Gedcom Extract for Gerda ROTHENBORG

Chpt. 2.1: Collateral Line from VI.32-2. Heyman Behrendt ROTHENBORG (-1779, cf. chpt. 1.1), Gerda ROTHENBORG's father's father's father's father's brother


Generation nb. 4.


Children of Generation nb. 5-VI.32-2. Heyman Behrendt ROTHENBORG with Helena (Halche) SPEYER:

1 Rachel ROTHENBORG. Born 1776. Dead 1796. Bur. 24 Apr. 1796 in Møllegade. Ugift. Der er ikke bevaret nogen gravsten for hende i Møllegade.  margo 

2 Beile (Bolette) ROTHENBORG. Born 1777. Dead 1837 in København. Bur. 2 Nov. 1837 in Møllegade. ~ 21 Apr. 1797 in København to Lazarus Michael SPEYER, kommisionær (1770-1817). Slagter, siden kommisionær i Kbh. Der er ikke bevaret nogen gravsten for hende i Møllegade. Hendes mand var af den Speyer-familie, der også anvender navnet Schiesser.  margo  5 children nb. 3 ff. below.


Generation nb. 3.


Children of Generation nb. 4-2 Beile (Bolette) ROTHENBORG with Lazarus Michael SPEYER:

3 Carl Ludvig (Michael Lazarus) SPEYER, stiftsfysikus. Born 22 May 1798 in København (Mos.). Dead 23 Nov. 1860 in Aalborg. Bur. in Aalborg Mosaiske Kirkegård. ~ to Sara Nathan SIMONSEN (1806-1878). Praktiserende læge i Ringkøbing fra 1825, stiftsfysikus i Aalborg 1842, justitsråd 1852 [20]. Lod tilsyneladende alle sine børn pånær det yngste Clara døbe. Selv forblev han og hans hustru vistnok i Mosaisk Troessamfund.

pic
Carl Ludvig Speyers gravsten i Aalborg.

 margo  10 children nb. 8 ff. below.

4 Helene (Chane) SPEYER. Born 20 Sep. 1800 in København. Dead 1871 in København. Bur. 19 Jan. 1871 in Møllegade. ~ 22 Dec. 1839 in København (Mos.) to Nathan SIMONSEN, bogholder (1800-1869). Bogholder i Kbh. Vistnok ingen børn.

pic
Helene Simonsen f. Speyers gravsten i Møllegade. Hendes hebr. navn Chane skrevet også med latinske bogstaver.

 margo 

5 Hanne SPEYER. Born abt. 1807. Dead 5 Sep. 1826 in København. Bur. in Møllegade. Ugift "jomfru", Hana bat Lezer Speyer, "D. af Handelsmand Lazarus Michael S." (Margolinskys kartotek). Der er ikke bevaret nogen sten.  margo 

6 Aron (Adolph) Heiman SPEYER, lærer. Born 25 Oct. 1810 in København. Dead 30 Mar. 1839 in København. Bur. in Møllegade. Skolelærer iflg. Margolinskys kartotek. Ugift. Begravet i Møllegade, men gravstenen er gået tabt. Hebr. navn Aharon Schiser.  _

7 Regine (Rupne) SPEYER. Born 6 Mar. 1816. ~ 10 Mar. 1850 in København (Mos.) to Marcus SELIGSOHN, købmand(?) (-). Boede 1845 og 1850 ugift hos søsteren Helene. Om hendes mand vides intet, og hverken han eller hun er fundet begravet mosaisk i Danmark.  _


Generation nb. 2.


Children of Generation nb. 3-3 Carl Ludvig (Michael Lazarus) SPEYER with Sara Nathan SIMONSEN:

8 Frederikke SPEYER, lærerinde. Born 15 Nov. 1829 in Ringkøbing. Chr. Oct. 1833. ~ 5 Oct. 1865 in Lynge, Sorø amt to Ludvig Gustav HILLMARS, købmand (1827-). Købmand i Slagelse. Før ægteskabet lærerinde på Svanholm Hovedgaard.  _

9 Hanne SPEYER. Born 25 Feb. 1831 in Ringkøbing. Chr. 6 Oct. 1833. Dead 1908. ~ 7 Apr. 1854 in Aalborg (Budolfi) to Christian Andreas SELCHAU HANSEN, forpagter (1818-1884). Forpagter af Selsø, senere Jægerspris, Frederiksborg amt.  _ 4 children nb. 18 ff. below.

