Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 2.33: Sidelinje fra VI.46-5. Anna Cathrine SOELBERG (1715-1757, se afsn. 1.31), Holger BRØNDSTEDs farmors mormors søster


Generation 4.


Børn af Generation 5-VI.46-5. Anna Cathrine SOELBERG med Søren LEMVIGH:

1 Edele Cathrine LEMVIGH. Født 1741 i København. Døbt 1 aug. 1741 i Vor Frue. Død 1 dec. 1802. ~ m. Jørgen FOGH, præst (1713-1769). Sognepræst til Høielse. Opholder sig som enke hos søsteren Elisabeth Wilhelmine i 1787.  _ 2 børn nr. 7 ff. nedenfor.

2 Elisabeth Wilhelmine LEMVIGH. Født 1742 i København. Døbt 7 aug. 1742 i Vor Frue. Død 22 feb. 1809 i Kristiansand. ~ 22 juni 1763 i København (Helligåndsk.) m. Hans Henrik TYBRING, biskop (1732-1798). Biskip i Christianssand. Hendes mand var ved giftermålet netop kaldt som kapellan til Holmens kirke i København. 1777 avancerede han til provst og 1789 uddnævnt til biskip i Kristiansand [3]. Ingen børn.  _

3 Hans Jørgen LEMVIGH. Født 1744 i København. Døbt 4 juli 1744 i Vor Frue. Død 1768. Begr. 22 okt. 1768 i St. Nicolai. Død 24 år gammel af gift!  _

4 Christen LEMVIGH, major. Født 7 mar. 1746 i København. Døbt 30 mar. 1746 i Vor Frue. Død 1823. ~ 20 dec. 1784 m. Anna Kathrine RASCH (1744-1817). Major, godsejer til Rønningsøgaard, legatstifter. Var gift, men efterlod sig ikke børn.  _

5 Wilhelm LEMVIGH. Født 17 apr. 1749. Død 12 jan. 1765 i København. Begr. 18 jan. 1765 i St. Nicolai. Begraves på pladsen nr. 8 i St. Nicolaj erhvervet af hans morfar i 1712. Hans Jørgen Holst (hans fætter) forfattede sørgedigt: "Tanker som broderligst, kierligst og sørgeligst Æreminde over nu salig Wilhelm Lemvig ... Søn af Magister Søren Lemvig ... da han i sit Alders 16. Aar efter tolv Timers foregaaende Upasselighed fulgte Dem ind i Evigheden om Morgenen den 12 Jan. 1765 og den 18. derpaa blev fulgt til sit Hvilested i St. Nicolai Kirke".  _

6 Ernestine Albertine LEMVIGH. Født 7 aug. 1751. Død 16 apr. 1782. ~ 3 feb. 1774 m. Ludvig Christian KNAP, justitsråd (1748-1825). Justitsråd og brygger. Efter hendes død i 1787 har hendes tre børn ophold hos søsteren Elizabet Wilhelmine g. Tybring. Hendes mand gifter sig på ny kort efter hendes død, men rager uklar med sin svigerfar købmand Lorents Bertelsen, der får ham dømt til arrest pga. en gæld. Han dør selv som sindsyg i Trondhjem [281] .  _ 6 børn nr. 9 ff. nedenfor.


Generation 3.


Børn af Generation 4-1 Edele Cathrine LEMVIGH med Jørgen FOGH:

7 Søren Lemvigh FOGH, sognepræst. Sognepræst til Herlufsholm. Født 1762. Død 1819. ~ 12 juni 1789 i København (Holmens) m. Riborg Dorothea TYBRING (1758-1812).  _ 12 børn nr. 15 ff. nedenfor.

8 Rasmus FOG, sognepræst. Sognepræst i Næstved. Født 28 nov. 1762. Død 6 aug. 1817. ~ 1790 m. Johanne Henriette MÜLLER (1768-1851).  _ 9 børn nr. 27 ff. nedenfor.

Børn af Generation 4-6 Ernestine Albertine LEMVIGH med Ludvig Christian KNAP:

9 Børge Henrich KNAP, præst. Konsistorialraad, sognepræst, Brahetrolleborg. Født 21 jan. 1775. Død 12 nov. 1850. ~ 1807 m. Christine Sophie PRETORIUS (1787-1854).

pic
Børge Henrich Knap

 _ 2 børn nr. 36 ff. nedenfor.

10 Anna Ludovica Cathrine KNAP. Født o. 1777. Død uden arvinger.  _

11 Severine Christiane KNAP. Født 11 dec. 1777 i København (Helligånds). Død 11 feb. 1853. ~ m. Christian Carl BENDZ, premiereløjtnant (1784-1842). Er "jomfru" hos morens fætter Søren Lemvigh Fog i Næstved i 1801. Død uden arvinger.  _

12 Edele Vilhelmine KNAP. Født 27 mar. 1779. Død 4 mar. 1862. Død uden arvinger.  _

13 Søren Lemvigh KNAP. Født 1781.  _

14 Søren Albert KNAP. Født 11 apr. 1782. Død uden arvinger.  _


Generation 2.


