Gedcom-udskrift for Nanna VESTER

Afsn. 2.23: Sidelinje fra VII.74-10. Peder Rasmussen HJORT (1725-1789, se afsn. 1.6), Nanna VESTERs farfars morfars mors bror


Generation 5.


Børn af Generation 6-VII.74-10. Peder Rasmussen HJORT med Else Frederiksdatter HOLM:

1 Christian HJORT, birkedommer. Født 29 juni 1756 i Aggersvold, Hjembæk sogn. Død 21 apr. 1835 i Harrestedgård. ~ 29 dec. 1785 i Taarnborg sogn, Slagelse m. Maria Anna EGGERS (1763-1817). Birkeskriver og forvalter på Førslev og Fodbygrd., senere Cancelliraad og Birkedommer, "opbyggede Hjortholm" (Hvad er det?). Hundrup [113].  _ 6 børn nr. 7 ff. nedenfor.

2 Frederik Christian HJORT, præst. Født 1760 i Gunderslevholm. Døbt 6 okt. 1760 i Gunderslev. Død 3 apr. 1820. ~ 1789 i Holme sogn Århus A. m. Karen BAGGE (1758-1840). Sognepræst i Hyllested-Rosmus Sogn 1789-1820. "Conditionerede" i Århus hos sin senere svigerfar, der var præst i Holme. Ældste søn Rasmus Peter, åbenbart opkaldt efter farfaren, blev født kun 6 måneder efter vielsen. Hundrup [113] mm.  _ 5 børn nr. 13 ff. nedenfor.

3 Elisabeth Diderica HJORT. Født 1762. Død 1836 i Bergen. Begr. i Domkirken. ~ 19 okt. 1787 i København m. Nicolai LAMBRECHT, stiftsrevisor (1758-1833). Stiftsrevisor og kammerråd i Bergen.  _ 5 børn nr. 18 ff. nedenfor.

4 Charlotte Amalie HJORT. Født 5 nov. 1763 i Gunderslevholm. Død 11 mar. 1828 i Kgs. Lyngby. ~ 21 mar. 1789 m. Jørgen Christian LINDE-FRIEDENREICH, godsejer (1750-1814). Godsejer til Clausholm. Hendes mand var egentlig af en borgerlig slægt Linnet, men havde "svindlet sig" til adelskab ved påstået slægtskab med de Linde-slægten [275].  _ 1 barn nr. 23 nedenfor.

5 Victor Christian HJORT, biskop. Født 13 okt. 1765 i Gunderslevholm. Død 26 juli 1818 i Ribe. ~ 15 maj 1792 i København m. Marie Pouline SCHIØRRING (1775-1848). Sognepræst v. Holmens Kirke, biskop i Ribe 1811-18. Portræt i Holmens kirke. Hundrup [113].  _ 9 børn nr. 24 ff. nedenfor.

6 Birgitte HJORT, husjomfru. Født 12 nov. 1769 i Assendrup(?). Død 19 dec. 1855 i Førslev. Boede 1801 hos søsteren i Bergen, siden hos sin kusine, jfr. Artest i Førslev. Hundrup [113] mm.  _


Generation 4.


Børn af Generation 5-1 Christian HJORT med Maria Anna EGGERS:

7 Margrethe Sophie HJORT. Født 2 mar. 1788 i Førslevgård. Død 1851.  _

8 Christiane Petrine HJORT. Født 7 apr. 1790. Død efter 1859.  _

9 Peder HJORT, godsforvalter. Født 17 dec. 1791. Død 1 maj 1867. ~ 25 sep. 1825 m. Christence Charlotte KOEFOED (1798-1869). Captajn og godsforvalter på Selsø og Lundholm. Hundrup [113].  _ 3 børn nr. 33 ff. nedenfor.

10 Mette (Medea) Sophie HJORT. Født 18 mar. 1793. Død 14 dec. 1871 i Næstved. Levede hos pastor Carl Frederik Ehlers i Laurberg v. Randers. Hundrup [113].  _

11 Marie Margrethe HJORT. Født 17 sep. 1794. ~ m. Johan Peter CHRISTENSEN, godsforvalter (1798-1866). Godsforvalter på Ledreborg.  _

12 Christian Eggers HJORT, fæstebonde. Født 13 okt. 1799. Død 2 jan. 1883. ~ 2 mar. 1821 i Hyllinge m. Karen (Maria) NIELSDATTER (1791-1871).  _ 5 børn nr. 36 ff. nedenfor.

