Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 2.63: Sidelinje fra VI.54-1. Anders WIBROE (1729-1804, se afsn. 1.151), Kristine Margrete BRUUNs morfars mormors bror


Generation 4.


Børn af Generation 5-VI.54-1. Anders WIBROE med Engel Sophie BLOCH:

1 Christian WIBROE, farver. Født 6 dec. 1767 i Aalborg. Døbt 14 dec. 1767 i Budolfi. Død 25 juni 1825 i Aalborg. Begr. 2 juli 1825 i Budolfi. ~ efter 1801 m. Mette Margrethe WEDEGE (1770-1857). 1797 farversvend i København, 1801 borgerskab i Aalborg som farver og overskærer.1811 overtager han sin fars farverbevilling. Han dør efter "nogle Ugers Sygeleie", og enken indrykker dødsannonce i Aalborg Stiftstidende 25.1825 for sig og sine 3 børn, samtidig med at hun i endnu en annonce meddeler, at hun "agter at fortsætte mit sal.Mands i en saa lang Række af Aar drevne Farverie med videre Tilhørende under bestyrelse af min ældste Søn, som under ovenmeldte min Mands Veiledning i flere Aar dertil har erhvervet sig de fornødne Kundskaber, saa er jeg mig paa det bedste Anbefalendes til hvem der fremdeles vil forunde mig Deres Søgning, forsikrende den samme solide og billige Behandling som hidtil..." [87] .  _ 3 børn nr. 5 ff. nedenfor.

2 Maren WIBROE. Født 13 maj 1769 i Aalborg. Døbt 18 maj 1769 i Budolfi. Død 22 maj 1850 i Aalborg. Begr. 27 maj 1850 i Budolfi. Hendes svigerinde Mette Marie indrykkede en dødsannonce i Aalborg Stiftstidende 24.5.1850: "At min kjære Svigerinde, Jomfru MARIA WIBROE, efter flere Aars tiltagende Svagelighed indgik til et bedre Liv, 81 Aar gammel ...." [87]  _

3 Martha WIBROE. Født 1 maj 1770 i Aalborg. Døbt 8 maj 1770 i Budolfi. Død 1 maj 1842 i Aalborg. Begr. 7 maj 1842 i Budolfi. ~ 14 dec. 1804 i Aalborg (Budolfi) m. Daniel SIMONI, vinhandler (1770-1843). 1787 husjomfru hos Christian Thygesen. 1801 husjomfru hos Hans Wigelsen.  _ 3 børn nr. 8 ff. nedenfor.

4 Johanne WIBROE. Født 1772 i Aalborg. Døbt 13 jan. 1772. Død 4 juni 1843 i Aalborg. Begr. 9 juni 1843 i Aalborg, Budolfi. ~ 20 okt. 1809 i Aalborg, Budolfi m. Adam MÆDER, tobaksfabrikant (1781-1838). Tobaksfabrikant i Aalborg. I 1801 er hun husjomfru hos Fr. Obel. Hun og manden boede i Jomfru Ane Gade.  _ 2 børn nr. 11 ff. nedenfor.


Generation 3.


Børn af Generation 4-1 Christian WIBROE med Mette Margrethe WEDEGE:

5 Andreas Peter WIBROE, farver. Født 19 feb. 1804 i Aalborg. Døbt 9 apr. 1804 i Budolfi. Død 6 mar. 1886 i Hasserisgaarden. Begr. 11 mar. 1886 i Budolfi Landsogn. ~ 27 juli 1834 i Aalborg, Vor Frue m. Adriane WEDEGE (1817-1887). Fik bevilling som farver 5.1.1832. 1834 er han ugift og har 2 farverlærlinge og 2 tjenstefolk, men gifter sig umiddelbart efter med den 16-årige Adriane. Han overtog farveriet i 1832 og købte naboejendommen nr. 19, så beboelsen kunne flyttes hertil. I 1847 beskæftigede man 25 ansatte, mens de øvrige 12 farvier i byen tilsammen havde 12. Det var faktisk landets største farveri. I 1845 blev der også oprettet væveri, og i 1865 blev der lagt damp ind og man nåede op på 50 ansatte. 1836 startede han også brænderi nordligst i Jomfru Anegade. Han havde også Wibroes Værft Ved Stranden [87], [191] (IV). Knud Bokkenheuser [76] (s. 85-86) har beskrevet deres hjem: Det var "... den flotteste Bygning i Byen ... Wibroe selv var en dannet Mand og en højt anset Borger i Byen; hans Hustru var fra Vestindien; lidt farvet Blod var der vel i hendes Aarer, og hele hendes Type mindede lidt om Mulatindens; hun var ypperlig begavet, intelligent og kundskabsrig og forstod at udstyre sit Hjem med en Smag og en Kunstsans, der sjælden fandtes i de Tider. Stuerne var møbleret i ren Stil, og paa Trappegangene var der mægtige grønne Planter, der holdtes friske ved store Springvand. Ogsaa Levemaaden hos Wibroes var noget mere udsøgt end den massivt solide, som man ellers var vant til i Aalborg".  _ 5 børn nr. 13 ff. nedenfor.