Børn af Generation 3-7 Søren Lemvigh FOGH med Riborg Dorothea TYBRING:

15 Jørgen Lemvigh FOGH, sognepræst. Præst i Horbeløv på Falster. Født 1790. Døbt 16 apr. 1790 i Sørbymagle. Død 1856. ~ 1821 m. Charlotte ROSEN (1799-).  _ 6 børn nr. 38 ff. nedenfor.

16 Hans Henrich Tybring FOGH, jurist. Født 1791. Døbt 22 maj 1791 i Sørbymagle. Død 1819. ~ 6 okt. 1817 i Idestrup (Maribo A.) m. Bertholine Kirstine HVALSØE (1798-).  _ 2 børn nr. 44 ff. nedenfor.

17 Christian FOGH, løjtnant. Født 31 maj 1792. Død 6 okt. 1848. Løjtnant og købmand i Nakskov. Ugift.  _

18 Edle Wilhelmine FOGH. Født 7 juli 1793 i Næstved. Død 29 sep. 1872. ~ 17 juli 1818 i Idestrup (Maribo A.) m. Diderich Wilhelm LEVETZOW, kammerherre (1786-1859). Toldkasserer mm. i Århus.  _ 5 børn nr. 46 ff. nedenfor.

19 Johanne Marie FOGH. Født 13 aug. 1794. Død 28 okt. 1831. ugift.  _

20 Beate Kirstine FOGH. Født 3 nov. 1795. Ugift.  _

21 Henriette Erasmine FOGH. Født 27 maj 1797. ~ 24 apr. i 1829 m. Jens BRØNDUM, birkedommer (1770-1840). Birkedommer, ejer af Birkedal ved Slangerup.  _ 3 børn nr. 51 ff. nedenfor.

22 Christiane Friderike FOGH. Født o. 1798.  _

23 Frederikke Christine FOGH. Født 24 juli 1798. Død 14 jan. 1814.  _

24 Friderike Juliane Marie FOGH. Født 24 aug. 1799. Ugift.  _

25 Johan Anders Theodor FOGH, landmand. Født 23 nov. 1800. Død 1881 i Skebjergaard(?).  _

26 Georg FOGH, sømand. Født 22 juli 1802. Død 1820. Døde til søs.  _

Børn af Generation 3-8 Rasmus FOG med Johanne Henriette MÜLLER:

27 Jørgen David FOG, godsforvalter. Forvalter på Selchausdal gods (Holbæk A.). Født 21 feb. 1791 i Næstved. Død 11 dec. 1850. ~ 1. 1815 m. Regitze Maria WEISS (1790-1828). ~ 2. 1832 m. Hermandine Christine BORGEN (1793-1885). Hans kone havde været gift 1. med Mathæus Gøtzsche (1812 i Særslev), og havde med ham to børn, der figurerer som "deres børn" i folketællingerne.  _ 8 børn nr. 54 ff. nedenfor.

28 Charlotte Cathrine FOG. Født 1792. Døbt 10 dec. 1792 i Køge. Død 1867. ~ m. Vilhelm CATHALA, major (1791-1841).  _ 4 børn nr. 62 ff. nedenfor.

29 Søren Lemvig FOG, prokurator. Født 26 okt. 1798. Død 13 okt. 1853 i Slagelse. ~ 1832 m. Henriette Elise MARTENSEN (1807-1887). En af hans døtre var gift med distriktslæge Prahl  _ 5 børn nr. 66 ff. nedenfor.

30 Henrik Georg FOG, forpagter. Konsumptionsforpagter. Født 13 aug. 1800. Døbt 9 sep. 1800 i Næstved. Død 14 apr. 1868 i Slagelse. ~ m. Johanne Diderikke RØNNE (1801-1879).  _ 4 børn nr. 71 ff. nedenfor.

31 Helene Dorothea Christine FOG. Født 6 juni 1803. Død aug. 1837. ~ 1828 m. Johan Christian Julius LEHMANN, toldembedsmand (1801-1888).  _ 2 børn nr. 75 ff. nedenfor.

32 Bolette Benjamine FOG. Født 27 mar. 1805 i Næstved. Ugift.  _

33 Michael Christian FOG, toldassistent. Født 7 mar. 1807. Død 23 maj 1869.  _

34 Wilhelmine Louise FOG. Født 1807. Død 1855. Ugift.  _

35 Erasmine Henriette FOG. Født o. 1810. ~ 12 okt. 1844 i Køge m. Johan Christian Julius LEHMANN, toldembedsmand (1801-1888).  _ 2 børn nr. 77 ff. nedenfor.