Børn af Generation 5-2 Frederik Christian HJORT med Karen BAGGE:

13 Rasmus Peter HJORT, maler. Født 22 dec. 1789 i Holme sogn.. Døbt 26 dec. 1789. Død 2 maj 1810 i København.  _

14 Frederik HJORT, skoleholder. Født 1790. Skoleholder i Hyllested. Hundrup [113].  _

15 Niels Holm HJORT, lærer. Kirkesanger og skolelærer i Rosmus. Født 6 okt. 1791 i Hyllested. Død efter 1845.  _

16 Elise Trine HJORT. Født 19 juli 1793. Bor 1834 som ugift hos moderen i Hyllested og 1845 som ugift hos broderen Niels Holm Hjort i degneboligen i Rosmus.  _

17 Lovise Theodora Petrine HJORT. Født 1800. Død 25 apr. 1881. ~ 8 dec. 1824 i Hyllested m. Peder WORM, sognepræst (1788-1865). Sognepræst i Hyllested/Rosmus, Christrup/Hornbek. 3 børn.  _ 3 børn nr. 41 ff. nedenfor.

Børn af Generation 5-3 Elisabeth Diderica HJORT med Nicolai LAMBRECHT:

18 Carl Peter LAMBRECHT, krigsråd. Krigsråd og bygfoged i Rønne. Født 1788. Døbt 16 juli 1788 i København (Trinitatis). Død 15 juni 1819. ~ m. Susanne Caroline CLEMENS (1790-).  _ 1 barn nr. 44 nedenfor.

19 Hanne Cathrine LAMBRECHT. Født o. 1791.  _

20 Nicolai LAMBRECHT, løjtnant. Født 25 okt. 1791 i Førde (Norge). ~ m. Andrine Severine PEDERSDATTER (1806-1887).  _ 7 børn nr. 45 ff. nedenfor.

21 Friderich Christian LAMBRECHT, løjtnant. Født 12 sep. 1794 i Førde (Norge). Død 15 dec. 1832.  _

22 Gabriel LAMBRECHT. Født 25 nov. 1796 i Førde (Norge). Død 10 apr. 1850. ~ 1. m. Johanne Frederikke Emilie ØSTREM (1802-1855). ~ 2. m. Adophine Sofie GADE (1802-1866).  _ 6 børn nr. 52 ff. nedenfor.

Børn af Generation 5-4 Charlotte Amalie HJORT med Jørgen Christian LINDE-FRIEDENREICH:

23 Hans Peter LINDE-FRIEDENREICH, hofjægermester. Hofjægermester og overførster i Slesvig. Født 1789. Død 1835. ~ 9 juni 1815 m. Sophie Charlotte MYLIUS (1785-1832).  _ 4 børn nr. 58 ff. nedenfor.

Børn af Generation 5-5 Victor Christian HJORT med Marie Pouline SCHIØRRING:

24 Peter HJORT, professor. Født 1793. Død 1871. ~ 1822 m. Olivia Catharina RASBECH (1796-1849). Lektor i tysk sprog og litteratur ved Sorø Akademi, 1849 prof. Hundrup [113].  _ 7 børn nr. 62 ff. nedenfor.

25 Nicoline Maria HJORT. Født 1796. Død 1838. ~ 8 dec. 1824 i Ribe (Dom) m. Johan Peter KOCH, præst (1794-1862). Sognepræst sidst i Rostrup/St. Arden, Ribe St.  _ 7 børn nr. 69 ff. nedenfor.

26 Niels Schiørring HJORT, præst. Født 1798. Død 1842. ~ m. Karen Cathrine LIND (1798-1849). Sognepræst sidst i Tømmerup, Holbæk amt. Hundrup [113].  _ 7 børn nr. 76 ff. nedenfor.

27 Sigfred Chritian Frederik HJORT, herredsfoged. Født 1800. Død 1866. ~ m. Frederikke Elise Armgarte BUDDE (1806-). Birkedommer i Halsnæs og Frederiksværk til 1846, herefter Herredsfoged i Løve H., cancelliråd, justitsråd. Hundrup [113].  _ 8 børn nr. 83 ff. nedenfor.

28 Carl Adolph HJORT, adjunct. Født 1802. Død 1860. ~ m. Gustava Catharina ERICSON (1792-). Adjunct og overlærer i Vordingborg. Hundrup [113].  _ 1 barn nr. 91 nedenfor.

29 Nanna Pauline Amalie HJORT. Født 1805. ~ 23 maj 1834 i Ribe (St. Katarinæ) m. Christen Noe TANG, cancellisekretær (1801-1886). Cancellisekretær i Viborg. Hendes svigermoder Maria Catharine Meinert, g. Tang, var gift 2. gang med Conrad Daniel Koefoed (se Sophie Dorothea Fridsch). Hundrup [113]. Vistnok ingen børn.  _

30 Hans Smith HJORT, lærer. Født 1807. ~ m. Sophie Charlotte Margrethe KARSTADT (1801-). Lærer sidst ved Nissens Latin- og Realskole i Kristiania. Hundrup [113].  _ 1 barn nr. 92 nedenfor.

