Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 2.67: Sidelinje fra VI.54-7. Nicolai WIBROE (1740-1815, se afsn. 1.151), Kristine Margrete BRUUNs morfars mormors bror


Generation 4.


Børn af Generation 5-VI.54-7. Nicolai WIBROE med Ane Lorentze THORNING:

1 Johann Peter WIBROE, konsul. Vicekonsul og købmand. Født 19 mar. 1798 i Løgstør. Døbt 6 maj 1798 i Løgsted. Død 5 aug. 1850 i Aalborg. Begr. 9 aug. 1850 i Aalborg, Budolfi. ~ 26 nov. 1834 i Aalborg, Budolfi m. Jane Jacobine WINKEL (1814-1844). A.P. Wibroes Væveri i Løgstør blev 1887 sluttet sammen med det af etatsråd C. Langer 1883 oprettede væveri, idet man samtidig foretog en udvidelse af virksomheden der også kom til at omfatte spinderi. 1953 blev det hidtidige A/S opdelt i 2 selskaber, A/S De forenede Textilfabrikkers produktionsvirksomheder i Aalborg, tidl. Langer og Wibroe, og datterselskabet A/S De forenede Textilfabrikker i Aalborg, med aktiekapital på henh. 600.000 kr. og 3 mill. kr. 1945-1960 betydelige udvidelser. Det samlede bebyggede areal udgør i dag 28.000 kvm. (1960: 650 arbejdere og 98 funktionærer). Bomuldsspinderi, væveri, farveri, efterbehandling og fremstilling af færdigvarer til husholdningsbrug, derunder sengeudstyr. (Trap VI, 888), [87].  _ 5 børn nr. 3 ff. nedenfor.

2 Ivar Christian WIBROE, kgl. Agent. Født 19 okt. 1801 i Løgstør. Døbt 20 okt. 1801 i Løgsted (hjemme). Død 26 apr. 1881 i Nibe. Begr. 3 maj 1881 i Nibe. ~ 20 aug. 1829 i Nibe m. Elsine Maria SCHIBBYE (1811-1891). Kradsuldfabrikant. Skibsreder. Harry Chistensens [192] fortæller i sin Nibe-historie: "Ved Nibe foregik udkradsningen på møller i Klæstrup og Gelstrup... I 1845 overtog agent Wibroe i Nibe imidlertid hele produktionen, og i hans familie blev den, til den hørte op et halvt århundrede senere. Råstofferne til fabrikationen var klude, som en række kludesamlere (i 1840: 51) rundt om i Jylland opkøbte og leverede til den såkaldte "fabrik" i Nibe, som lå ved Strandgaden mellem St.Grønnegade og Tyvedalsgade. Her blev kludene sprættet op, renset og sorteret, et arbejde, som i 1871 sysselsatte 80-120 personer ... Kradsuldsmaskinerne, i alt 3, blev drevet ved vandkraft, møllen i Gelstrup på almindelig vis med et vandhjul, Klæstrup med en moderne turbine på 24 hestekræfter. ... Wibroe havde drevet fabrikken stærkt frem. Produktionen ... nåede i 1850'erne op over 500.000 pd., og den holdt sig på et højt niveau indtil slutningen af 70'erne ... Intet under at han tjente ufatteligt mange penge, faktisk 6,6% af byens samlede indkomster i 1877." I 1859 var han hovedkraften i bestræbelserne for at skaffe Nibe en havn og gik selv ind med et bidrag på 5.000 rdl, for at få staten til at yde resten af det samlede beløb på 30.000 rdl. som lån. Men så insisterede han også på, at anlægget skulle placeres, så der næsten blev tale om en privat havn for ham. Derfor ser Nibes havn ud som den gør i dag [192], [87].  _ 12 børn nr. 8 ff. nedenfor.


Generation 3.


Børn af Generation 4-1 Johann Peter WIBROE med Jane Jacobine WINKEL:

3 Ane Nicolette Brodera WIBROE. Født 25 jan. 1837 i Aalborg. Døbt 17 feb. 1837 i Aalborg, Budolfi. Død 25 jan. 1915 i Frederiksberg. Begr. 29 jan. 1915 i København, Solbjerg. ~ 1 aug. 1857 i Nibe m. Lars Christian Christopher NYHOLM, præst (1821-1901). Præst i Frørup.  _ 8 børn nr. 20 ff. nedenfor.

4 Søren Winkel WIBROE, handelskommis. Født 21 nov. 1838 i Aalborg. Døbt 16 dec. 1838 i Aalborg, Budolfi (hjemme). Død 16 nov. 1858 i Nibe. Begr. 23 nov. 1858 i Aalborg. Billede af ham på Aalborg Historiske Museum (nr.16143). Dødsannonce indrykket af søstrene i Aalborg Stiftstidende 17.11.1858: Idag bortkaldte Gud til sin Fred vor eneste og elskede Broder, SØREN WINKEL WIBROE, næsten 20 Aar gammel, efter et halvt Aars tiltagende Svaghed. Vore forudgangne Forældre og en Søster modtage ham hisset i Guds Rige. Den Algode forundte ham den Lykke at tilbringe sin sidste Tid iblandt dem, som hernede var ham kjærest [87].  _

5 Caroline Henriette WIBROE. Født 13 okt. 1840 i Aalborg. Døbt 13 okt. 1840 i Aalborg, Budolfi (hjemme). Død 13 apr. 1844 i Aalborg. Begr. 19 apr. 1844 i Aalborg, Budolfi.  _

6 Christine Adolphine WIBROE. Født 17 jan. 1842 i Aalborg. Døbt 11 feb. 1842 i Aalborg, Budolfi (hjemme). Død 14 feb. 1915 i Frederiksberg. Begr. 17 feb. 1915 i København, Holmen. ~ 17 maj 1860 i Højelse-Lellinge m. Georg Wilhelm NYHOLM, skoleinspektør (1828-1902). Cand.theol og Skoleinsp.  _ 7 børn nr. 28 ff. nedenfor.

