Gedcom-udskrift for Ingvard Christensen BAADSGAARD

Afsn. 1.14: Fædrene linje for Johanne Marie POULSEN, Ingvard Christensen BAADSGAARDs mor

VI.48 Hans Christensen SCHMITH, skoleholder.

Født 1718. Død 24 feb. 1772 i Pjedsted. ~ 1. m. Anna Elisabeth STEFFENSDATTER (-1749). ~ 2. 1750 m. VI.49 Anne DAVIDSDATTER (1728-1770). Se afsn. 1.15. ~ 3. 19 jan. 1771 i Pjedsted (Skibet) m. Maren LAURIDSDATTER (-). Skoleholder først i Løjt ved Åbenrå. Fra 1739 Kgl. Skoleholder i Pjedsted ved Fredericia. Var i dette embede 33 år til sin død [306]. Biskop Brorson visiterede Pjedsted i 1760 og noterede "Skoleholderen Hans Christensen er en retsindig, flittig, habil og aldeles ustraffelig Lærere"  _

Hans børn med Anna Elisabeth STEFFENSDATTER:

1 Steffen Hansen SCHMITH, skoleholder. Født 1741. Døbt 7 sep. 1741 i Løjt. Død 31 mar. 1802 i Smidstrup. ~ 6 juli 1764 m. Maren Jacobsdatter KOED (1743-). 8 år ved skiftet efter sin mor. Skoleholder i Smidstrup. 11 børn  _

2 Christen Hansen SCHMITH, smed. Født 1745. Døbt 10 okt. 1745 i Pjedsted. 4 år ved skiftet efter sin mor. Smed i Hjarup ved Kolding. Levede endnu 1772.  _

3 Niels Hansen SCHMITH. Født 1749. ~ m. Jakoba Sofie GRAAH (-). 7 uger ved skiftet efter sin mor. Formynder også for hans ældre søskende var farbroren Thomas Christensen, skoleholder i Herslev. Kom efter sin konfirmation i guldsmedelære i Fredericia, men blev senere lærer i Gaarslev. 3 børn.  _

Hans børn med Anne DAVIDSDATTER:

4 David Hansen SMIDT, degn. se V.24 nedenfor.

5 Johannes Hansen SCHMITH, brændevinsbrænder. Født 1752 i Pjedsted. Død 23 dec. 1821 i Nykøbing F.. ~ 25 okt. 1805 i Thoreby m. Maren Chatrine ROSTRUP (1772-1849). 18 år ved skiftet efter sin mor. Godsforvalter på Fuglsang til 1818. Død som brændevinsbrænder i Svendborg.  _

6 Anne Elisabeth Hansdatter SCHMITH, bestyrerinde. Født 1754 i Pjedsted. Død 4 aug. 1814 i Landsledgaard, Møn. 16 år ved skiftet efter sin mor. Bestyrerinde af Dronningens Haandgjerningsskole i København.  _

7 Jens Hansen SCHMITH, thehandler. Født 1761 i Pjedsted. ~ m. Henriette HVID (-). 11 år ved skiftet efter sin mor. The og porcelænshandler i København. 2 døtre. Efterslægt Høyer, Sandrue.  _

8 Nis Hansen SCHMITH, møller. Født 1 okt. 1763 i Pjedsted. Død 10 okt. 1838 i Landsledgaard, Møn. ~ m. Ane Elisabeth HAGEN (1767-1841). 8 år ved skiftet efter sin mor. Ejer af Stege Storemølle, Landsledgaard og forpagter på Nordfeld på Møn. 5 børn.Efterslægt Malling, Prior mm. Sønnen Hans Peter overtog Landsledgaard.  _

9 Anne Hansdatter SCHMITH. Født 1765 i Pjedsted. ~ m. Knud LYHNE, lærer (-). Skolelærer i Nissum ved Ringkøbing. 6 år ved skiftet efter sin mor.  _

V.24 David Hansen SMIDT, degn.

Degn i Blære. Født 1750. Døbt 24 nov. 1750 i Pjedsted. Død 27 maj 1785 i Blære, Aalborg amt. ~ 15 nov. 1776 i Højslev m. V.25 Engel Pedersdatter SKOW (1750-1831). Se afsn. 1.16. 20 år ved skiftet efter sin or. Student fra Viborg Latinskole 1773. Immatrikuleret ved Københavns Universitet 31.7.1773. Var degn i Blære sogn ved Års (Aalborg amt) fra omkring giftermålet i 1776 (kgl. bevilling 9/8 1776). 3 børn foruden to navnløse tvillinger begravet 1784. I hans korte virke synes han hurtigt at være "steget i graderne". Dåbsvidner osv. ved ældste barns dåb var lokale gårdmænd og håndværkere, men ved de følgende er det herskabet fra Halkærgård, præstens familie osv. Ved sin død i 1785 kaldes han "seignor". Han blev kun "32 Aar og nogle maaneder", skifte 20 juni 1785. Efter hans død vender hans enke tilbage til Lundø hvor sønnerne anbringes hos hendes brødre. Ældste søn Hans Peter anbringes hos morbroren Jens Skow, gift men barnløs, og kaldes "Aage" i folketællingen 1789. Morbroren må have betragtet ham som "sin" søn.  _

3 børn:

1 Hans Peter DAVIDSEN, fisker. se IV.12 nedenfor.

2 Christian DAVIDSEN. Født 1779. Døbt 10 okt. 1779 i Blære (Aalborg amt). Død 23 nov. 1794 i Lundø. Anbragt hos morbroren Poul efter farens død. Død hos ham 17 år gammel.  _

3 Fransiska Louise DAVIDSDATTER. Født 1782. Døbt 18 aug. 1782 i Blære (Aalborg amt). ~ 29 dec. 1807 i Højslev m. Christen CHRISTENSEN, bonde (1765-). Boede hos moren også efter farens død. Hendes mand var fra Kølsen by (Vorde sogn) og enkemand ved vielsen. Blandt forloverne hendes bror Hans Peter. Der er ikke fundet børn døbt i Vorde sogn.  _

IV.12 Hans Peter DAVIDSEN, fisker.