31 Jens Mathias Lind HJORT, cand. theol. Født 1810. Død 1847 i Randerup.  _

32 Wilhelm Billeschov HJORT, etatsråd. Født 1813. Død 1867 i København. Fuldmægtig i Postdirektionen, postinspektør f. Slesvig og Øerne, folketingsmand mm. Ugift. Hundrup [113].  _


Generation 3.


Børn af Generation 4-9 Peder HJORT med Christence Charlotte KOEFOED:

33 Conrad Christian HJORT. Født 3 juli 1826. ~ 3 sep. 1859 m. Christine Mathilde KOEFOED (1833-).  _

34 Christian HJORT. Født 1829. Død 1852. Var elev på kunstakademiet. Hundrup [113].  _

35 Sophie Dorothea HJORT. Født 25 maj 1832. Død 16 jan. 1871. ~ 30 okt. 1864 m. Carl Christian Sophus ØSTERGAARD, købmand (1827-1881). Købm.Nykøbing Falser.  _ 1 barn nr. 93 nedenfor.

Børn af Generation 4-12 Christian Eggers HJORT med Karen (Maria) NIELSDATTER:

36 Peter CHRISTIANSEN HJORT, gårdejer. Grdejer i Hyllinge. Født 1822. Død 1893. ~ m. Maren Kristine ALBRECHTSEN (1819-1901).  _ 6 børn nr. 94 ff. nedenfor.

37 Karen Marie CHRISTIANSDATTER HJORT, skræder. Skræder i Sønderjylland. Født 25 mar. 1824. Døbt 26 mar. 1824 i Hyllinge. Død o. 1849.  _

38 Hans CHRISTIANSEN HJORT, skræder. Født 1825. Død 1849 i Fredericia.  _

39 Mariane Johanne Kirstine CHRISTIANSDATTER HJORT. Født 27 okt. 1830. Død 3 juni 1831.  _

40 Karen Marie CHRISTIANSDATTER HJORT. Født 1833. Død 25 nov. 1910 i Hjælmsømagle. ~ m. Hans HENRIKSEN (1823-1898).  _ 1 barn nr. 100 nedenfor.

Børn af Generation 4-17 Lovise Theodora Petrine HJORT med Peder WORM:

41 Pauline Frederikke WORM, forfatter. Lærer og forfatter sidst i Århus. Født 29 nov. 1825. Død 13 dec. 1883 i København. "Danmarks første rødstrømpe".  _

42 Frederich Christian WORM. Født 5 feb. 1828. Død 10 juli 1913. ~ 1874 m. Mathilde HANSEN (1850-).  _

43 Karen Abelone Dorthea WORM. Født 23 nov. 1830. ~ 26 aug. 1863 i Kristrup m. Knud Schott DEICHMANN (-). Boede 1845 hos faren i Kristrup.  _

Børn af Generation 4-18 Carl Peter LAMBRECHT med Susanne Caroline CLEMENS:

44 Carl Peter Nicolai LAMBRECHT. Født o. 1815.  _

Børn af Generation 4-20 Nicolai LAMBRECHT med Andrine Severine PEDERSDATTER:

45 Elisabeth Didrikke Hiort LAMBRECHT. Født 1831. Død 1909.  _

46 Nicolai LAMBRECHT. Født 1836. Død 1903 i Børilden Austerheim (Norge). ~ m. Martha ERIKSDATTER (1835-1922).  _ 2 børn nr. 101 ff. nedenfor.

47 Hanne Oluffa LAMBRECHT. Født 1838. Død 1902.  _

48 Frederik Christian LAMBRECHT. Født 2 mar. 1838. Død 2 feb. 1889 i Naara, Solund, Norge. ~ m. Anna Kristine Bollette Pedersdatter VOLD (1855-1947).  _ 8 børn nr. 103 ff. nedenfor.

49 Karoline Nicoline Frederikke LAMBRECHT. Født 1840. Død 13 jan. 1905. ~ m. Ole Rasmussen MÆLAND (1845-1907).  _

50 Sara Amalie LAMBRECHT. Født 1840. Død 7 maj 1929.  _

51 Karl LAMBRECHT. Født 1846. Død 2 aug. 1896. ~ m. Martha Andreasdatter KVERSØY (1848-1917).  _ 7 børn nr. 111 ff. nedenfor.

Børn af Generation 4-22 Gabriel LAMBRECHT med Johanne Frederikke Emilie ØSTREM:

52 Nikoline Juliane Hermane LAMBRECHT. Født 17 feb. 1823. Død 8 mar. 1900. ~ m. Carl Johann Ludvig ØSTREM (1827-1893).  _

53 Morten Didrik Emil LAMBRECHT, stortingsrepr. Repræsentant i Stortinget (Norge). Født 4 okt. 1824. Død 28 maj 1900. ~ m. Caroline Mathilde ØSTREM (1824-1896).  _ 3 børn nr. 118 ff. nedenfor.