10 Ludvig SPEYER, grosserer. Grosserer i Aalborg. Born 28 Feb. 1833 in Ringkøbing. Chr. 6 Oct. 1833. Dead 10 Nov. 1894. ~ 20 Aug. 1862 in Nibe to Annette Cathrine WIBROE (1831-1913). Kaldes undertiden Carl Ludvig som sin far.

pic
Ludvig Speyer

 _ 3 children nb. 22 ff. below.

11 Gythe SPEYER, bestyrer. Born 30 May 1834 in Ringkøbing. Chr. 6 July 1834. Ugift "Pensionatsbestyrerinde" i Kbh.  _

12 Vilhelmine SPEYER. Born 8 May 1835 in Ringkøbing. Chr. 23 July 1835. ~ 4 Apr. 1860 in Roskilde Domkirke to Peter Villads Matthias FRITZ (1825-). Hendes mand var søn af rådmand og amtsforvalter i Roskilde Georg Fritz. Ellers vides intet om ham.  _

13 Johan SPEYER, apoteker. Apoteker og fotograf i Otterup. Born 28 Feb. 1837 in Ringkøbing. Chr. 15 Aug. 1837. Dead 31 Mar. 1875. ~ 10 Oct. 1872 in Ryslinge to Julie Kristine BIRKEDAL (1845-1931). Udgav 1867 "Sange for de danske Skytteforeninger : til Brug ved Folkemøder, Skoler, Aftenskoler, Folkehøjskoler". Bogen blev udgivet af hans ungdomsven boghandler og forlægger Claus Maximilian Vilhelm Schønemann i Nyborg. Samme forlægger døber en søn Johan Speyer Schønemann i 1875, 16 dage efter apotekerens død og øjensynlig opkaldt efter denne. Fra denne søn nedstammer talrige personer, der bruger dobbeltnavnet Speyer Schønemann. En Julie Birkedal-Speyer, formodentlig apotekerens enke, udgav 1880 "Mindeblade om Johan og Vilhelm Speyer / saml. af Julie Birkedal-Speyer ; trykt som Manuskript for Venner". Formodentlig er det også hans enke, der stiftede et legat i den afdøde mands og deres søns navn "Apoteker Joh. Speyer og søn Vilhelm Birkedal Speyers legat til fordel for trængende værdige enker eller faderløse i Otterup sogn".

pic
Johan Speyer og Julie Birkedal

Sønnen Vilhelm døde 6 år gammel i Ryslinge (hos morfaren, som han var opkaldt efter) og blev begravet i Otterup.  _ 1 child nb. 25 below.

14 Adolph SPEYER, direktør. Jurist, direktør i forsikringsselskabet Danmark. Born 30 Oct. 1838 in Ringkøbing. Chr. 1 July 1839. Dead 16 Dec. 1901 in København. ~ to Clara Mathilde Margrethe GELTZER (1840-). I 1880 bosat i Århus.  _ 5 children nb. 26 ff. below.

15 Constantin SPEYER, kaptajn. Born 19 Sep. 1840 in Ringkøbing. Chr. 16 Oct. 1841. Dead 1900. ~ abt. 1876 in Frederiksberg(?) to Anna Henriette Caroline SELCHOU HANSEN (1847-).  _ 1 child nb. 31 below.

16 Betty SPEYER, lærerinde. Born 22 June 1843 in Aalborg. Chr. 14 Dec. 1843 in Budolfi. Boede 1885 i pensionat hos søsteren Gythe.  _

17 Clara SPEYER. Born 1844 in Aalborg. Dead 1853 in Aalborg. Bur. 24 Sep. 1853 in Mosaisk Kirkegård. Begravet 9 år gl. Ikke fundet døbt nogen steder.  margo 

This content requires login

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here