Børn af Generation 3-9 Børge Henrich KNAP med Christine Sophie PRETORIUS:

36 Elisabeth Vilhelmine Albertine KNAP. Født 27 sep. 1810. Død 13 okt. 1852. ~ 1839 m. Henrik STEENBACH, premiereløjtnant (1807-1849).  _ 2 børn nr. 79 ff. nedenfor.

37 Jeppe Prætorius KNAP, soraner. Født 1813. Død som elev på Sorø.  _


Generation 1.


Børn af Generation 2-15 Jørgen Lemvigh FOGH med Charlotte ROSEN:

38 Theodor Søren Lemvig Rosen FOGH. Født 1822. Død 1826.  _

39 Rose Jeanette Elisabeth FOGH. Født 1826. Død 1827.  _

40 Jeanette Frederikke Christiane FOGH. Født 1829. ~ 1855 m. Severin Lund MÜLLER, kanceliråd (1810-1873).  _

41 Rose Theodora Elisabeth FOGH. Født 1830. ~ 1855 m. Carl Gustav ROSEN, premiereløjtn. (1822-1864).  _

42 Theodor Johan FOGH, student. Født 1832. Død 1854.  _

43 Jørgine Charlotte FOGH. Født 1834. ~ 1863 m. Carl Heinrich HEUCKENDORFF, branddir. (1819-). Branddirektør i Handerslev.  _

Børn af Generation 2-16 Hans Henrich Tybring FOGH med Bertholine Kirstine HVALSØE:

44 Søren Johannes Emil FOGH, skolelærer. Lærer senest i Gadstrup v. Roskilde. Født 1818. Død 1866. ~ 1845 m. Matthea Hedevig JENSEN (1823-).  _

45 Bolette Henriette Vilhelmine FOGH. Født 1819. ~ 1842 m. Christian HØRUP, gæstgiver (1818-). Gæstgiver i Nykøbing Falster.  _

Børn af Generation 2-18 Edle Wilhelmine FOGH med Diderich Wilhelm LEVETZOW:

46 Hans Christoffer Diderik Victor LEVETZOW, herredsfoged. Herredsfoged mm. i Kerteminde. Født 9 juni 1819 i Kronborg. Død 1898. ~ 14 okt. 1854 i Kronborg m. Sophie Frederikke KNUTH, komtesse (1824-). Ingen børn.  _

47 Adam Christian Theodor Severin LEVETZOW, fuldm. Fuldmægtig i selsv. ministerium. Født 20 aug. 1821 i Kronborg. Ugift.  _

48 Mathide Julie Hedevig LEVETZOW. Født 28 sep. 1824 i Kronborg. Ugift.  _

49 Vilhelmine Louise LEVETZOW. Født 6 apr. 1827 i Ringkøbing. Ugift.  _

50 Cornelia Frederikke Juliane Victorine LEVETZOW, forfatter. Født 14 jan. 1836 i Ringkøbing. Død 1921. »En ung Piges Historie«, »Livsbilleder« osv. Ugift.  _

Børn af Generation 2-21 Henriette Erasmine FOGH med Jens BRØNDUM:

51 Anne Riborg Megdele BRØNDUM. Født 1830. ~ 1853 m. Anton ROSTED, gårdejer (1827-). Gårdejer i Smørumnedre.  _

52 Søren Lemvig BRØNDUM, jurist. Assistent i landsoverretten i Kbh.. Født 1832.  _

53 Jens Johan BRØNDUM, gårdejer. Gårdejer i Sverige. Født 1835. ~ m. Pauline LIMPRECT (1835-).  _

Børn af Generation 2-27 Jørgen David FOG med Regitze Maria WEISS:

54 Rasmus Vilhelm FOG, landmand. Født 18 maj 1816. ~ 21 okt. 1843 m. Gurie Jacobe LUND (1811-).  _

55 Hermann Mattæus FOG, forvalter. Godsforvalter på Selschausdal. Født 9 mar. 1818. Ugift.  _

56 Rudolph Georg FOG, købmand. Kbm. i Svendborg. Født 1 sep. 1819. Død 1881. ~ 6 sep. 1844 i Svendborg m. Christine HAASTRUP (1820-).  _

57 Henriette Christine FOG. Født 1821. ~ m. Adolph FOG, bogbinder (1817-). Bogbinder i Kerteminde.  _

58 Jørgen Lemvigh FOG, købmand. Købm. i Svendborg. Født 19 apr. 1823 i Selchausdal, Holbæk A.. ~ 1. 20 nov. 1851 m. Anne Sophie HANSEN (1821-1852). ~ 2. 19 sep. 1854 i Bogense m. Christine Clausine BARFOED (1834-).  _