54 Bernhard LAMBRECHT. Født 15 apr. 1828. Død 20 mar. 1907. ~ 1. m. Karin Bolette Maria ASCHEHOUG (1831-1907). ~ 2. m. Ellen Marie MØLLER (1844-1889). ~ 3. m. Laura WILLIAMS (-1924).  _ 5 børn nr. 121 ff. nedenfor.

55 Christian Frederik LAMBRECHT. Født 2 mar. 1831. Død 30 nov. 1901 i USA. ~ m. Ann CONROY (1859-1898).  _ 4 børn nr. 126 ff. nedenfor.

56 Emilie Charlotte Josefine LAMBRECHT. Født 1834. Død 24 aug. 1921.  _

57 Karoline Fransine Elise LAMBRECHT. Født 13 juni 1835. ~ m. ? CEDERHOLM (-).  _ 2 børn nr. 130 ff. nedenfor.

Børn af Generation 4-23 Hans Peter LINDE-FRIEDENREICH med Sophie Charlotte MYLIUS:

58 Christen Lemvigh Poul Løvenørn LINDE-FRIEDENREICH, læge. Læge i USA. Født 1817.  _

59 Carl Peter Benzon LINDE-FRIEDENREICH. Født 1820. Udvandret til USA.  _

60 Charlotte LINDE-FRIEDENREICH. Født 1822. Død 1833.  _

61 Janus Christen LINDE-FRIEDENREICH. Født 1828. Død ung.  _

Børn af Generation 4-24 Peter HJORT med Olivia Catharina RASBECH:

62 Johan Christian Lykke HJORT, toldassistent. Født 1823. Død 1904 i København. ~ 1851 m. Sophie Marie Josephine KOSS (1824-1892). Toldassistent i Flensborg, afsk. 1864. Hundrup [113].  _ 2 børn nr. 132 ff. nedenfor.

63 Marie Pouline HJORT. Født 1825. "Lever i Boston". Hundrup [113].  _

64 Frederik HJORT, politiassistent. Født 1827. Død 1904 i København. Jurist, politiass. i Kbh. Ugift. Hundrup [113].  _

65 Mette Louise Christiane Frederikke HJORT, lærerinde. Født 1829. Død 1914. Lærerinde ved Fr. Zahle. Hundrup [113].  _

66 Mathilde Albertine HJORT. Født 20 sep. 1831 i Sorø. Død 11 nov. 1849 i Sorø.  _

67 Anna Elisabeth HJORT, seminarieforst. Det første kvindelige skolekommissionsmedlem [3]. Født 1833. Død 1923. Lærerinde ved Fr. Zahle. Hundrup [113].  _

68 Sigurd HJORT, grosserer. Født 1838. Grosserer i København. Hundrup [113].  _

Børn af Generation 4-25 Nicoline Maria HJORT med Johan Peter KOCH:

69 Barbara Agnete KOCH. Født 1825.  _

70 Pauline Marie KOCH. Født 1827. Bor 1845 hos mosteren Nanna i Viborg.  _

71 Victor Christian Hjort KOCH, cand. teol. Født 1828. Død 1924. ~ 1. m. Maren Kirstine WANNING (1837-). ~ 2. m. Anine C.H. OBEL (1843-1922).  _ 1 barn nr. 134 nedenfor.

72 Michael KOCH, hospitalsforv. Hospitalsforvalter f. Vartov mm.. Født 1830. Død 1913. ~ 1868 m. Anna Eleonora Elise Frederikke MÜNTHER (1844-).  _ 2 børn nr. 135 ff. nedenfor.

73 Hanne Johanne Elise KOCH. Født 1832.  _

74 Carl Bendix KOCH, præst. Præst i Vejby-Tibirke. Født 1835. Død 1912. ~ 1. m. Elise Knudine TEILMANN (1835-1873). ~ 2. m. Anna K.O. JENSEN (-).  _ 4 børn nr. 137 ff. nedenfor.

75 Kirstine Frederikke Emerentze KOCH. Født 1836. Død 1884. ~ 1878 m. Lars Simon HANSEN, præst (1829-1914).  _

Børn af Generation 4-26 Niels Schiørring HJORT med Karen Cathrine LIND:

76 Victor Christian HJORT, forpagter. Født 1823. Død 24 sep. 1882. ~ 1 dec. 1851 i Svallerup m. Emilie Henriette OSTERMANN (1831-1905). Forpagter på Melbyård ved Kalundborg i Holbæk amt. Hundrup [113].  _ 7 børn nr. 141 ff. nedenfor.

