Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 2.30: Sidelinje fra VII.92-1. Amund SOELBERG (-1727, se afsn. 1.31), Holger BRØNDSTEDs farmors mormors fars bror


Generation 5.


Børn af Generation 6-VII.92-1. Amund SOELBERG med Inger Catharina LACHMANN:

1 Johan SOELBERG, præst. Fra 1739 præst i Sem nær Tønsberg, Vestfold fylke. Født 16 nov. 1709. Død 22 dec. 1751 i Tønsberg. ~ 1. 16 okt. 1738 i Risør m. Else Isachsdatter FALCH (1708-1742). ~ 2. o. 1743 m. Abigael Margrethe COCK (1726-). Var fra 1739 præst i Sem nær Tønsberg. Han var gift 1. med Else Falch fra Risør (dog ikke/næppe af samme Falch-familie som Hans Jørgen Soelbergs svigersøn Abraham Falch). Hans 2. hustru var datter af svogeren fra et tidligere ægteskab.  _ 3 børn nr. 5 ff. nedenfor.

2 Dorothea SOELBERG. Født o. 1710. ~ 24 juli 1744 i Tønsberg m. Niels COCK, sognepræst (1685-1752). Præst i Hitterdal og provst i Nedre Telemark. Blandt forloverne en R. Knap, formodentlig Consumptionsforpagter Rasmus K. af mosterens familie.  _ 6 børn nr. 8 ff. nedenfor.

3 Amalie SOELBERG. Født 1715. Død 1758. ~ 6 aug. 1739 i Strømsø m. Nils QUAM, præst (-1773). Sognepræst i Ål. Optræder med patronymet Amundsdatter, hvorfor hun antages at være datter af tolder Amund. Hendes mand var gift 1. gang med Karen Jacobsdatter Falch, datter af sognepræsten i Ramnes Jacob Abrahamsen Falch (hos hvem han var kapellan; trods navnet næppe i familie med Abraham Falch i København). I dette ægteskab havde han datteren Karen Beate. Amalie fik med ham i hvert fald 7-8 børn, bl.a. Hans Jørgen, nok opkaldt efter onklen i København. Familien fyttede 1748 til Ål.  _ 8 børn nr. 14 ff. nedenfor.

4 Anne Marie SOELBERG. Var ugift ved skiftet efter moren i 1756.  _


Generation 4.


Børn af Generation 5-1 Johan SOELBERG med Else Isachsdatter FALCH:

5 Isaach SOELBERG. Født 1739. Døbt 1 sep. 1739 i Sem. Formodentlig død spæd.  _

6 Isaac SOELBERG. Født 1741. Døbt 5 juni 1741 i Sem. Levede ved skiftet efter moren. Skæbne ellers ukendt.  _

Børn af Generation 5-1 Johan SOELBERG med Abigael Margrethe COCK:

7 Maren SOELBERG. Født 1745. Døbt 18 mar. 1745 i Sem. Død 1765. Begr. 13 apr. 1765 i Tønsberg, Vor Frue. ~ 9 juli 1761 i Vor Frue, Tønsberg m. Hans THILLINGNER, købmand (-1780). Kbm. i Tønsberg.  _ 3 børn nr. 22 ff. nedenfor.

Børn af Generation 5-2 Dorothea SOELBERG med Niels COCK:

8 Maren Dorthea COCK. Født 27 aug. 1745. Døbt 2 sep. 1745 i Hitterdal. ~ 16 juli 1780 i Porsgrunn, Telemark fylke m. Torjer EVENSEN, borger (-). Krambodshandlende i Porsgrunn. Hjemmeviet til " Monsieur Torjer Evensen". Var enke i 1801.  _

9 Carolina Catharina COCK. Født 25 juli 1746. Døbt 29 juli 1746 i Hitterdal. Ugift. Boede 1801 hos sin søster i Porsgrunn.  _

10 Peter COCK. Født 22 juni 1747. Døbt 27 juni 1747 i Hitterdal. Død 11 dec. 1748.  _

11 Elizabeth Magdalena COCK. Født 4 sep. 1748. Døbt 10 sep. 1748 i Hitterdal. Død 30 okt. 1748.  _

12 Carl COCK. Født 3 aug. 1749. Døbt 8 aug. 1749 i Hitterdal. Død 14 nov. 1749.  _

13 Carl COCK. Født 12 sep. 1750. Døbt 16 sep. 1750 i Hitterdal.  _

Børn af Generation 5-3 Amalie SOELBERG med Nils QUAM:

14 Niels QUAM. Født 1740. Døbt 25 juni 1740 i Ramnes.  _

15 Amund QUAM. Født 1741. Døbt 16 juni 1741 i Ramnes.  _

16 Else QUAM. Født 1742. Døbt 4 okt. 1742 i Ramnes. ~ m. Ole Christian HAMMER (TOTEN), kapellan (-). Kapellan i Ål og Fredrikstad. Mindst 4 børn. En søn Niels (f. ca. 1778) var apotekersvend i Oslo i 1801.  _

17 Jacob QUAM, ridefoged. Født 1743. Døbt 17 sep. 1743 i Ramnes. Konfirmeret 1760 i Strømsø. Ridefoged på et sjællandsk gods. Formodentlig identisk med den afskedigede korporal og informator Jacob Quam, der 1787 træffes på Nyesøe Hovedgaard i Præstø amt. Senere (1801) fuldmægtig i Thunøe i Norge. Ugift.  _

18 Hans Jørgen QUAM, bonde. Født 1745. Døbt 7 okt. 1745 i Ramnes. Død 1780. ~ m. Dordei SOLVESDATTER (-). Bonde på Sire og i Nubgarden.  _

19 Henrich QUAM. Født 1747. Døbt 3 feb. 1747 i Ramnes.  _

20 Isabella QUAM. Født 1748. Døbt 17 mar. 1748 i Ramnes. Død 1806. ~ m. Jens Siegfried HOPSTOCK, prokurator (1740-1803). Prokurator på Modum. Opkaldt efter farmoren. Flere børn.  _ 6 børn nr. 25 ff. nedenfor.

21 Inger Catharina QUAM. Født 1755. Ugift. Opkaldt efter mormoren. Boede 1801 hos søsteren Else i Fredrikstad.  _


Generation 3.


Børn af Generation 4-7 Maren SOELBERG med Hans THILLINGNER:

22 Johan THILLINGNER. Født 1762. Døbt 23 dec. 1762 i Tønsberg (vor Frue). Død uden arvinger ved skiftet efter faren.  _

23 Johan Soelberg THILLINGNER. Født 1763. Døbt 31 dec. 1763 i Tønsberg (Vor Frue). Død uden arvinger ved skiftet efter faren.  _

24 Maren Cathrine THILLINGNER. Født 1765. Døbt 14 feb. 1765 i Tønsberg (Vor Frue). ~ 27 mar. 1788 i Drammen m. Peter COLLIN, købmand (1763-1821). Købm. i Tønsberg.  _ 1 barn nr. 31 nedenfor.

Børn af Generation 4-20 Isabella QUAM med Jens Siegfried HOPSTOCK:

25 Amalie Hanne HOPSTOCK. Født 20 dec. 1772. Døbt 5 jan. 1773 i Modum. ~ m. Ingwald GUNDERSEN, gårdbruger (-). Gårdbruger i Hof, Solør, på Siegfridstad.  _

26 Niels Henrik HOPSTOCK. Født 11 dec. 1776. Døbt 27 dec. 1776 i Modum. Skal være rejst til Amerika.  _

27 Andreas Christian Werner Otto HOPSTOCK, købmand. Købm. i Moss. Født 6 apr. 1778.  _

28 Fredrik Christian Otto HOPSTOCK. Født 20 aug. 1779 i Modum. Død sep. 1783.  _

29 Maren Hoffman HOPSTOCK. Født 21 sep. 1782. Døbt 4 dec. 1782 i Modum. Død ugift i 1860'erne.  _

30 Jens Krog HOPSTOCK, kaptajn. Skibskaptajn i Risør. Født 16 sep. 1786. Død 26 juni 1842. ~ 19 dec. 1814 m. Karen Marie Garmann SCHEEN (1796-1859). 7 børn.  _


Generation 2.


Børn af Generation 3-24 Maren Cathrine THILLINGNER med Peter COLLIN:

31 Elisabeth COLLIN. Født 1788. Død 1871. ~ 30 juni 1811 i Tønsberg (Vor Frue) m. Niels SCHAVENIUS, løjtnant (-). Hendes mand var enkemand ved vielsen. Blev skilt. Bor 1665 som "enke" i Tønsberg.  _

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here