Gedcom-udskrift for Ingvard Christensen BAADSGAARD

Afsn. 1.15: Fædrene linje for Anne DAVIDSDATTER, Ingvard Christensen BAADSGAARDs morfars farfars mor

VII.98 David BERTELSEN, gårdmand.

Født 1682 i Pjedsted. Død 1755 i Pjedsted. ~ 1. 25 juli 1717 i Pjedsted m. Karen THOMESDATTER (-1719). ~ 2. 2 juli 1719 i Pjedsted m.VII.99 Mette JØRGENSDATTER (-). - se nedenfor. ~ 3. 1743 i Pjedsted m. Kirsten CLAUSDATTER (-). Første hustru var datter af Thomas Nielsen, fæster af Tangskovgård i Pjedsted, og denne gård overtag David Bertelsen ved giftermålet. Pga. mangefuld kirkebogsføring i Pjedsted kendes de præcise data for hans børn ikke. i 1719 møder op tinget i Herslev som tingmand for Pjedsted [307].  _ Hans hustru VII.99 (forslægt ukendt):

VII.99 Mette JØRGENSDATTER.

~ VII.98 David BERTELSEN, gårdmand - se ovenfor.  _

David BERTELSENs børn med Karen THOMESDATTER:

1 Jochum DAVIDSEN. Født 1718 i Pjedsted. Gudmor ved dåben er præstens kone. Skæbne ellers ukendt.  _

David BERTELSENs børn med Mette JØRGENSDATTER:

2 Karen DAVIDSDATTER. ~ 1. 1741 i Pjedsted m. Christen HANSEN, gårdmand (1678-1745). ~ 2. 1746 i Pjedsted m. Mads PEDERSEN, gårdmand (-). Hende første mand var enkemand og fæster af gården Grønvang ved vielsen. Ved hans død får hun straks kgl. dispensation til at gifte sig med eftermanden Mads Pedersen [307].  _

3 Bertel DAVIDSEN, gårdmand. ~ 1. m. Dorethe ? (1720-1755). ~ 2. 1756 i Gårslev kirke m. Kirsten MADSDATTER (1725-1768). ~ 3. 1768 i Pjedsted m. Bodil JØRGENSDATTER (-). Får en en datter Mette i 1753 og en søn Hans i Pjedsted 1755. Ved Hans' fødsel omkommer hans første hustru. Gudmor ved dåben er søsteren Giertrud. Han skrives da til Ravnsgaard. Anden hustru og søsteren Karens mand Mads Pedersen er formodentlig søskende. På Ravnsgaard er han fortsat i 1770, hvor halvdelen af gården overtages af en Jens Jørgensen, formodentlig han sidste hustrus bror [307].  _

4 Giertrud DAVIDSDATTER. Født 1726 i Pjedsted. ~ 1744 i Pjedsted m. Søren NIELSEN, gårdmand (1720-). Hendes mand var fæster af gård nr 21 (uden navn)[307] under Nebbegaard i Pjedsted fra omkring giftermålet. Hertil skrives han endnu 1780. I 1787 er han selvejer.  _

5 Anne DAVIDSDATTER. se VI.49 nedenfor.

6 Rasmus DAVIDSEN. Født 1736 i Pjedsted.  _

7 Jens DAVIDSEN. Født 1739 i Pjedsted.  _

David BERTELSENs børn med Kirsten CLAUSDATTER:

8 Mette DAVIDSDATTER. Født 1746 i Pjedsted. ~ 1. 1768 i Pjedsted m. Mads THYGESEN, gårdmand (-1780). ~ 2. m. Peder JØRGENSEN, gårdmand (1736-). Hendes første mand var fæster (selvejer) af gården Frydendal i Pjedsted efter sin far. I 1787 har hun giftet sig påny, og manden står som ejer af gården. Hun har da tre børn af første og to børn af andet ægteskab. Leverfortsat 1801.  _

9 Ane DAVIDSDATTER. Født 1756 i Pjedsted. ~ m. Hans PEDERSEN, gårdmand (1758-). "Salig" David Bertelsens datter døbt i Pjedsted. I 1787 31 år og (fejlagtigt?) anført som enke med mindreårig søn Anders Hansen (4 år) og beboer af selvejergård i Pjedsted. I 1801 beboer hun fortsat på gården. Hendes mand er da selvejer Hans Pedersen.  _

VI.49 Anne DAVIDSDATTER.

Født 1728 i Pjedsted. Død 1770 i Pjedsted. ~ 1750 m. VI.48 Hans Christensen SCHMITH, skoleholder (1718-1772). Se afsn. 1.14. Der er skifte efter hende d. 23. juni 1770. Formynder for hendes børn er hendes bror Bertel Davidsen i Pjedsted samt, som beslægtet, en Peder Pedersen også i Pjedsted.  _ 6 børn med VI.48 Hans Christensen SCHMITH, se afsn. 1.14.

Henvisninger

[306] Pedersen, Cathrine: Nogle meddelelser om lærerslægterne Rafn, Smith og Barsøe samlede og udgivne for slægterne, Odense 1908
[307] Mejlby: Pjedsteds gårde og beboere, www.familienmejlby.dk

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here