7 Marie Elsine WIBROE. Født 11 mar. 1843 i Aalborg. Døbt 13 juni 1843 i Aalborg, Budolfi. Død 19 feb. 1927 i København. ~ 31 okt. 1866 i København, Helligaand m. Emil BRUUN, cand.jur (1838-1871).  _ 2 børn nr. 35 ff. nedenfor.

Børn af Generation 4-2 Ivar Christian WIBROE med Elsine Maria SCHIBBYE:

8 Ane Nicoline WIBROE. Født 13 juli 1830 i Nibe. Døbt 13 juli 1830 i Nibe (hjemme). Død 9 aug. 1830 i Nibe. Begr. 13 aug. 1830 i Nibe.  _

9 Annette Cathrine WIBROE. Født 11 dec. 1831 i Nibe. Døbt 18 maj 1832 i Nibe. Død 14 nov. 1913 i København. ~ 20 aug. 1862 i Nibe m. Ludvig SPEYER, grosserer (1833-1894). Grosserer i Aalborg.  _ 3 børn nr. 37 ff. nedenfor.

10 Nicolai Christian WIBROE. Født 20 apr. 1834 i Nibe. Døbt 29 maj 1834 i Nibe (hjemme). Død 14 jan. 1836 i Nibe. Begr. 20 jan. 1836 i Nibe. Død af mæslinger  _

11 Nicolette Christine WIBROE. Født 21 sep. 1836 i Nibe. Døbt 25 nov. 1836 i Nibe. Død 29 aug. 1848 i Nibe. Begr. 3 sep. 1848 i Nibe. "Dybt rystet og nedböjet af Sorg bekjendtgjöres sörgeligst for Familie og Venner, at vi atter igaar maate friste den tunge Skjæbne, ved Döden at blive berövet vor inderligt elskede kjære Datter NICOLETTE CHRISTINE, 12 Aar gammel, efter 3 Dages Sygdom af en meget ondartet Skarlagensfeber. Nibe, den 30te August 1848, E.M. Wibroe, födt Schibbye, J.C. Wibroe". Aalborg Stiftstidende 1.9.1848 [87].  _

12 Thora Alvilda WIBROE. Født 18 nov. 1838 i Nibe. Døbt 29 dec. 1838 i Nibe (hjemme). Død 16 mar. 1896 i Hasserisgaarden. ~ 20 aug. 1863 i Nibe m.efterkommer nr. 13 afsn. 2.63 Ulrik Christian WIBROE, fabrikant (1835-1922). Cand.jur. og fabrikant.  _

13 Nicolai Christian WIBROE, handelskommis. Født 3 jan. 1841 i Nibe. Døbt 22 jan. 1841 i Nibe. Død 26 okt. 1859 i Nibe. Begr. 1 nov. 1859 i Nibe. "At vor kjære elskede Søn, NICOLAI WIBROE, 19 Aar gl., idag ved Døden er afgaaet, bekjendtgøres sørgeligst for Familie og Venner af hans dybtsørgende Forældre. Nib, den 26de October 1859, Sine Wibroe, fød Schibbye, J.C. Wibroe. Begravelsen er berammet til Tirsdag den 1ste November, Formiddag Kl. 11". (Aalborg Stiftstidende 27.10.1859) [87].  _

14 Jane Jacobine Marie WIBROE. Født 12 dec. 1844 i Nibe. Døbt 3 jan. 1845 i Nibe (hjemme). Død 10 okt. 1924. ~ 20 aug. 1868 i Nibe m. Louis Christian Eyben SCHIERBECK, købmand (1840-1891). Købmand i Helsingør. Jane og 2 af hendes søstre Anette og Thora gifter sig alle på forældrenes bryllupsdag, 20 August. På Helsingør Byarkiv opbevares en kopi af A.H.Nielsens stamtavle [172] dateret 6.5.1879. Den har enten tilhørt familien Schierbeck eller bryggeren [87].  _ 4 børn nr. 40 ff. nedenfor.

15 Jens Schibbye WIBROE. Født 25 nov. 1846 i Nibe. Døbt 27 dec. 1846 i Nibe (hjemme). Død 27 aug. 1848 i Nibe. Begr. 1 sep. 1848 i Nibe. At vor elskte Sön, JENS SCHIBBYE, 1 3/4 Aaar gammel, efter 5 Dages Sygdom igaar er död af Skarlagensfeber, bekjendtgöres sörgeligst for Familie og Venner. Nibe, den 28de August 1848. J.C. Wibroe, E.M. Wibroe, födt Schibbye. (Aalborg Stiftstidende 30.8.48)  _

16 Agnes Camilla WIBROE. Født 24 feb. 1848 i Nibe. Døbt 14 juli 1848 i Nibe. Død 27 sep. 1850 i Nibe. Begr. 4 okt. 1850 i Nibe. Faddere: Fru Petersen, Frøken Christiane Juel, Baron N. Juel til Lundbæk, Cand. Theol. Gregersen og Barnets Fader. Dødsårsag: Overhældt med en ... opløsning.  _

17 Jens Schibbye WIBROE, fabrikant. Kradsuldfabrikant, Nibe. Født 28 sep. 1849 i Nibe. Døbt 25 nov. 1849 i Nibe (hjemme). Død 4 dec. 1908 i Nibe. Begr. 10 dec. 1908 i Nibe. ~ 22 sep. 1878 i Odense, Sct. Hans m. Julie Metteline WINDEL (1856-1942). Overtager fabrikken i 1874 efter sin far, selv om denne først dør i 1881. Ved morens død flytter familien ind i købmandsgården. Lillejuleaften 1891 brænder Klæstrup Mølle, som åbenbart var grundlaget for en stor del af virksomheden: Hans kone skriver i efterladte erindringer: "Det var forfærdeligt for min stakkels Mand, han maatte jo standse hele sin Forretning, da Møllen var meget daarlig assureret, og han havde ikke Råd til igen at bygge den op, saa han maatte slaa ind paa en anden Forretning, Væveriet." 7 Jun 1891 blev væveriet så indviet. Men december 1895 brød vandet gennem jernbanedæmningen og stod op til dagligstuevinduerne. "Det gik ind i Væveriet og ødelagde saa meget for min stakkels Mand, som han jo aldrig fik erstattet." Ridderkorset d. 8 Aug 1908 da Frederik VIII personligt aflagde besøg hos familien i Nibe [87].  _ 3 børn nr. 44 ff. nedenfor.