77 Jens Mathias Lind HJORT, præst. Født 1824. ~ 1853 m. Clara Dorothea SCHOU (1824-). Sognepræst i Tønder, afsat 1864, herefter sognepræst i Elmelunde på Møn. Hundrup [113].  _ 3 børn nr. 148 ff. nedenfor.

78 Anne Marie Pouline HJORT. Født 1826. "Boer i Kbh." Hundrup [113].  _

79 Caroline Gustava HJORT. Født 1828. Død 1876. ~ 1855 m. Niels Wrigsted HUNDERUP, provst (1811-). Provst sidst Hellerslev/Hundborg H., Aalb.St. Hundrup [113].  _ 1 barn nr. 151 nedenfor.

80 Bernth Christoph Wilkens Lind HJORT, sognepræst. Født 1830. Død 1911. ~ 1857 m. Anna Mathilde Sophie JACOBSEN (1833-1919). Songpræst i Slesvig By til 1864, herefter Kapellan v. Fredensborg.  _ 6 børn nr. 152 ff. nedenfor.

81 Christiane HJORT. Født 1832.  _

82 Peder HJORT. Født 1835. Gik på Sorø Akademi 1844-1850. "Lever i Amerika". Hundrup [113].  _

Børn af Generation 4-27 Sigfred Chritian Frederik HJORT med Frederikke Elise Armgarte BUDDE:

83 Victor Christian HJORT, herredsfuldm. Født 1833. Død 1912 i København. ~ 1881 m. Kirstine Kathrine ROSENBOM (1860-1919). Herredsfuldmægtig i St. Hedinge. Borgmester i Ribe. Hundrup [113] mm.  _ 2 børn nr. 158 ff. nedenfor.

84 Petrea HJORT. Født 1834.  _

85 Hans Peter Carl Ernst Vilhelm HJORT, sekondløjtn. Født 1835. Død 1864. Blev såret i fægtningen ved Overselk 3. feb. 1864, døde af sine sår.  _

86 Anne Maria Pauline HJORT. Født 1837. Død 1885. ~ 24 maj 1861 m. Carl Viggo GØZSCHE, catechet (1833-). Catechet v. Trinitatis K. i Fredericia.  _ 10 børn nr. 160 ff. nedenfor.

87 Christine Noe Tang HJORT. Født 1838.  _

88 Valdemar Christian August HJORT, handelscommis. Født 1840. ~ 1869 m. Vilhelmine Augusta MARIBO (1839-). Handelscommis i Hamborg, senere manufakturhandler i Slagelse. Hundrup [113] mm.  _ 5 børn nr. 170 ff. nedenfor.

89 Peder Mandrup Tuxen HJORT, lærer. Født 1842. ~ 1877 m. Oline JENSEN, lærer (1850-). Lærer ved Fredericia Kommunale Skolevæsen.  _ 3 børn nr. 175 ff. nedenfor.

90 Emil Lautrup HJORT, handelscommis. Født 1843. Død 1924. ~ 1882 m. Therese Sabine Nicoline SEIDELIN (1853-1942). Handelscommis sidst i København [113], [5].  _ 2 børn nr. 178 ff. nedenfor.

Børn af Generation 4-28 Carl Adolph HJORT med Gustava Catharina ERICSON:

91 Maria Pauline HJORT. Født 1832.  _

Børn af Generation 4-30 Hans Smith HJORT med Sophie Charlotte Margrethe KARSTADT:

92 Johannes Smith HJORT. Født 1838.  _


Generation 2.


Børn af Generation 3-35 Sophie Dorothea HJORT med Carl Christian Sophus ØSTERGAARD:

93 Anna ØSTERGAARD. Født 1871.  _

Børn af Generation 3-36 Peter CHRISTIANSEN HJORT med Maren Kristine ALBRECHTSEN:

94 Camilla Margrethe Sofie HJORT. Født 6 feb. 1853. Død 4 maj 1875.  _

95 Hanne HJORT. Født o. 1854.  _

96 Marianne HJORT. Født 13 mar. 1856. Død 15 juni 1930. ~ 7 juli 1893 i Hyllinge m. Rasmus HANSEN (1866-1950).  _

97 Hans Christian HJORT. Født 18 feb. 1857. Død 4 maj 1875 i Næstved.  _

98 Karen Marie HJORT. Født 3 dec. 1859. ~ 30 dec. 1884 i Hyllinge m. Lars PETERSEN, skibskaptajn (1848-).  _

99 Albertine Kristine HJORT. Født 21 feb. 1862. ~ 1. 24 mar. 1883 i Hyllinge m. Niels RASMUSSEN (1860-1883). ~ 2. 15 nov. 1886 i Hyllinge m. Lars Peter PEDERSEN (1860-).  _

Børn af Generation 3-40 Karen Marie CHRISTIANSDATTER HJORT med Hans HENRIKSEN:

100 Frederikke Lovise Martine HANSEN. Født 17 mar. 1861. Død 10 mar. 1948. ~ 9 apr. 1884 i Dalby m. Johan Jacob HESS (1838-1902).  _

Børn af Generation 3-46 Nicolai LAMBRECHT med Martha ERIKSDATTER:

101 Nicolai Gabriel LAMBRECHT. Født 8 sep. 1860. Død 6 juni 1928.  _

102 Andrea Marie LAMBRECHT. Født 28 dec. 1864. Død 20 dec. 1929. ~ m. Søren GEBELSEN (1852-).  _

Børn af Generation 3-48 Frederik Christian LAMBRECHT med Anna Kristine Bollette Pedersdatter VOLD:

103 Olof Andreas LAMBRECHT. Født 14 jan. 1875. ~ m. Regine Olsdatter RAVNØY (1873-). Bosat i Johannesborg, Sydafrika.  _

104 Peder Kristoffer LAMBRECHT. Født 7 mar. 1877.  _

105 Andrea Kirstine LAMBRECHT. Født 1 maj 1879. Død o. 1960. ~ m. Rasmus Olai Thomassen HJØNNEVÅG (1879-1920).  _

106 Karl Johan LAMBRECHT. Født 1 aug. 1881. Bosat i Amerika.  _

107 Nicolai LAMBRECHT. Født 28 jan. 1884.  _

108 Alette Frederikke LAMBRECHT. Født 19 feb. 1886. ~ m. Martin Pedersen VOLD (1853-). Bosat i Amerika.  _

109 Petrine Josefine LAMBRECHT. Født 1 maj 1887. Død 19 mar. 1931. Bosat i Amerika.  _

110 Fredrik Kristian LAMBRECHT. Født 18 sep. 1888.  _

Børn af Generation 3-51 Karl LAMBRECHT med Martha Andreasdatter KVERSØY:

111 Nicolai August LAMBRECHT. Født 26 juli 1875. ~ m. Jørund Gurine LARSDATTER (1873-1909).  _

112 Lyder Andreas LAMBRECHT. Født 8 jan. 1877. ~ 1. m. Johanne Oline Johansdatter RAVNØY (1899-1919). ~ 2. m. Sofie Oline Larsdatter HUSØY (1904-).  _

113 Frederik Albert LAMBRECHT. Født 19 apr. 1878. Bosat i Amerika.  _

114 Kristoffer Matias LAMBRECHT. Født 7 juni 1879. Bosat i Amerika.  _

115 Laura Amalie LAMBRECHT. Født 24 juni 1881.  _

116 Karl Johan LAMBRECHT. Født 3 feb. 1885. Død 1957. ~ m. Ragna Amalie Larsdatter EIDE (1883-1957).  _

117 Edvard Severin LAMBRECHT. Født 12 maj 1888. Død 1970.  _

Børn af Generation 3-53 Morten Didrik Emil LAMBRECHT med Caroline Mathilde ØSTREM:

118 Sigrid LAMBRECHT. Født 11 aug. 1859. Død 4 aug. 1876.  _

119 Sigurd LAMBRECHT, fylkesmann. Født 6 feb. 1863. Død 10 okt. 1941. ~ 1. m. Augusta Mowinckel RAMM (1871-1952). ~ 2. m. Aagot NYQUIST (1874-).  _

120 Olaf LAMBRECHT. Født 17 juni 1864. Død 22 feb. 1865.  _

Børn af Generation 3-54 Bernhard LAMBRECHT med Karin Bolette Maria ASCHEHOUG:

121 Torstein Gabriel Jens Aschehoug LAMBRECHT. Født 6 okt. 1856. Død 11 maj 1933. ~ m. Mischa DREYER (1855-).  _

122 Ragnar LAMBRECHT. Født 17 jan. 1861. ~ m. Hilma Marie BURMANN (1873-1929). Bosat i Amerika.  _

Børn af Generation 3-54 Bernhard LAMBRECHT med Ellen Marie MØLLER:

123 Bernhard LAMBRECHT. Født 5 apr. 1872.  _

124 Frøidis LAMBRECHT. Født 11 nov. 1875.  _

125 Thorfin LAMBRECHT. Født 15 feb. 1877. ~ m. Sarah RUD (1884-).  _

Børn af Generation 3-55 Christian Frederik LAMBRECHT med Ann CONROY:

126 Mary LONG. Født 12 juli 1860.  _

127 William LONG. Født 9 sep. 1863. Død 4 juni 1868.  _

128 Lina LONG. Født 17 maj 1865. Død 1 juli 1888.  _

129 Andrew LONG. Født 13 sep. 1869. Død 21 dec. 1889.  _

Børn af Generation 3-57 Karoline Fransine Elise LAMBRECHT med ? CEDERHOLM:

130 David CEDERHOLM. Født 1863.  _

131 Adolph CEDERHOLM. Født 1864.  _

Børn af Generation 3-62 Johan Christian Lykke HJORT med Sophie Marie Josephine KOSS:

132 Lovise Marie Sophie HJORT. Født 1854. Død 1927.  _

133 Sophus Christian Marius HJORT. Født 1856.  _

Børn af Generation 3-71 Victor Christian Hjort KOCH med Maren Kirstine WANNING:

134 Poul Gotfred KOCH, læge. Født 1872. Død 1931. ~ m. Charlotte Marie HANSEN (1875-).  _

Børn af Generation 3-72 Michael KOCH med Anna Eleonora Elise Frederikke MÜNTHER:

135 Agnete KOCH. Født 1871. Død 1920. ~ 1. m. Joh. P. KOCH (1870-1928). ~ 2. 1897 m.efterkommer nr. 138 afsn. 2.23 Johan Peter KOCH, oberstløjtnant (1870-1928).  _

136 Hermann KOCH. Født 1878. Død 1941. ~ m. Anna WANDALL (-). eder af Ensomme gamles værn.  _

Børn af Generation 3-74 Carl Bendix KOCH med Elise Knudine TEILMANN:

137 Tøger Reenberg Teilmann KOCH, lagerforv. Lagerforvalter i København. Født 1867. ~ 1904 m. Alexandra Wilhelmine Marie THRANE (1862-).  _

138 Johan Peter KOCH, oberstløjtnant. Født 1870. Død 1928. ~ 1. 1897 m.efterkommer nr. 135 afsn. 2.23 Agnete KOCH (1871-1920). ~ 2. 1909 m. Marie Kirstine CHRISTENSEN (1874-).  _

Børn af Generation 3-74 Carl Bendix KOCH med Anna K.O. JENSEN:

139 Anna KOCH. Født 1879. Død 1946. ~ m. P.I.H. DEGENKOLV, præst (-). Præst i Ørum-D. sogn.  _

140 Jørgen KOCH. Født 1883. Død 1919 i Jungshoved. ~ m. Laura K.A. LUDVIGSEN (-).  _

Børn af Generation 3-76 Victor Christian HJORT med Emilie Henriette OSTERMANN:

141 Karen Kathrine Lind HJORT. Født 18 feb. 1853 i Lerchenborg, Åby sogn. Død 5 dec. 1867.  _

142 Louise Emilie HJORT. Født 23 juli 1854 i Lerchenborg, Åby sogn. Død 1916 i New Zeeland. ~ 27 sep. 1878 m. Andreas DONS (1852-1947).  _

143 Niels Shørring HJORT. Født 9 jan. 1857 i Lerchenborg, Åby sogn. Død 16 aug. 1857.  _

144 Marie Sophie HJORT. Født 28 feb. 1860 i Lerchenborg, Åby sogn. Død 1949. ~ 12 maj 1887 m. Frederik Vilhelm HELLEMANN, præst (1842-1915). Sognepræst i Gislum og Vognsild.  _

145 Henrik Christopher HJORT. Født 13 jan. 1864 i Melbygaard, Åby sogn. ~ 1888 m.efterkommer nr. 151 afsn. 2.23 Karen HUNDERUP (-). Bor 1889 på forældrenes gård Mejlbygaard.  _

146 Ane Henrikke HJORT. Født 21 dec. 1865 i Melbygaard, Åby sogn.  _

147 Viggo Valdemar HJORT. Født 10 feb. 1872 i Melbygaard, Åby sogn.  _

Børn af Generation 3-77 Jens Mathias Lind HJORT med Clara Dorothea SCHOU:

148 Elisabeth HJORT. Født 1856.  _

149 Niels HJORT, præst. Præst sidst i Urlev og Stenderup sogne. Født 1857. Død 1939. ~ 1885 m. Alvilda Nicoline HANSEN (1862-1934).  _

150 Clara HJORT, lærer. Født 1859.  _

Børn af Generation 3-79 Caroline Gustava HJORT med Niels Wrigsted HUNDERUP:

151 Karen HUNDERUP. ~ 1888 m.efterkommer nr. 145 afsn. 2.23 Henrik Christopher HJORT (1864-).  _

Børn af Generation 3-80 Bernth Christoph Wilkens Lind HJORT med Anna Mathilde Sophie JACOBSEN:

152 Maria HJORT. Født 1859.  _

153 Vilhelm HJORT, statsmeteolog. Afdelingschef ved Meteologisk Inst.. Født 1861. Død 1920. ~ 1902 m. Anne Margrethe ULRICH (-).  _

154 Niels HJORT, direktør. Direktør for de forenede Latin- og Realskoler [5]. Født 1862. ~ 1887 m. Ane Marie Louise Dagmar HARBOU, kvindesagsfork. (1860-1902).  _

