Gedcom-udskrift for Ingvard Christensen BAADSGAARD

Afsn. 1.5: Fædrene linje for Johanne Pedersdatter KARDYB, Ingvard Christensen BAADSGAARDs farfars mormors mor

VIII.156 Jens Christensen KARDYB, bonde.

Bonde i Kardyb, Kobberup sogn. Født o. 1647. Død 1725 i Kardyb. Begr. 25 aug. 1720 i Kobberup. ~ m.VIII.157 Mette JENSDATTER (1655-1705). - se nedenfor. Kaldes skiftende Jens Christensen og Jens Kardyb i kirkebogen for Kobberup sogn syd for Skive. Fæster (ejer?) af gården Kardybgaard. Han havde en del børn bosat i sognet, der ligeledes for det meste optræder med tilnavnet Kardyb og tit står fadder til hinandens børn. Hans hustru Mette begraves 50 år gammel i 1705, men hun er muligvis kun mor til de yngste børn. Selv begraves han 73 år gammel d. 25 august 1720 i Kobberup.  _ Hans hustru VIII.157 (forslægt ukendt):

VIII.157 Mette JENSDATTER.

Født o. 1655. Død 1705 i Kardyb. ~ VIII.156 Jens Christensen KARDYB, bonde - se ovenfor.  _

Deres 12 børn:

1 Maren Jensdatter KARDYB. Født o. 1674. Død 1745 i Søby. Begr. 12 nov. 1745 i Kobberup. ~ 1. 15 apr. 1694 i Kobberup m. Anders THOMASEN, bonde (1665-1709). Bonde i Søby, Kobberup sogn. ~ 2. 10 nov. 1709 i Kobberup m. Niels TROELSEN, bonde (1679-1722). Bonde i Søby, Kobberup sogn. Kom ved vielsen i 1694 fra Kardyb i Kobberup sogn. Hendes første mand "døde udi ?? Naffntrup?? udi Salling". Hendes 2. mand "fik sin død ved et ulyckeligt fald af sin Vogn imellem Gamskiær og Søbye udi Grøndal" (kirkebogen). Hun fik i hvert fald fem børn døbt i Kobberup: Mogens (1694), Thomas (1697, død 1704), Maren (1701), Anders (1710) og Karen (1714, død 1718). Desuden nævnes hun 1716 som farmor til en Mette, datter af hendes ældste søn Mogens Andersen i Søby.  _

2 Christen Jensen KARDYB. Født o. 1679. Død 1711. Begr. 22 mar. 1711 i Kobberup. Begraves 32 år gammel. Tilsyneladende ugift uden arvinger.  _

3 Peder Jensen KARDYB, bonde. se VII.78 nedenfor.

4 Christen Jensen KARDYB, bonde. Bonde i Søby, Kobberup sogn. Født o. 1684. Død 1711 i Søbye. Begr. 5 apr. 1711 i Kobberup. ~ 14 jan. 1706 i Kobberup m. Maren OLUFSDATTER (1677-1741). Får 1708 døbt en søn Oluf i Kobberup, båret til dåben af "Maren - Anders Thomasens - barnets faster", altså hans storesøster. Hans enke giftede sig i 1711 med Anders Madsen Sparkiær, præstens avlskarl.  _

5 Jens Jensen KARDYB. Født 1688 i Kardyb. Døbt 29 apr. 1688 i Kobberup. Måske død som spæd.  _

6 Jens Jensen KARDYB. Født 1689 i Kardyb. Døbt 16 sep. 1689 i Kobberup. Skæbne ukendt.  _

7 Laurids Jensen KARDYB. Født 1694 i Kardyb. Døbt 22 apr. 1694 i Kobberup. Skæbne ukendt. Muligvis død som spæd.  _

8 Kiersten Jensdatter KARDYB. Født 1696 i Kardyb. Døbt 13 aug. 1696 i Kobberup. ~ 24 jan. 1720 i Kobberup m. Niels Pedersen KIÆRGAARD, bonde (-). Bonde i Tastum. Får 1721 en søn Jens. Blandt fadderne nævnes "Morbror Peder Kardyb" (hendes lillebror), "Maren Jensdatter - Frederich Lauridsens - Barnets Moster" (hendes lillesøster). Året efter får hun en datter Mette båret til dåben af "af unge Kirsten Kardyb barnets Moster". Det er således entydigt at hun har haft en lillesøster med samme navn som hun selv, samt at hun har haft to søstre begge ved navn Maren. Videre får hun 1725 en søn Peder.  _