18 Camilla Christine WIBROE. Født 18 apr. 1851 i Nibe. Døbt 19 juli 1851 i Nibe. Død 30 nov. 1882 i København. ~ 30 nov. 1874 i Nibe m. Frederik Wilhelm MØLLER, grosserer (1841-). Gros. i København. Han underskriver sig Frits Møller i dødsannoncen.  _

19 Emil WIBROE, møller. Født 22 jan. 1853 i Nibe. Døbt 17 juni 1853 i Nibe. Død 24 jan. 1943 i Helsingør. ~ 1. 16 sep. 1884 i Skivholme m. Ernestine Caroline BØGGILD (1853-1890). Lærerinde. ~ 2. 19 juli 1891 i København, Trinitatis m. Maria Katharina Hoffman BØGGILD, lærerinde? (1864-1922). Giftede sig til Christine Mølle med tilliggender i Helsingør, en vindmølle men med tilhørende dampmølle med flere ansatte. Møllen brændte 6.11.1928 [87].  _ 10 børn nr. 47 ff. nedenfor.


Generation 2.


Børn af Generation 3-3 Ane Nicolette Brodera WIBROE med Lars Christian Christopher NYHOLM:

20 Jane Georgine NYHOLM. Lærerinde. Født 27 juli 1858 i Nibe. Død 6 apr. 1938 i København. Begr. 10 apr. 1938 i København, Solbjerg. Ugift. Ansat på M. Kruses Skole.  _

21 Anna NYHOLM, sygeplejerske. Røde Kors. Født 14 nov. 1859 i Nibe. Død 20 sep. 1892 i Hillerød. Ugift.  _

22 Helene NYHOLM, forstanderinde. Født 18 dec. 1860 i Nibe. Død 17 aug. 1903 i København. Begr. 22 aug. 1903 i København, Solbjerg. Ugift, formentlig også sygeplejerske-uddannet, siden hun var forstanderinde for Professor Rovsings Klinik.  _

23 Holger Vilhelm NYHOLM, professor. Prof. ved Landbohøjskolen. Født 28 feb. 1862 i Nibe. Døbt 28 juni 1862 i Nibe. Død 27 jan. 1929 i Frederiksberg. Begr. 3 feb. 1929 i København, Solbjerg. ~ 1. 18 maj 1895 i Sundby m. Thora Laura Vilhelmine STRANDGAARD (1864-1902). ~ 2. 24 sep. 1905 i Køge m. Emmy Julie VALENTINER (1879-1963). Landinspektør 1782, premierløjtnant 1885. Styrtede med hesten og fik benet hårdt kvæstet, da en kanon kørte over det. Måtte derfor opgive officerskarrieren i 1893. Assistent i landmåling ved Landbohøjskolen, efter 2 år lektor og professor i 1903. Tog sin afsked i 1925 på grund af sygdom, men havde inden skrvet mange lærebøger og artikler, siddet i mange kommissioner og arbejdet på fællesnordisk plan. Formand for Diakonissestiftelsen 1914-1924 og for Østerlandsmissionen 1912-1927 [193], [87].  _ 4 børn nr. 57 ff. nedenfor.

24 Johannes Peter NYHOLM, missionspræst. Født 31 dec. 1863 i Lime-Hvilsager. Død 17 nov. 1937 i København. Begr. 21 nov. 1937 i København, Assistens. ~ 14 okt. 1892 i København, Jacobs m. Ellen Marie BARTSCH (1865-1936). Redaktør af Dansk Missionsblad. 6 børn [193].  _ 6 børn nr. 61 ff. nedenfor.

25 Søren Winkel NYHOLM, præst. Præst i Holstebro-Måbjerg. Født 20 sep. 1866 i Lime-Hvilsager. Død 13 nov. 1947 i Holte. ~ 10 dec. 1897 i Ove m. Ane Kirstine RASMUSSEN (1871-1956). Provst i Hjerm-Ginding. 5 børn [193].  _ 5 børn nr. 67 ff. nedenfor.

26 Valdemar NYHOLM, laboratorieforst. Født 5 aug. 1868 i Lime-Hvilsager. Døbt 17 sep. 1868 i Lime-Hvilsager. Død 22 nov. 1936 i Gentofte. Begr. i Gentofte. ~ 31 okt. 1903 i Frederiksberg m. Ellen WESCHE (1875-1953). Ansat på De Danske Sukkerfabrikker. Cand.pharm. [193].  _ 3 børn nr. 72 ff. nedenfor.

27 Holga Georgine NYHOLM. Født 11 maj 1871 i Lime-Hvilsager. Død 4 nov. 1945 i Gern. ~ 9 maj 1900 i København, Thomaskirken m. Poul Kristian GAM, præst (1868-1926). Præst i Torsted. 7 børn [193].  _ 7 børn nr. 75 ff. nedenfor.

Børn af Generation 3-6 Christine Adolphine WIBROE med Georg Wilhelm NYHOLM:

28 Georg Holger NYHOLM. Født 24 juni 1861 i København. Døbt 28 juli 1861 i Højelse-Lellinge. Død 19 dec. 1869 i København.  _

29 Jane Johanne NYHOLM, lærerinde. Født 8 maj 1863 i København. Døbt 26 juli 1863 i Højelse-Lellinge. Død 4 juni 1931 i Frederiksberg. Begr. 13 juni 1931 i København, Holmen. Ansat ved Københavns Kommuneskoler. Formentlig ugift.  _

30 Georgine Vilhelmine Christine NYHOLM. Født 15 maj 1865 i København. Døbt 16 juli 1865 i Højelse-Lellinge. Død 23 jan. 1964 i Frederiksberg. Begr. i Frederiksberg. ~ 3 dec. 1892 i København, Trinitatis m. Aleksander Carl Ejner POULSEN, direktør (1858-1940). Kaldet Gorris. 4 børn [193].  _ 4 børn nr. 82 ff. nedenfor.