155 Karen HJORT. Født 1864. ~ 1889 m. Niels Brock ULRICH, generalmajor (1860-1926).  _

156 Wilkens HJORT, købmand. Kbm. i Nyborg, sparekassedir.[5]. Født 1866. ~ 1895 m. Margrethe Sophie LANGE (1873-).  _

157 Margrethe HJORT. Født 1869. ~ 1894 m. Christian Laurits SCHOU, birkedommer (1849-1908). Birkedommer i Fredensborg.  _

Børn af Generation 3-83 Victor Christian HJORT med Kirstine Kathrine ROSENBOM:

158 Emil Valdemar Rosenbom HJORT. Født 1884 i Ribe.  _

159 Arthur William Rosenbom HJORT. Født 1888 i Ribe.  _

Børn af Generation 3-86 Anne Maria Pauline HJORT med Carl Viggo GØZSCHE:

160 Henning Christoffer GØZSCHE, præst. Sognepr. sidst i Vissenbjerg. Født 1862. ~ 1889 m. Ida Malvine Theodora Emilie NEERGAARD (1863-1941). Formand for Det Danske Missionsselskabs kvindeudvalg mm.  _

161 Hans Peter Hjort GØZSCHE, sekljtn. Ansat ved Jernbanen i Argentina. Født 1864. ~ 1907 m. Emma Rosa LENTZ (1882-).  _

162 Johannes GØZSCHE, biskop. Biskop over Ribe Stift. Født 1866. Død 1938. ~ 1. 1892 m. Ebba Emilie Gotfredine KRAGH (1863-). ~ 2. 1909 m. Karen SCHLEPPENGRELL (1877-).  _

163 Erik Valdemar GØZSCHE, præst. Præst i Rise, Ærø. Født 1868. Død 1950. ~ 1896 m. Ellen JOHNSEN (1867-).  _

164 Paul Viggo GØZSCHE, lektor. Lærer ved Herlufsholm. Født 1869. ~ 1907 m. Fritse CONRADT-EBERLIN (1858-).  _

165 Eleonora Christine GØZSCHE. Født 1871.  _

166 Siegfred GØZSCHE. Født 1872.  _

167 Christian GØZSCHE, læge. Læge ved sanatoriet i Haslev og Gisselfeldt Kloster. Født 1874. ~ 1910 m. Rigmor GAD (1876-).  _

168 Johanne Elisabeth GØZSCHE. Født 1875. ~ m. Gustav Frederik SCHROLL (-).  _

169 Clara Julie Emilie GØZSCHE. Født 1879. ~ m. Johannes Christen HØYRUP (-).  _

Børn af Generation 3-88 Valdemar Christian August HJORT med Vilhelmine Augusta MARIBO:

170 Victor Siegfred Christian HJORT, direktør. Dir f. Th. Wessel & Vett. Født 22 mar. 1870 i Slagelse. ~ 7 nov. 1908 i Stockholm m. Astrid WESSLAU (1881-1940).  _

171 Anna Marie HJORT. Født 1871. Død 1955. ~ 1898 m. Max MÜLLER (1864-).  _

172 Hans Peter Rudolph HJORT. Født 1873.  _

173 Vilhelm Frederik HJORT. Født 1874.  _

174 Emil Valdemar HJORT. Født 1878.  _

Børn af Generation 3-89 Peder Mandrup Tuxen HJORT med Oline JENSEN:

175 Anna Caroline Budde HJORT. Født 1878.  _

176 Sigfrid HJORT. Født 1880.  _

177 Knud HJORT. Født 1881.  _

Børn af Generation 3-90 Emil Lautrup HJORT med Therese Sabine Nicoline SEIDELIN:

178 Richard Seidelin HJORT, studerende. Født 1883. Død 1913.  _

179 Inger Seidelin HJORT. Født 1890. Død 1958. Medlem af bestyrelsen for Seidelin A/S 1924. Formand fra 1925, medlem af bestyrelsen for S. Seidelin Ltd., Manchester 1924, formand 1925-32, formand for bestyrelsen for Augustinus & Hansen A/S fra 1944, og for Akts. ES-ES 1947-54. Repræsentant i "Marthahjemmets" Bestyrelse 1922-25, derefter medlem af bestyrelsen til 1939. Kasserer for Nørrebros Sygebespisning 1936-39. Ugift.  _

Henvisninger

[3] Dansk Biografisk Leksikon 3. udg. Red. Cedergren Bech, 1979-1984
[5] Kraks Blå Bog 1910 ff.
[113] Hundrup, F.: Stamtavle over familie Hjort. Roeskilde 1866
[275] Graugaard, Esben et. al.: Vesterlandets Konge - Christen de Linde. En vestjysk matador og hans slægt, Holstebro 2004

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here