Gedcom Extract for Ingvard Christensen BAADSGAARD

Chpt. 1.7: Ancestral Line for Mette Kirstine CHRISTENSDATTER (LIHME), Ingvard Christensen BAADSGAARD's father's mother

VI.40 Jens NIELSEN, foged.

~ 1 UMAR to VI.41 Karen JELLESDATTER (1711-1787). See chpt. 1.8. Var foged (måske ridefoged) på Kaas Hovedgaard, Lime sogn i Viborg amt, da han i 1741 blev udlagt som barnefar til Karen Jellesdatters søn Christoffer i Lime by. Moren bliver den 10. oktober i kirken "publice absolveret" for sin "løsagtighed". Han selv har ikke aflagt offentlig skrifte (har måske ikke vedgået sig fadderskabet) og er ikke fundet hverken før eller siden i Lime sogn. Efter et lokalt rygte [252] var den virkelige barnefar godsejeren til Kaas, Caspar Christopher Bartholin (1700-65, konst. Justitiarius i Højesteret, se [3]).

pic
Kaas Hovedgaard ca. 1800

 _

His son:

1 Christoffer (Bartholin) JENSEN, husmand. see V.20 below.

V.20 Christoffer (Bartholin) JENSEN, husmand.

Selvejerhusmand i Lime by og sogn. Born 1741. Chr. 8 Oct. 1741 in Lime. Dead 14 Oct. 1810. Bur. 21 Oct. 1810 in Lime. ~ 27 July 1777 in Lem to V.21 Bodil Jørgensdatter FYNBOE (1753-1819). See chpt. 1.9. Var også kendt som "Christoffer Bartholin" efter godsejeren på Kaas Hovedgaard, måske den rigtige far. Blandt fadderne ved hans dåb var hans morbrødre Christen og Peder Jellesen. Konfirmeret 1762 i Lime. Ifølge stedsønnen Peder Abildgaard Lihmes erindringer ernærede han sig af maler-, gørtler-, skomager-, og snedkerhåndværk [252]. Overtog ved fæstebrev fra Kaas gods d. 28. august 1768 "det Huus i Liime sogn og Bye som hands Moeder Karen Jellesdaater har beboed og nu godvillig til Hannem afstaaed og overladt haver". Jorden til dette hus var kun på 2 Album Hartkorn, hvilket i landmål svarer til ca. 115 m² [273] . Betegnes i 1787 "Bonde og Husmand" der "nyder Almisse af sognet". I 1801 "husmand med jord", dvs. selvejer. Blev 68 år gammel.  _

8 children:

1 Matthias Christoffersen LIHME, postbud. Born 1778. Chr. 16 Apr. 1778 in Lime. Dead 8 Mar. 1836 in Randers. Var som 8-årig i 1787 i tjeneste hos sognepræsten Jens Østengaard i Lime (Ålbech by). Senere postbud i Randers. Boede 1834 hos postmesteren Christian August Müller på Torvegade. Ugift.  _

2 Kirsten Christoffersdatter LIHME. Born 1780. Chr. 15 May 1780 in Lime. Ved dåben båret af husjomfruen på Kaas Hovedgaard, Maren Cathrine Lund. Bor 1836 (ved skiftet efter broren Mathias) ugift i Viborg, men er ikke fundet i folketællingerne dér.  _

3 Christen CHRISTOFFERSEN (LIHME), husmand. see IV.10 below.

4 Jens CHRISTOFFERSEN, husmand. Born 1786. Chr. 19 Nov. 1786 in Lime. Dead 1845 in Sønderhede, Lime sogn. ~ 1820 in Lime to Mariane SØRENSDATTER (1781-). Husmand i Lime by. Vist nok kun én søn, Peder Christian Jensen, der selv blev husmand i Lime.  _

5 Dorthe Christoffersdatter LIHME. Born 1789. Chr. 14 June 1789 in Lime. ~ to Christen Nielsen KATTRUP, daglejer (1809-). Er 1825 ugift, da hun er fadder til brordatteren Bodils dåb i Krejberg. Senere gift med en daglejer Christen Nielsen i Hjerk og senere Otting sogn.  _

6 Peder Christoffernsen LIHME, gårdmand. Born 1792. Chr. 3 June 1792 in Lime. Dead 14 June 1863 in Vester Assels. ~ 17 Nov. 1822 in vester assels to Karen NIELSDATTER (1798-1788). Gårdmand i Vester Assels på Mors i Thisted amt.  _ Descendants (3 children) chpt. 2.14.

