Gedcom Extract for Kristine Margrete BRUUN

Chpt. 2.2: Collateral Line from VI.32-7. Marie Sophie BRUUN (1695-1740, cf. chpt. 1.1), Kristine Margrete BRUUN's father's father's father's father's sister


Generation nb. 4.


Children of Generation nb. 5-VI.32-7. Marie Sophie BRUUN with Christian HORTULAN:

1 Anna Katrine HORTULAN. Born 1730. Chr. 24 Apr. 1730 in Storvorde. Dead 30 Apr. 1785 in Nykøbing Sjælland (Holbæk amt). ~ 23 Oct. 1748 in Nyborg to Peter Norden SØLLING, premiereløjtnant (1718-1766). Må være vokset op hos sin morbror Christian i Nyborg. Hendes mand gjorde tjeneste som premiereløjtnant ved søetaten (vagtskibene) i Nyborg til 1756, hvor han blev inrulleringschef i Kristiansand. Han kom i håbløs gæld, da han blev pålagt at tilbagebetale 500 rdl. til indrulleringskassen, som han havde brugt til private forhold. Fra 1760 er han chef for vagtskibe på Sjælland, men 1764 bliver han pga. gælden separeret fra hustruen, der flytter til Nyborg og senere til Hørsholm. Hun døde iflg. biografisk leksikon (artikel om sønnen Peter) i Nykøbing Sjælland, men hun er ikke fundet begravet dér.  _ 3 children nb. 2 ff. below.


Generation nb. 3.


Children of Generation nb. 4-1 Anna Katrine HORTULAN with Peter Norden SØLLING:

2 Johanne Catrine SØLLING. Born 1749. Chr. 20 May 1749 in Nyborg. ~ 14 Dec. 1787 in København (Holmen) to Frederik KANITZ, fuldmægtig (-). Registrator i skatkammeret.  _ 1 child nb. 5 below.

3 Maria Sophia SØLLING. Born 1750. Chr. 29 Oct. 1750 in Nyborg. Dead 1 Mar. 1787. Ugift.  _

4 Peter Norden SØLLING, kommandør. Born 1 Sep. 1758 in Kristiansand. Chr. 19 Sep. 1758. Dead 7 Feb. 1827 in København. ~ 15 Oct. 1792 in København (Holmen) to Amalie Abigael ESKILDSEN (1772-1817). Kendt især for oprettelsen af den velgørende stiftelse for sømænd, der går under navnet Bombebøssen, stiftet i 1819 og med hjemsted i Overgaden oven Vandet på Christianshavn [3].

pic
Peter Norden Sølling (1758-1827)

 _ 4 children nb. 6 ff. below.


Generation nb. 2.


Children of Generation nb. 3-2 Johanne Catrine SØLLING with Frederik KANITZ:

5 Friedrich Christian KANITZ. Born 1787 in København. Chr. 20 Dec. 1787 in Frue. Skæbne ukendt.  _

Children of Generation nb. 3-4 Peter Norden SØLLING with Amalie Abigael ESKILDSEN:

6 Amalie SØLLING. Born 3 Feb. 1796 in Kgl. Fødselsstiftelse i Kbh.. Dead 15 May 1885. ~ abt. 1822 to Robert Christian Frederich WIEDEMANN, renteskriver (1788-1860).  _

7 Emilie Caroline SØLLING. Born 27 Oct. 1800 in København. Chr. 2 May 1801. Dead 4 Dec. 1882 in Lyngby. ~ 20 Mar. 1846 in Kongens Lyngby (+Holmens) to Peder Diderich IBSEN, præst (1793-1855). Sognepræst i Lyngby, Kbh.s amt. Hendes mand var enkemand med børn ved vielsen. Selv forblev hun barnløs. Levede endnu 1880 i Lyngby som enke.

pic
Emilie Sølling g. Ibsen

 _

8 Erik Norden SØLLING, bogholder. Kgl. fuldmægtig og bogholder i Kbh.. Born 2 July 1802 in Laurvik. Chr. 31 Aug. 1802. Dead 1879. ~ 7 Sep. 1838 in Kongens Lyngby to Mathilde Erasmine Henriette Frederiche AMMITZBØLL (1813-1875).

pic
Erik Norden Sølling (1802-79)

 _ 5 children nb. 10 ff. below.

9 Lovise Albertine Juliane SØLLING. Born 1812 in Larvik (Laurvik). Ugift pensionist i København.  _


Generation nb. 1.


Children of Generation nb. 2-8 Erik Norden SØLLING with Mathilde Erasmine Henriette Frederiche AMMITZBØLL:

10 Peter Norden SØLLING, assistent. Assistent i Overformynderiet. Born 17 Sep. 1839 in København. Dead 8 Sep. 1867.

pic
Peter Norden Sølling (1839-67)

 _

11 Ivar Norden SØLLING, premiereløjtnant. Pr.løjt. i flåden. Born 25 Apr. 1841 in København. Dead 12 Feb. 1925. Bur. in Holmen. ~ 12 May 1880 in København (Holmen) to Sofie Margrethe DEUNTZER (1851-1925).

pic
Ivar Norden Sølling (1841-1925)

 _

12 Amalie Elisabeth Norden SØLLING. Born 1843 in København. Chr. 1 June 1843 in Holmen. ~ 29 Sep. 1865 in Søllerød to Hans Vilhelm Riber SCHIØLER, informator (1811-).  _

13 Mathilde Erika Norden SØLLING. Born 1844 in København. Chr. 13 Oct. 1844 in Trinitatis. Ugift endnu 1880.  _

14 Lovisa SØLLING. Born 1847 in København. Ugift endnu 1880.  _

References

[3] Dansk Biografisk Leksikon 3. udg. Red. Cedergren Bech, 1979-1984

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here