6 Ulrich Christian Snell WIBROE. Stud.theol.. Født 9 feb. 1806 i Aalborg. Døbt 10 mar. 1806 i Budolfi. Død 15 okt. 1828 i Mariager. Begr. 21 okt. 1828 i Mariager. Faddere: Kbm. S.Schandorph, Viinhandler Simoni, Kbm. H.Wigelsen, Mad. Top, Jomfru Wedege. Student 1826 fra Aalborg Skole. Ved sin død opholdt han sig hos købmand Berg iflg. kirkebogen. "Det blev min tunge Lod, for Familie og Venner at bekjendtgjøre: at det behagede Forsynet den 15de d. M. ved Døden at bortkalde, under hans Ophold i Mariager, min kjære Søn Studiosus. theologiæ ULRIK WIBROE i hans 23de Aars Alder. Aalborg den 18de October 1828. Hans dybtsørgende Moder, M.M. sal Wibroes" (Aalborg Stiftstidende 20.10.1828) [87].  _

7 Anne Elisabeth WIBROE. Født 19 feb. 1808 i Aalborg. Døbt 3 mar. 1808 i Budolfi. Død 1874 i Aalborg?. ~ 27 okt. 1835 i Aalborg, Vor Frue m. Niels Friderich SØDRING, brygger (1803-1874). Bryggeriejer i Aalborg.  _ 3 børn nr. 18 ff. nedenfor.

Børn af Generation 4-3 Martha WIBROE med Daniel SIMONI:

8 Friderich SIMONI, rådmand. Rådm., agent. Født 7 feb. 1806 i Aalborg. Døbt 20 apr. 1806 i Aalborg, Budolfi. ~ 1. 10 juli 1840 i Randers? m. Henriette BAY (1818-1844). ~ 2. 15 juli 1846 i Randers? m. Mariane Hansine BAY (1827-). Faddere: Kbm. H.Wigelsen, Viinhandler Møller, Kbm. F.Simoni, Mad. Thygesen, Jomfru Wibroe. 2 døtre. Se A.H.Nielsen [172].  _

9 Andreas SIMONI. Født 1 juni 1807 i Aalborg. Døbt 22 juli 1807 i Aalborg, Budolfi. Død 26 aug. 1819 i Aalborg. Faddere: Købmand Thygesen, Købmand H.Wigelsen, Købmand S.Wigelsen, Madam Wibroe, Jomfru Johanne Wibroe.  _

10 Marinus SIMONI, vinhandler. Vinhandler i Aalborg. Født 7 apr. 1812 i Aalborg. Døbt 8 juli 1812 i Aalborg, Budolfi. ~ 20 aug. 1841 i Aalborg m. Sophie Friderike SØDRING (1814-). Faddere: Kbm. P. Schytte, Kbm. N.Thygesen, Farver C.Wibroe, Mad. Ped.Mollerup, Jfr. Kieldeberg. 6 børn, se Se A.H.Nielsen [172].  _

Børn af Generation 4-4 Johanne WIBROE med Adam MÆDER:

11 Johan Peder MÆDER. Født 1812 i Ålborg. Død 1812. Begr. 23 maj 1812 i Budolfi. Begravet 3 dage gammel.  _

12 Johan Peter MÆDER, bogholder. Bogholder ved Farveriet. Født 10 juli 1814 i Aalborg. Døbt 12 juli 1814 i Aalborg, Budolfi. Død 20 maj 1857 i Aalborg. Begr. 26 maj 1857 i Aalborg, Budolfi. Ugift. Købmand før han blev bogholder. Lang bemærkning i kirkebogen om delirium.  _


Generation 2.


