Gedcom-udskrift for Ingvard Christensen BAADSGAARD

Afsn. 1.18: Fædrene linje for Inger Poulsdatter DAM, Ingvard Christensen BAADSGAARDs morfars mor

VI.52 Jens Christensen MORTENSEN, bonde.

Født o. 1705. Død 1766 i Bøstrup. Begr. 22 okt. 1766 i Ørslevkloster. ~ 6 juni 1724 i Ørslevkloster m. VI.53 Inger POULSDATTER (1702-1757). Se afsn. 1.19. Overtog mellem 1724-34 fæstet af gård nr. 7 ("Bredmosegaard") i Bøstrup i Ørslevkloster sogn efter sin svigerfar Poul Clemensen.

pic
Bredmosegaard nord for Bøstrup fra matrikelkort 1815

Kaldes skiftende Jens Christensen, Jens Mortensen og Jens Christensen Mortensen. Faren har formodentlig heddet Christen Mortensen. En Christen (Christensen?) Mortensen i Bøstrup, der tit optræder som fadder ved hans barnedåb er en mulig ca. 10 år ældre bror. Jens Christensen Mortensen døde 61 år og 2 måneder gammel [251].  _

10 børn:

1 Poul Jensen DAM, bonde. se V.26 nedenfor.

2 Christen Jensen MORTENSEN. Født 1729 i Brøstrup. Døbt 13 sep. 1729 i Ørslevkloster. Død 1808. Begr. 26 okt. 1808. ~ 30 maj 1758 i Ørslevkloster m. Mette CLAUSDATTER (1734-). Blandt fadderne Christen Mortensens, sandsynligvis hans farbror.  _

3 Niels Jensen MØLLER, gårdmand. Født 1731 i Brøstrup. Døbt 2 sep. 1731 i Ørslevkloster. Død 1797. Begr. 24 sep. 1797 i Ørslevkloster. ~ 1. 14 feb. 1760 i Ørslevkloster m. Mette CHRISTENSDATTER (1728-1793). ~ 2. m. Anna Christensdatter RIND (-). Gift med enken efter hans fætter Jens Clemensen Møller, hvis gård i Hejlskov (også i Ørslevkloster sogn) og siden også tilnavn Møller han overtog. Fik mindst 4 børn.  _

4 Jens Jensen MORTENSEN, bonde. Født 1734 i Brøstrup. Døbt 7 mar. 1734 i Ørslevkloster. Død 1811. ~ 1. 22 nov. 1765 i Ørslevkloster m. Karen CHRISTENSDATTER (1742-1772). ~ 2. 1772 m. Anne ANDERSDATTER (1738-1800). Overtog "Bredmosegaard" efter sin far/morfar. Den overgik siden til hans datter Sidsel gift med Hans Jensen Kjær. Deres søn Jens Hansen Kjær havde gården endnu 1880..  _

5 Maren JENSDATTER. Født 1735 i Brøstrup. Døbt 23 okt. 1735 i Ørslevkloster. Død 1736. Begr. 13 jan. 1736 i Ørslevkloster.  _

6 Niels Jensen MORTENSEN. Født 1737 i Brøstrup. Døbt 17 feb. 1737 i Ørslevkloster. Død 1738. Begr. 22 juni 1738 i Ørslevkloster. Blev 1 år gl.  _

7 Maren JENSDATTER. Født 1739 i Brøstrup. Døbt 25 mar. 1739 i Ørslevkloster. Skæbne ukendt.  _

8 Karen JENSDATTER. Født 1741 i Brøstrup. Døbt 19 apr. 1741 i Ørslevkloster. ~ 20 juli 1770 i Ørslevkloster m. Jens Jensen KJÆR, bonde (1737-1780). Bonde i Heilskov. Hendes mand var enkemand med børn ved vielsen. 1787 bor hun hos sin stedsøn Thomas i Heilskov med to egne mindreårige børn.  _

