Gedcom-udskrift for Gerda ROTHENBORG

Afsn. 2.4: Sidelinje fra III.4-2. Ferdinand ROTHENBORG (1836-1899, se afsn. 1.1), Gerda ROTHENBORGs fars bror


Generation 1.


Børn af Generation 2-III.4-2. Ferdinand ROTHENBORG med Wilhelmine MONIES:

1 Maurice ROTHENBORG, grosserer. Født 28 mar. 1875 i Rio de Janeiro. Død 1968. Begr. 14 apr. 1968 i Mosaisk Vestre Kirkegrd.. Var i Danmark fra 1882 afbrudt af lange ophold i Braslien. Han havde iflg. Politiets registerblad fra omkr. 1900 stilling "Hos Faderen, Partikulier F. Rothenborg Kontorist Grosserer". Kaldes senere grosserer. Boede 1906 ugift på Gl. Kongevej 124 i København hos en fabrikant Moritz Hartvig. Senere (fra 1921) er han flyttet til nr. 1 på "Hotel Cosmopolit" i samme gade (stadig ugift). Fik dansk indfødsret 1923.  _

2 Theodor ROTHENBORG, kontorchef. Født 20 juni 1876 i Rio de Jeneiro. Død 8 okt. 1955 i København. Begr. i Mosaisk Vestre Kirkegrd.. ~ 14 juni 1930 i Kbh. (borgerligt) m. Karla Helene Axeline SØRENSEN (1888-). Fik dansk indfødsret 1923 samtidig med broren. Angives da at være "korrespondent". I folketællingen 1930 bor han i Halfdansgade 5.1 med kone og søn Ib. Han angives da at være "medhjælper" ved glasmagasinet i Nr. Voldgade og leve af sin formue. I vejviseren for København angives han i de følgende år at være kontorchef med adresser i Kingosgade, Værnedamsvej, Norasvej (i Charlottenlund) og, fra 1939 i Rysensteensgade 6.1. Sønnen Ib skiftede i 1943 efternavn til Raalind.  _

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here