAARD, gårdmand. Born 3 June 1893 in Vester Grønning. Chr. 9 July 1893 in Grønning. ~ to Anna Magdalene OVERGAARD. Ejer af gård i Høvgild pr. Herning  _

6 Else Kirstine Helene Christensen BAADSGAARD. Born 27 Aug. 1895 in Vester Grønning. Chr. 29 Sep. 1895 in Grønning. Dead 12 July 1908 in Vester Grønning. Bur. 17 July 1908 in Grønning. Eneste datter. Døde som 12-årig af lungetuberkulose, smittet af sin lærer.  _

7 Hans Peter Christensen BAADSGAARD, murer. Born 29 July 1897 in Vester Grønning. Chr. 26 Aug. 1897 in Grønning. ~ to Mette Katrine Jepmine NIELSEN.

pic
Familien Baadsgaards ved Hans Peters bryllup 1925. Stående bagerst: Martin Baadsgaard, Nanna Vester, Niels Peder Chr. Baadsgaard, Maren Christensen, Esper Baadsgaard

 _

I.1 Ingvard Christensen BAADSGAARD, lærer, cand.phil.

Lærer Ny Munkegades Skole Århus, Århus Seminarium. Born 16 Sep. 1887 in Vester Grønning. Chr. 16 Oct. 1887 in Grønning. Dead 19 Aug. 1940 in Århus. ~ to Nanna VESTER. Læreruddannet fra Ranum Seminarium 1909, 1910 lærer på Lovns Skole pr. Hvalpsund, 1913 vikar ved Københavns Skolevæsen, filosofikum på universitetet, 1916 timelærer og 1917 fastansat ved Århus Skolevæsen, Ny Munkegades Skole, samt timelærer ved Århus Seminarium.

pic
Ingvard Baadsgaard (1887-1940)

Kilde: Dansk Skolestat [2] mm.  _

References

[2] Larsen, N.A. & EHC.Mikkelsen: Dansk skolestat (1933) bind 1-4
[300] Boesen, Lennie: email sept. 2012

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here