7 Jørgen Christoffersen LIHME, skovfoged. Born 1795. Chr. 12 Oct. 1795 in Lime. Dead 8 Oct. 1857 in Horsens Købstad. Bur. 13 Oct. 1857. ~ 1. 1 UMAR to Johanne Marie NIELSDATTER (1798-1861). ~ 2. 3 June 1831 in Horsens to Karen JØRGENSDATTER (-). Skovfoged for Bygholm i Hatting, siden i Merring, Korning sogn i Vejle amt. Fik en uægte datter Ane Kjerstine kort før sit ægteskab med Karen Jørgensdatter.  _ Descendants (8 children) chpt. 2.15.

8 Else Christoffersdatter LIHME. Born 1799. Chr. 25 Aug. 1799 in Lime. Boede 1836 ugift i Vejle.  _

IV.10 Christen CHRISTOFFERSEN (LIHME), husmand.

Husmand i Ejsing. Born 1784. Chr. 25 Apr. 1784 in Lime. Dead 9 July 1863 in Ejsing. ~ 19 Dec. 1822 in Rødding to IV.11 Maren Sørensdatter STRØM (1797-1850). See chpt. 1.12. Var som sin lillebror Jens i tjeneste på Kaas Hovedgaard i 1801 i Lime. Må som gift have boet i Krejberg (Viborg Amt, tæt på fødestedet) frem til omkring 1830, hvor familien er flyttet lidt sydpå til Egebjerg By (Ejsing sogn i Ringkøbing amt). Her bebor han et husmandssted. Ved folketællingen 1860 betegnes han husmand og almisselem.  _

7 children:

1 Peder Christen CHRISTENSEN. Born abt. 1823. Ikke fundet efter 1834, hvor han boede hjemme.  _

2 Bodil CHRISTENSDATTER, daglejer. Born 17 Jan. 1825 in Krejbjerg. Chr. 18 Jan. 1825 in hjemmet. ~ to Jens HENRIKSEN, jordbruger (1814-). Betegnes daglejer og bebor et hus på Egebjerg hede i Ejsing sogn i 1860. Hun er da ugift. I 1870 er hun gift med en 10 år ældre jordbruger fra Hjerm og bor i Egebjerg, samme sogn. Vistnok ingen børn.  _

3 Ane CHRISTENSDATTER. Born 29 Oct. 1827 in Krejbjerg. Chr. 30 Oct. 1827. ~ abt. 1850 to Hendrik Adolf Clasen DIECKHOF, teglbrænder (1820-). "kartoffeltysker", siden teglbrænder i Ejsing. Boede, ugift, hjemme i 1850, men må være blevet gift kort tid efter. Hendes mand fra Westfalen må have været en af de berømte "kartoffeltyskere", der blev kaldt til Danmark for at opdyrke heden. I 1860 bor hun alene med børnene på Mosesgårds Mark og "Lever af det hendes mand fortjener". 1880 er hun "husejer".  _ Descendants (5 children) chpt. 2.16.

4 Mette Kirstine CHRISTENSDATTER. Born 9 May 1830 in Egebjerg. Chr. 31 May 1830 in Ejsing. Nok død som lille.  _

5 Jens Christian CHRISTENSEN. Born 17 Aug. 1832 in Egebjerg. Chr. 2 Sep. 1832 in Ejsing. Dead 2 Oct. 1833 in Ejsing.  _

6 Mette Kirstine CHRISTENSDATTER (LIHME). see III.5 below.

7 Mathias CHRISTENSEN. Born 1838. Chr. 7 Oct. 1838 in Ejsing. Dead 5 Oct. 1839 in Ejsing.  _

III.5 Mette Kirstine CHRISTENSDATTER (LIHME).

Born 24 Aug. 1834 in Egebjerg. Chr. 31 Aug. 1834 in Ejsing. Dead 1 May 1895 in Grønning sogn, Nørre H. Viborg A.. ~ 6 Oct. 1861 in Håsum, Viborg A. to III.4 Jesper CHRISTENSEN (BAADSGAARD), husmand (1831-1903). See chpt. 1.1. Havde før giftermålet tjeneste først i Ejsing og siden i Håsum.  _ 3 children with III.4 Jesper CHRISTENSEN (BAADSGAARD), see chpt. 1.1.

References

[3] Dansk Biografisk Leksikon 3. udg. Red. Cedergren Bech, 1979-1984
[252] Abildgaard Lihme, Peder: Erindringer, i Finn H. Lauridsens artikel: "Det kommer mere an på, hvorledes end hvorlænge man har levet", Århus Stifts Årb. 1983-84
[273] Dalby, Knud: Div. materiale tilsendt juli 2008

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here