Børn af Generation 3-5 Andreas Peter WIBROE med Adriane WEDEGE:

13 Ulrik Christian WIBROE, fabrikant. Cand.jur. og fabrikant. Født 16 aug. 1835 i Aalborg. Døbt 15 sep. 1835 i Budolfi. Død 19 feb. 1922 i Frederiksberg. Begr. i København, Thomaskirken. ~ 20 aug. 1863 i Nibe m.efterkommer nr. 12 afsn. 2.67 Thora Alvilda WIBROE (1838-1896). Student fra Aalborg 1854. Cand.jur.laud 14 Jan 1862. (AHN). Bokkenheuser [76] (s. 86): "Wibroe havde to sønner, Christian og Henry, som begge gik i Latinskolen. Christian var noget ældre end jeg; han blev Student 1854, et ganske godt Hoved var han; i det Ydre lignede han Moderen; han var lidt blasert og overlegen, men for Resten en flink Fyr. Senere forlod han Studeringerne og anlagde en Fabrik en Mils Vej fra Aalborg; den fik han siden sat paa Aktier og blev selv Direktør."  _

14 Henry Mettellus WIBROE, fabrikant. Født 10 sep. 1837 i Aalborg. Døbt 9 nov. 1837 i Budolfi. Død 21 feb. 1912 i Hellerup. ~ 16 dec. 1862 i Aalborg, Budolfi m. Ane Bolette Albertine KIER (1839-1883). Knud Bokkenheuser [76] (s. 86) "Henry, som var Faderens udtrykte Billede, var en prægtig Kammerat, særlig Ven af min Broder Louis. Han blev ikke Student, men blev Lærling i Faderens Farveri og overtog efter Faderens Død Fabrikken. Disse to Brødre blev gift med to af de smukkeste Piger i Aalborg. Christian med sin Kusine Nicoline Wibroe og Henry med Albertine Kjær, Datter af Tobaksfabrikant Kjær i Aalborg. De blev begge alt for tidligt Enkemænd." Iflg. A.H.Nielsen [172] tog Henry Polytechnisk Examen. Skifte i Aalborg Rådstuearkiv 1857-1879 (296)  _ 7 børn nr. 21 ff. nedenfor.

15 Adriane Cathinka WIBROE. Født 26 feb. 1839 i Aalborg. Døbt 14 mar. 1839 i Aalborg, Budolfi (hjemme). ~ 29 maj 1867 m. Johannes BEEKEN, premierløjtnant (1824-1893).  _

16 Sophus WIBROE. Født 23 nov. 1841 i Aalborg. Døbt 23 dec. 1841 i Aalborg, Budolfi (hjemme). Død 11 nov. 1842 i Aalborg. Begr. 15 nov. 1842 i Aalborg, Budolfi. Død knap 1 år gammel  _

17 Ulrikke Margrethe WIBROE. Født 7 sep. 1843 i Aalborg. Døbt 10 okt. 1843 i Aalborg, Budolfi. Død 21 juni 1848 i Aalborg. Begr. 24 juni 1848 i Aalborg, Budolfi. Død knap 4 år gammel  _

Børn af Generation 3-7 Anne Elisabeth WIBROE med Niels Friderich SØDRING:

18 Talche Margrethe SØDRING. Født 29 aug. 1836 i Aalborg. Ugift  _

19 Christian Wibroe SØDRING, købmand. Købmand i Aalborg. Født 25 jan. 1840 i Aalborg. Død 19 sep. 1872 i Aalborg. ~ 16 aug. 1867 m. Julie Vilhelmine HANSEN (1845-).  _ 1 barn nr. 28 nedenfor.

20 Ulrikke Christiane SØDRING. Født 25 aug. 1848 i Aalborg. Ugift  _


Generation 1.