9 Laurids Jensen KARDYB. Født 1697 i Kardyb. Døbt 22 apr. 1694 i Kobberup. Skæbne ukendt.  _

10 Maren Jensdatter KARDYB. ~ 1. 9 feb. 1708 i Kobberup m. Morten PEDERSEN, bonde(?) (1652-1710). Bonde(?) i Søby, Kobberup sogn. ~ 2. 26 mar. 1711 i Kobberup m. Friedrich LAURIDSEN, ladefoged (1680-1744). Hendes første mand blev begravet 5. februar 1710 i Kobberup og betegnes da i kirkebogen "velfornemme mand". Med ham fik hun datteren Mette i 1709 (de er da bosat i Søby). Hun gifter sig kort efter. Den ny mand betegnes "Ladefoged paa Vinderup i Harre syssel". Men ved de følgende børns fødsel bor hun fortsat i Søby. 1712 får hun datteren Maren, og hendes far nævnes da eksplicit (kb: "Jens Kardyb er b. morfader"). Videre får hun Anne (1714), Morten (1716) og Laurids (1722). Hun og storebroren Peder nævnes som moster og morbror ved dåben af søsteren Kirstens søn Jens i 1721. Ikke fundet død i Kobberup.  _

11 Kiersten Jensdatter KARDYB. ~ 16 feb. 1724 i Agerbek/Kobberup m. Thue LAURIDSEN (1699-1775). Hendes vielse fandt sted i Agerbæk, Sahl sogn (Ringkøbing amt), men er også noteret i kirkebogen for Kobberup. Hendes mand var bror til svogeren Friedrich Lauridsen, begge fra Sahl. Ellers kendes hun kun fra kirkebogen i Kobberup, da hun er fadder ved storesøsterens Kierstens søns dåb i 1721.  _

12 Niels Jensen KARDYB. Født 1702 i Kardyb. Døbt 26 dec. 1702 i Kobberup. Skæbne ukendt. Sansdynligvis yngste barn.  _

VII.78 Peder Jensen KARDYB, bonde.

Bonde i Kardyb, Kobberup sogn. Født o. 1681. Død 1772 i Kardyb. Begr. 14 juni 1772 i Kobberup. ~ m. VII.79 Anne Mortensdatter EGEBERG (1701-1774). Se afsn. 1.6. Nok gift i Vridsted, hvor kirkebøgerne er gået tabt. Må have overtaget sin fars gård i Kardyb. 91 år ved begravelsen.  _

14 børn:

1 Mette Pedersdatter KARDYB. Født 1722 i Kardyb. Døbt 4 mar. 1722 i Kobberup. Død 30 juli 1816. ~ 6 nov. 1748 i Kobberup m. Henrich JENSEN (HALSKOU), degn (1715-1770). Degn i Lime, Røding H. Hendes mand var fra gården Store Halskou i Starup og blev degn i Lime i Rødding Herred. Som enke er hun flyttet til broren Peder i Kardyb, hvor hun i 1787 betegnes "degneenke". Hun havde flere børn. Datteren Ingeborg (f. 1764 i Lime) blev gift lidt før 1800 med Anders Andersen Bødker i Bigum, og flere bøn kaldes Halskou. Sønnen Peder Henrichsen Halskou var forvalter på Tjele Hovedgaard, giftede sig sent og blev ejer af Skernbrogaard i Skjern.  _

2 Jens Pedersen KARDYB. Født 1723 i Kardyb. Døbt 1 aug. 1723 i Kobberup. Død 1786 i Kardyb. Begr. 5 mar. 1786 i Kobberup. 62 år ved begravelsen. Ingen er vielser eller børnedåb er fundet efter ham i Kobberup.  _

3 Dorothe Pedersdatter KARDYB. Født 1725 i Kardyb. Døbt 11 mar. 1725 i Kobberup. Skæbne ukendt.  _

4 Johanne Pedersdatter KARDYB. se VI.39 nedenfor.

5 Morten Pedersen KARDYB. Født 1729 i Kardyb. Døbt 30 jan. 1729 i Kobberup. Muligvis indsidder i Vinkel 1787.  _

6 Niels Pedersen KARDYB. Født 1730 i Kardyb. Døbt 1 nov. 1730 i Kobberup. Muligvis bonde i Tastum i 1787.  _

7 Christen Pedersen KARDYB. Født 1732 i Kardyb. Døbt 6 juli 1732 i Kobberup.  _

8 Laurids Pedersen KARDYB. Født 1734 i Kardyb. Døbt 28 feb. 1734 i Kobberup. Død 1796. Muligvis husmand og smed i Taarup sogn.  _