31 Ivar Christian Wibroe NYHOLM, skoleinspektør. Født 5 jan. 1867 i København. Døbt 19 apr. 1867 i Højelse-Lellinge. Død 14 okt. 1947 i København, Skt. Hans Hospital. Begr. 25 okt. 1947 i København, Holmen. ~ 25 mar. 1893 i København, Holmen m. Rigmor KJÆR (1869-1948). Cand.theol. Ansat ved Københavns Kommuneskoler. 2 børn. Se Familien Nyholm.  _ 2 børn nr. 86 ff. nedenfor.

32 Jacob Johan Georg Vilhelm NYHOLM. Født 20 okt. 1868 i København. Død 16 jan. 1870 i København. Begr. 20 jan. 1870 i Højelse-Lellinge.  _

33 Holger NYHOLM, kammerjunker. Født 22 mar. 1871 i København. Død 27 mar. 1959 i København. Begr. 2 apr. 1959 i København, Taksigelses. Direktør for opdragelsanstalten i Ngawi, Java. Ugift. (Familen Nyholm, 1983).  _

34 Marie Nicolette Vilhelmine NYHOLM. Født 4 sep. 1874 i København. Død 9 nov. 1885 i København.  _

Børn af Generation 3-7 Marie Elsine WIBROE med Emil BRUUN:

35 Palle BRUUN. Født 16 okt. 1867. Død 22 okt. 1867.  _

36 Malte Emil MALTHE-BRUUN, kaptajn (R). Født 14 feb. 1869 i København. Død 6 jan. 1947 i Klampenborg. Begr. i Taarbæk. ~ 1. 2 okt. 1900 i København, Holmen m. Emily Berry HANSEN (1878-). ~ 2. 19 okt. 1917 i Frederiksberg m. Poula MØLLER (1890-). 1887 kadet. 15.9.1891 Sekondløjtnant i Søoficerskorpset. 15.11.1893 til 4.1.1894 orlov for at gå i koffardifart. Hjemsendt 6.3.1895. 1895-97 tjeneste i Store Nordiske Telegraf Selskab i Kina ombord i kabeldamperen. 26.7.1897 premierløjtnant. 31.12.1904. tillagt familienavnet Malthe-Bruun ved kongelig bevilling. 1905 og 06 fører af GEORG STAGE. 1908-11 fyrinspektør. 22.4.1909 kaptajn. 1913 B.L.3. 19.1.1914 Ridder af Dannebrog [87].  _ 3 børn nr. 88 ff. nedenfor.

Børn af Generation 3-9 Annette Cathrine WIBROE med Ludvig SPEYER:

37 Ivar Christian SPEYER, skifteskriver. Født 22 nov. 1863 i Aalborg. Døbt i Aalborg, Budolfi. Død 23 apr. 1947 i København. Begr. i København, Adventskirken. ~ 16 feb. 1895 i Århus Domsogn m. Elisabeth SPEYER (1870-1936). Cand.jur 9.6.1887. Kopist i Landsoverretten, senere også i Hof- og Stadsretten. 1.9.1910 Skifteskriver samme sted. Afsked 27.9.1919. Skilt fra konen 27.2.1918 [87].  _

38 Carl Ludvig SPEYER, læge. Født 19 nov. 1865 i Aalborg. Døbt 17 dec. 1865 i Budolfi.  _

39 Marie SPEYER. Født 7 sep. 1868 i Aalborg. Døbt 15 okt. 1868 i Budolfi. Død 28 sep. 1940 i København?. ~ 11 dec. 1900 m. Peter Andreas HEIBERG, arkivar (1864-1926). Arkivar i København.  _

Børn af Generation 3-14 Jane Jacobine Marie WIBROE med Louis Christian Eyben SCHIERBECK:

40 Louise Wilhelmine Antoinette SCHIERBECK. Født 19 juli 1869 i Helsingør. ~ 24 nov. 1894 i Helsingør m. Johan Peter GYLSTORFF, kgl. translatør (1868-1920).  _ 2 børn nr. 91 ff. nedenfor.

41 Christian SCHIERBECK, læge. Født 3 apr. 1872 i Helsingør. Død 22 okt. 1917 i Adelaide, Australien. ~ 2 jan. 1900 i Reykjavik m. Bertha HOSTRUP-SCHULTZ (1868-). Islandsk lægeeksamen. Ingen børn.  _

42 Hans SCHIERBECK. Født 9 dec. 1875 i Helsingør. Død 19 aug. 1881 i Nibe. Begr. 23 aug. 1881 i Helsingør, Sct. Olai. Må have været med sin mor i Nibe på besøg efter bedstefaderens død.  _

43 Camilla SCHIERBECK. Født 31 okt. 1882 i Helsingør. Død 19 dec. 1976 i Helsingør. ~ 18 maj 1909 i København m. Henning Erik KJÆR, vinhandler (1877-).  _ 2 børn nr. 93 ff. nedenfor.

Børn af Generation 3-17 Jens Schibbye WIBROE med Julie Metteline WINDEL:

44 Ivar Christian WIBROE, vævemester. Født 2 okt. 1879 i Nibe. Døbt 19 okt. 1879 i Nibe. ~ 1. 13 maj 1910 m. Greta LIDELL (1886-). ~ 2. 16 aug. 1916 m. Agnete JUHLER (-). Startede en væverivirksomhed, som producerede gjorde og lampevæger, men fabrikken måtte stoppe, og han tog til Mexico, herfra til Los Angeles, og vendte efter 3 år tilbage til Danmark, hvor han kort før sin død etablerede endnu en fabrik [87].  _ 3 børn nr. 95 ff. nedenfor.