9 Niels Jensen MORTENSEN SUND, færgemand. Født 1742 i Brøstrup. Døbt 16 dec. 1742 i Ørslevkloster. Død 1826. Begr. 10 maj 1826 i Ørslevkloster. ~ 1. m. Karen CHRISTENSDATTER (1731-1773). ~ 2. 22 mar. 1773 m. Ane Christensdatter RIND (1750-1810). Fra 1777 fisker og husmand i "Sundhuuset" i Ørslevkloster sogn. Senere færgemand i Brøstrup. Fik tilnavnet Sund efter sin bopæl. Mindst 5 børn [251].  _

10 Sidsel JENSDATTER. Født 1747 i Brøstrup. Døbt 12 mar. 1747 i Ørslevkloster. Død 1766. Begr. 10 aug. 1766 i Ørslevkloster. Blev 19 år 6 måneder.  _

V.26 Poul Jensen DAM, bonde.

Født 1728 i Bøstrup. Døbt 29 feb. 1728 i Ørslevkloster. Død 4 feb. 1814 i Lundø. ~ 2 juli 1761 i Lundø, Højslev sogn m. V.27 Mette Nielsdatter DAM (1740-1806). Se afsn. 1.20. Blandt fadderne ved hans dåb morbroren Clemend Poulsen. Konfirmeret 25. april 1745 i Ørslevkloster. Formodentlig [251] den Poul Jensen, straks efter giftermålet kaldt Poul Dam, der 1761 vies til Mette Nielsdatter Dam i Lundø.  _

8 børn:

1 Karen Poulsdatter DAM. Født 1762. Døbt 3 okt. 1762 i Lundø. Død 26 feb. 1842 i Lundø. ~ 30 sep. 1787 m. VI.50-5. Niels Pedersen SKOW, bonde (1759-1827). Bor som enke hos sønnen Jeppe på Lundø.  _

2 Niels Poulsen DAM, gårdmand. Født 1765. Døbt 10 mar. 1765 i Lundø. ~ 12 feb. 1805 i Fly Sogn m. Else CHRISTENSDATTER (1784-). Boede ugift hjemme i 1801, 36 år gl. Overtog gården ("Dam-familiens stamgaard" [224]) på Lundø. Er død 1834. Hans enke har da overtaget gården ("lever af sin gaard"). I huset da også to voksne sønner. Ialt mindst 3 børn.  _ Efterslægt (3 børn) afsn. 2.20.

3 Inger Poulsdatter DAM. Født 1 nov. 1767 i Lundø. Død 28 feb. 1768 i Lundø.  _

4 Inger Poulsdatter DAM. Født 5 mar. 1769 i Lundø. Død 2 maj 1773 i Lundø.  _

5 Jens Poulsen DAM. Født 1 dec. 1771 i Lundø. Død 13 dec. 1772 i Lundø.  _

6 Inger Poulsdatter DAM. se IV.13 nedenfor.

7 Jens Poulsen DAM (HOLSTEN). Født 13 juli 1778 i Lundø. Rømmede til Holsten for at slippe for "at springe soldat", vendte siden tilbage til Lundø og blev kaldt Holsten/Holst [224]. J.P. Lundøs farmors far.  _

8 Kristen Poulsen DAM. Født 6 jan. 1782 i Lundø. Død 16 apr. 1835 i Øster Lyby. Boede hjemme i 1801.  _

IV.13 Inger Poulsdatter DAM.

Født 1773. Døbt 7 nov. 1773 i Lundø. Død 23 dec. 1855 i Lundø sogn Fjends H., Viborg A.. ~ 16 apr. 1801 i Højslev v. Skive m. IV.12 Hans Peter DAVIDSEN, fisker (1777-1849). Se afsn. 1.14. 2 af hendes ældre søstre blev også døbt Inger (1. nov. 1767 og 5. mar 1769). Begge må være døde som spæde. Træffes ikke hjemme i 1787, må altså have været ude at tjene. Er igen hjemme på fødegården i 1801, ganske kort før sit bryllup.  _ 6 børn med IV.12 Hans Peter DAVIDSEN, se afsn. 1.14.

Henvisninger

[224] Lundøe, J.P: Om Lundø og Lundøboerne i gamle Dage. Fra Viborg Amt 1943
[251] Helbrønd, Georg et al.: Slægten Rytter fra Vebbestrup, Slægtsarkivet 1984

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here