9 Jens Pedersen KARDYB. Født 1736 i Kardyb. Døbt 25 mar. 1736 i Kobberup. Død 18 okt. 1813.  _

10 Maren Pedersdatter KARDYB. Født 1737 i Kardyb. Døbt 9 okt. 1737 i Kobberup. Skæbne ukendt.  _

11 Ane Pedersdatter KARDYB. Født 1739 i Kardyb. Døbt 1 nov. 1739 i Kobberup. Død 1 dec. 1824.  _

12 Else Pedersdatter KARDYB. Født 1743 i Kardyb. Døbt 14 juli 1743 i Kobberup. Død 18 mar. 1830.  _

13 Peder Pedersen KARDYB, bonde. Født 1746 i Kardyb. Døbt 4 mar. 1746 i Kobberup. Død 18 juni 1832. ~ 8 jan. 1775 i Haderup m.efterkommer nr. 3 afsn. 2.13 Dorthe Nielsdatter EGEBERG (1750-). Ved dåben noterer præsten: "Barnets Søster Mette bar . . som efter Jordemoderens indstændige Begiæring blev Hjemmedøbt". 1787 bor han i Kardyb med hustru og 5 børn. Han må have overtaget farens gård. Hans kone var i øvrigt hans kusine, datter af degnen i Haderup Niels Mortensen Egeberg [250].  _

14 Jacob Pedersen KARDYB, degn. Født 1748 i Kardyb. Døbt 19 maj 1748 i Kobberup. Død 23 aug. 1832. ~ 1. 28 sep. 1786 i Skive m. Dorthe Marie Pedersdatter LUND (1754-1801). ~ 2. 3 nov. 1801 i Kobberup m. Bodil (Bolette) JENSDATTER (1758-1833). Skoleholder i 16 år, 11/5 1786 degn i Rørbæk-Grynderup, 30/5 1788 i Kobberup, 1827 fik han sønnen Peder (f. 1887) som medhjælper, entlediget 1831, d. 23/8 1832. Nævnt i Gislum Herreds gejstlige Skifteprotokol 23/10 1786, 26/3 1787 og 9/9 1789 [249]. Udover sønnen Peder havde han også en datter Ane Marie, f. 1789.  _

VI.39 Johanne Pedersdatter KARDYB.

Født 1727 i Kardyb. Døbt 23 mar. 1727 i Kobberup sogn. Død 1808 i Wittrupgaard. Begr. 18 apr. 1808 i Vroue sogn. ~ 1. 9 juli 1750 i Kobberup m. Niels Justesen WITTRUP, bonde (1722-1761). Bonde, Wittrupgaard i Vroue sogn. ~ 2. 20 okt. 1761 i Vroue m. VI.38 Jens Jensen WITTRUP, bonde (1740-1788). Bonde på Wittrupgaard, Vroue sogn. Se afsn. 1.4. Ved dåben båret af sine morforældre. Begge hendes mænd optræder med tilnavnet Wittrup. I 1801 bor hun som enke hos sønnen Jens på Vittrupgaard.  _ 5 børn med VI.38 Jens Jensen WITTRUP, se afsn. 1.4.

Hendes børn med Niels Justesen WITTRUP:

1 Ane Nielsdatter WITTRUP. Født 1752 i Wittrupgaard. Døbt 20 feb. 1752 i Vroue. Ved dåben båret af sin mormor.  _

2 Bodil Nielsdatter WITTRUP. Født 1753 i Wittrupgaard. Døbt 1 maj 1753 i Vroue. Muligvis gift med en gårdmand Christen Christensen i Vroue.  _

3 Maren Nielsdatter WITTRUP. Født 1755 i Wittrupgaard. Døbt 3 okt. 1755 i Vroue.  _

4 Karen Nielsdatter WITTRUP. Født 1757 i Wittrupgaard. Døbt 12 juni 1757 i Vroue.  _

5 Ane Marie Nielsdatter WITTRUP. Født 1759 i Wittrupgaard. Døbt 4 mar. 1759 i Vroue. Død 1808 i Neder Feldborg. Begr. 16 juli 1808 i Haderup. ~ 2 nov. 1779 i Haderup m. Jacob JENSEN, bonde (1753-1831). Bonde i Neder Feldborg. Mindst 6 børn.  _

6 Just Nielsen WITTRUP. Født 1761. Døbt 12 apr. 1761 i Vroue.  _

Henvisninger

[249] Poulsen Ejnar: Viborg Amts Degne- og Skolehistorie, 1957
[250] Poulsen, Ejnar: Hardsyssels Degnehistorie, 1931 ff.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here