Gedcom-udskrift for Gerda ROTHENBORG

Afsn. 2.34: Sidelinje fra IV.10-2. Simon Aron JACOBSEN (1802-1875, se afsn. 1.9), Gerda ROTHENBORGs farmors bror


Generation 2.


Børn af Generation 3-IV.10-2. Simon Aron JACOBSEN med Frederikke LYBSCHÜTZ:

1 Aron JACOBSEN, bankdirektør. Direktør i Landmandsbankens Aalborg Afdeling. Født 23 feb. 1832. Død 30 dec. 1913 i København. ~ 8 maj 1862 i Aalborg (Mos.) m. Amalie MAINTZ (1843-1923). Træffes 1845 som discipel hos cand.teol. Georg Henrik Winther i København, har måske overvejet at konvertere til kristendommen. I 1850 er han tilbage i Aalborg. Overtog siden sin fars manufakturforretning på Bispensgade 17 i Aalborg. Købmandsgården blev afhændet senest 1890 (den nuværende bygnings stammer fra 1892). Senere direktør i Landmandsbankens Aalborg Afdeling, medstifter og senere æresmedlem af Aalborg Handelsforening. Han var gift, men barnløs og oprettede store legater for byens trængende. 10 år efter hans død blev en vej "Aron Jacobsens Vej" ved jernbanen i Kærby (syd for centrum) opkaldt efter ham. Ved vejen var der opført husvildeboliger. Vejen blev nedlagt i 1970 og siden brugt som idrætsanlæg for sportsklubben Aalborg Chang. Boede ved sin død på Vester Voldgade i København. Ikke begravet mosaisk.

pic
Aron Simon Jacobsen (1832-1913)

 _

2 Josephine JACOBSEN. Født o. 1838. Død 1923. ~ 21 sep. 1858 i Aalborg (Mos.) m. Arnold Levin SALMONSEN, grosserer (1833-1900). Hendes mand, søn af grosserer og tøjfabrikant Levin Salmonsen i København, er født i Viborg. Betegnes kontorist som 17-årig i 1850, men har nok senere overtaget farens forretning.  _ 3 børn nr. 3 ff. nedenfor.


Generation 1.


Børn af Generation 2-2 Josephine JACOBSEN med Arnold Levin SALMONSEN:

3 Anna SALMONSEN. Død 24 juni 1930 i København (Mos.). ~ m. Emil Peter HERTZ, grosserer (1856-1924).  margo 

4 Isidor SALMONSEN, handelsagent. Født 2 dec. 1859 i København. ~ 13 feb. 1886 i Philadelphia m. Sarah E. DAWSON (1859-). Handelsagent i København, siden i Philadelphia. Udvandret 1882.  _

5 Pauline SALMONSEN. Født 14 sep. 1861 i København. Død 1948. ~ 2 feb. 1899 m. Johan JACOBSEN, grosserer (1859-1931).  _

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here