Gedcom-udskrift for Ingvard Christensen BAADSGAARD

Afsn. 1.16: Fædrene linje for Engel Pedersdatter SKOW, Ingvard Christensen BAADSGAARDs morfars farmor

VII.100 Poul Jensen SKOW, bonde.

Født 1683 i Lundø. Død 1753. Begr. 24 apr. 1753 i Lundø. ~ 25 maj 1711 i Lundø m.VII.101 Mette BÆCH (-1726). - se nedenfor. Skow-slægten (med de varierende stavemåder: Skov, Scou, Schou osv.) hører som Baadsgaard, Dam, Birch, Bæch m.fl. til de "gamle" slægtsnavne på Lundø. Den omfatter bl.a. den mangeårige lærer på halvøen Peder Nielsen Skou der virkede i 40 år frem til sin død i 1866. Om stamfaren vides intet udover at han rimeligvis må have været bonde og fisker, som døde 70 år gl. Han har givetvis haft flere børn end der er fundet her.  _ Hans hustru VII.101 (forslægt ukendt):

VII.101 Mette BÆCH.

Død 1726 i Lundø. ~ VII.100 Poul Jensen SKOW, bonde - se ovenfor.  _

Deres 4 børn:

1 Lars Poulsen SKOW, husmand. Født 1712. Døbt 14 aug. 1712 i Højslev. Død før 1787. ~ 9 okt. 1754 i Lundø m. VI.36-1. Sophie Nielsdatter BAADSGAARD (1727-1787).  _

2 Niels Poulsen SKOW. Født 1713. Døbt 29 okt. 1713 i Højslev. ~ 3 sep. 1752 i Højslev m. Sidsel JENSDATTER (-). Hans kone var 1750 blandt dåbsvidnerne ved Engel Pedersdatter Skows dåb. De fik vistnok en søn Poul døbt i Lundø kirke 5. august 1753. Skæbne ellers ukendt.  _

3 Peder Poulsen SKOW, bonde. se VI.50 nedenfor.

4 Mette Poulsdatter SKOW. Født o. 1724. ~ 22 sep. 1754 i Højslev m. Christen PEDERSEN (-).  _

VI.50 Peder Poulsen SKOW, bonde.

Født 1715 i Lundø. Død 1780. Begr. 17 sep. 1780 i Lundø. ~ 5 nov. 1749 i Højslev m. VI.51 Johanne JENSDATTER (1727-1779). Se afsn. 1.17. Bonde på Lundø. Må givetvis have haft flere søskende og farbrødre: Lars Scou, Niels Scou m.fl. der optræder i forbindelse med hans børns dåb.  _

9 børn:

1 Engel Pedersdatter SKOW. se V.25 nedenfor.

2 Jens Pedersen SKOW, bonde. Født 1752. Døbt 1 jan. 1752 i Lundø. ~ 4 jan. 1781 i Højslev m. Johanne JENSDATTER (1754-1781). Bonde på Lundø. Havde søsteren Mette og søstersønnen Hans Peter Davidsen ("Aage") boende i sit hus i 1787. Ægteskabet synes at have været barnløst.  _

3 Anna Pedersdatter SKOW. Født 1753. Døbt 1 jan. 1754 i Lundø. Dåben bevidnet af fabrødrene Niels og Lars Skow. Død som lille(?).  _

4 Poul Pedersen SKOW, bonde. Født 1756. Døbt 20 apr. 1756 i Lundø. Havde 1787 en faster Mette Sørensdatter (???) boende (enke, 64 år), samt søstersønnen Christian Davidsen.  _

5 Niels Pedersen SKOW, bonde. Født 1759. Død 1827. Begr. 19 juli 1827 i Lundø. ~ 30 sep. 1787 m. V.26-1. Karen Poulsdatter DAM (1762-1842). Var i tjeneste hos søsteren Anna gift med Gravers Jensen. Senere selvejerhusmand på Lundø. Blandt børnene den mangeårige lærer på Lundø Peder Skow.  _ Efterslægt (10 børn) afsn. 2.18.

6 Mads Pedersen SKOW. Født 1761. Døbt 30 apr. 1761 i Lundø. Skæbne ukendt.  _

7 Anna Pedersdatter SKOW. Født 1762. Døbt 16 maj 1762 i Lundø. Død som lille(?).  _

8 Anna Pedersdatter SKOW. Født 1764. Døbt 4 mar. 1764 i Lundø. ~ før 1787 m. Gravers JENSEN, bonde (1746-). Bonde på Lundø.  _ Efterslægt (3 børn) afsn. 2.19.

9 Mette Pedersdatter SKOW. Født 1767. Døbt 1 jan. 1767 i Lundø.  _

V.25 Engel Pedersdatter SKOW.

Født 1750. Døbt 23 aug. 1750 i Lundø. Død 6 juni 1831 i Lundø. Begr. 13 juni 1831. ~ 15 nov. 1776 i Højslev m. V.24 David Hansen SMIDT, degn (1750-1785). Degn i Blære. Se afsn. 1.14. Ved dåben båret af Margrethe Cathrine Kahl, g.m. degnen i Højslev, Vessal Henrichsen Barthling. Denne var søn af provsten i Højslev og boede på "Krabbebolet" på Lundø og må være årsag til at mange Lundøboere har dåb og vielser i Højslev. [224]  _ 3 børn med V.24 David Hansen SMIDT, se afsn. 1.14.

Henvisninger

[224] Lundøe, J.P: Om Lundø og Lundøboerne i gamle Dage. Fra Viborg Amt 1943

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here