Gedcom Extract for Kristine Margrete BRUUN

Chpt. 2.27: Collateral Line from V.18-3. Christiana Cecilie Dorthea MOHRSEN (1748-1789, cf. chpt. 1.8), Kristine Margrete BRUUN's father's father's mother's sister


Generation nb. 3.


Children of Generation nb. 4-V.18-3. Christiana Cecilie Dorthea MOHRSEN with Christian Friedrich JUEL-RYSENSTEEN:

1 Christian Frideric JUEL-RYSENSTEEN, baron. Til Lundbeck hovedgaard, Bislev, Aalborg amt. Born 7 Oct. 1779. Dead 15 Jan. 1842. ~ 1798 to Otilia Christine BECHER (1783-).  _ 8 children nb. 4 ff. below.

2 Iver Adolph Ludvig JUEL, baron. Baron til Refsnæs Hovedgaard. Born 1781. Chr. 26 Aug. 1781 in Bislev. Dead 10 Nov. 1853. ~ 2 Aug. 1805 in Klarup to Birgitte Christiane CHRISTENSEN (1788-). Hans kone var søster til Niels Thygesen Wigelsens kone Anne (født i Klarup, Klarupgaard). Efter Wigelsens død opdrog de hans to bærn Amalie og Thomasine Wigelsen.  _ 2 children nb. 12 ff. below.

Children of Generation nb. 4-V.18-3. Christiana Cecilie Dorthea MOHRSEN with Conrad Wilhelm ADELER:

3 Christian Lente ADELER, baron. Born 29 Nov. 1784. Chr. 31 Jan. 1785 in Bislev. Dead 1844. ~ 23 Mar. 1823 to Charlotte Marie Louise WARNSTEDT (-). Kammerjunker 1802, sekondlieutenant i Dragonerne 1803, ritmester 1810, kammerherre 1815, lensfriherre 1816, Dr. Juris 1817, Amtmand over Flensborg Amt 1820, Amtmand over Travendal m. fl. Amter 1829, fradømt sit Embede 1843 af overappellationsretten «paa Grund af Misbrug af sin Embedsmyndighed, paa Grund af Ulydighed mod Overrettens Befalinger og formedelst Usandheder, indeholdte i hans Embedsberetninger, saa vel som paa Grund af de i hans Defensionsindlæg indeholdte Invektiver mod den holstenske Overret» [3].  _


Generation nb. 2.


Children of Generation nb. 3-1 Christian Frideric JUEL-RYSENSTEEN with Otilia Christine BECHER:

4 Christiane Caroline Christine JUEL. Born 1799.  _

5 Christian Fridrich Adrian JUEL. Born 1800.  _

6 Juliane JUEL. Born 1802.  _

7 Niels JUEL, friherre. Friherre til Lundbæk, kammerherre, kaptajn. Born 21 Oct. 1804. ~ 21 Oct. 1836 to Philipine KJÆR (1804-1876).  _ 3 children nb. 14 ff. below.

8 Louise Birgitte Christiane JUEL. Born 21 June 1806. ~ 1835 to ? HANSEN, proprietær (-). Ejer af Kjærbygaard.  _

9 Ottilia JUEL. Born 1809.  _

10 Emilia JUEL. Born 1814.  _

11 Christiane Benthea JUEL. Born 9 Nov. 1817 in Thaarupgaard.  _

Children of Generation nb. 3-2 Iver Adolph Ludvig JUEL with Birgitte Christiane CHRISTENSEN:

12 Christian Verner JUEL. Born 27 Aug. 1811.  _

13 Elisabeth Ottilia Juliane JUEL. Born 1 May 1819. ~ 1844 to Niels OLSEN, præst (1807-). Sognepr. i Gudum ved Aalborg.  _


Generation nb. 1.


Children of Generation nb. 2-7 Niels JUEL with Philipine KJÆR:

14 Ottilia Christiane Christine Juliane JUEL. Born 12 Aug. 1837.  _

15 Christian Frederik Adrian JUEL, politolog. Cand.polit, medlem af landstinget mm.. Born 15 Oct. 1838. ~ to Elise MEINIG (-).  _ 1 child nb. 17 below.

16 Sophie Charlotte JUEL. Born 1 Jan. 1840.  _

This content requires login

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here