45 Elsine Marie WIBROE, gartner. Født 17 dec. 1880 i Nibe. Døbt 11 mar. 1881 i Nibe (hjemme). Død 8 juli 1965 i København. Havde gartneri ved Husum på Islemark. Fra nekrologen: "En af de meget tidlige Rødovreborgere, fhv. handelsgartner Marie Wibroe, Islev, er død den 8. juli i sit 85. år. Med frk. Wibroe er en livsgerning uden sidestykke og samtidig et stykke af Rødovres historie gået bort. Som vistnok den første uddannede, kvindelige gartner, lidt af en sensation for den tid, formåede hun at sætte sit præg på den nordlige del af vor kommune, lige fra hun som højt estimeret fagmand, ja, nærmest en kunstner på sit felt, i 1925 slog sig ned på Islemark ... " [87].  _

46 Georg Anders WIBROE, købmand. Født 1 apr. 1882 i Nibe. Døbt 29 maj 1882 i Nibe. Død 1 mar. 1914 i Nibe. Begr. 6 mar. 1914 i Nibe. ~ 20 aug. 1911 i Vadskov m. Caroline (Nina) DIGMANN (-). Foretningsuddannet.  _ 1 barn nr. 98 nedenfor.

Børn af Generation 3-19 Emil WIBROE med Ernestine Caroline BØGGILD:

47 Ivar Christian WIBROE, brygger. Cand.pharm. og brygger. Født 26 juni 1885 i Helsingør. Død 7 juli 1961 i Randers. ~ 1. m. ? ? (-1913). ~ 2. 24 maj 1917 i Frederiksberg m. Vera Elise SCHRØDER (1896-1957). Cand.pharm. 1907. Brygmester på Slagelse Bryghus 1911. Direktør for Holbæk Bryggeri 1911-20. Brygmester på Bryggeriet Vendia i Hjørring 1920-22. Direktør samme sted 1922-34. Brygger ved A/S Wiibroes Bryggerier 1934-41. Ridder af Dannebrog 27.3.1941. Direktør for Thor i Randers 1941-57. Formand for Dansk Brygmesterforening 1941-53. Medlem af Den skandinaviske Komité for uddannelse af brygmestre 1936-57. Bestyrelsesmedlem: Bryggeriet Thor, Randers Kulkompagni, A/S Anton Petersen & Henius Eftf, Kbh. og Randers Kølehuse og Isværker. Bestyrelsesformand 1955 Bryggeriet Thor, A/S Randers Korn og Foderstofforretning til 1959. Medlem af tilsynsrådet for Handelsbanken i Randers til 1960. Køsters Allé 1, Randers (Krak) [87].  _ 3 børn nr. 99 ff. nedenfor.

48 Jenny Marie WIBROE. Fabrikant. Født 19 dec. 1886. Døbt 30 jan. 1887 i Helsingør, Sct. Olai. Død 5 juni 1978. Faddere: Schierbeckerne. Jenny var ugift og selverhvervende og boede en tid i Helsingborg, hvor hun vist drev broderiforretning. Her besøgte Tage Wibroe hende efter sin flugt til Sverige under krigen. Han fortæller, at hun var veninde med Thit Jensen.  _

49 Ernst WIBROE, grosserer. Født 28 juni 1890. Døbt 12 juli 1890 i Helsingør, Sct. Olai (hjemme). Død 21 juni 1963. Ugift.  _

Børn af Generation 3-19 Emil WIBROE med Maria Katharina Hoffman BØGGILD:

50 Elsine Marie WIBROE, klaverlærer. Født 27 maj 1892 i Helsingør. Død 28 maj 1943 i Usserød Sygehus. Begr. i Nivaa. ~ 2 feb. 1919 i Helsingør m. Jens Kudsk JENSEN, skibsfører (1866-1936).  _ 2 børn nr. 102 ff. nedenfor.

51 Lorenz WIBROE. Født 27 nov. 1893 i Helsingør. Døbt 26 dec. 1893 i Helsingør, Sct. Olai. Død 26 maj 1978 i Hillerød. ~ 17 mar. 1918 i Helsingør m. Astrid Petrea HANSEN (1898-1981).  _ 6 børn nr. 104 ff. nedenfor.

52 Thorvald WIBROE, direktør. Født 11 juli 1895 i Helsingør. Døbt 11 aug. 1895 i Helsingør, Sct. Olai. Død 17 maj 1958 i København. ~ 2 nov. 1934 m. Ruth JØRGENSEN (1911-1993).  _ 3 børn nr. 110 ff. nedenfor.

53 Annette Juliane WIBROE. Født 10 feb. 1897. Døbt 24 mar. 1897 i Helsingør, Sct. Olai (hjemme). Død 23 juni 1988 i Holbæk. Begr. i Tveje Merløse. ~ 25 maj 1919 i Helsingør, Sct. Olai m. Johannes Lorentz Baadsgaard WEBER, tømmermester (1891-1966). Tømmermester i Holbæk.  _ 2 børn nr. 113 ff. nedenfor.

54 Emil WIBROE. Født 1 sep. 1898 i Helsingør. Død 8 mar. 1899 i Helsingør.  _

55 Charlotte Catharina WIBROE. Født 21 jan. 1900 i Helsingør. Død 7 okt. 1900 i Helsingør.  _

56 Charlotte Catharina WIBROE. Født 3 feb. 1902 i Helsingør. ~ m. Alan Eigil ANDERSEN (-).  _ 1 barn nr. 115 nedenfor.


Generation 1.


