Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 2.70: Sidelinje fra XIII.8100-1. Rickert HAYSEN (1441-1514, se afsn. 1.84), Holger BRØNDSTEDs mormors mormors morfars morfars farmors fars bror


Generation 11.


Børn af Generation 12-XIII.8100-1. Rickert HAYSEN med Inghe (Ingeborg) ?:

1 Carsten RICKERTSEN, borgmester. Født o. 1490 i Flensborg. Død 1546 i Flensborg. ~ m. Marine FRESE (-1570). Borgmester i Flensborg 1542. Handlede med heste, okser, klæde og korn. Han havde 8 børn med Marine Frese, der alle førte det paysenske våben: en mod højre vendt harnisk-klædt arm med draget sværd i hånden og ligeså på hjelmen [184]. Hans hus på Søndertorv i Flensborg findes stadig.  _ 7 børn nr. 3 ff. nedenfor.

2 Claus RICKERTSEN, købmand. ~ 19 maj 1560 m. Catharina ? (-).  _


Generation 10.


Børn af Generation 11-1 Carsten RICKERTSEN med Marine FRESE:

3 Carsten RICKERTSEN, rådmand. Født o. 1520. Død 8 aug. 1596. ~ m. Catharina BEYER (1531-1599).  _

4 Peter RICKERTSEN, købmand. Født 1525. Død 19 aug. 1593 i Flensborg. ~ m. Mariane PETERS (-1574). Drev omfattende handel med okser. Rådmand i Flensborg 1553, kæmner 1581. Kendes fra en del retssager. Dræbte under en rejse til Neumünster en mand, og måtte betale klækkelig mandsbod til den dræbtes familie. Var 1557 i overhængende fare, da han på gaden havde forsøgt at inddrive en gæld af en Jost Brodersen, hvorfor denne havde truet ham med et »Zündrhor« (gevær). 1565 i klammeri med Pawel van Alleveld og Hinrick Rantzow og blev af disse "up der Straten verwundet". Døde i sin søn Rickert Petersen's hus.  _

5 Rickert Carstensen RICKERTSEN. ~ m. Gesche ? (-1604).  _

6 Magdalene RICKERTSEN. Født 1534. Død 19 juli 1598. ~ m. Georg (Jürgen) BEYER, kammersekretær (1522-1587). Kammersekretær hos hertug Hans d.æ. i Haderslev.  _

7 Karine RICKERTSEN. Født 29 nov. 1536. Død 3 nov. 1579 i Odense. ~ m. Knud Jørgensen SEEBLAD, købmand (1512-1580). Hendes mand var købmand og rådmand i Odense. Forlovet med hende 2. februar 1550 i Flensborg, hvortil han var ankommet "med 28 heste og ridende svende samt tjenere. Rejsen frem og tilbage kostede ham 51 daler, hvoraf hans stedfader, borgmester Hans Friis i Odense, havde foræret ham de 15 daler og 25 mark dansk". Begge blev begravet i Graabrødre kirke i Odense. Stenen er forsvundet, men indskriften kendes: Her hviler den ærlige og velbårne mand Knud Jørgensen, tidligere rådmand i Odense, ved siden af sine to hustruer Maren Mulesdatter, der døde anno 1545, ... og Karen Rickertsdatter, der døde anno 1579, den 3. november [184], [185].  _ 2 børn nr. 10 ff. nedenfor.

8 Margaretha Carstens RICKERTS. Født o. 1538 i Flensborg. Død 1621. ~ m. Oluf Olufsen MECHELBORG, handelsmand (1540-1613).  _ 4 børn nr. 12 ff. nedenfor.

9 ? RICKERTSEN. Død før 1573. ~ m. Elias EISENBERG, sekretær (1534-1590). Tysk sekretær hos Kong Frederik II.  _


Generation 9.


Børn af Generation 10-7 Karine RICKERTSEN med Knud Jørgensen SEEBLAD:

10 Maren Knudsdatter SEEBLAD. Født 22 okt. 1552. Død jan. 1641. ~ 29 juli 1576 m. XI.1212-1. Niels Olufsen BAGER, rådmand (1553-1602).  _

11 Rickert Knudsen SEEBLAD, rådmand. Købmand og rådmand i Odense. Født 1561. Død 1625. ~ m. XI.1212-6. Lisbeth Olufsdatter BAGER (1563-1638).  _

Børn af Generation 10-8 Margaretha Carstens RICKERTS med Oluf Olufsen MECHELBORG:

12 Jacob Olufssøn MECHELBORG, foged. Født o. 1565 i Flensborg. Død 1619 i Nordmøre. ~ m. Maren MICHELSDATTER (-). Foged på Nordmøre i Norge fra 20. maj 1588-1619. Ejer af Bremsnes gård. Stamfar til Nordmørsgrenen af Mechelborg. Kilde [121].  _

13 Jens Olufssøn MECHELBORG, foged. Født o. 1565 i Flensborg. Død 16 juni 1626 i Lurøy, Norge. Begr. i Lurøy Kirke. ~ m. Abelone Madsdatter GALLE (-1626). Foged over Helgeland. Stamfar til Nordlandsgrenen af Mechelborg i Norge. Kilde [121].  _ 2 børn nr. 16 ff. nedenfor.

14 Carsten MECHELBORG, borgmester. Født 1567 i Flensborg. Død 1618 i Haderslev. ~ m. Margrethe Johansdatter SCHNELL (1574-1647). Borgermester i Haderslev. Stamfar til Østlandsgrenen af Mechelborg i Norge. Kilde: [121], [122], [178].  _

15 Margaretha MECHELBORG. ~ 6 sep. 1601 m. Nicolaus (Nickel) Hansen LUNDT, borgmester (-1630). Borgermester i Nykøbing-Falster 1619.  _


Generation 8.


Børn af Generation 9-13 Jens Olufssøn MECHELBORG med Abelone Madsdatter GALLE:

16 Oluf Jenssøn MECHELBORG, foged. Født o. 1591. ~ m. Adelus Christensdatter SCHANCE (-). Foged og tolder på Nordmøre, 1625 foged i Lofoten, fratrådte embedet før 1633. Kilde [121] samt Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter, 1981, s. 342.  _

17 Anna Jensdatter MECHELBORG. Født o. 1600 i Lurøy. Død 1694 i Bergen. Begr. 6 apr. 1694. ~ m. Jonas PEDERSEN, provst (1592-1671). Kilde [120], [121] .  _

Henvisninger

[120] Thomle, E.A.: Nedstammer den nulevende danske Slægt Lillienskiold paa Mandssiden fra den i 1671 adlede Hans Hanssøn Smidt?. Personalhistorisk Tidsskrift 1885
[121] Leistad, Lita L.: Den norske Mecklenborg-slekts opprinnelse, Nsht, XXX. hefte III, 1986
[122] Gether, Knud: Middelalderfamilier fra Flensborg, Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1986-87
[149] Larsen, Svend: Studier over det Fynske Raadsaristokrati i det 17 århundrede, Odense 1965
[160] Wad, Gustav Ludvig: Fra Fyens Fortid, 1924
[178] Achelis, T.O.: Haderslev i gamle dage 1292-1626, Haderslev 1926.
[184] Larsen, Severin Olesen & Inger Marie Toft: Slægtstavle for Iver Peter Theodor Qvistgaard og Severine Elisabeth (Elise) Ingerslev, www.olesenlarsen.dk/slg 2002
[185] Sehested: Danmarks Adels Aarbog XXI 1904.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here