Børn af Generation 2-14 Henry Mettellus WIBROE med Ane Bolette Albertine KIER:

21 Andreas Peter WIBROE. Født 22 nov. 1863 i Aalborg. Døbt 2 jan. 1864 i Budolfi (hjemme). Død 6 sep. 1876 i Aalborg. Begr. 9 sep. 1876 i Budolfi.  _

22 Sophie WIBROE. Født 3 feb. 1865 i Aalborg. Død 12 feb. 1865 i Aalborg. Begr. 15 feb. 1865 i Budolfi.  _

23 Carl Sophus WIBROE, brygger. Brygger, underdirektør. Født 31 dec. 1866 i Aalborg. Døbt 20 jan. 1867 i Aalborg, Budolfi (hjemme). Død 21 okt. 1927. ~ m. Frida AISTRUP (1875-1952). Exam.polyt. 1884. Sekondløjtnant 1887. Studerede bryggeriteknik 1889-91. Ansat på Alfred Jørgensens gæringsfysiologiske Laboratorium 1891-95. Brygmester ved Tuborgs Fabrikker 1895. Underdirektør ved Aktieselskabet De forenede Bryggerier fra 1924. Medstifter og bestyrelsesmedlem i Foreningen af Officerer udenfor aktiv Tjeneste 1891-98. Medlem af bestyrelsen for Hellerup Grundejer- og Kommunalforening og for Bryggeriforeningen. Formand for Dansk Brygmester-Forening, for Den skandinaviske Komité til Uddannelse af Brygmestre og for Den skandinaviske Bryggerhøjskole i København. Æresmedlem af Norsk Bryggerlav. R.p.p., F.O.I.P., Ø.r.K.2. Adresse: Strandvejen 52, Hellerup og Villa Ellehøj, Holte. (KRAK) Københavns vejviser: 1892: assistent (Vesselsgade 18), 1893: zymotekniker (Linnésgade 22), 1895: flytte til Vester Voldgade 11, 1896: flyttet til Tuborg Fabriker, 1898: brygmester (Strandvejen 48).  _

24 Adriane WIBROE. Født 15 jan. 1869 i Aalborg. Døbt 28 feb. 1869 i Aalborg, Budolfi. Død 30 aug. 1876 i Aalborg. Død 1 uge efter sin bror Carl Sophus. Epidemi?  _

25 Thora Alvilda WIBROE. Født 3 juli 1871 i Aalborg. Døbt 18 aug. 1871 i Aalborg, Budolfi. Død 1937 i Klampenborg?. ~ m. Harald BECH, grosserer (1869-1949). Klædegros. Er med på familiebilledet ved Henry Wibroes 75-årsdag.  _

26 Henry Johannes WIBROE, overretssagfører. Født 14 juni 1874 i Aalborg. Døbt 24 juli 1874 i Aalborg, Budolfi. Død 27 aug. 1947 i København. ~ 1 dec. 1900 i Frederiksberg m. Herborg UTNE (1868-1949). Københavns vejviser 1899: H.J.Wibroe, stud.jur (Gl. Kongevej 255), 1902: Cand.jur. (Allégade 28) + Herborg Wibroe (massøse) på samme adresse. Senere er de flyttet til Raadhusstræde (overretssagfører)  _

27 Andreas Peter WIBROE, driftsleder. Født 23 juni 1877 i Aalborg. Døbt 26 juli 1877 i Budolfi. Død 10 mar. 1954 i Odense. ~ m. Elisabeth AISTRUP (-). Ansat hos Mogensen & Dessau i Odense.  _

Børn af Generation 2-19 Christian Wibroe SØDRING med Julie Vilhelmine HANSEN:

28 Niels Frederik SØDRING. Født 8 nov. 1871 i Aalborg.  _

Henvisninger

[76] Bokkenheuser, Knud: I Gamle, længst, Kbh., Hagerup 1919
[87] Wibroe, Janne: Gedcom Januar 1998
[172] Nielsen, A.H.: Stamtavle over Familien Wibroe, Aalborg 1879
[191] Bender, Henning, Lars Tvede-Jensen, Gert Poulsen: Aalborgs historie I-VI, 1987-1998

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here