Børn af Generation 2-23 Holger Vilhelm NYHOLM med Thora Laura Vilhelmine STRANDGAARD:

57 Christian NYHOLM, civilingeniør. Født 24 feb. 1896 i Frederiksberg. Døbt 1 maj 1896 i København, Immanuel. Død 8 feb. 1931 i Århus. Begr. 14 feb. 1931 i København, Solbjerg.  _

58 Knud NYHOLM, direktør. Født 23 mar. 1897 i Frederiksberg. Døbt 9 maj 1897 i København, Immanuel. Død 15 feb. 1977 i Løgumkloster. Begr. 19 feb. 1977 i København, Holmen. ~ 18 juli 1925 i Tønder m. Anna Margrethe ALBECK (1900-1980).  _

59 Henriette NYHOLM. Født 13 okt. 1899 i Frederiksberg. Døbt 26 nov. 1899 i København, Immanuel. Død 16 juli 1900 i Frederiksberg.  _

60 Asger NYHOLM, seminarieforst. Født 3 aug. 1901 i Frederiksberg. Døbt 25 aug. 1901 i København, Immanuel. ~ 14 juli 1933 i Søllerød m. Ingeborg LOMHOLDT (1902-). Ingen børn. Bopæl Sundby. Dr.theol. R.  _

Børn af Generation 2-24 Johannes Peter NYHOLM med Ellen Marie BARTSCH:

61 Marie NYHOLM, lærerinde. Født 25 nov. 1893 i København. Døbt 14 jan. 1894 i København (hjemme). Død 2 maj 1960 i Fredericia. Begr. 7 maj 1960 i København.  _

62 Paul Christian Edvard NYHOLM, professor. Professor i kirkehistorie. Født 27 sep. 1895 i Hjørring. Døbt 25 okt. 1895 i Hjørring, St. Kathrine. Død 21 apr. 1977 i Blair, Nebraska. Begr. 25 apr. 1977 i Blair, Nebraska. ~ 4 maj 1927 i Chicago, Trinitatis m. Ingfrid HOLM-MØLLER (1906-1976).  _

63 Johannes NYHOLM, driftsleder. Født 7 jan. 1897 i Hjørring. Død 2 juni 1977 i Allingåbro. Begr. 7 juni 1977 i Vejlby. ~ 31 juli 1924 i Odense m. Sine JUUL (1887-1973).  _

64 Anna Louise NYHOLM, børnehaveleder. Født 6 dec. 1898 i Hjørring. Døbt 26 dec. 1898 i Hjørring, St. Kathrine. Død 1 jan. 1979 i København. Begr. 6 jan. 1979 i København, Lindevang. Ugift.  _

65 Jens Peter NYHOLM, overbibliotekar. Født 24 juli 1900 i Hjørring. Døbt 2 sep. 1900 i Hjørring, St. Kathrine. Død i Santa Barbara?.  _

66 Axel Jacob NYHOLM, stationsforst. Født 17 mar. 1903 i Hjørring. Døbt 12 apr. 1903 i Hjørring, St. Kathrine. ~ 1 nov. 1928 i København, Jacobs m. Maria Løve ØSTERBYE (1902-1963).  _

Børn af Generation 2-25 Søren Winkel NYHOLM med Ane Kirstine RASMUSSEN:

67 Christian NYHOLM, telefonmester. Født 7 dec. 1898 i Vildbjerg. Død 19 okt. 1970 i Silkeborg. ~ 1. 14 feb. 1926 i Borbjerg m. Ane Bæk JEPSEN (1905-). ~ 2. 20 nov. 1945 i Silkeborg m. Helga KNUDSEN (-).  _

68 Anna NYHOLM, sygeplejerske. Født 15 aug. 1900 i Vildbjerg. Ingen børn.  _

69 Agnete NYHOLM. Født 31 dec. 1901 i Vildbjerg. Døbt 27 jan. 1902 i Vildbjerg. ~ 8 juli 1926 i Holstebro m. Jens Viggo RASMUSSEN, telefondirektør (1897-1980).  _

70 Marie Helene NYHOLM, provisor. Født 8 aug. 1903 i Vildbjerg. Døbt 6 sep. 1903 i Vildbjerg. Død 24 juli 1978. Begr. i Søllerød. Ugift  _

71 Gudrun NYHOLM. Født 29 juni 1905 i Vildbjerg. Døbt 30 juli 1905 i Vildbjerg. ~ 27 okt. 1928 i Holstebro m. Harald Leonhard NEDERGAARD, lektor (1902-).  _

Børn af Generation 2-26 Valdemar NYHOLM med Ellen WESCHE:

72 Achsa Elisabeth Nicolette NYHOLM. Født 15 apr. 1905 i Frederiksberg. Døbt 2 juli 1905. ~ i København, Jesuskirken m. Kaj JACOBSEN, præst (1903-). Pr. i Borris-Faster. Boede i 1983 i Silkeborg.  _

73 Erik Vilhelm Christian NYHOLM, overassistent. Født 24 maj 1907 i Frederiksberg. ~ 1. 5 juli 1952 i Fredericia, Michaelis m. Ellen JENSEN, overlærer (1904-1952). ~ 2. 2 apr. 1964 i København, Filipskirken m. Gerda Secher MARCUSSEN, translatør (1912-). Ingen børn.  _

74 Søren Benjamin NYHOLM, auditør. Født 11 dec. 1910 i Frederiksberg. Død 11 jan. 1982. ~ 1. 15 maj 1935 i Aasted m. Agnethe Lemming FROBERG (1911-). ~ 2. 14 juli 1944 i Skovshoved m. Else Juul HARHOFF (1909-). Formand for Familien Nyholms Hjælpelegat.  _

Børn af Generation 2-27 Holga Georgine NYHOLM med Poul Kristian GAM:

75 Poul Christian GAM. Født 20 mar. 1901 i Køge. Død 8 juli 1925 i Bregninge.  _

76 Karen Bereka GAM, lærerinde. Lærerinde i Slagelse. Født 5 juni 1902 i Køge. Død 1 okt. 1946 i København, Kommunehospitalet. Begr. 6 okt. 1946 i København, Solbjerg. Ugift.  _

77 Guttorm Erhard GAM, bankassistent. Født 23 juli 1904 i Køge.  _

78 Johannes GAM, overdyrlæge. Født 20 nov. 1905 i Køge. ~ 16 nov. 1940 i Vær m. Anna Kirstine VINTHER (1919-). Børn.  _

79 Poul Otto Norbert GAM, læge. Læge i København. Født 16 mar. 1907 i Frederiksberg. ~ 26 nov. 1938 i Gentofte m. Anna MORTENSEN (1915-). Børn.  _

80 Anna Nørrild Nicolette GAM, sundhedspl. Født 15 feb. 1911 i Torsted. ~ 28 dec. 1957 i Rødovre m. Johannes Laurits JENSEN, musiker (1896-1959). Musiker ved Livgarden.  _

