Gedcom Extract for Gerda ROTHENBORG

Chpt. 2.13: Collateral Line from VIII.130-3. Jitsche FÜRST (-1717, cf. chpt. 1.2), Gerda ROTHENBORG's father's father's father's father's father's mother's sister


Generation nb. 6.


Children of Generation nb. 7-VIII.130-3. Jitsche FÜRST with Bendix GOLDSCHMIDT:

1 Aron Bendix GOLDSCHMIDT, købmand. Købmand i København. Dead 26 Jan. 1742 in København (Mos). ~ 1. to VII.66-6. Freude (Frade) FÜRST (-1734). ~ 2. abt. 1735 in København? to VII.66-5. Röschen (Regine) FÜRST (1705-1784). Indvandret fra Altona til København 1718, hvor han kom i huset hos sin morbror og (senere?) svigerfader Chajim (Henrik) Fürst. Fik Kgl.Lejdebrev 1724. Lejdebrev og ansøgning herom er aftrykt i J. Fischer. 1724 privilegium til handel "med vexler og iouveler samt groszhandlen". Borgerskab 1725. Handlede hovedsagelig te, kaffe og sukker, men mistede alt ved Københavns brand i 1728. Gift 1. gang med sin kusine Freude Fürst, men blev enkemand med 10 børn i 1734. Kort efter giftede hans sig 2. gang med Freudes søster Röschen Fürst. Han døde relativ fattig fra 12 børn d. 26. januar 1742. Kilder: J. Fischer [15] (s. 225 f., 237 ff), Fausbøll [26]. Kbhs. Diplomatarium [196].  margo 

2 Ruben Bendix GOLDSCHMIDT, købmand. Købmand i Altona. Born in Altona. Dead 7 Sep. 1734 in Altona. ~ to desc. nb. 1 chpt. 2.14 Johanne FÜRST (-1728). Købmand i Altona. Havde en overgang monopol på tobakshandel i Mecklenburg sammen med sin bror Aron Bendix .Da denne var udvandret til København og havde mistet sin formue ved branden 1728, ansøgte han 1734 tilladelse til at slå sig ned i København med medbragte penge, men fik afslag. Han døde 7. september samme år i Altona. Gift med sin helkusine Johanne Fürst. Stor efterslægt. Kilder: J. Fischer [15] (s. 228, 241).  _

3 Hirsch Hartwig GOLDSCHMIDT. Born 1688. Dead 1744 in Berlin. ~ to Buna ? (-1756).  _

4 Wolff Bendit GOLDSCHMIDT. Dead 29 Apr. 1732 in Berlin. Bur. in Altona, Königstrasse. ~ to Rechle FÜRST (-1775). Hans kones eventulle slægtskab med hans egen mødrene slægt kendes ikke.  _

5 Esther GOLDSCHMIDT. ~ to Meyer David RIESS, købm. (1688-1757). Købmand (?) i Berlin.  _

6 Ber GOLDSCHMIDT. Dead 15 Apr. 1777 in Altona. Bur. in Königstrasse. Døde bedaget iflg. gravstensinskriptionen.  _

7 Röschen GOLDSCHMIDT. Dead 18 Dec. 1768 in Frankfurt a.M.. ~ to Abraham HAMELN-GOLDSCHMIDT (-). Muligt slægtskab med ægtefælle kendes ikke.  _

References

[15] Fischer, J.: Meir Goldschmidts Stamfædre. I Tidsskrift for Jødisk Historie og Litteratur, udg. J. Salomon, J. Fischer, D. Simonsen, Kbh. 1919-25.
[18] Newhouse, Irene: FUERST.GED, gedcom-fil tilsendt oktober 1995
[26] Fausbøll, Th.: Slægthaandbogen, Kbh.1900
[196] Nielsen, O. Kjøbenhavns Dipolmatarium I-VIII, Kbh. 1887

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here