Gedcom Extract for Ingvard Christensen BAADSGAARD

Chpt. 1.4: Ancestral Line for Anne Elsebeth Jensdatter WITTRUP, Ingvard Christensen BAADSGAARD's father's father's mother's mother

VI.38 Jens Jensen WITTRUP, bonde.

Bonde på Wittrupgaard, Vroue sogn. Born 1740 in Trevad, Vridsted sogn. Dead Feb. 1788 in Wittrup, Vroue sogn. ~ 20 Oct. 1761 in Vroue to VI.39 Johanne Pedersdatter KARDYB (1727-1808). See chpt. 1.5. Gården han fæstede (kaldt Wittrupgaard i folketællingerne, matrikelnr. 1A) var i slægtens eje i mindst fire generationer. Den lå i Vroue sogn syd for Skive. Han har formodentlig overtaget den fra sin hustrus første mand. Kom ved vielsen fra Trevad i Vridsted sogn (nabosogn til Vroue). Var 48 år ved begravelsen. Desværre er kirkebøgerne for Vridsted ikke bevaret så langt tilbage at hans dåb kan findes. En Jacob Jensen fra Trevad, der tit er fadder ved hans børns dåb, er uden tvivl hans bror og far til en bonde Jens Jacobsen på Lundø, formynder for nedenstående Anne Elsebeth Wittrups børn da hun blev enke i 1807. Desuden havde han en søster Inger gift med en selvejer Gregers Wistisen ligeledes i Trevad.  _

5 children:

1 Jens Jensen WITTRUP, bonde. Bonde på Vittrupgaard. Born 1763. Chr. 8 May 1763 in Vroue. Dead 23 June 1828 in Vroue sogn. ~ 28 Apr. 1791 in Vroue to Ane JENSDATTER (1762-1815). Må have overtaget sin fædrene gård.  _ Descendants (4 children) chpt. 2.12.

2 Anne Elsebeth Jensdatter WITTRUP. see V.19 below.

3 Dorthe Jensdatter WITTRUP. Born 1766. Chr. 8 June 1766 in Vroue sogn. ~ 3 July 1794 in Vroue to Niels CHRISTENSEN, husmand (1739-). Husmand og væver i Sjørup, Vroue sogn. Hendes mand var enkemand ved vielsen.  _

4 Kiersten Jensdatter WITTRUP. Born 1769. Chr. 7 May 1769 in Vroue sogn. Muligvis gift med en husmand Jens Christensen i Ilsøe, Fly sogn.  _

5 Niels Jensen WITTRUP. Born 1771 in Wittrup. Chr. 6 Jan. 1771 in Vroue. Dead Jan. 1771 in Wittrup. Bur. 20 Jan. 1771 in Vroue.  _

V.19 Anne Elsebeth Jensdatter WITTRUP.

Born 1764. Chr. 27 Dec. 1764 in Vroue sogn, Viborg amt. Dead 1817. Bur. 22 Oct. 1817 in Lundø. ~ 1. 12 Feb. 1793 in Lundø to V.18 Peder Nielsen BAADSGAARD, selvejerbonde (1741-1807). See chpt. 1.2. ~ 2. 20 Sep. 1808 in Lundø to Niels SØRENSEN VINTER, daglejer (1785-1849). Blev båret til dåben af sin moster Maren. Kom ved ægteskabet fra Vinkel i Højslev sogn, hvor hun må have været i tjeneste. Vielsen er indført i både Lundø og i hendes fødesogn Vroue. Ved Peder Baadsgaards død i 1808 er hendes umyndige børns formynder "Jens Jacobsen i Lundø", da han er "nærmest i byrd". Det er antageligvis hendes fætter, søn af en Jacob Jensen fra Trevad, der må have været hendes farbror. Hendes 2. mand var fra Feldingbjerg (søn af sognefogeden), men slog sig ned i Højslev, hvor han i folketællingerne står anført som ejer af et jordløst husmandssted. Han fik først børn i sit andet ægteskab.  _ 3 children with V.18 Peder Nielsen BAADSGAARD, see chpt. 1.2.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here