Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 2.27: Sidelinje fra V.18-3. Christiana Cecilie Dorthea MOHRSEN (1748-1789, se afsn. 1.8), Kristine Margrete BRUUNs farfars mors søster


Generation 3.


Børn af Generation 4-V.18-3. Christiana Cecilie Dorthea MOHRSEN med Christian Friedrich JUEL-RYSENSTEEN:

1 Christian Frideric JUEL-RYSENSTEEN, baron. Til Lundbeck hovedgaard, Bislev, Aalborg amt. Født 7 okt. 1779. Død 15 jan. 1842. ~ 1798 m. Otilia Christine BECHER (1783-).  _ 8 børn nr. 4 ff. nedenfor.

2 Iver Adolph Ludvig JUEL, baron. Baron til Refsnæs Hovedgaard. Født 1781. Døbt 26 aug. 1781 i Bislev. Død 10 nov. 1853. ~ 2 aug. 1805 i Klarup m. Birgitte Christiane CHRISTENSEN (1788-). Hans kone var søster til Niels Thygesen Wigelsens kone Anne (født i Klarup, Klarupgaard). Efter Wigelsens død opdrog de hans to bærn Amalie og Thomasine Wigelsen.  _ 2 børn nr. 12 ff. nedenfor.

Børn af Generation 4-V.18-3. Christiana Cecilie Dorthea MOHRSEN med Conrad Wilhelm ADELER:

3 Christian Lente ADELER, baron. Født 29 nov. 1784. Døbt 31 jan. 1785 i Bislev. Død 1844. ~ 23 mar. 1823 m. Charlotte Marie Louise WARNSTEDT (-). Kammerjunker 1802, sekondlieutenant i Dragonerne 1803, ritmester 1810, kammerherre 1815, lensfriherre 1816, Dr. Juris 1817, Amtmand over Flensborg Amt 1820, Amtmand over Travendal m. fl. Amter 1829, fradømt sit Embede 1843 af overappellationsretten «paa Grund af Misbrug af sin Embedsmyndighed, paa Grund af Ulydighed mod Overrettens Befalinger og formedelst Usandheder, indeholdte i hans Embedsberetninger, saa vel som paa Grund af de i hans Defensionsindlæg indeholdte Invektiver mod den holstenske Overret» [3].  _


Generation 2.


Børn af Generation 3-1 Christian Frideric JUEL-RYSENSTEEN med Otilia Christine BECHER:

4 Christiane Caroline Christine JUEL. Født 1799.  _

5 Christian Fridrich Adrian JUEL. Født 1800.  _

6 Juliane JUEL. Født 1802.  _

7 Niels JUEL, friherre. Friherre til Lundbæk, kammerherre, kaptajn. Født 21 okt. 1804. ~ 21 okt. 1836 m. Philipine KJÆR (1804-1876).  _ 3 børn nr. 14 ff. nedenfor.

8 Louise Birgitte Christiane JUEL. Født 21 juni 1806. ~ 1835 m. ? HANSEN, proprietær (-). Ejer af Kjærbygaard.  _

9 Ottilia JUEL. Født 1809.  _

10 Emilia JUEL. Født 1814.  _

11 Christiane Benthea JUEL. Født 9 nov. 1817 i Thaarupgaard.  _

Børn af Generation 3-2 Iver Adolph Ludvig JUEL med Birgitte Christiane CHRISTENSEN:

12 Christian Verner JUEL. Født 27 aug. 1811.  _

13 Elisabeth Ottilia Juliane JUEL. Født 1 maj 1819. ~ 1844 m. Niels OLSEN, præst (1807-). Sognepr. i Gudum ved Aalborg.  _


Generation 1.


Børn af Generation 2-7 Niels JUEL med Philipine KJÆR:

14 Ottilia Christiane Christine Juliane JUEL. Født 12 aug. 1837.  _

15 Christian Frederik Adrian JUEL, politolog. Cand.polit, medlem af landstinget mm.. Født 15 okt. 1838. ~ m. Elise MEINIG (-).  _ 1 barn nr. 17 nedenfor.

16 Sophie Charlotte JUEL. Født 1 jan. 1840.  _

Dette indhold kræver login

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here