Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 2.2: Sidelinje fra VI.32-7. Marie Sophie BRUUN (1695-1740, se afsn. 1.1), Kristine Margrete BRUUNs farfars farfars søster


Generation 4.


Børn af Generation 5-VI.32-7. Marie Sophie BRUUN med Christian HORTULAN:

1 Anna Katrine HORTULAN. Født 1730. Døbt 24 apr. 1730 i Storvorde. Død 30 apr. 1785 i Nykøbing Sjælland (Holbæk amt). ~ 23 okt. 1748 i Nyborg m. Peter Norden SØLLING, premiereløjtnant (1718-1766). Må være vokset op hos sin morbror Christian i Nyborg. Hendes mand gjorde tjeneste som premiereløjtnant ved søetaten (vagtskibene) i Nyborg til 1756, hvor han blev inrulleringschef i Kristiansand. Han kom i håbløs gæld, da han blev pålagt at tilbagebetale 500 rdl. til indrulleringskassen, som han havde brugt til private forhold. Fra 1760 er han chef for vagtskibe på Sjælland, men 1764 bliver han pga. gælden separeret fra hustruen, der flytter til Nyborg og senere til Hørsholm. Hun døde iflg. biografisk leksikon (artikel om sønnen Peter) i Nykøbing Sjælland, men hun er ikke fundet begravet dér.  _ 3 børn nr. 2 ff. nedenfor.


Generation 3.


Børn af Generation 4-1 Anna Katrine HORTULAN med Peter Norden SØLLING:

2 Johanne Catrine SØLLING. Født 1749. Døbt 20 maj 1749 i Nyborg. ~ 14 dec. 1787 i København (Holmen) m. Frederik KANITZ, fuldmægtig (-). Registrator i skatkammeret.  _ 1 barn nr. 5 nedenfor.

3 Maria Sophia SØLLING. Født 1750. Døbt 29 okt. 1750 i Nyborg. Død 1 mar. 1787. Ugift.  _

4 Peter Norden SØLLING, kommandør. Født 1 sep. 1758 i Kristiansand. Døbt 19 sep. 1758. Død 7 feb. 1827 i København. ~ 15 okt. 1792 i København (Holmen) m. Amalie Abigael ESKILDSEN (1772-1817). Kendt især for oprettelsen af den velgørende stiftelse for sømænd, der går under navnet Bombebøssen, stiftet i 1819 og med hjemsted i Overgaden oven Vandet på Christianshavn [3].

pic
Peter Norden Sølling (1758-1827)

 _ 4 børn nr. 6 ff. nedenfor.


Generation 2.


Børn af Generation 3-2 Johanne Catrine SØLLING med Frederik KANITZ:

5 Friedrich Christian KANITZ. Født 1787 i København. Døbt 20 dec. 1787 i Frue. Skæbne ukendt.  _

Børn af Generation 3-4 Peter Norden SØLLING med Amalie Abigael ESKILDSEN:

6 Amalie SØLLING. Født 3 feb. 1796 i Kgl. Fødselsstiftelse i Kbh.. Død 15 maj 1885. ~ o. 1822 m. Robert Christian Frederich WIEDEMANN, renteskriver (1788-1860).  _

7 Emilie Caroline SØLLING. Født 27 okt. 1800 i København. Døbt 2 maj 1801. Død 4 dec. 1882 i Lyngby. ~ 20 mar. 1846 i Kongens Lyngby (+Holmens) m. Peder Diderich IBSEN, præst (1793-1855). Sognepræst i Lyngby, Kbh.s amt. Hendes mand var enkemand med børn ved vielsen. Selv forblev hun barnløs. Levede endnu 1880 i Lyngby som enke.

pic
Emilie Sølling g. Ibsen

 _

8 Erik Norden SØLLING, bogholder. Kgl. fuldmægtig og bogholder i Kbh.. Født 2 juli 1802 i Laurvik. Døbt 31 aug. 1802. Død 1879. ~ 7 sep. 1838 i Kongens Lyngby m. Mathilde Erasmine Henriette Frederiche AMMITZBØLL (1813-1875).

pic
Erik Norden Sølling (1802-79)

 _ 5 børn nr. 10 ff. nedenfor.

9 Lovise Albertine Juliane SØLLING. Født 1812 i Larvik (Laurvik). Ugift pensionist i København.  _


Generation 1.


Børn af Generation 2-8 Erik Norden SØLLING med Mathilde Erasmine Henriette Frederiche AMMITZBØLL:

10 Peter Norden SØLLING, assistent. Assistent i Overformynderiet. Født 17 sep. 1839 i København. Død 8 sep. 1867.

pic
Peter Norden Sølling (1839-67)

 _

11 Ivar Norden SØLLING, premiereløjtnant. Pr.løjt. i flåden. Født 25 apr. 1841 i København. Død 12 feb. 1925. Begr. i Holmen. ~ 12 maj 1880 i København (Holmen) m. Sofie Margrethe DEUNTZER (1851-1925).

pic
Ivar Norden Sølling (1841-1925)

 _

12 Amalie Elisabeth Norden SØLLING. Født 1843 i København. Døbt 1 juni 1843 i Holmen. ~ 29 sep. 1865 i Søllerød m. Hans Vilhelm Riber SCHIØLER, informator (1811-).  _

13 Mathilde Erika Norden SØLLING. Født 1844 i København. Døbt 13 okt. 1844 i Trinitatis. Ugift endnu 1880.  _

14 Lovisa SØLLING. Født 1847 i København. Ugift endnu 1880.  _

Henvisninger

[3] Dansk Biografisk Leksikon 3. udg. Red. Cedergren Bech, 1979-1984

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here