81 Frode Nyholm GAM, læge. Læge i Rødovre. Født 8 nov. 1917 i Torsted. ~ 29 juni 1946 i Holte m. Aasta Dorthea Gunver RASCH, socialrådgiver (1915-). Boede i Rødovre i 1983. Børn.  _

Børn af Generation 2-30 Georgine Vilhelmine Christine NYHOLM med Aleksander Carl Ejner POULSEN:

82 Georg Vilhelm Nyholm POULSEN, ingeniør. Ing. v. DSB. Født 14 okt. 1894 i Merløse. Død 21 nov. 1944. Begr. i Frederiksberg. ~ 22 nov. 1920 i Bern m. Camilla Else SCHWEGLER (1895-1968). Børn.  _

83 Agnete Nyholm POULSEN, overassistent. Født 5 maj 1897 i Merløse. Døbt 7 juni 1897 i Holbæk. Død 8 okt. 1963 i Frederiksberg. Begr. i Frederiksberg. Ugift. Ansat i Københavns Magistrats 3. afd.  _

84 Karen NYHOLM-POULSEN, overlærer. Født 21 okt. 1899 i Holbæk. Døbt 3 dec. 1899 i Merløse. Ugift.  _

85 Henning NYHOLM-POULSEN, underdirektør. Underdirektør, NKT. Født 9 okt. 1904 i Holbæk. Døbt 4 dec. 1904. Død 27 juni 1978. Begr. i Tårbæk. ~ 16 juni 1935 i Skovshoved m. Ellen ROOS, orblindepæd. (1905-). Børn.  _

Børn af Generation 2-31 Ivar Christian Wibroe NYHOLM med Rigmor KJÆR:

86 Inger NYHOLM. Født 9 jan. 1894 i København. Død 30 mar. 1969. ~ 10 feb. 1923 i København, borgerlig vielse m. Axel NORDQVIST, kontorchef (1886-1972). Kontorch.,Købmandsskolen.  _

87 Tage NYHOLM, fuldmægtig. Født 3 juni 1895 i København. Døbt 29 juni 1895 i Ordrup. Død 27 okt. 1981. ~ 1. m. Aase ALBRECHTSEN (-). ~ 2. m. Ellen NYHOLM, skuespiller (-). ~ 3. 16 juni 1928 i København, borgerlig vielse m. Karla Edla Eline Dorthea VONTILIUS (1904-1975). ~ 4. 1935 m. Ella TOLDERLUND (-). ~ 5. 1938 m. Ebba EJERSTED (-1971). ~ 6. 18 mar. 1948 i København, Vor Frue m. Birte LASSEN, underassistent (1924-). Oplysninger om hans ægteskaber er usikre iflg. Gustav Nyholm. Han var ansat i Københavns magistrat.  _

Børn af Generation 2-36 Malte Emil MALTHE-BRUUN med Emily Berry HANSEN:

88 Vibeke MALTHE-BRUUN. Født 2 dec. 1901 i København. Døbt i København, Holmen. Død 1979. ~ 6 maj 1922 i Edmonton, Canada m. Erik FRIIS-HANSEN, forretningsmand (1896-1964).  _

89 Kjeld MALTHE-BRUUN. Født 5 feb. 1904 i København. Døbt i København, Holmen. Død 22 feb. 1911 i København. Begr. i København, Holmen.  _

90 Hans Rostgaard MALTHE-BRUUN, fabrikant. Født 17 aug. 1906 i København. ~ 31 aug. 1935 i Sdr. Vissing m. Marianne BRUUN (1908-).  _

Børn af Generation 2-40 Louise Wilhelmine Antoinette SCHIERBECK med Johan Peter GYLSTORFF:

91 Louis Wilhelm GYLSTORFF. Født 5 sep. 1895 i København. 1921 ansat på handelskontor i Antwerpen  _

92 Hans Christian GYLSTORFF. Født 9 mar. 1902 i København.  _

Børn af Generation 2-43 Camilla SCHIERBECK med Henning Erik KJÆR:

93 Grethe KJÆR. Født 22 dec. 1912 i København. ~ 1. m. @P.N. Hjerl HANSEN, maler (-). ~ 2. m. ? KOCH (-).  _

94 Elisabeth KJÆR. Født 13 dec. 1920 i København.  _

Børn af Generation 2-44 Ivar Christian WIBROE med Greta LIDELL:

95 Jens Schibbye WIBROE, elektriker. Født 16 apr. 1911. Død 10 jan. 1968. Begr. 15 jan. 1968 i København, Glostrup Kapel. ~ m. Anna Sofie PETERSEN (1909-1981). "Jens Skibby Wibroe, Sønderlundvej 166, er onsdag den 10. januar afgaaet ved døden af en svær hjertesygdom, kun 56 aar gammel. Jens Skibby Wibroe var udlært elektriker, men paa grund af sygdommen var han ikke i stand til at arbejde ved sit fag. Afdøde var overordentlig flink og hjælpsom over for de mennesker, der bad om et raad. Som regel var svaret altid: "Det skal jeg nok lave." Han var meget fingernem, og hvis man ville betale, fik man svaret: "Det koster ikke noget." Han kunne være lidt irritabel, som det er med enhver, der gennem 40 aar har baaret paa en svær sygdom. Men det gode sind kunne man altid finde hos ham... Tak for alt, Wibroe. Dit minde bevarer vi alle i vore hjerter." Hans svigerdatter, Ketty, fortæller, at han havde haft gigtfeber som ung. Det var selvfølgelig årsagen til det dårlige hjerte.  _

Børn af Generation 2-44 Ivar Christian WIBROE med Agnete JUHLER:

96 Niels WIBROE, arkitekt. Født 30 juli 1917. Døbt 2 sep. 1917 i København, Trinitatis. Død dec. 1964. ~ 1959 i København m. Grete Olga Marie RASMUSSEN (1919-1975). Hans bror, Tage fortæller, at Niels først gik på Teknikum og bagefter sled og slæbte for at få råd til at komme på Akademiet. han drev ikke egentlig selvstændig virksomhed, men lavede dog for egen regning en del konkurrenceprojekter (især skoler). Han var på mange områder forud for sin tid. For eksempel prøvede han uden held at interessere B&O i tanken om at anbringe højttaleren i eget kabinet uden for radioen. Han satte karusseller i køkkenskabe, og lavede et konkurrenceprojekt om en skole med flytbare vægge, som fik megen ros, men alligevel var for avanceret til at blive realiseret.  _

97 Tage WIBROE, teknikumingeniør. Født 28 nov. 1919. ~ 1. m. Elinor MADSEN (1917-). ~ 2. m. Rose ALTOMARE (1922-1993). Uddannede sig til Teknikum-ingeniør. Måtte flygte til Sverige under krigen, hvor han meldte sig til Den Danske Brigade. Efter krigen havde han udlængsel og sejlede i handelsflåden i nogle år som maskinassistent. I 1957 emigrerede han til USA sammen med sin første kone og hendes datter Heidi, som han havde adopteret (uden at spørge faster Marie om lov først). Han fandt hurtigt arbejde inden for sit område: Båndoptagere og har arbejdet i forskellige store firmaer på østkysten og i Silicon Valley. Han sluttede sin karriere som Senior Manufacturing Engineer i DATA-POINT, som har hovedkvarter i Texas. Boede i mange år sammen sin anden kone på Long Island, men er nu flyttet til North Carolina for at være i nærheden af sin datter Heidi efter Roses død.  _

Børn af Generation 2-46 Georg Anders WIBROE med Caroline (Nina) DIGMANN:

98 Anders Georg WIBROE, socialrådgiver. Født 6 mar. 1914. Død 4 aug. 1986. ~ 28 mar. 1944 m. Ellen ÆGIDIUS (1920-). Født samme dag hans far blev begravet.  _

Børn af Generation 2-47 Ivar Christian WIBROE med ? ?:

99 Olga WIBROE. Født 21 nov. 1913 i Holbæk. ~ m. ? BRINCKER (-).  _

Børn af Generation 2-47 Ivar Christian WIBROE med Vera Elise SCHRØDER:

100 Willy WIBROE, cand.pharm. Født 8 juli 1919 i Holbæk. ~ m. ? JEPPESEN (-). Boede et halvt år hos Jenny i Sverige og emigrerede siden til Canada, hvor hun giftede sig med en anden-generationsdansker, iflg. Anne Rosager.  _

101 Thora WIBROE. Født 26 sep. 1921 i Hjørring. ~ m. Arne ØSTERGAARD, rektor (-). Rektor, Sorø Akademi.  _

Børn af Generation 2-50 Elsine Marie WIBROE med Jens Kudsk JENSEN:

102 Margrete Kudsk JENSEN, læge. Født 5 apr. 1920 i Frederiksberg. Døbt 30 apr. 1920 i Helsingør, Sct. Olai. ~ 25 jan. 1959 i Humlebæk m. Peter ANDREASEN, regnskabsfører (1928-).  _

103 Jens Emil Kudsk JENSEN, skibsingeniør. Født 22 okt. 1921 i Værløse. ~ 29 juni 1946 m. Kirsten HØJLUND (1919-).  _

Børn af Generation 2-51 Lorenz WIBROE med Astrid Petrea HANSEN:

104 Maria Hoffmann WIBROE. Født 1 juli 1919. ~ m. Karl Palle Drewes SCHRØDER (-).  _

105 Hans Christian WIBROE, gårdejer. Født 2 juni 1921 i Tjæreby. Død 31 okt. 1995. ~ 19 sep. 1947 i Skanderborg m. Esther Rask KRISTENSEN (1923-).  _

106 Emilie WIBROE, sygeplejerske. Født 23 juli 1923. ~ m. Dietmar Hans WARMING (-).  _

107 Erna WIBROE. Født 27 maj 1926. ~ m. Esper NIELSEN (-).  _

108 Ernst Bernhard Bøggild WIBROE. Født 13 dec. 1930. ~ m. Inger LYMAN (-).  _

109 Erik WIBROE. Født 20 mar. 1940. ~ m. Henny NIELSEN (1941-).  _

Børn af Generation 2-52 Thorvald WIBROE med Ruth JØRGENSEN:

110 Anette WIBROE, laborant. Født 8 jan. 1942 i København. ~ 30 dec. 1967 m. Asbo HOLSE-PETERSEN, luftkaptajn (1943-).  _

111 Ivar Christian WIBROE, direktør. Født 23 juli 1946 i København. ~ 5 dec. 1970 m. Marianne DAMM, pædagog (1945-).  _

112 Birthe WIBROE, lærer. Født 23 jan. 1951 i København. ~ m. Jørgen Harding SONNE, lærer (1945-).  _

Børn af Generation 2-53 Annette Juliane WIBROE med Johannes Lorentz Baadsgaard WEBER:

113 Erik WEBER, ingeniør. Født 8 mar. 1920 i Holbæk. ~ 18 juli 1956 i Aalborg m. Lis KJÆR (1936-).  _

114 Ole WEBER, læge. Født 18 aug. 1922 i Holbæk. ~ 30 juli 1949 m. Lizzie Margrethe HANSEN (-).  _

Børn af Generation 2-56 Charlotte Catharina WIBROE med Alan Eigil ANDERSEN:

115 Anne Marie ANDERSEN, sygeplejerske. Født 7 aug. 1938 i Helsingør. ~ m. ? ROSAGER (-).  _

Henvisninger

[76] Bokkenheuser, Knud: I Gamle, længst, Kbh., Hagerup 1919
[87] Wibroe, Janne: Gedcom Januar 1998
[172] Nielsen, A.H.: Stamtavle over Familien Wibroe, Aalborg 1879
[192] Chistensen, Harry: Ni tværsnit af Nibes Historie, 1977
[193] Nyholm, Gustav J.: Familien Nyholm, stamtavle over navnets bærere og spindeliniernes første led, med 25 familieportrætter, 1983

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here