Født 1777. Døbt 2 nov. 1777 i Blære (Aalborg amt). Død 28 maj 1849 i Lundø sogn Fjends H., Viborg A.. ~ 16 apr. 1801 i Højslev v. Skive m. IV.13 Inger Poulsdatter DAM (1773-1855). Se afsn. 1.18. Træffes første gang 1787 som "Aage" hos den barnløse morbror Jens, siden 1801, kort før sit bryllup, som tjenestekarl i Krarupmølle i Hvidbjerg sogn (Hindborg Herred). Forloverne ved hans bryllup var svigerfaren Poul Dam og konens morbror Jens Skow. Bor ved folketællingerne 1834, 1840 og 1845 i et hus i Lundøe by og betegnes fisker og daglejer.  _

6 børn:

1 Christian HANSEN. Født 3 nov. 1803 i Krarupmølle, Højslev?. Må være opkaldt efter selvejermøller Christian Jensen, Krarup mølle, hvor faren tjente før giftermålet.  _

2 Jens Christian HANSEN, husmand. Født 23 nov. 1804 i Lundø sogn Fjends H., Viborg A.. Død 7 okt. 1875 i Hindborg. ~ 2 nov. 1847 i Hindborg m. Vibeke THORSDATTER (-). Opkaldt efter farens morbror og plejefar Jens Skow. husmand i Hindborg og Dølby.  _

3 David HANSEN. Født 21 mar. 1807 i Lundø sogn Fjends H., Viborg A.. I 1834 tjenestekarl hos Jacob Christensen og Mette Poulsdatter på Lund (s.d.). Bor hjemme ved folketællingen 1840 og 1845 og betegnes almisselem.  _

4 Poul HANSEN, snedker, husmand. se III.6 nedenfor.

5 Johanne HANSDATTER. Født 14 sep. 1811 i Lundø sogn Fjends H., Viborg A.. Døbt 15 sep. 1811. Boede ugift hjemme i 1840, men ikke i 1845.  _

6 Helle (Nille?) HANSDATTER. Født 14 nov. 1814 i Lundø sogn Fjends H., Viborg A..  _

III.6 Poul HANSEN, snedker, husmand.

Født 27 mar. 1809 i Lundø sogn, Fjends H., Viborg A.. Døbt i hjemmet. Død 28 feb. 1863 i Øster Grønning. Begr. 11 mar. 1863 i Grønning. ~ 4 nov. 1841 i Grønning m. III.7 Inger ANDERSDATTER (HAVE) (1816-1884). Se afsn. 1.22. Kom ifølge tilgangslisten for Grønning sogn fra Lundø til Øster Grønning i 1834. Han har da et "godt Skudsmaal". Bor fortsat her ved vielsen i 1841. Ved folketællingen 1845 bebor familien skolehuset i Øster Grønning, og han betegnes "Forpagter af skolelodden og tømmermand". I huset bor også skolelæreren. Han blev ifølge kirkebogen 54 år.  _

6 børn:

1 Hans POULSEN. Født 12 mar. 1842 i Østre Grønning. Døbt 16 mar. 1842 i Grønning. Død 16 mar. 1842 i Grønning. Døde i kirken under selve dåben.  _

2 Hans POULSEN. Født 11 juli 1843 i Grønning. Døbt 30 juli 1843.  _

3 Anders POULSEN. Født 17 okt. 1844 i Grønning skole. Døbt 24 nov. 1844 i Grønning. Død 14 feb. 1846 i Grønning skole. Begr. 22 feb. 1846 i Grønning.  _

4 Anders POULSEN. Født 6 dec. 1846 i Grønning skole. Døbt 13 dec. 1846 i Grønning. Død 25 okt. 1852 i Øster Grønning. Begr. 31 okt. 1852 i Grønning. Døde 5 3/4 år gammel.  _

5 Else POULSEN. Født 14 sep. 1854 i Øster Grønning. Døbt 15 okt. 1854 i Grønning.  _

6 Johanne Marie POULSEN. se II.3 nedenfor.

II.3 Johanne Marie POULSEN.

Født 7 sep. 1856 i Øster Grønning. Døbt 19 okt. 1856 i Grønning. Død 3 nov. 1899 i Grønning. ~ 11 maj 1886 i Grønning m. II.2 Niels Peder Christensen BAADSGAARD, gårdmand (1858-1944). Gårdmand/husmand i Vester Grønning. Se afsn. 1.1. Døde af tuberkulose.  _ 7 børn med II.2 Niels Peder Christensen BAADSGAARD, se afsn. 1.1.

Henvisninger

[224] Lundøe, J.P: Om Lundø og Lundøboerne i gamle Dage. Fra Viborg Amt 1943
[306] Pedersen, Cathrine: Nogle meddelelser om lærerslægterne Rafn, Smith og Barsøe samlede og udgivne for slægterne, Odense 1908

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here