Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 2.27: Sidelinje fra V.22-3. Edele Cathrine FALCH (1744-1829, se afsn. 1.25), Holger BRØNDSTEDs farmors mors søster


Generation 3.


Børn af Generation 4-V.22-3. Edele Cathrine FALCH med Frederik Christian FRANKENAU:

1 Rasmus FRANKENAU, læge, digter. Født 1767 i København. Døbt 9 jan. 1767 i St. Nicolaj. Død 1814. Begr. 13 okt. 1814. ~ 30 mar. 1799 i Frederiksberg m. Wilhelmine GIEDE (1780-1825). Se bio.leks [3]. Forf. til "Kiøbenhavns Bombarderings-Nætter". Skrev sørgerim ved mosteren Anna Matheas død i 1792 ("Ved Graven af Financeraadinde Anne Mathea Koes, fød Falch.")  _

2 Anne Elisabeth FRANKENAU. Født 1771 i København. Døbt 8 maj 1771 i St. Nicolaj. Død 22 sep. 1839 i Broksø, Herlufmagle. Ugift. Død hos søsteren Frederikke.  _

3 Marie Amalie FRANKENAU. Født 1772 i København. Døbt 10 juni 1772 i St. Nicolaj. Død 1858. ~ 16 okt. 1798 i København (Holmen) m. Andreas Jacob BROAGER, koffardikaptajn (1757-1833).  _ 2 børn nr. 5 ff. nedenfor.

4 Frederikke Cathrine FRANKENAU. Født 1773. Døbt 8 nov. 1773 i St. Nicolaj. Død 7 aug. 1835. ~ 7 juni 1796 i København (Frue) m. Carl Ludvig POST, oberst (1759-1845). Ritmester, senere oberst, godsejer til Broksø i Herlufmagle.  _ 4 børn nr. 7 ff. nedenfor.


Generation 2.


Børn af Generation 3-3 Marie Amalie FRANKENAU med Andreas Jacob BROAGER:

5 Juliane Frederikke BROAGER. Født 18 aug. 1799 i København. Døbt 18 sep. 1799 i Holmen. Død 1842. ~ 30 maj 1823 i Kbh. (Holmen) m. Georg Holger WAAGE, præst (1793-1842). Præst i Næstved, senere dir. f. Sorø Akademi [3].  _ 7 børn nr. 11 ff. nedenfor.

6 Friderich Christian BROAGER, tolder. Tolder og passkriver i Kbh.. Født 5 juni 1802 i København. Døbt 24 juni 1802 i Holmen. Død 1 jan. 1869. ~ 24 okt. 1829 i Kbh. (Frue) m. Claudine CLAUSEN (1800-1830). Enkemand allerede før 1834. Ikke gift siden.  _

Børn af Generation 3-4 Frederikke Cathrine FRANKENAU med Carl Ludvig POST:

7 Edel Elisabeth POST. Født 1798. Døbt 27 juni 1798 i Herlufmagle. Død 28 mar. 1876. ~ m. Johan Christian Vogelius STEENSTRUP, generalløjtnant (1795-1870).  _ 1 barn nr. 18 nedenfor.

8 Magrethe Juliane POST. Født 1799. Døbt 3 dec. 1799 i Herlufmagle.  _

9 Cathrine Frederiche POST. Født 1800. Døbt 8 okt. 1801 i Herlufmagle.  _

10 Peter Frederich POST, hofjægermester. Jurist, ejer af Broksø hovedgård i Herlufmagle. Født 1803. Døbt 5 dec. 1803 i Herlufmagle. ~ m. Ida Constance KAAS (1813-).  _ 3 børn nr. 19 ff. nedenfor.


Generation 1.


Børn af Generation 2-5 Juliane Frederikke BROAGER med Georg Holger WAAGE:

11 Amalie Marie WAAGE. Født 6 apr. 1824 i København. ~ 29 nov. 1850 i Kbh. (Frue) m. Johannes Henrik Tauber FIBIGER, præst (1821-1897). Sognepr. i Ønslev og Eskilstrup.  _

12 Sigvid Olivia WAAGE. Født 30 sep. 1825. Døbt 14 nov. 1825 i Næstved.  _

13 Edle Catharine WAAGE. Født 13 maj 1827. Døbt 3 juli 1827 i Næstved.  _

14 Claudine Andrea Jacobine Broager WAAGE. Født 1830.  _

15 Frederikke Cathrine WAAGE. Født 1832. Død 1905. ~ m.efterkommer nr. 168 afsn. 2.8 Peter Edvard HOLM, professor (1833-1915). Prof. i historie v. Kbh.s universitet.  _

16 Olafur WAAGE, provst. Præst Næsby og Tyvelse, provst f. Hammer og Tybjærg [3]. Født 11 mar. 1834. Døbt 13 maj 1834 i Næstved. Død 13 apr. 1909. ~ 14 juni 1867 m. Marie Christine NYBORG (1841-).  _ 1 barn nr. 22 nedenfor.

17 Vilhelm Rudolph Dichmann WAAGE. Født 27 juni 1836 i København.  _

Børn af Generation 2-7 Edel Elisabeth POST med Johan Christian Vogelius STEENSTRUP:

18 Edle STEENSTRUP. Født 31 mar. 1828 i København. Død 21 juli 1905 i Rendsburg. ~ 29 mar. 1851 i Oevelgönne m. Harald Emil Bruun NEERGAARD, kaptajn (1826-1867).  _ 6 børn nr. 23 ff. nedenfor.

Børn af Generation 2-10 Peter Frederich POST med Ida Constance KAAS:

19 Carl Ludvig Frederik POST. Født 1848.  _

20 Frederik Vilhelm POST, godsejer. Ejer af Broksø hovedgård i Herlufmagle. Født 1851. ~ m. Amalie Margrethe PETERSEN (1858-).  _ 1 barn nr. 29 nedenfor.

21 Knud Trolle POST, godsejer. Født 5 aug. 1852. Død 28 feb. 1936. ~ m. Johanne Phillippa ROSENSTAND (1864-1927).  _

Dette indhold kræver login

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here