59 Ida Erasmine FOG. Født 21 juni 1826. ~ m. Niels Ludolph Georg RÜTZOU, præst (1819-1853). Sognepr. i Viby (Odense A.).  _

Børn af Generation 2-27 Jørgen David FOG med Hermandine Christine BORGEN:

60 Carl Christian FOG, købmand. Købm. i Horsens. Født 1835. ~ 1859 m. Elisabeth Catherine BØNNELYCKE (1835-).  _

61 Otilde Boline FOG. Født 1840.  _

Børn af Generation 2-28 Charlotte Cathrine FOG med Vilhelm CATHALA:

62 Henriette CATHALA. Født 1815. Død 1872. Ugift.  _

63 Jacques Erasmi CATHALA, premierelnt. Født 1817. Død 1860. ~ 1843 m. Dorthea Maria Christine TOFT (1820-).  _

64 Georg Ludvig CATHALA, kaptajn. Født 1821. Død 1859. ~ 1851 m. Charlotte Sophie Dorothea BRORSON (1828-).  _

65 Emilie Charlotte CATHALA. Født 1824. Død 1845. ~ 1844 m. Carl Valdemar BALAND, oberst (1819-).  _

Børn af Generation 2-29 Søren Lemvig FOG med Henriette Elise MARTENSEN:

66 Rasmus Peter FOG, købmand. Købm. i Korsør. Født 1833. ~ 1858 m. Karen Johanne PRAHL (1834-).  _

67 Elise Charlotte FOG. Født 1836 i Sankt Mikkel, Slagelse. Død 1861. ~ 1856 m. Christen Peter PRAHL, læge (1823-). Læge i Slagelse.  _

68 Ludolph Emil FOG, fabrikant. Tændstikfabrikant i Aalborg. Født 1837 i Sankt Mikkel, Slagelse. Død 1883. ~ 1862 m. Vilhelmine SALOMON (1844-).  _

69 Helene Daniella FOG. Født 1839 i Sankt Mikkel, Slagelse. Død 1869. ~ 1867 m. Julius FRØLICH, forpagter (1839-).  _

70 Helga Cathrine FOG. Født 1840 i Sankt Mikkel, Slagelse. ~ 1867 m. Christen Peter PRAHL, læge (1823-). Læge i Slagelse.  _

Børn af Generation 2-30 Henrik Georg FOG med Johanne Diderikke RØNNE:

71 Olavia Marie Henriette FOG. Født 1822. ~ 1845 m. Christian Marcus Høeg STAUN, proprietær (1813-). Ejer af Engelrup grd. ved Ringsted.  _

72 Ludolph Erasmi FOG, generalljtn. Født 10 okt. 1825. Død 14 okt. 1897. ~ m. Julie Fanny HOLBØLL (1833-1897).  _

73 Johanne Georgine FOG. Født 1833. Død 1895. ~ 1862 m. Frederik Henrik STUCKENBERG, fængselshist. (1832-1899).  _

74 Vilhelm Lemvig FOG, toldfuldm. Født 1836. Udvandret til USA.  _

Børn af Generation 2-31 Helene Dorothea Christine FOG med Johan Christian Julius LEHMANN:

75 Richard Bentley LEHMANN, prokurator. Født 1832. Død 1900. ~ 7 nov. 1863 i Maribo m. Eggertine Christine EGEBECK (1838-).  _

76 Julius Christian LEHMANN, læge. Dekan f. Det Kongelige Sundhedskollegium. Født 1836 i Kbh.. Døbt 6 maj 1836 i Frue. Død 1901. ~ 1868 m. Emilie Elisabeth BEHRENS (1840-1919).  _

Børn af Generation 2-35 Erasmine Henriette FOG med Johan Christian Julius LEHMANN:

77 Daniel Vilhelm Emil LEHMANN. Født 16 mar. 1846 i Nykøbing Falster. ~ m. Ingeborg Katharina HARRIES (-).  _

78 Helene Margrete Henriette LEHMANN. Født 29 juli 1847 i Nykøbing Falster.  _

Børn af Generation 2-36 Elisabeth Vilhelmine Albertine KNAP med Henrik STEENBACH:

79 Henrik Charles STEENBACH, jægermester. Ejer af Aalykkegaard og Tarupgaard. Født 1839. ~ 1866 m. Nielsine Frederikke WEDEL-JARLSBERG, komtesse (1844-).  _

80 Christine Sophie STEENBACH. Født 17 apr. 1845 i København. Død 23 okt. 1911 i Algistrup. ~ 1864 m. Jacob Christian Henrik LEMVIGH, læge (1838-1919). Læge og proprietær, Algestrup.  _

Henvisninger

[3] Dansk Biografisk Leksikon 3. udg. Red. Cedergren Bech, 1979-1984
[281] Weitemeyer, H.: Et fald nedad ærens trappe. Historiske Medelelser om København 1918.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here